Версия статьи 2023.310.0

Իրավական ծանուցում

Ուժի մեջ է սկսած՝

Հրապարակված է՝

Ստորև օգտագործված “Volvo Cars” նշանակում է Volvo Car կազմակերպություն՝ Volvo Car խմբի մեկ կամ մի քանի կազմակերպություններ կամ ամբողջ Volvo Car խումբը՝ ըստ անհրաժեշտության:

Առանց երաշխիքների և այլն...

Բոլոր ողջամիտ ջանքերն օգտագործվել են այս վեբկայքում իրականությանը համապատասխանող տեղեկատվության ճշգրտությունն ապահովելու համար: Ոչ մի դեպքում Volvo Cars-ը որևէ կողմի առջև պատասխանատվություն չի կրում վեբկայքի կամ որևէ հիպերհղումով կայքէջի օգտագործման հետևանքով առաջացած ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի հետևանքների և վնասների համար՝ ներառյալ կորցրած շահույթը, բիզնեսի ընդհատումը, ծրագրերի կորուստը, տվյալների կորուստը և այլն, նույնիսկ, եթե Volvo Cars-ին ուղղակիորեն տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին:

Կայքում ներառված ցանկացած երաշխիք կամ ներկայացուցչություն Volvo Cars-ի ապրանքի կամ ծառայության համար, որը Դուք գնում կամ օգտագործում եք, կենթարկվեն պայմանագրով նախատեսված պայմաններին:

Կայքի տեղեկատվությունը կարող է պարունակել տեխնիկական անճշտություններ կամ տպագրական սխալներ: Կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը ցանկացած պահի կարող է փոփոխվել առանց նախնական ծանուցման: Ավելին, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Volvo Cars-ն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել իր արտադրանքների և ծառայությունների մեջ՝ ներառյալ դրանց գները:

Կայքի տեղեկատվությունը կարող է պարունակել հղումներ Volvo Cars-ի արտադրանքի և ծառայությունների մասին, որոնք հայտարարված կամ հասանելի չեն Ձեր երկրում: Նման հղումները չեն նշանակում, որ Volvo Cars-ը մտադիր է հայտարարել կամ հասանելի դարձնել նման ապրանքներն ու ծառայությունները Ձեր երկրում: Խնդրում ենք նաև նկատի ունենալ, որ որոշ ապրանքներ և ծառայություններ կարող են հասանելի լինել միայն հավելյալ արժեքով, կայքի որոշ տեղեկություններ կարող են ճիշտ չլինել, քանի որ արտադրանքի փոփոխությունները տեղի են ունեցել կայքի գործարկումից կամ վերջին թարմացումից հետո: Ուստի, խնդրում ենք կապվել Ձեր Volvo Cars-ի դիլերի հետ Ձեզ հասանելի ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ ամբողջական մանրամասների համար:

Կայքում հասանելի հատուկ ծրագրային ապահովում

Ցանկացած ծրագիր, որը կարող է հասանելի լինել կայքից ներբեռնելու համար, Volvo Cars-ի և/կամ դրա արտոնագրողների հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքն է:

Ծրագրի օգտագործումը կարգավորվում է վերջնական օգտագործողի Լիցենզային պայմանագրի պայմաններով, եթե այդպիսիք կան, որոնք ուղեկցվում են կամ ներառված են ծրագրին («Լիցենզային պայմանագիր»): Եթե Լիցենզիայի պայմանագրից այլ բան չի բխում, ծրագիրը հասանելի է ներբեռնման համար բացառապես վերջնական օգտագործողների կողմից օգտագործելու համար: Ավելին, ծրագիրը կարող է օգտագործվել բացառապես այն նպատակի համար, որի համար այն հասանելի է դարձել: Դրա ցանկացած վերարտադրում կամ վերաբաշխում, որը չի համապատասխանում Լիցենզային պայմանագրին, ուղղակիորեն արգելված է և կարող է հանգեցնել քաղաքացիական և քրեական տույժերի:

Ծրագրային ապահովումը երաշխավորված է միայն Լիցենզային պայմանագրի պայմանների համաձայն: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա երաշխավորված է Լիցենզային պայմանագրով, Volvo Cars-ը սույնով հրաժարվում է ծրագրի վերաբերյալ բոլոր երաշխիքներից, ներառյալ բոլոր ենթադրյալ երաշխիքները և առևտրային պայմանները, որոշակի նպատակի համար համապատասխանությունը, անվանումը և չխախտելը: