Ձեր գաղտնիությունը

Քուկիների կիրառումը խթանում է, որպեսզի ապահովենք ձեր լավագույն փորձառությունը մեր կայքում։ Այդ քուկիները բնորոշում են Ձեզ և Ձեր նախապատվությունները։ Տեղեկությունները ուղղակիորեն չեն բացահայտում Ձեզ, այլ դրանք օգնում են վեբ փորձառության մեծացմանը: Քանի որ մենք հարգում ենք Ձեր գաղտնիության իրավունքը, Դուք հնարավորություն ունեք չթույլատրելու որոշ տեսակի քուկիների կիրառում: Որոշ քուկիների արգելափակումը կարող է ազդել կայքից օգտվելու ավելի լայն հնարավորությունների և այն ծառայությունների վրա, որոնք մենք ի վիճակի ենք առաջարկել։

Քուկիների օգտագործումը հնարավարություն կտա ֆիքսելու Ձեր նախընտրությունները։ Հետևանքները հետևյալն են.

• եթե ջնջեք բոլոր քուկիները, ստիպված կլինեք նորից թարմացնել Ձեր նախընտրությունները.

• եթե օգտագործեք ուրիշ գործիք կամ բրաուզեր, ստիպված կլինեք մեզ նորից ասել Ձեր նախընտրությունները:

քուկիների կարգավորումներ


Տեղեկատվական ծանուցագիր – www.volvocars.com

Վերահսկիչ

Volvo Car Corporation-ը՝ շվեդական իրավաբանական անձ, ընկերության գրանցման համարը՝ 556074-3089, հասցեն՝ Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, այսուհետև՝ «Volvo», «մենք», «մեզ», կմշակի Ձեր անձնական տվյալները՝ որպես վերահսկիչ, ինչպես նկարագրված է ստորև։

Տվյալների մշակման նպատակը և իրավական հիմքը

Երբ դուք այցելում եք մեր կայք (կայքերը), մենք հավաքում և մշակում ենք Ձեր կատարած գործողությունները։ Տվյալների մշակման նպատակը Ձեզ նույնականացնելն է, որպես մեր կայքի բազմակի այցելուի՝ մեր կայքն այցելողների վարքը վերլուծելու համար, որպեսզի բարելավենք հաղորդակցությունն ու մեր կայքի (կայքերի) կառուցվածքը և պատկերացում կազմենք Ձեր հետաքրքրությունների վերաբերյալ, ինչը մեզ հնարավորություն կտա մեր ապրանքների ու ծառայությունների մասին համապատասխան գովազդներ ցույց տալու նաև այլ կայքերում։ Հնարավորության դեպքում մենք ձեր համացանցային վարքի առցանց տվյալները միավորում ենք նաև այն անձնական տվյալների հետ, որոնք նախկինում երբեմն տրամադրել եք մեզ։

Ինչպես նկարագրվեց վերևում, Ձեր անձնական տվյալների օգտագործման իրավական հիմքն այն է, որ մշակումն անհրաժեշտ է կայքի աշխատանքի բարելավման համար, բացի այն մշակումից, որի դեպքում մենք Ձեր համացանցային վարքի առցանց տվյալները միավորում ենք այն անձնական տվյալների հետ, որոնք նախկինում երբեմն տրամադրել եք մեզ, ինչը կարող է տեղի ունենալ միայն Ձեր համաձայնության հիման վրա։ Ցանկացած ժամանակ Ձեզ հնարավորություն կտրվի փոփոխելու Ձեր համաձայնությունը ինչը կարող եք իրականացնել ադմինիստրացիային համաձայնությունը հետ վերցնելու պահանջ ուղղելով։ Դուք նաև իրավունք ունեք մերժելու քուկիների օգտագործումը մեր կողմից՝ սեղմելով այս էջի վերին մասում «Ձեր գաղտնիությունը» բաժնում գտնվող «քուկիների կարգավորումներ» հղումը։ Ընտրեք քուկիների «Տվյալների խորացված վերլուծություն» կատեգորիան և դրանք դարձրեք պասիվ։

Մենք մշակում ենք Ձեր տվյալները, որպեսզի ապահովենք Ձեր գտնվելու վայրին ամենամոտ ծառայությունների տրամադրումը։ Այս հնարավորությունն օգտագործվելու է մեր կայքում ամենուրեք։ Դրա վերաբերյալ համաձայնությունը վերցված է Ձեր բրաուզերից և կարող է կարգավորվել դրվածքներում։

Ձեր անձնական տվյալների բացահայտումը և հասցեատերերը

Ձեր անձնական տվյալները վերը նշված նպատակներով կտրամադրվեն մեր մասնաճյուղերին ու բիզնես գործընկերներին և կմշակվեն նրանց կողմից։

Պահպանման ժամանակաշրջանը

Մենք Ձեր անձնական տվյալները կպահպանենք մեր կայքը կատարած Ձեր վերջին այցից հետո երկու (2) տարվա ընթացքում։

Ձեր իրավունքները և կոնտակտային տվյալները

Մեր կողմից Ձեր անձնական տվյալների մշակմանն առնչվող իրավունքների վերաբերյալ ինչպես նաև լրացուցիչ տեղեկությունների, առաջարկների ու բողոքների պաշտպանության հարցերով կարող եք այցելել Политика конфиденциальностиկայք էջ։