Версия статьи 2021.117.0

Volvo Car Գաղտնիության մասին ծանուցում

Ուժի մեջ է սկսած՝

Հրապարակված է՝

Գաղտնիության մասին այս ծանուցումը նկարագրում է, թե ինչպես է Volvo Cars-ը (ինչպես նկարագրված է ստորև) մշակում մեքենայի կողմից գեներացված տվյալները, երբ հաճախորդներն օգտագործում են Volvo մեքենան և Volvo Cars-ի կողմից տրամադրվող համապատասխան կապակցված ծառայությունները:

Այս փաստաթուղթը միայն նկարագրում է Volvo մեքենաների ամենանոր մոդելների ֆունկցիոնալ հնարավորություններին առնչվող անձնական տվյալների մշակման եղանակները և չի պարունակում այդ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների նկարագրությունը: Դրանց նկարագրությունը կարող եք գտնել համապատասխան մոդելի սեփականատիրոջ ձեռնարկում: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ սույն ծանուցման և սեփականատիրոջ ձեռնարկի՝ անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող դրույթների միջև հակասությունների առկայության դեպքում առաջնությունը տրվում է այս ծանուցմանը: Բացի այդ, քանի որ ձեռնարկում ներկայացված են բոլոր ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, այն կարող է պարունակել նաև տեղեկություններ ստորև չնշված ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից տվյալների մշակման մասին: Պատճառն այն է, որ այդ ֆունկցիոնալ հնարավորությունները կատարում են տվյալների լոկալ մշակում (տվյալները մեքենայից դուրս չեն փոխանցվում), ինչը Volvo Cars-ի կողմից անձնական տվյալների մշակում չի հանդիսանում, կամ դրանք վերաբերում են առանձին վերահսկիչ հանդիսացող երրորդ անձանց կողմից (ինչպիսին է, օրինակ, Google ընկերությունը Android Automotive տեղեկատվական-զվարճանքային համակարգի դեպքում) անձնական տվյալների մշակմանը:

Հաշվի առնելով, որ տվյալների մշակումը կախված է նաև մեքենայում ներկառուցված և Ձեր կողմից ակտիվացված ծառայություններից, այս փաստաթուղթը պարունակում է տվյալների մշակման վերաբերյալ հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն: Ակնհայտ է, որ եթե Ձեր մեքենան հին մոդելի է, կամ նոր մոդելի է, սակայն որևէ ֆունկցիոնալ հնարավորությամբ կահավորված չէ, ապա այդ ֆունկցիոնալ հնարավորությանն առնչվող տվյալների մշակում տեղի չի ունենա:

Գաղտնիության մասին այս ծանուցումը չի կիրառվում հետևյալի նկատմամբ.

 • Հատուկ մեքենաներ (օրինակ՝ ոստիկանական մեքենաներ),
 • Մեքենայից դուրս չփոխանցվող անձնական տվյալների մշակում (լոկալ մշակում),
 • Անձնական տվյալների մշակում մեր մանրածախ վաճառողներից մեկի հետ շփումների ընթացքում (օրինակ՝ մեքենա գնելիս),
 • Ձեր կողմից ծրագրային ապահովման և երրորդ կողմի հավելվածների / ծառայությունների օգտագործում մեքենայում (օրինակ՝ Google Automotive և մեքենայի տեղեկատվական-զվարճանքային համակարգի ցանկացած հավելված),
 • Volvo Cars-ի կողմից տրամադրված բջջային հավելվածների օգտագործում, օրինակ՝ Volvo On Call/Volvo Cars հավելված,
 • Ձեր կողմից երրորդ կողմերի լրացուցիչ ծառայությունների օգտագործում, որոնք հիմնված են մեքենայի տվյալների վրա (օրինակ՝ «վճարի՛ր ինչպես վարում ես» սկզբունքի վրա հիմնված ապահովագրություն),
 • Մեքենայում ինտերնետ ծառայության տրամադրում, որն ապահովվում է բջջային ցանցի օպերատորի կողմից՝ Volvo Cars ընկերությունից անկախ:

Ստորև կարող եք գտնել հետևյալ տեղեկությունները՝

 1. Ով է պատասխանատու Ձեր անձնական տվյալների մշակման համար,
 2. Ինչ անձնական տվյալներ ենք մենք հավաքագրում և ինչ է դրանց հետ տեղի ունենում;
 3. Անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող Ձեր իրավունքները
 4. Կոնտակտային տվյալներ
 5. Այս ծանուցման փոփոխությունները

1. Ով է պատասխանատու Ձեր անձնական տվյալների մշակման համար

Ստորև նշված անձնական տվյալների մշակման համար պատասխանատու է Volvo Car Corporation ընկերությունը, որի գրանցված իրավաբանական հասցեն է Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden, իսկ ընկերության գրանցման համարը՝ 556074-3089 (այսուհետ՝ «Volvo Cars», «մենք» կամ «մեզ»): Որոշ իրավիճակներում անձնական տվյալների մշակումն ունի համատեղ վերահսկիչներ, որոնք նույնականացված են համապատասխան բաժիններում: Սակայն համատեղ վերահսկիչները բոլոր դեպքերում համաձայնել են, որ տեղեկատվությունը Ձեզ տրամադրվում է Volvo Cars-ի կողմից, և որ Դուք կարող եք օգտագործել Ձեր իրավունքները (տե՛ս 3-րդ բաժինը ստորև):

2. Ինչ անձնական տվյալներ ենք մենք հավաքագրում և ինչ է դրանց հետ տեղի ունենում

2.1. Անձնական տվյալների հավաքագրում մեքենա վարելու ընթացքում

2.1.1. Մեքենայի տվյալների վերլուծություն

Մենք հավաքագրում ենք մեքենայի մասին ստորև նշված տեղեկությունները՝ մեր մեքենաների և դրանց օգտագործման եղանակների մասին վիճակագրական տեղեկատվություն ստանալու համար: Մենք այդ տեղեկություններն օգտագործում ենք պրոդուկտի հետազոտության և մշակման նպատակներով, մասնավորապես՝ մեքենաների և դրանց անվտանգության համակարգերի որակը բարելավելու և վերահսկելու համար: Դրանց ծառայում են նաև Volvo Cars-ի երաշխիքային պարտավորությունները կառավարելու և արտանետումների վերահսկողությանը վերաբերող իրավական պահանջները կատարելու համար:

Օգտագործվող տվյալների կատեգորիաները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համար (VIN),
 • Մեքենայի սարքավորման և ծրագրային ապահովման տարբերակների նույնացուցիչներ,
 • Ախտորոշման անսարքությունների կոդեր (DTC),

Volvo Cars-ը հավաքագրում է նաև մեքենայի բարձր լարման մարտկոցի վերաբերյալ հետևյալ տվյալները (եթե կիրառելի է).

 • Բարձր լարման մարտկոցի ID, տարողունակություն և լիցքի մակարդակ,
 • Մեքենայի շուկայական տվյալներ,
 • Լիցքավորման կայանի մասին տեղեկություններ (օրինակ՝ հասանելիության կարգավիճակ, էլեկտրասնուցման տեսակ, ելքի ID և այլն),
 • Ախտորոշիչ տվյալներ լիցքավորման ընթացքում (օրինակ՝ տևողություն, լիցքավորման վիճակ, հոսանքի տատանումներ և այլն):

Վերը նշված տվյալների մշակման համար իրավական հիմք է հանդիսանում Ձեր համաձայնությունը (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(a)):

Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN), մեքենայի սարքավորման և ծրագրային ապահովման տարբերակների նույնացուցիչները և Ախտորոշման անսարքությունների կոդերը (DTC) պահպանվում են 2 տարի, մինչդեռ մեքենայի բարձր լարման մարտկոցի վերաբերյալ տվյալները պահպանվում են մարտկոցի շահագործման ողջ ընթացքում:

Հիբրիդային կամ էլեկտրական ավտոմեքենաների դեպքում, Volvo Cars-ը և Polestar Performance AB-ն (շվեդական ընկերություն, որի գլխամասային գրասենյակի հասցեն է Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Sweden, այսուհետ՝ «Polestar») փոխանակում են իրենց համապատասխան մեքենաների վերլուծական տվյալները: Volvo Cars և Polestar ընկերությունների միջև փոխանակվող վերը նշված վերլուծական տվյալները կրում են բացառապես տեխնիկական բնույթ և չեն ներառում հաճախորդների իրական տվյալները: Volvo Cars-ի և Polestar-ի հարթակների միջոցով հավաքագրված վերլուծական տվյալները փոխանակվում են երկու ընկերությունների միջև՝ մեքենայի որակը, էլեկտրական, հիբրիդային և անվտանգության համակարգերի աշխատանքը բարելավելու և վերահսկելու նպատակով:

Volvo Cars և Polestar ընկերությունները, հանդիսանալով այսպես կոչված «համատեղ վերահսկիչներ» Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգի շրջանակներում, համատեղ պատասխանատվություն են կրում վերլուծական տվյալների նման մշակման համար: Volvo Cars և Polestar ընկերությունները համաձայնել են, որ Volvo Cars-ը պատասխանատվություն է կրում տեղեկատվությունն իր հաճախորդներին տրամադրելու համար, և որ Volvo-ի հաճախորդները Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգով նախատեսված համապատասխան իրավունքները կարող են օգտագործել Volvo Cars-ի նկատմամբ: Այս մասին կարող եք կարդալ 3-րդ բաժնում ստորև (Ինչ իրավունքներ Դուք ունեք մեր կողմից տվյալների մշակման առնչությամբ):

2.1.2. Ծրագրային ապահովման թարմացում անլար ցանցի միջոցով

Մեքենայի ծրագրային ապահովումը սպասարկելու և ծրագրային ապահովման անհրաժեշտ թարմացումներն անմիջապես տրամադրելու նպատակով մենք մշակում ենք հետևյալ տվյալները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համար (VIN),
 • Մեքենայի ծրագրային ապահովման տարբերակը,
 • Ախտորոշման անսարքությունների կոդերը և
 • Մեքենայի արտադրության ամսաթիվը:

Մենք մշակում ենք վերը նշված տվյալները Ձեր համաձայնությունը ստանալու դեպքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(a)): Եթե հրաժարվեք անլար ցանցի միջոցով ծրագրային ապահովման թարմացումներ ստանալուց, ապա չեք կարողանա օգտվել մեր արդիացված ծառայություններից ամբողջությամբ կամ մասամբ: Թարմացումներ չստանալն ավելացնում է կիբերանվտանգության միջադեպերի առաջացման վտանգը՝ ինչպես ցանկացած այլ սմարթ սարքի դեպքում: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Դուք կարող ել ընտրել նաև ծրագրային ապահովման թարմացումների տեղադրումը մեր վերանորոգման արհեստանոցներից մեկում:

Մենք կպահպանենք մեքենայի ծրագրային ապահովման թարմացումների վերաբերյալ գրառումները մեքենայի շահագործման ողջ ընթացքում:

2.1.3. Connected Safety

Մեր մեքենաներն ապահովված են Connected Safety անվտանգության լրացուցիչ գործառույթով, որը Ձեզ տեղեկացնում է երթուղու երկայնքով երթևեկության ընթացիկ իրավիճակի մասին: Այս տեղեկությունները հիմնված են հաղորդակցության վրա՝ Ձեր և այլ մեքենաների միջև, որոնցում Connected Safety գործառույթը նույնպես ակտիվացված է (Volvo մեքենաներ և բեռնատարներ): Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է վարորդին փոփոխվող ճանապարհային պայմանների մասին նախօրոք զգուշացնելու համար՝ ցուցադրելով նախազգուշացումներ, որոնք նրան թույլ են տալիս փոխել վարելու ոճը համապատասխանաբար: Անձնական տվյալներ, մասնավորապես՝ վարորդի ինքնությունը պարունակող տեղեկատվությունը մեքենաների միջև չի փոխանակվում: Սակայն եթե Ձեր մեքենայի վթարային լույսերը միանան կամ հայտնաբերվի ավելի թույլ շփում մեքենայի անվադողերի և ճանապարհի մակերևույթի միջև, այդ մասին տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել Ձեր մեքենայի դիրքին մոտեցող այլ մեքենաներին:

Connected Safety ծառայությունը Ձեզ տրամադրում է նախազգուշացումներ ճանապարհային վտանգների մասին (օրինակ՝ սայթաքուն ճանապարհ, վթարային ազդանշաններ), ինչպես նաև Ձեր մեքենայից հավաքագրում և ծառայությանն է տրամադրում հետևյալ տվյալները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN)
 • Տեղեկատվություն ինտերնետ կապի մասին (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Սայթաքուն ճանապարհի մասին նախազգուշացման ակտիվացում
 • Վթարային լույսի ակտիվացում
 • Յուրաքանչյուր նախազգուշացման ժամանակի կնիքը
 • Նախազգուշացման վայրը
 • 3D ճանապարհային քարտեզը:

