Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - πόρτα χώρου αποσκευών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ανοίξετε, να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών με διάφορους τρόπους.

Χειροκίνητο άνοιγμα

Λαστιχένιο πλαίσιο με ηλεκτρική επαφή.

Λαστιχένιο πλαίσιο με ηλεκτρική επαφή.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών παραμένει κλειστή μέσω μιας ηλεκτρικής κλειδαριάς. Άνοιγμα:

 1. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω το πλατύτερο από τα δύο λαστιχένια πλαίσια κάτω από την εξωτερική λαβή - η κλειδαριά απασφαλίζει.
 2. Τραβήξτε την εξωτερική λαβή προς τα πάνω για να ανοίξετε εντελώς την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Σημαντικό

 • Για την απασφάλιση της κλειδαριάς της πόρτας χώρου αποσκευών απαιτείται ελάχιστη δύναμη - απλώς πιέστε απαλά στο πλαίσιο με τη λαστιχένια επένδυση.
 • Μην ασκείτε δύναμη στο λαστιχένιο πλαίσιο όταν ανοίγετε την πόρτα του χώρου αποσκευών - χρησιμοποιήστε τη λαβή. Εάν ασκηθεί πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στις ηλεκτρικές επαφές στο λαστιχένιο πλαίσιο.

Ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μπορείτε να αφοπλίσετε το συναγερμό για την πόρτα του χώρου αποσκευών και να την ξεκλειδώσετε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί*.

Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο ταμπλό σταματά να αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι δεν είναι κλειδωμένες όλες οι πόρτες στο αυτοκίνητο και ότι οι αισθητήρες στάθμης και κίνησης του συστήματος συναγερμού* και οι αισθητήρες ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών έχουν απενεργοποιηθεί.

Οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός οπλισμένος.

 • Η πόρτα χώρου του αποσκευών ξεκλειδώνει αλλά παραμένει κλειστή - πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο πίεσης κάτω από την εξωτερική λαβή και ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, τότε θα ξανακλειδώσει και ο συναγερμός θα οπλίσει ξανά.

Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από μέσα

Ξεκλείδωμα, πόρτα χώρου αποσκευών
      

Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα χώρου του αποσκευών:

Πατήστε το κουμπί στον πίνακα φώτων (1).

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει και μπορεί να ανοίξει εντός 2 λεπτών (εάν το αυτοκίνητο κλειδωθεί από μέσα).

Κλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί , βλέπε Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες.

Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο ταμπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και το σύστημα συναγερμού* έχει οπλίσει.


Σας βοήθησε αυτό;