Udržitelnost

Oběhová ekonomika

Světové přírodní zdroje jsou omezené. Proto usilujeme o to, abychom se do roku 2040 stali společností založenou na principech oběhové ekonomiky, která při výrobě vozidel, součástek a materiálů využívá své zdroje maximálně efektivně. V rámci tohoto úsilí se zaměřujeme na minimalizaci odpadu, zvyšování podílu recyklovaných materiálů, repasování a opětovné používání dílů.

Pohled zblízka na sedadlo vozu čalouněné materiálem označeným univerzálním symbolem recyklace.
Muž stojící za vizí oběhové ekonomiky automobilky Volvo

„Chceme-li dosáhnout svých cílů, musíme přijmout principy oběhové ekonomiky.“

Anders Kärrberg, ředitel pro globální udržitelnost

Společnost Volvo Cars a oběhová ekonomika

Abychom se do roku 2040 mohli stát společností založenou na principech oběhové ekonomiky, musíme začít jednat již nyní. Vyšší podíl oběhové ekonomiky je výhodný pro planetu i pro naše podnikání. Začali jsme zmapováním situace, přičemž jsme zjistili, jakým způsobem můžeme do roku 2025 díky oběhové ekonomice ušetřit jednu miliardu švédských korun a snížit emise o 2,5 milionu tun. A to je jen první krok. Podívejte se na film, který ukazuje, co znamená oběhová ekonomika pro naši budoucnost.

Designem k oběhové ekonomice

Většina firem (i lidí) stále žije ve světě lineární ekonomiky, ve kterém vezmete suroviny, vyrobíte produkt, používáte ho a nakonec jej zlikvidujete jako odpad. Oběhová ekonomika maximalizuje využití zdrojů tím, že se výrobky navrhují s ohledem na odolnost, opakované používání a recyklaci. Přemýšlíme o celém životním cyklu vozidel od jeho počátku a snažíme se, aby hodnota, kterou přinášejí, byla po celou dobu co nejvyšší. Na konci své životnosti se pak může každý vůz demontovat a recyklovat za účelem vzniku velkého množství kvalitních surovin vhodných pro další výrobu.

Designem k oběhové ekonomice

Recyklované materiály

Jedním z našich cílů v oblasti oběhové ekonomiky je do roku 2025 významně zvýšit v našich vozech podíl udržitelných materiálů, a to jak přírodního původu, tak těch získaných na základě recyklace.

Ambice pro rok 2025

25 %

Recyklované plasty nebo plasty přírodního původu

40 %

Recyklovaný hliník

25 %

Recyklovaná ocel

Výrobní závod Volvo Cars

Více repasovaných dílů

Ve srovnání s produkcí nových dílů vyžaduje výroba repasovaných součástek přibližně o 85 % méně surovin a o 80 % méně energie. V současné době repasujeme 36 různých skupin dílů, včetně motorů, převodovek, turbodmychadel a spojek. V roce 2020 jsme díky repasování více než 39 000 dílů ušetřili téměř 3 000 tun CO2.

Výrobní závod Volvo Cars

Méně odpadu z výroby

V roce 2020 jsme v celosvětovém měřítku zajistili recyklaci 95 % odpadu z naší výroby, čímž jsme snížili množství vyprodukovaných emisí uhlíku a dokázali udržet v oběhu cenné materiály. Současně jsme tím omezili množství spotřebovaných surovin.

Recyklace

Nejběžnějším odpadem, který recyklujeme, je ocel. V roce 2020 jsme jí zrecyklovali více než 176 000 tun, čímž se nám podařilo snížit emise CO2 téměř o 640 000 tun.

Recyklace

Náš přístup

Protože se do roku 2040 chceme stát společností založenou na principech oběhové ekonomiky, musíme se vypořádat s některými výzvami. Proto měníme naši společnost, dodavatelský řetězec i průmyslový systém. Chceme, aby tato přeměna byla transparentní. Chceme jednat zodpovědně, přičemž budeme i nadále spolupracovat se zúčastněnými stranami v našem odvětví i mimo něj. Přečtěte si níže uvedené materiály a seznamte se blíže s našimi postoji a cíli. Pokud si myslíte, že by nám Vaše odborné znalosti mohly na naší cestě pomoci, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Dokument k oběhové ekonomice

Informace o tom, co můžeme změnit v zájmu lepšího využívání materiálů a našich produktů.

Dokument k našim opatřením v oblasti klimatu

Informace o našich postojích v rámci boje proti globálnímu oteplování.

Dokument ke kompenzaci emisí uhlíku

Informace o tom, jak přistupujeme ke kompenzaci emisí uhlíku.