Վերը նշված տվյալները մենք մշակում ենք ծառայությունը Ձեզ մատուցելու ընթացքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(b)): Կարող եք ցանկացած պահի միացնել կամ անջատել ծառայությունը:

Բացի այդ, վերը նշված տվյալները մշակվում են անանուն եղանակով և փոխանցվում են Volvo Trucks-ին (Connected Safety ծառայությունը ստեղծելու համար) և ճանապարհային երթևեկությունը կարգավորող մարմիններին (ճանապարհային երթևեկությամբ պայմանավորված վտանգները կանխելու և նվազեցնելու համար):

Մենք տվյալները պահպանում ենք 1 շաբաթ՝ նախքան դրանք ջնջելը կամ անանուն դարձնելը:

2.1.4. Իրական ժամանակում տեղեկատվություն ճանապարհային երթևեկության մասին

Ճանապարհային երթևեկության մասին իրական ժամանակում տեղեկատվության ծառայությունը ճանապարհային երթևեկության մասին տեղեկատվությունը ստանում է երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարներից:

Մենք մեքենայից հավաքագրում ենք հետևյալ տվյալները.

 • Մեքենայի դիրքը և արագությունը. այս տվյալները տրամադրվում են երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարներին՝ խցանումը հաշվարկելու, ինչպես նաև Ձեզ ու այլ վարորդներին խցանման առաջացման վտանգի մասին տեղեկացնելու համար: Այս տվյալները երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարների համար անանուն են:
 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN). օգտագործվում է Volvo Cars-ի կողմից՝ հաստատելու, որ Ձեր մեքենան ունի տվյալ ծառայության բաժանորդագրություն:

Մեքենաների այն մոդելները, որոնք ապահովված են մեքենան վարելու ընթացքում ճանապարհային նշաններն իրական ժամանակում ճանաչելու սենսորներով, դա անում են միայն տվյալների լոկալ (մեքենայի ներսում) մշակման միջոցով:

Վերը նշված տվյալները մենք մշակում ենք ծառայությունը Ձեզ մատուցելու ընթացքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(b)): Կարող եք ցանկացած պահի միացնել կամ անջատել ծառայությունը:

Տվյալները կպահպանվեն Volvo Cars-ի կողմից այնքան ժամանակ, քանի դեռ բաժանորդագրությունն ակտիվ է: Բաժանորդագրության ժամկետի ավարտից հետո VIN-ը, արագության և դիրքի տվյալները պահպանվում են առավելագույնը 90 օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործող լոկալ օրենսդրությունը պահանջում է դրանք պահպանել ավելի երկար:

2.1.5. Ձայնային հաղորդագրում

Ձայնային հաղորդագրումը գործառույթ է, որը բնորոշ է Android Automotive համակարգով չապահովված մեքենաների մոդելներին: Այդ նոր մեքենաները Volvo Cars-ի կողմից մատակարարվող ձայնային հաղորդագրման ծառայություն չունեն, սակայն ապահովում են Google Assistant-ն ակտիվացնելու հնարավորություն: Ձայնային հաղորդագրումը հանդիսանում է ձայնային հրամանների ավելի լայն համակարգի մաս, որի միջոցով Դուք կարող եք կառավարել տեղեկատվական-զվարճանքային համակարգի գործառույթները, և որը Ձեզ թույլ է տալիս ստեղծել և ուղարկել SMS հաղորդագրություններ բանավոր հրահանգների միջոցով: Ձայնային հաղորդագրումն օգտագործում է երրորդ կողմի մատակարարների ծառայություններ, ուստի տվյալների մշակումը չի կարող իրականացվել մեքենայում: Ձայնային հրամանների միջոցով երկխոսություն սկսելու համար նախ անհրաժեշտ է ակտիվացնել այս ֆունկցիոնալ հնարավորությունը: Ձայնային կառավարումը կմնա ակտիվացված այնքան ժամանակ, մինչև Դուք հարկադրաբար ավարտեք դրա աշխատանքը կամ չպատասխանեք համակարգից ստացված երեք հուշումների:

Ձայնային կառավարման համակարգն օգտագործելիս մշակվում են հետևյալ տվյալները.

 • Ձայնագրված ձայնային տվյալները կամ հրամանները
 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN): VIN-ն օգտագործվում է՝ հաստատելու, որ Ձեր մեքենան ունի տվյալ ծառայության բաժանորդագրություն
 • Հեռախոսահամարը
 • Տեքստային հաղորդագրություն. երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարի կողմից ստեղծված տեքստային հաղորդագրությունը պահպանվում է ամպում, ապա հետ է ուղարկվում և պահպանվում Ձեր մեքենայում: Տեքստային հաղորդագրությունը կարող է ուղարկվել SMS-ի տեսքով:

Ձեր տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է ձայնային կառավարման համակարգ և առնչվող ծառայություններ մատուցելու և, հետևաբար, Ձեզ հետ կնքված պայմանագրի պահանջները կատարելու համար (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(b)): Ձեր տվյալները չտրամադրելու դեպքում հնարավոր չի լինի օգտվել ձայնային կառավարման համակարգից:

Ձայնագրված ձայնային տվյալները կտրամադրվեն երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարին՝ Ձեր ծառայությունը մատուցելու նպատակով: Արդյունքում ստացված տեքստային հաղորդագրությունը երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարը տրամադրում է մեզ, որից հետո այն փոխանցվում է Ձեր մեքենային: Երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարը հանդիսանում է այս տվյալների առանձին վերահսկիչ:

2.2. Տվյալների մշակում միջադեպերի առաջացման դեպքում

Միջադեպի կամ (գրեթե) վթարային իրավիճակի առաջացման դեպքում անձնական տվյալները կմշակվեն որոշակի ժամանակահատվածում՝ հետևյալ նպատակներով.

