Article version 2022.45.0

Friðhelgistilkynning – neytendakannanir

Gildir frá:

Útgefið þann:

Þetta skjal lýsir hvernig Volvo Cars (eins og skilgreint að neðan) framkvæmir vinnslu á persónuupplýsingum þínum þegar þú fyllir út eina af neytendakönnunum okkar (hér eftir „Neytendakönnun").

Að neðan finnur þú:

1. Hverjir við erum

Einingarnar sem eru sameiginlega ábyrgar fyrir vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við neytendakannanir eru Volvo Car Corporation, með skráða skrifstofu á Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gautaborg, Svíþjóð, skráningarnúmer fyrirtækis 556074-3089, og Brimborg ehf, með skráða skrifstofu á Bíldshöfða 6, 110 Reykjavík, Íslandi, skráningarnúmer fyrirtækis: 7012770239, VSK-númer: 11650, hér eftir vísað til sem „Volvo Cars", „við" eða „okkur".

2. Hvaða persónuupplýsingar við söfnum og hvers vegna

Þegar þú átt samskipti við neytendakannanir okkar framkvæmum við vinnslu á eftirfarandi flokkum upplýsinga um þig:

 • Auðkenni eins og nafn, netfang, símanúmer, ávarp, aldur, kyn, póstnúmer og borg. Við framkvæmum vinnslu á þessum upplýsingum til að senda neytendakönnunina og meta frammistöðu viðskiptavinar eftir skiptingum. Framkvæmd er vinnsla á upplýsingunum á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar við að bæta viðskiptalegan tilgang og upplifun neytanda sem varðar svör þín í könnunum (f-liður gr. 6.1. GDPR).
 • Upplýsingar um ökutækið þitt eins og tegund ökutækis, verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) og skráningarnúmer (REG). Við framkvæmum vinnslu á þessum upplýsingum á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar við að meta vettvangsaðgerðir og efna ábyrgðarsamninga (f-liður gr. 6.1. GDPR).
 • Tegund samnings, númer áskriftar, tengsl við ökutæki (samningur/tegund sölu, upphafs og lokadagur). Við framkvæmum vinnslu á þessum gögnum til að senda neytendakönnunina og meta frammistöðu viðskiptavinar með skiptingu sem gerir okkur kleift að bæta rekstur fyrirtækisins í heild og upplifun neytendanna. Framkvæmd er vinnsla á upplýsingunum á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar við að bæta viðskiptalegan tilgang og upplifun neytanda sem varðar svör þín í könnunum (f-liður gr. 6.1. GDPR).
 • Tíðni fyrir opnað/smellt í gegn. Við framkvæmum vinnslu á þessum gögnum fyrir tölfræðigreiningu og sviðsmælingar, og til að átta okkur á áhugaefnum neytenda okkar. Fyrir þessa greiningu innihalda boðin á tölvupósti svokallaða vefvita eða rakningardíla, sem sýna einsdíls myndaskrár sem eru einnig innfelldar í vefsíðu okkar, þar sem við biðjum um samþykki þitt fyrir innleiðingu þeirra. Framkvæmd er vinnsla á upplýsingunum á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar við að skilja frammistöðu könnunarinnar í heild og samskipti könnunar (f-liður gr. 6.1. GDPR).

3. Hversu lengi við geymum gögnin þín

Svör þín við könnunum verða geymd í allt að fimm (5) ár frá þeim tíma sem þú sendir svörin inn, eftir þann tíma verða þau gerð nafnlaus.

Til að svör þín séu örugg veitir boðið um að veita ábendingar þér persónusniðinn spurningalista sem enginn annar getur nálgast. Vefsvæði könnunarinnar og gagnageymsluaðstaða okkar hafa öryggisráðstafanir til staðar til að verjast tapi, misnotkun og breytingum á þeim upplýsingum sem eru undir stjórn okkar.

Aðeins ákveðnir starfsmenn hafa aðgang að persónuupplýsingunum sem þú veitir okkur. Þeir fá aðeins aðgang í tilgangi málsmeðferðar, gagnagreiningar og gæðaeftirlits.

4. Með hverjum við deilum persónuupplýsingunum þínum

Við munum aðeins deila persónuupplýsingum þínum með eftirfarandi flokkum þriðju aðila þegar það er nauðsynlegt:

 • Vinnsluaðilar okkar sem styðja við almenna starfsemi okkar, eins og veitendur upplýsingatæknilausna;
 • Vinnsluaðilar okkar sem styðja framkvæmd viðskiptavinakannana hafa samkvæmt samningi getu til að nota persónuupplýsingar þínar sem er takmörkuð fyrir allan annan tilgang en þann að veita þjónustu fyrir okkur í samræmi við hvern gagnavinnslusamning í gildi:
  • Medallia, Inc (EU, United States) – Stjórnun á upplifun viðskiptavina.

