Σύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth αυτόματα

Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεση του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο την πρώτη φορά.

Μόνο τα δύο τηλέφωνα που συνδέθηκαν τελευταία μπορούν να συνδεθούν αυτόματα.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο πριν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου στη θέση I.

Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση I ή μεγαλύτερη.

Το τηλέφωνο θα συνδεθεί.


Σας βοήθησε αυτό;