2.2.1. Ակտիվ անվտանգության տվյալների գրանցիչ (ASDR)

«Ակտիվ անվտանգության տվյալների գրանցիչի» (ASDR) առաջնային նպատակն է գրանցել ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարներին կամ վթարային իրավիճակներին վերաբերող տվյալները: Այս տեղեկատվությունը կմշակվի մեր հետազոտությունների և մշակման դեպարտամենտի կողմից, ինչը կօգնի մեզ ավելի լավ պատկերացում ունենալ ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարների, վնասվածքների և վնասների առաջացման հանգամանքների մասին:

Այս ծառայությունը միացնելու դեպքում Volvo Cars-ը հավաքագրում և մշակում է հետևյալ տվյալները՝ հետագա մշակման աշխատանքներ իրականացնելու և անվտանգությանը վերաբերող ակտիվ բողոքները դիտարկելու նպատակով.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN),
 • Անվտանգության հետ կապված իրադարձությունների տեսակը և քանակը,
 • Առջևի տեսախցիկի պատկերները նկարահանվում են 4 վայրկյանի ընթացքում՝ վթարային իրավիճակի առաջացումից առաջ և դրանից հետո,
 • Մեքենայի գտնվելու վայրը միջադեպի առաջացման պահին:

Այս գործառույթը տվյալները գրանցում է միայն ոչ ստանդարտ վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում: Ճանապարհային երթևեկության սովորական պայմաններում այն տվյալներ չի գրանցում:

Մենք վերը նշված տվյալները հավաքագրում ենք Ձեր համաձայնությունը ստանալուց հետո (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(a)) և պահպանում ենք 10 տարվա ընթացքում՝ նախքան դրանք ջնջելը կամ անանուն դարձնելը:

2.2.2. Իրադարձությունների տվյալների գրանցիչ (EDR)

Վթարային կամ գրեթե վթարային իրավիճակներին վերաբերող անվտանգության տվյալները մեքենան պահպանում է Իրադարձությունների տվյալների գրանցիչում (EDR), որը հայտնի է նաև որպես մեքենայի «սև տուփ»: Անվտանգության տվյալները ներառում են տարբեր տեղեկություններ, օրինակ.

 • Ձեր մեքենայի տարբեր համակարգերի աշխատանքային տվյալները,
 • Վարորդի և ուղևորների ամրագոտիների ամրացված լինելու / չլինելու փաստը,
 • Ինչ չափով է վարորդը սեղմել ակսելերատորի և/կամ արգելակի ոտնակը (եթե ընդհանրապես սեղմել է), և
 • Ինչ արագությամբ է ընթացել մեքենան:

Տվյալների գրանցման տևողությունը, որպես կանոն, մինչև 30 վայրկյան է: Տվյալները գրանցում են միայն ոչ ստանդարտ վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում: Ճանապարհային երթևեկության սովորական պայմաններում տվյալներ չեն գրանցվում: Բացի այդ, գրանցվող տվյալները չեն ներառում տեղեկություններ մեքենայի վարորդի ինքնության կամ (գրեթե) վթարային իրավիճակի առաջացման աշխարհագրական վայրի վերաբերյալ:

Գրանցված տվյալները Volvo Cars-ին թույլ են տալիս նաև կատարել իր իրավական պարտավորությունները, որոնք սահմանված են օրենսդրությամբ և պետական մարմինների կողմից (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(c)): Անձնական տվյալների տրամադրումը, այսպիսով, պահանջվում է օրենսդրությամբ:

2.2.3. Վթարային կանչ (eCall)

Վթարային կանչը (eCall) պարտադիր ծառայություն է, որն առկա է Եվրոպական Տնտեսական Գոտում վաճառվող բոլոր ժամանակակից ավտոմեքենաներում: eCall-ն ապահովում է վթարային կանչի ավտոմատ կերպով ուղարկում լուրջ վթարների առաջացման դեպքում, որոնք հայտնաբերվում են մեքենայի մեկ կամ մի քանի սենսորների ակտիվացման միջոցով: Դա նշանակում է, որ eCall կանչը մեքենայի կողմից ավտոմատ կերպով կկատարվի նույնիսկ այն դեպքում, երբ մեքենայի բոլոր ուղևորները գտնվում են անգիտակից վիճակում, և որ ստորև նշված տվյալներն ավտոմատ կերպով կփոխանցվեն զանգերի սպասարկման կենտրոնին: Այս գործառույթը հնարավոր է գործարկել նաև ձեռքով՝ SOS կոճակը սեղմելու և 2 վայրկյան սեղմած պահելու միջոցով: Սակայն դա խորհուրդ է տրվում անել բացառապես արտակարգ իրավիճակներում, քանի որ այս գործառույթը չարաշահելու դեպքում կարող են կիրառվել պատժամիջոցներ գործող օրենքների համաձայն:

Վթարային կանչ կատարելիս մշակվում են հետևյալ տվյալները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN),
 • Մեքենայի շարժաբեր ուժի կամ շարժիչի բնութագրերը,
 • Մեքենայի մոդելի բնութագրերը,
 • Միջադեպի առաջացման ժամանակը,
 • Միջադեպի վայրը,
 • Մեքենայի շարժման ուղղությունը:

Volvo մեքենաներում գործող «eCall» ծառայությունը կանչերը լռելյայն ուղղորդում է երրորդ կողմի ծառայությունների մատակարարի (որը կոչվում է նաև երրորդ կողմի ծառայության eCall կամ TPS eCall): Այս մատակարարը կարող է տարբերվել տարածաշրջանից կախված: Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել մեզ: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ուղղորդել կանչերը 112 արտակարգ իրավիճակների հանրային ծառայությանը՝ մեքենայի կարգավորումները համապատասխանաբար փոխելու միջոցով:

Տվյալները հավաքագրվում են միայն eCall կանչ կատարելու դեպքում և հասանելի են լինում բացառապես Volvo Cars-ին և ծառայություն մատուցող երրորդ կողմին (կամ, ընտրելու դեպքում, հենց արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը): Սակայն նրանք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք փոխանցել այս տվյալները արտակարգ իրավիճակների մասնագիտացված ծառայություններին (օրինակ՝ շտապ օգնության ծառայությանը):

Մենք այս տվյալները մշակում ենք մեքենայի վարորդի և ուղևորների կենսական շահերը պաշտպանելու նպատակով (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(d)), ինչպես նաև իրավական պարտավորությունները կատարելու նպատակով (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(c)):

Անձնական տվյալները պահպանվում են 90 օր, իսկ դրանց մշակումը իրականացվում է միայն վերը նշված արտակարգ իրավիճակների շրջանակներում:

2.2.4. Ճանապարհային օգնություն

Ճանապարհային օգնության մեր ծառայությունը Ձեզ տրամադրում է օգնություն անվադողը ծակվելու, մեքենայի անսարքության կամ ավտովթարի դեպքում: Մեքենան ճանապարհային օգնության ծառայությանը կանչ է կատարում մեքենայի On Call սև կոճակն ակտիվացնելու կամ Volvo Cars հավելվածի (նախկինում՝ Volvo on Call հավելված) կոնտակտային գործառույթն օգտագործելու միջոցով: Այս ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է բաժանորդագրություն: Ճանապարհային օգնության ծառայությունը մեքենաների վարորդներին կարող է տրամադրել անհրաժեշտ օգնություն, օրինակ՝ էվակուատոր ուղարկելու միջոցով:

