Wersja artykułu 2021.117.0

Informacja o ochronie prywatności związana z samochodem Volvo

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza dane generowane przez samochód, gdy klient używa pojazdu Volvo i powiązanych z nim usług realizowanych za pośrednictwem sieci oferowanych przez Volvo Cars.

Niniejszy dokument wyjaśnia jedynie przetwarzanie danych osobowych powiązanych z funkcjami najnowszych modeli samochodów Volvo i nie zawiera wyjaśnienia działania samych funkcji – takie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone w niniejszym dokumencie i w instrukcji obsługi różnią się, pierwszeństwo ma niniejszy dokument. Dodatkowo, ponieważ instrukcja wyjaśnia wszystkie funkcje, zawiera informacje o danych przetwarzanych także w związku z innymi funkcjami niż te, które przedstawiono poniżej – jest tak dlatego, że funkcje te korzystają z przetwarzania lokalnego (dane nie opuszczają samochodu) i nie stanowi to przetwarzania danych osobowych przez Volvo Cars albo dlatego, że w grę wchodzi przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie będące odrębnymi administratorami (na przykład Google w przypadku systemu infotainment Android Automotive).

Ponadto, ponieważ przetwarzanie danych zależy od usług, w które wyposażony jest samochód, a także od usług, które zdecydują się Państwo aktywować, niniejszy dokument prezentuje najszerszy możliwy zakres przetwarzania. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeśli posiadają Państwo starszy model samochodu albo jeśli nowszy model samochodu nie jest wyposażony w pewną funkcję, przetwarzanie danych związane z tą funkcją nie ma miejsca.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do:

 • Pojazdów specjalnych (np. radiowozów);
 • Przetwarzania danych, które nie opuszczają samochodu (przetwarzanie lokalne);
 • Przetwarzania danych osobowych w kontaktach z jednym z naszych dealerów (na przykład przy zakupie samochodu);
 • Korzystania z oprogramowania i aplikacji/usług osób trzecich (na przykład Google Automotive i wszelkich aplikacji w systemie infotainment samochodu);
 • Korzystania z aplikacji mobilnych dostarczanych przez Volvo Cars, na przykład z Aplikacji Volvo On Call/Volvo Cars;
 • Korzystania z oferowanych przez osoby trzecie usług dodatkowych bazujących na danych z samochodu (na przykład ubezpieczenia uzależnionego od liczby przejechanych kilometrów – „pay-as-you-drive”);
 • Korzystania w Państwa samochodzie z usługi dostępu do Internetu dostarczanej przez operatora sieci komórkowej niezależnie od Volvo Cars.

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars" albo „my" we wszystkich odmianach gramatycznych. W pewnych sytuacjach w przetwarzaniu danych osobowych uczestniczą współadministratorzy, których wskazano w odpowiednich punktach. Jednak we wszystkich sytuacjach współadministratorzy wyrazili zgodę na przekazanie Państwu tej informacji przez Volvo Cars i na możliwość korzystania przez Państwa ze swoich praw (patrz punkt 3 poniżej).

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i co się z nimi dzieje

2.1. Przetwarzanie danych osobowych podczas prowadzenia samochodu

2.1.1. Analiza danych pojazdu

Dane pojazdu (wyszczególnione poniżej) przetwarzamy w celu uzyskania informacji o naszych pojazdach i sposobie ich użytkowania. Informacje te wykorzystujemy do prac badawczo-rozwojowych nad produktami, a w szczególności do podnoszenia i monitorowania jakości pojazdów i ich funkcji bezpieczeństwa. Pomaga to także w obsłudze zobowiązań gwarancyjnych Volvo Cars oraz w realizacji spoczywających na nas wymagań prawnych związanych z monitorowaniem emisji.

Wykorzystywane kategorie danych:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN);
 • Numery wersji oprzyrządowania i oprogramowania pojazdu;
 • Diagnostyczne kody usterek (DTC);

Volvo Cars gromadzi także poniższe informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia pojazdu (w odnośnych przypadkach):

 • Numer ID, pojemność i stan techniczny akumulatora wysokiego napięcia;
 • Informacje o rynku pojazdu;
 • Informacje o stacji ładowania (np. stan dostępności, rodzaj zasilania, ID biegunów itd.);
 • Dane diagnostyczne podczas ładowania (np. czas trwania, stan naładowania, wahania prądu itd.).