Persónuupplýsingar þínar verða afhentar til og unnar af þeim smásöluaðila sem þú valdir (ef á við) og fyrirtækjum innan sama fyrirtækjahóps og VCC. Í tengslum við fyrirtæki innan sama fyrirtækjahóps og VCC sem staðsett eru utan EES, þá munum við flytja persónuupplýsingar þínar á grunni stöðluðu samningsskilmálanna sem Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur tekið upp.

5. Réttindi þín í tengslum við gagnavinnsluna sem við framkvæmum

Samkvæmt GDPR hefur þú ákveðin lagaleg réttindi varðandi vinnslu okkar á persónuupplýsingum um þig. Þau eru útskýrð í stuttu máli að neðan og þú getur beitt þeim með því að fylla út þar til gert eyðublað sem vísað er til að neðan.

 1. Réttur til að draga til baka samþykki: Þar sem þú hefur veitt samþykki þitt fyrir úrvinnslu persónuupplýsinga þinna getur þú hvenær sem er afturkallað það og gildir sú afturköllun eftirleiðis.
 2. Réttur til aðgangs að persónuupplýsingum þínum: Þú mátt biðja okkur um upplýsingar varðandi persónuupplýsingar sem við geymum um þig. Við munum útvega þér afrit af persónuupplýsingum þínum samkvæmt beiðni. Ef þú biður um fleiri afrit af persónuupplýsingum þínum megum við rukka þig um sanngjarnt gjald sem við byggjum á kostnaðinum við umsjón. Þú hefur rétt á upplýsingum um varúðarráðstafanir okkar vegna flutnings persónuupplýsinga þinna til landa sem eru utan ESB og EES ef þú biður um að við staðfestum hvort við vinnum úr persónuupplýsingum þínum eða ekki, og hvort við flytjum persónuupplýsingar þínar til lands sem er utan ESB og EES.
 3. Réttur til leiðréttingar: Þú getur fengið frá okkur lagfæringu á röngum eða ófullkomnum persónuupplýsingum varðandi þig. Við sýnum sanngjarna viðleitni til að halda persónuupplýsingum í okkar vörslu eða umsjá sem notaðar eru reglulega, nákvæmum, heildstæðum, uppfærðum og viðeigandi, byggt á nýjustu upplýsingum sem eru tiltækar fyrir okkur.
 4. Réttur til takmörkunar: Þú getur farið fram á það við okkur að vinnsla persónuupplýsinga þinna verði takmörkuð, ef:
  1. þú efast um nákvæmni persónuupplýsinga þinna, við þurfum að sannreyna nákvæmnina á tímabilinu,
  2. úrvinnslan er ólögleg og þú biður um takmörkun á vinnslu fremur en að láta eyða persónuupplýsingum þínum,
  3. við þurfum ekki lengur persónuupplýsingar þínar í tilgangi úrvinnslunnar en þú þarft þær til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur, eða
  4. þú mótmælir vinnslunni meðan við sannreynum hvort okkar lögmætu ástæður séu yfirsterkari þínum.
 5. Réttur til færanleika: Þú hefur rétt til að fá persónuupplýsingar þínar sem þú hefur útvegað okkur, og, þar sem það er tæknilega mögulegt, biðja um að við flytjum persónuupplýsingar þínar (sem þú hefur veitt okkur) til annarrar stofnunar/fyrirtækis, ef:
  1. við vinnum úr persónuupplýsingum þínum á sjálfvirkan hátt;
  2. við byggjum úrvinnsluna á persónuupplýsingum þínum á samþykki þínu, eða úrvinnsla okkar á persónuupplýsingum þínum er nauðsynleg til að framfylgja eða efna samning sem þú ert aðili að;
  3. þú útvegar okkur persónuupplýsingar þínar; og
  4. réttindi þín til færanleika hafa ekki neikvæð áhrif á réttindi og frelsi annarra einstaklinga.
  Þú hefur rétt til að fá persónuupplýsingar þínar á skipulegu, almennt notuðu og tölvulæsilegu sniði. Réttur þinn til að fá persónuupplýsingar þínar má ekki hafa slæm áhrif á réttindi eða frelsi annarra einstaklinga. Réttur þinn til að fá persónuupplýsingar þínar fluttar frá okkur til annarrar stofnunar/fyrirtækis er réttur sem þú hefur ef slíkur flutningur er tæknilega mögulegur.
 6. Réttur til eyðingar: Þú átt rétt á því að biðja um að við eyðum þeim persónuupplýsingum sem við vinnum um þig. Við verðum að hlíta þessari beiðni ef við vinnum úr persónuupplýsingum þínum, nema úrvinnslan sé nauðsynleg:
  1. til að nýta réttinn á tjáningarfrelsi og upplýsingafrelsi;
  2. til að hlíta lagalegri skuldbindingu sem krefst úrvinnslu samkvæmt lögum aðildarríkis sem okkur ber skylda að fara eftir;
  3. í tilgangi sem varðar almannahag, vísindalegar eða sögulegar rannsóknir eða í tölfræðilegum tilgangi; eða
  4. til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur.
 7. Réttur til að andmæla: Þú mátt andmæla – hvenær sem er – úrvinnslu persónuupplýsinga þinna vegna sérstakra aðstæðna þinna, svo framarlega sem úrvinnslan er ekki byggð á samþykki þínu heldur lögmætum hagsmunum okkar eða þriðja aðila. Í þessu tilfelli munum við ekki framkvæma meiri úrvinnslu á persónuupplýsingum þínum nema við getum sýnt fram á óyggjandi lagalegan grundvöll og brýna hagsmuni fyrir úrvinnslunni eða til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. Ef þú andmælir úrvinnslunni tilgreindu þá hvort þú viljir einnig að við eyðum persónuupplýsingum þínum, annars munum við aðeins takmarka þær. Þú hefur einnig rétt til að andmæla hvenær sem er, óháð öllum ástæðum, vinnslu persónuupplýsinga þinna fyrir beina markaðssetningu (sem innifelur persónugreiningu að því marki sem það er viðkomandi slíkri beinni markaðssetningu), ef slík vinnsla var byggð á lögmætum hagsmunum okkar. Ef markaðssetningin var byggð á samþykki þínu getur þú dregið það tilbaka (sjá að ofan).
 8. Réttur til að bera fram kvörtun: Þú getur lagt fram kvörtun til staðbundins eftirlitsyfirvalds varðandi persónuvernd eða til hvaða annars yfirvalds í málefnum persónuverndar innan ESB. Hinsvegar værum við þakklát ef þú vildir hafa samband við okkur fyrst til að reyna að leysa vandamál þitt – þú getur fundið samskiptaupplýsingar okkar að neðan.

Þú getur nýtt rétt þinn í tengslum við okkur með því að fylla út þetta eyðublað, sem mun hjálpa okkur að afgreiða fyrirspurn þína á réttan hátt. Eyðublaðið á netinu inniheldur upplýsingarnar sem við þurfum til að sannreyna auðkenni þitt og fara yfir beiðni þína. Fyrir beiðnir sem gerðar eru í síma eða með tölvupósti þarft þú að veita okkur nægilegar upplýsingar sem gera okkur kleift að sannreyna á sanngjarnan hátt að þú sért einstaklingurinn sem við söfnuðum persónuupplýsingum um og lýsa beiðni þinni í nægilegum smáatriðum til að við getum metið hana og brugðist við á réttan hátt. Ef okkur tekst ekki að sannreyna auðkenni þitt fyrir aðgangs- eða eyðingarbeiðni með þeim upplýsingum sem veittar eru þá gætum við beðið þig um viðbótarupplýsingar.

Þú getur nýtt þér þessi réttindi í tengslum við alla sameiginlegu ábyrgðaraðilana sem minnst er á í þessari tilkynningu.

6. Samskiptaupplýsingar

Notaðu vefsíðuformið sem minnst er á í persónuverndarstefnu fyrir viðskiptavini hér að ofan til að neyta réttar þíns. Ef þú hefur einhverjar aðrar spurningar varðandi efnisatriðið vernd persónuupplýsinga getur þú haft beint samband við Brimborg ehf sem vísað er til sem sameiginlegur ábyrgðaraðili í þessari friðhelgistilkynningu, með samskiptaupplýsingunum sem fram koma hér: https://www.volvocars.com/is/footer/hafdu-samband.

Þú getur einnig haft samband við persónuverndarfulltrúa Volvo Car Corporation á eftirfarandi hátt:

Fyrirtæki: Volvo Car Corporation

Póstfang: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Netfang: globdpo@volvocars.com

7. Breytingar á friðhelgistilkynningu okkar

Við áskiljum okkur réttinn, að eigin undirlagi, til að breyta venjum okkar varðandi friðhelgi og uppfæra og gera breytingar á þessari friðhelgistilkynningu hvenær sem er. Af þessari ástæðu hvetjum við þig til að skoða þessa friðhelgistilkynningu með reglulegu millibili. Þessi friðhelgistilkynning er uppfærð til þess dags sem kemur fram efst í skjalinu. Við munum fara með persónuupplýsingar þínar á þann hátt sem samræmist friðhelgistilkynningunni sem var í gildi þegar þeim var safnað, nema við höfum samþykki þitt fyrir öðru.