Επισκόπηση μενού

Επισκόπηση μενού - AM

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το ραδιόφωνο AM.

AM menu Δεν ισχύει για το V60 Twin Engine και το S60L Twin Engine.

Διαβάστε σχετικά

Show presets

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι

FAV key options

Αγαπημένα

No function
Show presets

Ραδιοφωνικοί σταθμοί ως προεπιλεγμένοι


Σας βοήθησε αυτό;