Άγκιστρα για σακούλες

Τα άγκιστρα για τις σακούλες συγκρατούν τις σακούλες στη θέση τους, ώστε να μην πέσουν και αδειάσουν στον χώρο αποσκευών.

Στο πλάι

P5-1817-V60- Bag holder hooks in side panel

Υπάρχουν δύο άγκιστρα για σακούλες στο πλαϊνό πλαίσιο σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών.

Υπάρχουν δύο άγκιστρα για σακούλες στο πλαϊνό πλαίσιο σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών.

 Σημαντικό

Τα άγκιστρα για τις σακούλες αντέχουν βάρος έως 5 kg (11 lbs).

Κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου*

P5-1817-V60-bag holder under load floor

Υπάρχουν δύο άγκιστρα για σακούλες και ένας ελαστικός ιμάντας1 στο κάλυμμα, που αποτελεί μέρος του ανοίγματος του δαπέδου στον χώρο αποσκευών. Ο ιμάντας μπορεί να τοποθετηθεί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις.

Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα για να χρησιμοποιήσετε τα άγκιστρα για τις σακούλες. Στερεώστε τις σακούλες στην κατάλληλη θέση με τον συνοδευτικό ελαστικό ιμάντα. Αν οι σακούλες έχουν λαβές και είναι κατάλληλου ύψους - κρεμάστε τες στα άγκιστρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μπορείτε να παραγγείλετε πρόσθετους ελαστικούς ιμάντες από το Επίσημο Δίκτυο της Volvo.