Ճանապարհային օգնության ծառայությունն առաջարկվում է ապահովագրական ընկերությունների հետ համատեղ, որոնք տարբեր երկրներում կարող են տարբեր լինել: Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել մեզ: Նման ապահովագրական ընկերություններն ունեն զանգերի սպասարկման կենտրոններ, որոնց կարող եք զանգել անհրաժեշտության դեպքում:

Ձեզ ծառայությունը մատուցելու նպատակով մենք մշակում ենք հետևյալ տվյալները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համար (VIN),
 • Մեքենայի շարժաբեր ուժի կամ շարժիչի բնութագրերը,
 • Մեքենայի մոդելի բնութագրերը,
 • Կանչը կատարելու ժամանակը,
 • Գտնվելու վայրը կանչը կատարելու պահին,
 • Մեքենայի շարժման ուղղությունը:

Տվյալները հավաքագրվում են ավտոմատ կերպով, սակայն միայն ճանապարհային օգնության հայտ ուղարկելու դեպքում: Տվյալները հասանելի են միայն Volvo Cars-ին և ծառայությունը մատուցող երրորդ կողմին, սակայն վերջինս տվյալների մի մասը կարող է ուղարկել նաև Ձեր կողմից հայցված որոշակի ծառայություններին (օրինակ՝ քարշակման ծառայությանը):

Մենք այս տվյալները մշակում ենք ճանապարհային օգնության ծառայությունը Ձեզ մատուցելու ընթացքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(b)): Մենք տվյալները մշակում ենք 8 տարվա ընթացքում, բացառությամբ գեոլոկացիայի տվյալների, որոնք ջնջվում են 90 օր հետո:

2.3. Տեխսպասարկմանն ու վերանորոգմանը վերաբերող տվյալների մշակում

2.3.1. Տեխսպասարկման պլանավորում

Տեխսպասարկման պլանավորման ծառայությունը լրացուցիչ ծառայություն է, որն օգնում է Ձեր մեքենան պահել բարվոք վիճակում և կատարել մեքենայի երաշխիքային պայմանները՝ հիշեցնելով Ձեզ վերանորոգման արհեստանոց պարբերական այցելություններ պլանավորելու անհրաժեշտության մասին: Տեխսպասարկման պլանավորման ծառայությունը, օրինակ, կարող է Ձեզ հուշել որոշակի զտիչները նախատեսված ժամկետից շուտ կամ ուշ փոխելու անհրաժեշտության մասին, եթե դրանց փաստացի մաշվածությունը դա պահանջում է: Տեխսպասարկման պլանավորման ծառայությունը շարունակաբար հավաքագրում և վերլուծում է մեքենայի որոշ ախտորոշիչ տվյալները՝ կանխատեսելու մեքենայում խնդիրների առաջացման վաղ նախանշանները և օգնելու Ձեզ կազմել տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացման ծրագիր՝ նախքան վերանորոգման արհեստանոցներ այցելելը: Տվյալ ծառայությունը նաև օգնում է մեզ պլանավորել պահեստամասերի արտադրությունը և մատակարարումը, ինչը շատ կարևոր է մեր սահուն գործունեությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև տրամադրել բարձրորակ ծառայություններ և վերանորոգում՝ պարունակությունը, լոգիստիկան և արհեստանոցների օգտագործումը օպտիմալացնելու միջոցով:

Տեխսպասարկման պլանավորման ծառայությունը Ձեզ մատուցելու համար հավաքագրվում են հետևյալ տվյալները.

 • Տեղեկություններ մեքենայի մասին. ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN), սարքավորման և ծրագրային ապահովման տարբերակները,
 • Բաղադրիչների (շարժիչ, դրոսել, ղեկային կառավարում, բարձր լարման մարտկոցներ, արգելակ և այլն) կարգավիճակը և վիճակագրական տվյալները,
 • Վարելուն վերաբերող տեղեկությունները (անցած տարածությունը, շարժիչի աշխատած ժամերը, երթևեկության պայմանները (օրինակ՝ քաղաքի պայմաններում, մայրուղու վրա) և այլն):

Վերը նշված տվյալները մենք մշակում ենք ծառայությունը Ձեզ մատուցելու ընթացքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(b)): Կարող եք ցանկացած պահի միացնել կամ անջատել ծառայությունը:

Տվյալները կտրամադրվեն Ձեր երկրում գործող մեր վաճառքի ընկերությանը՝ առաքումները և ամրագրումները կառավարելու, ինչպես նաև Ձեզ համար հատուկ առաջարկներ պատրաստելու նպատակով (խնդրում եմ հաշվի առնել, որ հատուկ առաջարկներ կարող եք ստանալ միայն Ձեր առանձին համաձայնությունը տրամադրելու դեպքում): Տեխսպասարկման պլանավորման ծառայությունը ուղղակի ամրագրումներ չի կատարում, ուստի այս տվյալները վերանորոգման արհեստանոցներին չեն տրամադրվի:

Մեքենայի բարձր լարման մարտկոցին վերաբերող տվյալները և VIN-ը մենք կպահպանենք 10 տարի՝ մարտկոցի աշխատունակության վիճակին հետևելու համար: Մնացած տվյալները կպահպանվեն 3 տարի:

2.3.2. Կապակցված ծառայության ամրագրում

Կարող եք Ձեր մեքենայի տեխսպասարկման կամ վերանորոգման նպատակով այցելության ամրագրման հարցումն ավտոմեքենայից ուղարկել անմիջապես վերանորոգման արհեստանոցին: Այս ծառայությունից օգտվելու համար հարկավոր է ստեղծել Volvo ID և գրանցել այն Ձեր մեքենայի համար, ինչպես նաև միացնել Ձեր մեքենան համացանցին: Այստեղ կարող եք ստանալ լրացուցիչ տեղեկություններ Volvo ID ստեղծելիս Ձեր տվյալների մշակման եղանակների մասին:

Կապակցված ծառայության ամրագրման ծառայությունը գործում է Volvo Cars հավելվածում հասանելի Ծառայությունների թվային ամրագրման ծառայության նման: Volvo Cars-ը, Volvo-ի՝ Ձեր երկրում գործող վաճառքի կամ ներմուծող ընկերությանը, ինչպես նաև տեխսպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը տվյալ ծառայության տրամադրումը կազմակերպում են համատեղ, ուստի մենք հանդիսանում ենք այս տվյալների մշակման համատեղ վերահսկիչներ: Մենք համաձայնել ենք, որ տեղեկատվությունը Ձեզ տրամադրվում է Volvo Cars-ի կողմից, և որ Դուք կարող եք օգտագործել Volvo Cars ընկերության նկատմամբ ունեցած Ձեր իրավունքները (տե՛ս 3-րդ բաժինը ստորև՝ «Անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող Ձեր իրավունքները»):

Ամրագրման հարցում ուղարկելիս մշակվում են հետևյալ տվյալները.

 • Ձեր նույնացուցիչները (Volvo ID, էլ. փոստի հասցե, անուն, ազգանուն)
 • Հայցվող ծառայությանն առնչվող տվյալները (ծառայության տեսակը, ամսաթիվը և ժամը, վերանորոգման արհեստանոցին ուղղված և համապատասխան դաշտում մուտքագրված Ձեր հաղորդագրությունը)
 • Վերանորոգման ընտրված արհեստանոցին վերաբերող տվյալները (օրինակ՝ անվանումը, հասցեն)
 • Հայցված ծառայությունից կախված՝ մեքենայի ID-ն, ծրագրային ապահովման տարբերակը, ախտորոշման անսարքությունների կոդերը, տեխսպասարկման պահանջը, վերջին տեխսպասարկման պահից անցած ժամանակը, հեղուկների մակարդակները, օդոմետրի ցուցմունքը, ինչպես նաև ամրագրման նպատակի Ձեր նկարագրությունը (առկայության դեպքում),

որոնք կտրամադրվեն Ձեր երկրում գործող մեր վաճառքի ընկերությանը և ընտրված տեխսպասարկման կազմակերպությանը (օրինակ՝ տեխսպասարկման / վերանորոգման արհեստանոց, թափքի ներկման արհեստանոց, մեքենայի վերակառուցման մասնագետներ, մեքենայի լոգիստիկ ծառայություններ և այլն):

Այս տվյալներն օգտագործվում են ծառայությունը ամրագրելու, դրա մատուցումը կազմակերպելու, ամրագրված ծառայություններին կամ դրանց օգտագործման անմիջական հետևանքներին վերաբերող հարցերով Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար (օրինակ՝ հաստատումների և ծանուցումների ուղարկում): Այս տվյալները մշակում են Ձեր կողմից հայցվող ամրագրումը կատարելու համար: Այլ կերպ ասած, տվյալների նման մշակման իրավական հիմք է հանդիսանում մեզ հետ կնքած Ձեր պայմանագիրը (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6.1. b)):

Մենք Ձեր տվյալները կպահպանենք 15 ամիս, սակայն խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Volvo-ի գործընկերը, որն իրականացնում է տեխսպասարկման աշխատանքները, նույնպես ունի տեղեկատվության և փաստաթղթերի պահպանման տարբեր պարտավորություններ, ինչպես նաև անձնական տվյալները համապատասխան մարմիններին բացահայտելու օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորություն (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6.1 c)): Այդ տեղեկատվությունը կարող եք գտնել ծառայությունների մատակարարի գաղտնիության քաղաքականությունում.

2.3.3. Ախտորոշման տվյալների ընթերցում վերանորոգման արհեստանոցներում

Եթե Ձեր մեքենայի տեխսպասարկման կամ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնում է մեր կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոններից կամ գործընկերներից մեկը, ապա Ձեր մեքենան այդ նպատակով կապակցվում է «Մեքենայի մասին տեղեկատվություն և ախտորոշում հետվաճառքային սպասարկման համար» (Vehicle Information Diagnostic for Aftersales, VIDA) համակարգին, և մենք ստանում ենք խնդրի մասին հետևյալ տեղեկությունները.

 • Ախտորոշման տվյալները,
 • Անսարքության կոդերը,
 • Տեղեկություններ մեքենայի (VIN, ծրագրային ապահովման տարբերակ) և դրա վիճակի մասին:

Այս տեղեկությունները կրում են բացառապես տեխնիկական բնույթ: Մենք դրանք մշակում ենք մեր մեքենաների որակին հետևելու և մեքենա արտադրողի մեր պարտավորությունները կատարելու համար՝ արտադրանքի հետագա մշակման և անվտանգության վերահսկողության նպատակով (անհրաժեշտության դեպքում): Այս տվյալները պահպանվում են մեքենայի շահագործման ողջ ընթացքում:

Մենք այս տվյալները մշակում ենք մեր վերը նշված օրինական շահերը պաշտպանելու համար (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(f)), ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, իրավական և այլ պաշտոնական պարտականությունները (օրինակ՝ անվտանգության խնդիրների հետ կապված հետկանչումները) կատարելու համար (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(c)):

2.3.4. Վրիպակների տվյալների փոխանցում

Այս գործառույթը Volvo Cars-ին օգնում է հավաքագրել ծրագրային ապահովման վրիպակների մասին հաշվետվությունները: Տվյալների հավաքագրումը տեղի է ունենում Volvo-ի լիազորված արհեստանոց կամ սերվիսային գործընկեր կազմակերպություն այցելելիս: Այս հաշվետվությունների շնորհիվ մենք կարող ենք շտկել վրիպակները և ծրագրային ապահովումը պահել աշխատունակ վիճակում: Այնուհետև հաշվետվությունը կմշակվի Volvo Cars ընկերության ներսում՝ վրիպակների ազդեցությունը հասկանալու համար:

Այս գործառույթը միացնելու դեպքում Volvo Cars ընկերությունը կհավաքագրի և կմշակի ստորև նշված տվյալները.

 • Ավտոմեքենայի նույնականացման համարը (VIN)
 • Գործարկման ախտորոշիչ տվյալները
 • Մեքենայի կոնֆիգուրացիան
 • Գլխավոր մոդուլի լոկալ կոնֆիգուրացիան
 • Android Automotive-ի ախտորոշիչ տվյալները
 • Մեքենային տեղեկատվական ցանցի ախտորոշիչ տվյալները
 • Ծրագրային ապահովման տարբերակները
 • Մշակողների համար նախատեսված հաշվետվությունները և գրանցամատյանի ֆայլերը

Մենք մշակում ենք վերը նշված տվյալները Ձեր համաձայնությունը ստանալու դեպքում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(a)): Վերը նշված տվյալները մշակելուց 90 օր հետո մենք կջնջենք կամ անանուն կդարձնենք Ձեր տվյալները մեր սերվերում:

2.4. Երրորդ կողմի հավելվածներ

Մեքենաների նոր մոդելների տեղեկատվական-զվարճանքային համակարգն աշխատում է Google Android Automotive օպերացիոն համակարգի հիման վրա: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, Google-ը հանդիսանում է անկախ վերահսկիչ Ձեր անձնական տվյալների մշակման համար:

Երրորդ կողմի հավելվածները, որոնք ներբեռնում եք մեքենայում PlayStore-ից, նույնպես առաջարկվում են անկախ վերահսկիչների կողմից՝ ինչպես դա, օրինակ, արվում է սմարթֆոններում: Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար ուսումնասիրեք ծառայությունների առանձին մատակարարների դրույթներն ու պայմանները, ինչպես նաև գաղտնիության քաղաքականությունները:

2.5. Իրավապահ մարմինների հարցումներ

Մենք ժամանակ առ ժամանակ ստանում ենք հարցումներ իրավապահ մարմիններից (ոստիկանություն, մաքսային մարմիններ և այլն)՝ մեր մեքենաներին վերաբերող տարբեր տեսակի տվյալներ տրամադրելու համար: Որպես կանոն, մենք անձնական տվյալները տրամադրում ենք միայն օրենսդրությամբ պահանջվող դեպքերում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(c)): Մենք տրամադրում ենք միայն տեխնիկական բնույթ կրող տվյալներ, որոնք ինքնըստինքյան թույլ չեն տալիս բացահայտել անձի ինքնությունը (օրինակ՝ VIN համարին կապակցված մասի սերիական համարը, VIN համարի սպասարկման պատմությունը և այլն):

Այն դեպքերում, երբ մենք իրավապահ մարմիններից ստանում ենք տեղեկատվության տրամադրման հարցում, որը ներառում է նաև անձնական տվյալներ, սակայն չունենք այդ տվյալները տրամադրելու իրավական պարտավորություն, մենք կատարում ենք հայցվող տեղեկատվության անհրաժեշտության և համաչափության գնահատում, որի արդյունքում կարող ենք կայացնել հայցվող տեղեկատվությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ տրամադրելու որոշում (Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ, կետ 6(1)(f)):

Մենք պահպանում ենք ստացված բոլոր հարցումների և տրամադրված պատասխանների պատմությունը՝ առանց փաստացի տրամադրված տվյալների (եթե կիրառելի է), ինչը սակայն անձնական տվյալների լրացուցիչ մշակում չի հանդիսանում:

3. Անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող Ձեր իրավունքները

Հանդիսանալով անձնական տվյալների սուբյեկտ՝ Դուք ունեք Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգով նախատեսված որոշակի օրինական իրավունքներ մեր կողմից Ձեր անձնական տվյալների մշակման առնչությամբ: Այս իրավունքները հակիրճ նկարագրված են ստորև, և Դուք կարող եք օգտվել դրանցից՝ ստորև բերված հատուկ ձևաթուղթը լրացնելու միջոցով:

 1. Համաձայնությունը hետ կանչելու իրավունք. Եթե Դուք նախկինում տրամադրել եք Ձեր անձնական տվյալները մշակելու համաձայնություն, ապա կարող եք ցանկացած պահի հետ կանչել Ձեր համաձայնությունը, ինչը սակայն չի ազդի նախկինում տրամադրված տվյալների վրա:
 2. Ձեր անձնական տվյալների մուտքի իրավունք. Դուք կարող եք մեզանից պահանջել տեղեկատվություն Ձեր անձնական տվյալների վերաբերյալ, որոնք մենք պահպանում ենք: Նման պահանջի դեպքում մենք Ձեզ կտրամադրենք Ձեր անձնական տվյալների մեկ օրինակ: Եթե Դուք պահանջեք Ձեր անձնական տվյալների լրացուցիչ օրինակներ, ապա հնարավոր է, որ մենք Ձեզանից գանձենք խելամիտ գումար, որը պայմանավորված է կատարվող ադմինիստրատիվ ծախսերով: Եթե Դուք պահանջեք տեղեկատվություն Ձեր անձնական տվյալների մշակման մասին և պարզեք, որ Ձեր անձնական տվյալները փոխանցվում են որևէ երկիր, որը գտնվում է Եվրամիությունից և Եվրոպական տնտեսական գոտուց դուրս, ապա Դուք կարող եք մեզանից պահանջել տեղեկատվություն այն միջոցների մասին, որոնք մենք ձեռնարկում ենք նման փոխանցման ժամանակ Ձեր տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար:
 3. Ուղղելու իրավունք. Դուք կարող եք մեզանից պահանջել ուղղել Ձեզ վերաբերող սխալ կամ ոչ լիարժեք անձնական տվյալները: Մենք ձեռնարկում ենք խելամիտ միջոցներ մեր տիրապետության կամ վերահսկողության տակ գտնվող և շարունակաբար օգտագործվող անձնական տվյալների ճշգրտությունը, ամբողջականությունը, արդիականությունը և համապատասխանությունը ապահովելու համար՝ մեզ հասանելի ամենավերջին տեղեկությունների հիման վրա:
 4. Սահմանափակման իրավունք. Դուք կարող եք մեզանից պահանջել սահմանափակել Ձեր անձնական տվյալների մշակումը, եթե.
  1. վիճարկել եք Ձեր անձնական տվյալների ճշգրտությունը՝ այնպիսի ժամանակահատվածով, որը մեզ անհրաժեշտ է դրանց ճշգրտությունը հաստատելու համար,
  2. տվյալների մշակումն անօրինական է, և Դուք մեզանից պահանջում եք սահմանափակել մշակումը, ոչ թե ջնջել Ձեր անձնական տվյալները,
  3. մեզ Ձեր անձնական տվյալները մշակելու նպատակով այլևս անհրաժեշտ չեն, սակայն դրանք Ձեզ հարկավոր են իրավական պահանջներ ներկայացնելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար, կամ
  4. Դուք առարկում եք անձնական տվյալների մշակմանը, քանի դեռ մենք պարզում ենք, թե արդյոք մեր իրավական հիմքերը գերակայում են Ձեր իրավական հիմքերի նկատմամբ:
 5. Տեղափոխելիության իրավունք. Դուք իրավունք ունեք ստանալ Ձեր անձնական տվյալները, որոնք տրամադրել եք մեզ, ինչպես նաև պահանջել, որ մենք փոխանցենք Ձեր անձնական տվյալները, որոնք տրամադրել եք մեզ, այլ կազմակերպություններին (եթե դա տեխնիկապես իրագործելի է), եթե.
  1. մենք Ձեր անձնական տվյալները մշակում ենք ավտոմատացված միջոցներով,
  2. մենք Ձեր անձնական տվյալների մշակումը իրականացնում ենք Ձեր համաձայնության հիման վրա, կամ Ձեր անձնական տվյալների մեր կողմից մշակումն անհրաժեշտ է այնպիսի պայմանագրի կատարման համար, որի կողմ եք հանդիսանում նաև Դուք,
  3. Ձեր անձնական տվյալները մեզ տրամադրվել են Ձեր կողմից, և
  4. Ձեր Տեղափոխելիության իրավունքը բացասական ազդեցություն չունի այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների վրա: Դուք իրավունք ունեք Ձեր անձնական տվյալները ստանալ կառուցվածքավորված, տարածված և էլեկտրոնային սարքերի համար ընթեռնելի ձևաչափով:
  • Ձեր անձնական տվյալները ստանալու Ձեր իրավունքը չպետք է բացասական ազդեցություն ունենա այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների վրա: Դուք իրավունք ունեք պահանջել, որ մենք Ձեր անձնական տվյալները փոխանցենք այլ կազմակերպություններին միայն այն դեպքում, եթե նման փոխանցումը տեխնիկապես հնարավոր է:
 6. Ջնջելու իրավունք. Դուք կարող եք պահանջել, որ մենք ջնջենք մեր կողմից մշակվող Ձեր անձնական տվյալները: Մենք պետք է կատարենք այդ պահանջը, եթե մշակում ենք Ձեր անձնական տվյալները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նման մշակումն անհրաժեշտ է.
  1. կարծիքների արտահայտման և տեղեկատվության տարածման մեր ազատությունից օգտվելու համար,
  2. որևէ իրավական պարտավորություն կատարելու համար, որը պահանջում է մշակում մեր վրա տարածվող Միության կամ Անդամ երկրի օրենքի կողմից,
  3. արխիվացման նպատակներով՝ հանրային շահերից ելնելով, գիտական կամ պատմական հետազոտություն իրականացնելու նպատակներով, վիճակագրական նպատակներով, կամ
  4. իրավական պահանջներ ներկայացնելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար:
 7. Առարկելու իրավունք. Դուք ցանկացած պահի կարող եք առարկել Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը որոշակի իրավիճակից ելնելով՝ պայմանով, որ մշակումն իրականացվում է ոչ թե Ձեր համաձայնության, այլ մեր կամ երրորդ կողմի օրինական շահերի հիման վրա: Նման դեպքերում մենք կդադարեցնենք Ձեր անձնական տվյալների մշակումը, բացառությամբ եթե կարող ենք ներկայացնել օրինական հիմքեր և նախապատվության իրավունք՝ նման մշակում իրականացնելու կամ իրավական պահանջներ ներկայացնելու, իրականացնելու կամ պաշտպանելու համար: Եթե Դուք առարկում եք տվյալների մշակմանը, ապա խնդրում ենք նշել, թե արդյոք ցանկանում եք նաև ջնջել Ձեր անձնական տվյալները: Հակառակ դեպքում մենք միայն կսահմանափակենք տվյալների օգտագործումը: Դուք նաև ցանկացած պահի, պատճառներից անկախ, կարող եք առարկել ուղիղ մարքեթինգի նպատակով Ձեր անձնական տվյալների մշակմանը (ինչը ներառում է նաև նման ուղիղ մարքեթինգին առնչվող պրոֆիլավորումը)՝ պայմանով, որ տվյալների մշակումը կատարվում է մեր օրինական շահերի հիման վրա: Եթե մարքեթինգը կատարվում է Ձեր համաձայնության հիման վրա, ապա Դուք կարող եք հետ կանչել այդ համաձայնությունը (տե՛ս վերևում):
 8. Բողոք ներկայացնելու իրավունք. Դուք կարող եք ներկայացնել բողոք անձնական տվյալների պաշտպանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող տեղական կամ ցանկացած այլ ԵՄ մարմնին: Սակայն մենք երախտապարտ կլինենք Ձեզ, եթե նախ կապ հաստատեք մեզ հետ և փորձեք լուծել խնդիրը: Մեր կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել ստորև:

Կարող եք օգտվել մեր նկատմամբ ունեցած Ձեր իրավունքներից՝ լրացնելով այս ձևաթուղթը, որը մեզ կօգնի պատշաճ ընթացք տալ Ձեր հարցմանը: Առցանց ձևաթուղթը պարունակում է տեղեկատվություն, որը մեզ անհրաժեշտ է՝ Ձեր ինքնությունը պարզելու և Ձեր հարցումը դիտարկելու համար: Հեռախոսով կամ էլ. փոստով ներկայացվող հարցումների դեպքում Դուք պետք մեզ տրամադրեք բավականաչափ տեղեկատվություն, որը մեզ թույլ կտա համոզվել, որ Դուք այն անձն եք, ում անձնական տվյալները մենք հավաքագրել ենք, ինչպես նաև պետք է ներկայացնեք Ձեր հարցումը հնարավորինս մանրամասն, ինչը մեզ թույլ կտա ճիշտ գնահատել և պատասխանել դրան: Եթե տվյալների հասանելիության և ջնջման հարցումների դեպքում տրամադրված տեղեկատվությունը մեզ թույլ չտա հաստատել Ձեր ինքնությունը, ապա հնարավոր է, որ մենք Ձեզանից պահանջենք լրացուցիչ տեղեկատվություն: Դուք կարող եք օգտագործել այս իրավունքները սույն ծանուցման մեջ նշված բոլոր համատեղ վերահսկիչների նկատմամբ:

4. Կոնտակտային տվյալներ

Ձեր իրավունքներից օգտվելու համար կարդացեք 3-րդ բաժինը վերևում: Եթե Դուք ունեք անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ այլ հարցեր, կարող եք դիմել մեզ հետևյալ կոնտակտային տվյալներով.

Ընկերություն. Volvo Car Corporation

Փոստային հասցե. Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Էլ. հասցե. globdpo@volvocars.com

Վեբ կայք. https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Այս ծանուցման փոփոխությունները

Մենք իրավունք ենք վերապահում մեր հայեցողությամբ փոխել մեր գաղտնիության քաղաքականությունը և թարմացնել գաղտնիության մասին այս ծանուցումը ըստ անհրաժեշտության: Այս ծանուցման մեջ զգալի փոփոխություններ կատարելու դեպքում (հատկապես՝ եթե այս ծանուցումն ընկած է Ձեր համաձայնության հիմքում), մենք Ձեզ կտեղեկացնենք այդ փոփոխությունների մասին: Գաղտնիության մասին այս ծանուցումը գործում է փաստաթղթի վերևի հատվածում նշված ամսաթվի դրությամբ: