Udržitelnost

Etické a odpovědné podnikání

Chceme být lídrem v oblasti etického a odpovědného podnikání. Jeho základem je správné jednání – v rámci naší obchodní činnosti, vztahů se zaměstnanci a péče o ně, i s ohledem na nároky, které klademe na naše obchodní partnery. Chceme stát na straně dobré věci a pozitivně ovlivňovat lidskou společnost.

Osoba hovořící se zástupcem společnosti Volvo Cars

Náš závazek: podporovat silnou etickou kulturu v rámci naší společnosti.

Nový globální standard pro zaměstnance

Chceme jít příkladem v globálních standardech pro zaměstnance, rovných příležitostech a pracovních právech.

Odpovědné získávání materiálů

Usilujeme o transparentnost a dohledatelnost v rámci celého procesu získávání materiálů.

Etika na prvním místě

Odpovědné podnikání představuje nedílnou součást naší kultury a základ všeho, co děláme.

Investice do udržitelnosti

Využíváme příležitosti k financování projektů s pozitivním dopadem na lidskou společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Lidé z celého světa.

Nový globální standard pro zaměstnance

Family Bond od Volvo Cars – rodičovská dovolená pro všechny všude na světě.

Program Family Bond společnosti Volvo Cars nabízí placenou rodičovskou dovolenou všem zaměstnancům po celém světě bez ohledu na pohlaví. Všichni zaměstnanci společnosti Volvo Cars s alespoň jedním odpracovaným rokem mohou standardně čerpat 24 týdnů rodičovské dovolené a pobírat přitom 80 % svého základního platu.

Tento globální program je k dispozici oběma rodičům bez ohledu na typ rodiny, včetně adoptivních rodičů, pěstounů, náhradních rodičů a párů stejného pohlaví s osvojenými dětmi.

Diversity

Rozmanitost

Jsme globální značka, což se projevuje i v našich pracovních týmech. Prodáváme vozy ve více než 100 zemí světa, přičemž se snažíme vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se setkávají různé myšlenky, zkušenosti, zázemí a osobnosti. Naše odvětví se rychle mění. Naše obchodní ambice a cíle v oblasti udržitelnosti jsou odvážné. Proto jsou pro náš pokračující úspěch životně důležité rozmanité a inkluzivní týmy otevřené všem pohledům a vedené úsilím o přijímání rozhodnutí vedoucích k vyšší kvalitě.

Děda a vnuk s bílým vozem Volvo XC40

Rovné zastoupení žen a mužů

Usilujeme o budování rozmanitých týmů a inkluzivní kultury, ve které se do vedoucích pozic prosazují ti nejlepší z našich lidí. Klíčem k tomu je naše snaha o rovné zastoupení obou pohlaví, v rámci níž chceme dosáhnout, aby podíl mužů a žen ve vedení skutečně činil 50:50.

Etické získávání materiálů

Snahu o ochranu planety bereme vážně a víme, že naše odpovědnost nekončí za branami našich závodů. Při úvahách o dopadech našich aktivit vždy bereme ohled na to, odkud pocházejí námi využívané materiály a jakým způsobem byly získány.

Usilujeme o transparentnost a dohledatelnost v rámci celého procesu získávání materiálů. V rámci odpovědného pořizování surovin pro výrobu akumulátorů například používáme technologii blockchain.

Akumulátor při nabíjení.

Etické akumulátory

Zavázali jsme se, že k výrobě akumulátorů budeme využívat jen odpovědné zdroje. V rámci toho jsme se stali prvním výrobcem automobilů, který v celém dodavatelském řetězci kobaltu využívá technologii blockchain. Ta nám umožňuje monitorovat a dohledat původ kobaltu používaného v akumulátorech.

Odpovědné získávání kobaltu

Odpovědné získávání kobaltu

Kobalt představuje zásadní materiál pro výrobu akumulátorů do elektrických vozidel. Nicméně v některých případech může v rámci těžby kobaltu docházet k porušování lidských práv. V zájmu zajištění transparentnosti a dohledatelnosti jednotlivých článků našeho dodavatelského řetězce kobaltu proto využíváme technologii blockchain, která zaručuje, že nebude možné bez povšimnutí provést změny v původu materiálu. Mimo to využíváme ve spojení s našimi dodavateli hned několik dalších procesů, jejichž smyslem je zajistit, že bude kobalt pro naše akumulátory získáván odpovědným způsobem. Mezi tyto procesy patří kontroly v místě těžby a GPS sledování.

Co je technologie blockchain?

Etika na prvním místě

V roce 2019 získala společnost Volvo Cars již třetím rokem v řadě ocenění World’s Most Ethical Company® (Nejetičtější společnost na světě) od organizace Ethisphere Institute. Ethisphere Institute je přední světová společnost zabývající se definováním a rozvíjením standardů etického podnikání. Účast v průzkumu Ethisphere Institute byla jednou ze součástí našich iniciativ zaměřených na neustálé zdokonalování.

Håkan Samuelsson

„Odpovědné podnikání je nedílnou součástí naší kultury a základem všeho, co děláme.“

Maria Hemberg, ředitelka skupiny právního a podnikového odboru řízení společnosti.

Toto ocenění vnímáme jako pozitivní uznání našeho programu dodržování předpisů a etických norem, jehož cílem je zajistit odpovědné a etické jednání našich zaměstnanců i obchodních partnerů. Společnost Volvo Cars se zavázala podporovat firemní kulturu, ve které stojí etika na prvním místě.

Hlášení problémů

Náš program dodržování předpisů a etických norem je prostředkem podpory odpovědného podnikání. Slouží jako průvodce při prevenci a zjišťování nežádoucího jednání a zmírňování právních a etických rizik – zejména pokud jde o korupci, ochranu hospodářské soutěže, ochranu dat, obchodní sankce a regulaci vývozu. Naše důvěrná a zabezpečená linka umožňuje zaměstnancům hlásit jakákoli podezření na porušení našeho kodexu.

Bílé Volvo XC40

Investice do udržitelnosti

Finanční sektor hraje významnou roli v urychlování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Chceme podporovat jeho prohlubující se orientaci na udržitelné investování. Náš program Green Financing Framework uvádí do souladu naši strategii udržitelnosti s finančními příležitostmi, které pozitivně ovlivňují lidskou společnost a prostředí, ve kterém žijeme. Program vychází ze zásad ICMA Green Bond Principles (GBP) a LMA Green Loan Principles (GLP).

To, co získáme, využíváme pro strategické projekty v oblasti čisté dopravy: ke zvyšování výrobních kapacit plně elektrických vozů a akumulátorů, k investicím do značky Polestar s cílem urychlit elektrifikaci a k výzkumu a vývoji vozů s nulovými emisemi, nových elektrických agregátů a technologických platforem.

Veřejný vliv

Společnost Volvo Cars aktivně podporuje vývoj nových zásad v nejrůznějších oblastech, včetně zásad zaměřených na urychlení přechodu k vozům s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme snahy o změny v oblastech, jako je infrastruktura nabíjecích stanic, dostupnost energie z obnovitelných zdrojů, standardizace plateb, standardizace nabíjecích rozhraní, podpora výzkumu, daňové pobídky a jiné ambiciózní cíle.

Další informace o našich příspěvcích k formulování zásad a způsobech uplatňování odpovědného přístupu najdete v dokumentech níže.

Dokumenty

Brát ohledy na ostatní je pro nás zcela zásadní. Náš přísný kodex jednání proto zaručuje zachovávání principů etického a odpovědného podnikání.

Náš kodex jednání

Náš kodex jednání řídí všechny naše činnosti.

Kodex jednání pro obchodní partnery

Od partnerů očekáváme, že budou sdílet naše hodnoty.

Daňové zásady

Podrobný popis našich daňových zásad.

Veřejný vliv

Podrobnosti o příspěvcích společnosti Volvo Cars obchodním sdružením.

Certifikát ISO

Certifikát k normám ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Dokument o odpovědnému získávání surovin

Jakým způsobem zajišťujeme, abychom odebírali jen suroviny ze zodpovědných zdrojů.