Οδήγηση το χειμώνα

Για την οδήγηση το χειμώνα είναι σημαντικό να κάνετε ορισμένους ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια.

Πριν τη χειμερινή περίοδο ελέγχετε ιδίως τα παρακάτω:

  • Το ψυκτικό υγρό του κινητήρα πρέπει να περιέχει 50% γλυκόλης. Το μίγμα αυτό προστατεύει τον κινητήρα από τη διάβρωση λόγω πάγου σε θερμοκρασίες έως και –35 °C περίπου. Για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία, δεν πρέπει να αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους γλυκόλης.
  • Το ρεζερβουάρ πρέπει να διατηρείται γεμάτο για να αποφευχθεί η δημιουργία συμπυκνωμάτων.
  • Το ιξώδες λαδιού του κινητήρα είναι σημαντικό. Τα λάδια χαμηλότερου ιξώδους (λεπτόρρευστα λάδια) διευκολύνουν την εκκίνηση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και επίσης μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα λάδια, βλ. Λάδι κινητήρα - αντίξοες συνθήκες οδήγησης.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε λάδι χαμηλού ιξώδους κατά την απαιτητική οδήγηση ή όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
  • Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας εκκίνησης και την κατάσταση φόρτισης. Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις από την μπαταρία εκκίνησης αυξάνονται και η ισχύς της μειώνεται από το κρύο.
  • Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων να μη σχηματιστεί πάγος στο δοχείου υγρού ψεκαστήρων.

Για το καλύτερο δυνατό κράτημα, η Volvo συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών σε όλους τους τροχούς εάν υπάρχει κίνδυνος χιονιού ή πάγου.

 Σημείωση

Η χρήση χειμερινών ελαστικών επιβάλλεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες. Η χρήση ελαστικών με καρφιά δεν επιτρέπεται σε όλες τις χώρες.

Ολισθηρό οδόστρωμα

Οδηγήστε σε ολισθηρό οδόστρωμα υπό ελεγχόμενες συνθήκες για να δείτε πώς αντιδρά το αυτοκίνητο.