Udržitelnost

Chceme být lídrem v oblasti etického a odpovědného podnikání. Jeho základem je správné jednání – v rámci naší obchodní činnosti, vztahů se zaměstnanci a péče o ně, i s ohledem na nároky, které klademe na naše obchodní partnery. Chceme stát na straně dobré věci a pozitivně ovlivňovat lidskou společnost.

Tři lidé při konverzaci ve výrobním závodě.

Náš závazek: podporovat silnou etickou kulturu v rámci naší společnosti.

Nový globální standard pro zaměstnance

Chceme jít příkladem v globálních standardech pro zaměstnance, rovných příležitostech a pracovních právech.

Odpovědné získávání materiálů

Usilujeme o transparentnost a dohledatelnost v rámci celého procesu získávání materiálů.

Etika na prvním místě

Odpovědné podnikání představuje nedílnou součást naší kultury a základ všeho, co děláme.

Investice do udržitelnosti

Využíváme příležitosti k financování projektů s pozitivním dopadem na lidskou společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Muž usmívající se na dítě sjíždějící skluzavku na dětském hřišti.

Nový globální standard pro zaměstnance

Family Bond od Volvo Cars – rodičovská dovolená pro všechny všude na světě.

Program Family Bond společnosti Volvo Cars nabízí placenou rodičovskou dovolenou všem zaměstnancům po celém světě bez ohledu na pohlaví. Všichni zaměstnanci společnosti Volvo Cars s alespoň jedním odpracovaným rokem mohou standardně čerpat 24 týdnů rodičovské dovolené a pobírat přitom 80 % svého základního platu.

Tento globální program je k dispozici oběma rodičům bez ohledu na typ rodiny, včetně adoptivních rodičů, pěstounů, náhradních rodičů a párů stejného pohlaví s osvojenými dětmi.

Žena s lehkým úsměvem a pohledem upřeným vpravo.

Rozmanitost

Jsme globální značka, což se projevuje i v našich pracovních týmech. Prodáváme vozy ve více než 100 zemí světa, přičemž se snažíme vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se setkávají různé myšlenky, zkušenosti, zázemí a osobnosti. Naše odvětví se rychle mění. Naše obchodní ambice a cíle v oblasti udržitelnosti jsou odvážné. Proto jsou pro náš pokračující úspěch životně důležité rozmanité a inkluzivní týmy otevřené všem pohledům a vedené úsilím o přijímání rozhodnutí vedoucích k vyšší kvalitě.

Rušná místnost plná lidí zabývajících se různými činnostmi

Kultura začleňování a sounáležitosti

Naším cílem je vytvářet rozmanité týmy a budovat inkluzivní kulturu, v rámci níž se do vedoucích pozic prosazují ti nejlepší z našich lidí. Rozmanitost podněcuje kreativitu, podporuje inovace, spojuje nás s našimi zákazníky a umožňuje nám rychle se přizpůsobit novým požadavkům a měnícím se situacím na globálním trhu. Začleňování vytváří prostor pro svobodné vyjadřování a rozvíjení myšlenek. Kultura sounáležitosti, rovnosti a spravedlnosti je základem pro vytvoření prostředí, ve kterém ze sebe každý může vydat to nejlepší.

Snižujeme dopad našeho podnikání na lidstvo i planetu

Snižování dopadu našeho podnikání na lidi i naši planetu je pro nás velmi důležité, přičemž si dobře uvědomujeme, že naše odpovědnost nekončí za branami našich závodů. Při úvahách o dopadech našich aktivit vždy bereme v potaz, odkud pocházejí námi využívané materiály a jakým způsobem byly získány. Proto usilujeme o transparentnost a dohledatelnost v rámci celého našeho dodavatelského řetězce. Abychom si byli jistí, že nerostné suroviny pro výrobu baterií pocházejí ze zodpovědných zdrojů, využíváme například technologii blockchain.

Akumulátor při nabíjení.

Dohledatelnost v rámci dodavatelských řetězců

Uvědomujeme si, že struktura dodavatelských řetězců surovin potřebných pro výrobu baterií je složitá a že zde existují určitá enviromentální, společenská a vládní rizika (ESG). Dohledatelnost je základním předpokladem pro řešení těchto rizik a budování odpovědných dodavatelských řetězců, protože nám umožňuje identifikovat jednotlivé dodavatele, hodnotit jejich výkonnost z hlediska ESG a podporovat odpovědné postupy.

Pohled zblízka na ruku skenující QR kód.

Odpovědné získávání nerostných surovin pro baterie

Zavázali jsme se, že budeme k výrobě baterií využívat jen odpovědné zdroje. V rámci toho jsme se stali prvním výrobcem automobilů, který v dodavatelském řetězci kobaltu využívá technologii blockchain. Ta nám umožňuje sledovat cestu kobaltu využívanému pro výrobu našich baterií, a to ve všech jejích fázích z dolu až do vozu. Následně jsme technologii blockchain začali používat ke sledování původu lithia a niklu a také ke sledování emisí uhlíku v našem dodavatelském řetězci baterií. Kromě toho jsme zavedli auditorský program, jehož cílem je zajistit, aby firmy z dodavatelských řetězců kobaltu, lithia a niklu dodržovaly příslušné normy a standardy a aby dodavatelský řetězec pro baterie dosahoval stále lepších výsledků z hlediska ESG.

Co je technologie blockchain?

Pohled do interiéru vozu Volvo na palubní desku, kde se na centrálním displeji zobrazují informace.

Využíváme dřevo s certifikací FSC

Protože je pro společnost Volvo Cars velmi důležité snižovat dopad svého podnikání na planetu, usilujeme o transparentnost a dohledatelnost v rámci našich dodavatelských řetězců. Dřevěné dekorativní obložení interiéru modelu EX90 je vyrobeno ze dřeva s certifikací Forest Stewardship Council (FSC™ N004117). Certifikace FSC dokládá, že daný produkt pochází z odpovědných zdrojů, které podporují ekologické, společensky přínosné a ekonomicky udržitelné využívání světových lesů.

Etika na prvním místě

V roce 2019 získala společnost Volvo Cars již třetím rokem v řadě ocenění World’s Most Ethical Company® (Nejetičtější společnost na světě) od organizace Ethisphere Institute. Ethisphere Institute je přední světová společnost zabývající se definováním a rozvíjením standardů etického podnikání. Účast v průzkumu Ethisphere Institute byla jednou ze součástí našich iniciativ zaměřených na neustálé zdokonalování.

Starší žena u notebooku s pohledem upřeným vpravo.

„Odpovědné podnikání je nedílnou součástí naší kultury a základem všeho, co děláme.“

Maria Hemberg, ředitelka skupiny právního a podnikového odboru řízení společnosti.

Toto ocenění vnímáme jako pozitivní uznání našeho programu dodržování předpisů a etických norem, jehož cílem je zajistit odpovědné a etické jednání našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Společnost Volvo Cars se zavázala podporovat firemní kulturu, ve které stojí etika na prvním místě.

Hlášení problémů

Náš program dodržování předpisů a etických norem je prostředkem podpory odpovědného podnikání. Slouží jako průvodce při prevenci a zjišťování nežádoucího jednání a zmírňování právních a etických rizik – zejména pokud jde o korupci, ochranu hospodářské soutěže, ochranu dat, obchodní sankce a regulaci vývozu. Naše důvěrná a zabezpečená linka umožňuje zaměstnancům hlásit jakákoli podezření na porušení našeho kodexu.

Muž obsluhující zařízení ve výrobním závodě.

Investice do udržitelnosti

Finanční sektor hraje významnou roli v urychlování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Chceme podporovat jeho prohlubující se orientaci na udržitelné investování. Náš program Green Financing Framework uvádí do souladu naši strategii udržitelnosti s finančními příležitostmi, které pozitivně ovlivňují lidskou společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Program vychází ze zásad ICMA Green Bond Principles (GBP) a LMA Green Loan Principles (GLP).

To, co získáme, využíváme pro strategické projekty v oblasti čisté dopravy: ke zvyšování výrobních kapacit plně elektrických vozů a akumulátorů, k investicím do značky Polestar s cílem urychlit elektrifikaci a k výzkumu a vývoji vozů s nulovými emisemi, nových elektrických agregátů a technologických platforem.

Veřejný vliv

Společnost Volvo Cars aktivně podporuje vývoj nových zásad v nejrůznějších oblastech, včetně zásad zaměřených na urychlení přechodu k vozům s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme snahy o změny v oblastech, jako je infrastruktura nabíjecích stanic, dostupnost energie z obnovitelných zdrojů, standardizace plateb, standardizace nabíjecích rozhraní, podpora výzkumu, daňové pobídky a jiné ambiciózní cíle.

Další informace o našich příspěvcích k formulování zásad a způsobech uplatňování odpovědného přístupu najdete v dokumentech níže.