Dlouhá tradice v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost představuje zásadní prioritu, od které se odvíjí způsob podnikání společnosti Volvo Cars. Naším cílem vždy bylo jít příkladem. K ochraně životního prostředí jsme se zavázali již ve 40. letech minulého století a dnes se k tomuto postoji hlásíme více než kdykoli dříve.

Volvo PV 51 s otevřenou kapotou, vedle kterého stojí muž.

1945 – Repasované náhradní díly

Již v roce 1945 jsme začali v malém švédském městě Köping renovovat převodovky. Dnes v rámci programu Volvo Cars Exchange System nabízíme jeden z nejrozsáhlejších sortimentů repasovaných náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

Pehr G. Gyllenhammar, generální ředitel společnosti Volvo Cars v letech 1971 – 1983.

1972 – Naše první environmentální deklarace

Na první konferenci OSN na téma životní prostředí jsme ve Stockholmu formulovali naši první environmentální deklaraci. Náš tehdejší generální ředitel Pehr G. Gyllenhammar tehdy přiznal, že naše produkty mají negativní vliv na životní prostředí, a uvedl, že jsme odhodláni s tím něco udělat.

Muž stojící za vynálezem lambda sondy automobilky Volvo ukazující své dílo.

1976 – Představení lambda sondy®

Představení našeho třícestného katalyzátoru s lambda sondou přineslo snížení škodlivých emisí až o 90 % a znamenalo tak přelom v ochraně životního prostředí. Byl to jeden z nejvýznamnějších vynálezů v oblasti regulace emisí výfukových plynů, který dodnes zůstává nedílnou součástí všech moderních vozů s benzínovými motory.

Planeta Země při pohledu z vesmíru.

1991 – První vůz bez freonů (CFC) na světě

V automobilových klimatizačních systémech se dříve často používaly chlor-fluorované uhlovodíky (CFC), tzv. freony. V reakci na tento ekologický problém jsme představili první vůz bez obsahu CFC a o dva roky jsme tyto škodlivé látky v našich vozech zcela přestali používat.

Žlutý vysokozdvižný vozík při manipulaci s paletami naloženými automobilovými díly.

1996 – Ekologické nároky na dodavatele

Nedílnou součást naší snahy o udržitelné chování vždy představovali dodavatelé. Proto jsme v roce 1996 formulovali ekologické požadavky na naše dodavatele a dobrovolně omezili používání některých chemických látek ve všech našich produktech.

SUV Volvo jedoucí po přehradní hrázi.

2008 – Přechod výroby v Evropě na energii z udržitelných zdrojů

Abychom snížili dopad naší výroby na životní prostředí, rozhodli jsme se ve výrobních závodech v Evropě používat výhradně energii z vodních elektráren.

Naftové plug-in hybridní Volvo V60 s připojeným nabíjecím kabelem.

2012 – První plug-in hybridní naftový vůz na světě

Volvo V60 se stalo prvním plug-in hybridním vozem na světě, který mohl využívat samostatně naftový motor, jeho kombinaci s elektromotorem nebo výhradně elektrický pohon. Takovou možnost tehdy nenabízel žádný jiný výrobce a model se tak stal atraktivní alternativou s nízkou spotřebou paliva a dlouhým dojezdem.

Linka na výrobu motorů pro vozy Volvo ve švédském Skövde.

2018 – Klimaticky neutrální závod na výrobu motorů ve Švédsku

Prvním klimaticky neutrálním výrobním závodem v naší celosvětové síti se stala továrna na motory ve švédském městě Skövde. Tím jsme udělali významný krok směrem k našemu cíli dosáhnout do roku 2025 klimaticky neutrální výroby. Závod ve Skövde se zároveň stal jednou z několika málo klimaticky neutrálních továren na výrobu automobilových dílů v Evropě.

Čistě elektrické SUV Volvo XC40 Recharge připojené k nabíjecí stanici na sloupu veřejného osvětlení.

2019 – Naše první plně elektrické SUV

Volvo XC40 Recharge se stalo nejen naším prvním čistě elektrickým SUV, ale také jedním z nejbezpečnějších vozů vůbec. Jeho dojezd na jedno nabití činil více než 400 km*, přičemž nabití akumulátoru na 80 % jeho kapacity trvalo pouhých 40 minut**.

Fotovoltaické panely před budovou výrobního závodu.

2019 – Klimatická neutralita do roku 2040

V souladu s cíli stanovenými Pařížskou dohodou jsme ohlásili ambici dosáhnout do roku 2040 klimatické neutrality v rámci celého našeho hodnotového řetězce. V mezidobí chceme v letech 2018 – 2025 snížit emise uhlíku na jeden vůz o 40 %, což se vztahuje na emise v rámci našich vlastních provozů, dodavatelského řetězce i ve výfukových plynech.

Kompletní modelová řada vozů Volvo Cars: XC90, XC60, XC40, V90, S90, V60, V90 a XC40.

2019 – Hybridní varianty všech našich modelů

V tomto roce jsme udělali další krok k elektrifikaci celé naší modelové řady. Zavázali jsme se, že každý nový model představený od roku 2019 bude částečně nebo zcela využívat elektrický pohon. Současně jsme se stali prvním předním výrobcem prémiových vozů, který nabízí všechny modely i ve variantě s plug-in hybridním pohonem.

* Dojezd je stanoven na základě metodiky WLTP a EPA. Skutečný dojezd se může lišit. Údaje jsou předběžné. V současnosti probíhá finální homologace vozu.

**Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem při výkonu až 150 kW za optimálních podmínek pro nabíjení. Doby nabíjení závisí mimo jiné na teplotě okolí, aktuální teplotě akumulátoru, nabíjecím vybavení, stavu akumulátoru a stavu vozidla.

Desítky let bezpečnostních inovací

Již od roku 1927, kdy byla naše společnost založena, jsou při navrhování vozů Volvo naší hlavní prioritou lidé. Seznamte se s nejdůležitějšími bezpečnostními inovacemi, se kterými jsme během těch let přišli.