Podstawą prawną przetwarzania danych wymienionych powyżej jest Państwa zgoda (art. 6.1.a) RODO).

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numery wersji oprzyrządowania i oprogramowania pojazdu i diagnostyczne kody usterek (DTC) są przechowywane przez 2 lata, a informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia pojazdu są przechowywane przez cały okres eksploatacji akumulatora.

W przypadku pojazdów hybrydowych lub elektrycznych Volvo Cars i Polestar Performance AB (szwedzka spółka z siedzibą w Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Szwecja, zwana dalej „Polestar") udostępniają sobie nawzajem dane analityczne ze swoich pojazdów. Wyszczególnione powyżej dane analityczne wymieniane pomiędzy Volvo Cars a Polestar mają charakter czysto techniczny i nie zawierają danych konkretnych klientów. Dane analityczne gromadzone za pośrednictwem platform Volvo Cars i Polestar są wymieniane pomiędzy tymi dwiema firmami w celu podnoszenia i monitorowania jakości pojazdów, działania funkcji napędu elektrycznego i hybrydowego oraz funkcji bezpieczeństwa.

Jako tak zwani współadministratorzy, o których mowa w RODO, Volvo Cars i Polestar odpowiadają wspólnie za takie przetwarzanie danych analitycznych. Volvo Cars i Polestar uzgodniły, że za przekazywanie informacji klientom odpowiada Volvo Cars, a prawa wynikające z RODO będą wykonywane przez klientów Volvo wobec Volvo Cars. Informacje na ten temat znajdą Państwo w punkcie 3 poniżej (Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych).

2.1.2. Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

Aby móc zapewnić utrzymanie oprogramowania pojazdu i zaoferować niezbędne bezpośrednie aktualizacje oprogramowania, przetwarzamy poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN);
 • Wersja oprogramowania pojazdu;
 • Diagnostyczne kody usterek; oraz
 • Datę produkcji pojazdu.

Wymienione powyżej dane przetwarzamy, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6.1.a) RODO). Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na aktualizacje bezprzewodowe, uniemożliwi to Państwu korzystanie z naszych zaktualizowanych usług albo nie będą Państwo mogli wykorzystywać ich w pełni. Nieprzeprowadzenie aktualizacji może także zwiększyć ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, podobnie jak w przypadku wszystkich innych inteligentnych urządzeń. Zwracamy uwagę, że mogą Państwo także zdecydować się na przeprowadzenie instalacji aktualizacji w jednej z naszych stacji obsługi.

Zapisy dotyczące przeprowadzonych w samochodzie aktualizacji oprogramowania będziemy przechowywać przez cały okres eksploatacji pojazdu.

2.1.3. Connected Safety

Nasze pojazdy są wyposażone w dodatkową funkcję bezpieczeństwa o nazwie Connected Safety, która informuje Państwa o pewnych sytuacjach drogowych na Państwa trasie. Informacje te opierają się na komunikacji między Państwa samochodem a innymi pojazdami, w których także jest aktywowana funkcja Connected Safety (samochodami osobowymi i ciężarowymi Volvo). Informacje te są wykorzystywane do wczesnego informowania kierowców o zmiennych warunkach drogowych poprzez wyświetlanie odpowiednich ostrzeżeń, co pozwala im na odpowiednie dostosowanie stylu jazdy. Informacje zawierające dane osobowe, w szczególności tożsamość kierowcy, nie są wymieniane między pojazdami. Jednak jeśli zostaną włączone światła awaryjne Państwa pojazdu albo Państwa pojazd wykryje zmniejszoną przyczepność między oponami a nawierzchnią drogi, informacja o tym może zostać przesłana do pojazdów zbliżających się do miejsca, w którym znajduje się Państwa pojazd.

Usługa Connected Safety będzie przekazywać Państwu ostrzeżenia przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami na drodze (np. śliską nawierzchnią lub sytuacjami, w których włączone zostały światła awaryjne), a także gromadzić dane z Państwa pojazdu, które umożliwiają działanie tej usługi:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Informacje dotyczące połączenia internetowego (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Aktywacja ostrzeżenia przed śliską nawierzchnią
 • Włączenie świateł awaryjnych
 • Znacznik czasowy każdego z ostrzeżeń
 • Miejsce, w którym wystąpiło ostrzeżenie
 • Odwzorowanie 3D drogi.

Wymienione powyżej dane przetwarzamy w ramach świadczenia Państwu usługi (art. 6.1.b) RODO). Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Dodatkowo, wymienione powyżej dane są przetwarzane anonimowo i przesyłane do Volvo Trucks (w celu udostępniania usługi Connected Safety) oraz do agencji ruchu drogowego (w celu zapobiegania i ograniczania niebezpieczeństw, których źródłem jest ruch drogowy).

Dane będziemy przechowywać przez 1 tydzień, a następnie je usuniemy lub dokonamy ich anonimizacji.

2.1.4. Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym

Usługa informacji drogowych nadawanych w czasie rzeczywistym odbiera dane o ruchu drogowym od zewnętrznego dostawcy.

Gromadzone przez nas dane z samochodu to:

 • Pozycja i prędkość pojazdu – są one udostępniane zewnętrznemu dostawcy usługi w celu obliczenia natężenia ruchu i poinformowania Państwa oraz innych kierowców o miejscach, w których występuje ryzyko tworzenia się korków; te elementy danych są anonimowe dla zewnętrznego dostawcy.
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) – jest on wykorzystywany przez Volvo Cars do weryfikacji, czy Państwa pojazd ma abonament na tę usługę.

Modele samochodów wyposażone w czujniki, które potrafią identyfikować znaki drogowe w czasie rzeczywistym podczas jazdy, robią to wyłącznie w oparciu o przetwarzanie lokalne (w samochodzie).

Wymienione powyżej dane przetwarzamy w ramach świadczenia Państwu usługi (art. 6.1.b) RODO). Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Dane te będą przechowywane przez Volvo Cars przez cały okres aktywności abonamentu. Gdy abonament stanie się nieaktywny, numer VIN, prędkość i pozycja będą przechowywane przez maksymalnie 90 dni, chyba, że obowiązujące lokalne przepisy wymagają dłuższego czasu.

2.1.5. Dyktowanie wiadomości tekstowych

Dyktowanie wiadomości tekstowych to funkcja występująca w modelach samochodów, które nie są wyposażone w Android Automotive – w nowszych samochodach usługa dyktowania wiadomości tekstowych nie jest dostarczana przez Volvo Cars, lecz istnieje w nich możliwość aktywowania usługi Google Assistant. Funkcja dyktowania wiadomości tekstowych jest częścią większego systemu obsługi poleceń głosowych, za pomocą którego można sterować funkcjami systemu infotainment samochodu, a także tworzyć i wysyłać wiadomości SMS poprzez wydawanie instrukcji głosowych. Usługa dyktowania wiadomości tekstowych jest oferowana przez zewnętrznego dostawcę, dlatego przetwarzanie danych nie może odbywać się w samochodzie. Aby zainicjować dialog przy użyciu poleceń głosowych, trzeba najpierw aktywować tę funkcję. Sterowanie głosowe pozostanie aktywne do chwili jego celowego wyłączenia albo gdy nie odpowiedzą Państwo na trzy wezwania systemu.

Podczas korzystania z systemu sterowania głosowego przetwarzane są poniższe dane:

 • Zarejestrowane dane lub polecenia głosowe
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) – numer VIN wykorzystywany do weryfikacji, czy Państwa samochód ma abonament na tę usługę
 • Numer telefonu
 • Wiadomość tekstowa – wiadomość tekstowa utworzona przez zewnętrznego dostawcę usług jest przechowywana w chmurze i zostaje przesłana do Państwa pojazdu oraz zapisana w nim. Wiadomość tekstową można wysłać jako SMS.

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do udostępnienia systemu poleceń głosowych i powiązanych z nim usług, a zatem do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6.1.b) RODO). Jeśli nie udostępnią Państwo swoich danych, korzystanie z systemu sterowania głosowego nie będzie możliwe.

Zarejestrowane dane głosowe będą udostępniane dostawcy zewnętrznemu w celu udostępnienia Państwu tej usługi. Uzyskana wiadomość tekstowa zostaje udostępniona przez dostawcę zewnętrznego nam, a następnie przekazana do Państwa pojazdu. Zewnętrzny dostawca usługi jest odrębnym administratorem tych danych.

2.2. Przetwarzanie w razie zdarzenia drogowego

W razie zdarzenia albo wypadku drogowego (lub sytuacji grożącej wypadkiem) dane osobowe będą przetwarzane przez pewien okres czasu w poniższych celach:

2.2.1. Active Safety Data Recorder (ASDR)

Głównym zadaniem urządzenia „Active Safety Data Recorder" (ASDR) jest rejestrowanie danych związanych z wypadkami drogowymi lub sytuacjami o charakterze kolizji. Informacje te będą przetwarzane przez nasz dział badawczo-rozwojowy, co pomoże nam lepiej zrozumieć okoliczności, w których dochodzi do wypadków drogowych, obrażeń ciała i szkód.

Gdy włączą Państwo tę usługę, Volvo Cars gromadzi i przetwarza poniższe dane na potrzeby przyszłego rozwoju oraz obsługi reklamacji związanych z funkcjami bezpieczeństwa czynnego:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN);
 • Typ zaistniałego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem i czas jego wystąpienia;
 • W czasie 4 sekund przed i po sytuacji o charakterze kolizji utrwalany jest obraz z kamery przedniej;
 • Lokalizacja pojazdu w chwili zdarzenia.

Funkcja ta rejestruje dane tylko wtedy, gdy ma miejsce sytuacja o charakterze kolizji, która nie jest błaha. Nie rejestruje ona żadnych danych w warunkach normalnej jazdy.

Wymienione powyżej dane gromadzimy w oparciu o Państwa zgodę (art. 6.1.a) RODO) i przechowujemy je przez 10 lat, a następnie je usuwamy lub dokonujemy ich anonimizacji.

2.2.2. Event Data Recorder (EDR)

Pojazd zapisuje informacje związane z bezpieczeństwem powiązane ze zderzeniami lub sytuacjami grożącymi zderzeniem w urządzeniu Event Data Recorder (EDR) – znanym również jako „czarna skrzynka" samochodu. Informacje związane z bezpieczeństwem obejmują takie dane jak:

 • Działanie różnych układów Państwa pojazdu;
 • Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów były zapięte czy nie;
 • Jak mocno (o ile w ogóle) kierowca naciskał na pedał przyspieszenia i/lub hamulca; oraz
 • Jak szybko jechał pojazd.

Rejestrowany okres to zazwyczaj maksymalnie 30 sekund. Rejestracja ma miejsce tylko wtedy, gdy dojdzie do sytuacji o charakterze kolizji, która nie jest błaha. W warunkach normalnej jazdy nie są rejestrowane żadne dane. Ponadto rejestracja nie obejmuje osoby prowadzącej pojazd ani geograficznej lokalizacji zderzenia (sytuacji grożącej zderzeniem).

Zarejestrowane dane są także potrzebne do tego, by Volvo Cars mogła spełnić spoczywające na niej obowiązki wynikające z przepisów prawa i nałożone przez organy administracji publicznej (art. 6.1.c) RODO). Przekazanie danych osobowych jest w takim przypadku wymagane prawem.

2.2.3. Połączenie alarmowe (eCall)

Funkcja połączenia alarmowego (eCall) jest obowiązkową usługą, w którą są wyposażone wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. eCall oznacza, że w razie poważnego wypadku, wykrytego na podstawie aktywacji jednego lub większej liczby czujników w pojeździe, nawiązywane jest automatycznie połączenie alarmowe; oznacza to, że połączenie eCall zostanie nawiązane automatycznie również wtedy, gdy wszystkie osoby znajdujące się w samochodzie są nieprzytomne, a wymienione poniżej dane zostaną automatycznie przesłane do centrali. Funkcję tę można także uruchomić ręcznie, naciskając i przytrzymując przycisk SOS przez co najmniej 2 sekundy; zwracamy uwagę, że nie jest to zalecane, jeśli nie doszło do sytuacji alarmowej, a nadużycie będzie karane na podstawie obowiązujących przepisów.

W przypadku nawiązania połączenia alarmowego przetwarzane są poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN);
 • Rodzaj napędu pojazdu lub specyfikacja silnika;
 • Specyfikacja modelu pojazdu;
 • Godzina zdarzenia;
 • Miejsce zdarzenia;
 • Kierunek jazdy pojazdu.

Standardowo połączenia w ramach usługi eCall w pojazdach Volvo są przekierowywane do dostawców zewnętrznych (jest to wtedy tak zwana zewnętrzna usługa eCall albo TPS eCall); są to różni dostawcy zależnie od regionu, a więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami. W dowolnym momencie mogą Państwo zdecydować się, by połączenie to było kierowane do publicznej centrali alarmowej pod numer 112, zmieniając w odpowiedni sposób ustawienia w Państwa samochodzie.

Dane są gromadzone tylko w przypadku nawiązania połączenia eCall, a jedynymi podmiotami, które mają do nich dostęp, są Volvo Cars i zewnętrzny dostawca usługi (albo centrala alarmowa, jeśli została wybrana ta opcja). Podmioty te mogą jednak przekazać te dane do wyspecjalizowanych służb ratowniczych (na przykład pogotowia ratunkowego).

Dane te przetwarzamy w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów kierowcy i innych osób podróżujących samochodem (art. 6.1.d) RODO), a także w ramach obowiązku wynikającego z prawa (art. 6.1.c) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni, a ich przetwarzanie będzie ograniczone do sytuacji alarmowych, o których mowa powyżej.

2.2.4. Pomoc drogowa

Nasza usługa pomocy drogowej umożliwia dzielenie Państwu pomocy w razie przebicia opony, awarii lub wypadku. Po naciśnięciu przez Państwa czarnego przycisku On Call w samochodzie albo po użyciu funkcji kontaktu w Aplikacji Volvo Cars (wcześniej była to Aplikacja Volvo on Call), samochód nawiązuje połączenie z pomocą drogową. Usługa ta bazuje na abonamencie. Umożliwia ona wysłanie odpowiedniej pomocy (na przykład lawety) do kierowcy pojazdu, gdy ten jej potrzebuje.

Usługa pomocy drogowej jest oferowana we współpracy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, które zależą od kraju – więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami. Towarzystwa te obsługują centralę, która odbiera połączenie od Państwa.

Aby zapewnić Państwu tę usługę, będziemy przetwarzać poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN);
 • Rodzaj napędu pojazdu lub specyfikacja silnika;
 • Specyfikacja modelu pojazdu;
 • Godzina połączenia;
 • Lokalizacja w momencie połączenia;
 • Kierunek jazdy pojazdu.

Dane są gromadzone automatycznie, ale tylko wtedy, gdy zostanie wezwana pomoc drogowa. Jedynymi podmiotami, które mają do nich dostęp, są Volvo Cars i zewnętrzny dostawca usługi, który jednak przekaże część tych danych do wyspecjalizowanych służb, o których pomoc Państwo poproszą (na przykład świadczących usługi holowania).

Dane te przetwarzamy w ramach świadczenia Państwu usługi pomoc drogowej (art. 6.1.b) RODO). Dane te będziemy przetwarzać przez okres 8 lat, z wyjątkiem danych geolokalizacyjnych, które zostaną usunięte po 90 dniach.

2.3. Przetwarzanie danych w związku z przeglądami i naprawami

2.3.1. Planowanie czynności serwisowych

Funkcja planowania czynności serwisowych jest opcjonalną usługą, która pomaga w utrzymaniu Państwa samochodu w dobrym stanie i w spełnieniu warunków obowiązywania gwarancji Państwa pojazdu poprzez przypominanie Państwu o zaplanowaniu wizyty w stacji obsługi. Funkcja planowania czynności serwisowych może na przykład poradzić Państwu dokonanie wymiany pewnych filtrów w terminie wcześniejszym lub późniejszym niż wynika to z zalecanych stałych okresów międzyobsługowych, jeśli wymaga tego ich faktyczne zużycie. Funkcja planowania czynności serwisowych działa w ten sposób, że przez cały czas gromadzi i analizuje pewne informacje związane z diagnostyką pojazdu w celu wykrywania wczesnych oznak problemów z pojazdem, a następnie pomaga Państwu w przygotowaniu programu obsługi technicznej przed wizytą w stacji obsługi. Funkcja planowania czynności serwisowych pomaga nam także w tworzeniu harmonogramów produkcji i dostaw części zamiennych, co stanowi ważny element naszych celów zrównoważonego rozwoju, a także naszych dążeń do zapewnienia Państwu najwyższej jakości serwisu i napraw poprzez optymalizację ich zakresu, logistyki i wykorzystania stacji obsługi.

Aby zapewnić Państwu usługę planowania czynności serwisowych, będziemy gromadzić poniższe dane:

 • Dane dotyczące samochodu – numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numery wersji oprzyrządowania i oprogramowania;
 • Informacje o stanie i dane statystyczne z podzespołów (silnika, przepustnicy, układu kierowniczego, akumulatorów wysokiego napięcia, hamulców itd.);
 • Dane dotyczące jazdy (przebieg, liczba godzin pracy silnika, warunki jazdy, np. jazda miejska albo jazda autostradą itd.).

Wymienione powyżej dane przetwarzamy w ramach świadczenia Państwu usługi (art. 6.1.b) RODO). Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Dane te będą udostępniane naszemu dystrybutorowi krajowemu w Państwa kraju w celu zarządzania dostawami i rezerwacjami, a także w celu opracowywania ofert specjalnych dostosowanych do Państwa potrzeb (zwracamy uwagę, że oferty specjalne będą Państwo otrzymywać tylko w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to oddzielną zgodę). Funkcja planowania czynności serwisowych nie dokonuje bezpośrednio rezerwacji, a zatem dane nie są udostępniane stacjom obsługi.

Dane związane z akumulatorem wysokiego napięcia samochodu i numer VIN będziemy przechowywać przez 10 lat w celu monitorowania stanu technicznego akumulatora. Pozostałe dane będą przechowywane przez 3 lata.

2.3.2. Connected Service Booking

Mogą Państwo bezpośrednio z pojazdu wysłać żądanie rezerwacji do stacji obsługi w celu zarezerwowania terminu przeglądu lub naprawy pojazdu. Aby móc korzystać z tej usługi, muszą Państwo utworzyć konto Volvo ID i zarejestrować je dla swojego pojazdu, a także połączyć pojazd z Internetem. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych w związku z utworzeniem konta Volvo ID znajdą Państwo tutaj.

Usługa Connected Service Booking jest podobna do usługi Cyfrowej rezerwacji usług dostępnej w Aplikacji Volvo Cars. Volvo Cars, dystrybutor krajowy albo importer Volvo w Państwa kraju, a także dealer wykonujący usługę organizują tę usługę wspólnie, a zatem są współadministratorami przy przetwarzaniu tych danych. Uzgodniliśmy, że informacje będą przekazywane Państwu przez Volvo Cars oraz że mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec Volvo Cars (proszę zapoznać się z punktem 3 – Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych poniżej).

Przy wysyłaniu żądania rezerwacji przetwarzane są poniższe dane:

 • Państwa dane identyfikacyjne (Volvo ID, adres e-mail, imię i nazwisko)
 • Dane związane z żądaną usługą (typ usługi, data i godzina, Państwa wiadomość do stacji obsługi wpisana w polu wiadomości)
 • Dane związane z wybraną stacją obsługi (takie jak nazwa i adres)
 • W zależności od zamówionej usługi: numer identyfikacyjny pojazdu, wersja oprogramowania, diagnostyczne kody usterek, wymagania dotyczące przeglądu, czas od ostatniego przeglądu, poziomy płynów, wskazanie licznika przebiegu całkowitego, a także Państwa opis celu rezerwacji (jeśli został podany)

które będą udostępniane naszemu dystrybutorowi krajowemu w Państwa kraju oraz wybranemu dealerowi (może nim być stacja obsługi/warsztat mechaniczny, warsztat lakierniczy, specjaliści zajmujący się renowacją samochodów oraz firmy zajmujące się logistyką samochodów).

Dane te będą wykorzystywane do rezerwacji usługi, organizacji jej wykonania, kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zarezerwowaną usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi, to znaczy do przesyłania potwierdzeń i powiadomień. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa rezerwacji (innymi słowy, podstawą prawną takiego przetwarzania jest dla nas Państwa umowa z nami (art. 6.1.b) RODO)).

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres 15 miesięcy, zwracamy jednak uwagę, że świadczący usługę dealer będący partnerem serwisowym Volvo podlega różnym obowiązkom dotyczącym przechowywania danych oraz dokumentacji i może być zobowiązany prawem do przekazywania danych osobowych organom publicznym (art. 6.1.c) RODO). Informację tę można znaleźć w polityce prywatności partnera serwisowego.

2.3.3. Odczyty diagnostyczne w stacjach obsługi

Jeśli przegląd lub naprawa Państwa pojazdu są wykonywane przez jedną z naszych autoryzowanych stacji obsługi albo jednego z naszych partnerów, Państwa pojazd zostaje podłączony w tym celu do systemu Vehicle Information Diagnostic for Aftersales („VIDA") i uzyskamy następujące informacje dotyczące problemu:

 • Diagnozy;
 • Kody usterek;
 • Dane dotyczące pojazdu (numer VIN, wersja oprogramowania) oraz jego stanu.

Dane te mają charakter czysto techniczny i przetwarzamy je w celu monitorowania jakości naszych samochodów oraz zarządzania naszymi obowiązkami jako producenta produktów, na potrzeby rozwoju, a także w celu monitorowania bezpieczeństwa (w miarę potrzeb). Dane te są przechowywane przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Przetwarzamy te dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, o którym była mowa powyżej (art. 6.1.f) RODO), a w odnośnych przypadkach także w celu spełnienia wymogów prawnych i innych wymagań urzędowych, takich jak wezwania do serwisu związane z bezpieczeństwem (art. 6.1.c) RODO).

2.3.4. Raportowanie emisji

Podczas Państwa wizyty w autoryzowanej stacji obsługi lub u partnera serwisowego Volvo, podmioty te będą gromadzić dane dotyczące emisji z Państwa samochodu, które będą przesyłane do nas w celu sporządzenia raportu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2021/392. Gromadzenie tych danych ma miejsce za każdym razem, gdy Państwa samochód jest serwisowany, chyba, że zgłoszą Państwo swój sprzeciw dealerowi wykonującemu usługę.

Gromadzone dane to:

 • Dane emisji: głównie całkowita ilość zużytego paliwa (w całym okresie eksploatacji), całkowita przejechana odległość (w całym okresie eksploatacji), całkowita ilość energii pobranej z sieci do akumulatora (w całym okresie eksploatacji) – wraz z pewnymi danymi szczegółowymi, o których mowa w załączniku XXII do rozporządzenia (UE) nr 2017/1151;
 • Dane dotyczące pojazdu (numer VIN).

Dane emisji przechowujemy do momentu złożenia raportu, który ich dotyczy.

2.3.5. Raportowanie błędów oprogramowania

Funkcja ta pomaga Volvo Cars w zbieraniu raportów dotyczących błędów oprogramowania. Gromadzenie tych danych ma miejsce podczas Państwa wizyty w autoryzowanej stacji obsługi lub u partnera serwisowego Volvo. Dzięki temu raportowi możemy opracować poprawki błędów i utrzymać oprogramowanie w dobrym stanie. Raport jest następnie przetwarzany wewnętrznie przez Volvo Cars w celu ustalenia wpływu błędów.

Po włączeniu tej funkcji Volvo Cars będzie gromadzić i przetwarzać poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Diagnostyka podczas uruchamiania
 • Konfiguracja pojazdu
 • Lokalna konfiguracja modułu centralnego
 • Diagnostyka Android Automotive
 • Diagnostyka sieci pojazdu
 • Wersje oprogramowania
 • Raporty i pliki dzienników przeznaczone dla programistów

2.4. Aplikacje firm trzecich

System infotainment nowych modeli samochodów działa w oparciu o system operacyjny Google Android Automotive. Jeśli chodzi o związane z tym przetwarzanie Państwa danych osobowych, Google jest niezależnym administratorem.

Aplikacje firm trzecich pobierane przez Państwa w samochodzie z serwisu Play Store są także oferowane przez niezależnych administratorów, podobnie jak w przypadku smartfonów. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w warunkach poszczególnych dostawców usług oraz w ich informacjach o ochronie prywatności.

2.5. Wnioski od organów ścigania

Co pewien czas otrzymujemy wnioski od organów ścigania (policji, urzędu celnego itd.) o udostępnienie różnego rodzaju danych związanych z naszymi samochodami. Nasze ogólne stanowisko jest takie, że dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo (art. 6.1.c) RODO). Udostępniamy dane o charakterze technicznym, które same w sobie nie ujawniają powiązania z konkretną osobą (np. numer seryjny części samochodowej powiązany z numerem VIN, historia serwisowania dla konkretnego numeru VIN itd.).

Gdy otrzymamy wniosek od organów ścigania, który zawiera dane osobowe, ale nie jesteśmy zobowiązani prawem do udostępnienia tych danych, dokonujemy oceny potrzeby i proporcjonalności w odniesieniu do żądanych informacji i możemy zdecydować się na ujawnienie wszystkich lub części informacji, których dotyczy wniosek (art. 6.1.f) RODO).

Prowadzimy rejestr otrzymanych wniosków i udzielonych odpowiedzi, który nie zawiera udostępnionych danych (w odnośnych przypadkach), nie stanowi to jednak dodatkowego przetwarzania danych osobowych.

3. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Wyjaśniono je w skrócie poniżej, a w celu skorzystania z nich mogą Państwo wypełnić zamieszczony poniżej specjalny formularz.

 1. Prawo do wycofania zgody: W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych: Mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Na żądanie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe kopie Państwa danych osobowych, możemy obciążyć Państwa rozsądną opłatą w oparciu o koszty administracyjne. Mają Państwo prawo do informacji na temat środków zabezpieczających przesyłanie Państwa danych osobowych do kraju znajdującego się poza UE i EOG, jeśli zwrócą się Państwo o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe czy nie, oraz czy przesyłamy Państwa dane osobowe do kraju znajdującego się poza UE i EOG.
 3. Prawo do sprostowania danych: Mogą Państwo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych albo niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa. Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe będące w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne nam informacje.
 4. Prawo do ograniczenia: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  1. zakwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres potrzebny nam do zweryfikowania prawidłowości danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia Państwa danych osobowych,
  3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo
  4. sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw powoływanych przez Państwa w sprzeciwie.
 5. Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe (które nam Państwo przekazali) innej organizacji, jeżeli:
  1. przetwarzamy Państwa dane osobowe przy użyciu zautomatyzowanych metod;
  2. opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa zgodzie, albo przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji lub wykonania umowy, której są Państwo stroną,
  3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa; oraz
  4. Państwa prawo do przenoszenia nie wpływa niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób. Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie.
  • Państwa prawo do otrzymania Państwa danych osobowych nie może wpływać niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób. Prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane przez nas do innej organizacji, przysługuje Państwu, jeśli takie przekazanie jest technicznie wykonalne.
 6. Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Musimy spełnić to żądanie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, chyba że przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; albo
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie opiera się na Państwa zgodzie, ale na naszym uzasadnionym interesie albo na uzasadnionym interesie osoby trzeciej. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu, prosimy o podanie, czy żądają Państwo także usunięcia Państwa danych osobowych, w przeciwnym razie tylko je ograniczymy. Mają Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny, przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim), jeśli takie przetwarzanie opierało się na naszym uzasadnionym interesie. Jeśli marketing opierał się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać zgodę (patrz powyżej).
 8. Prawo do wniesienia skargi: Mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych lub dowolnego innego organu ochrony danych w Unii Europejskiej. Zachęcamy jednak do tego, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami – nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w relacjach z nami, wypełniając ten formularz, co pomoże nam prawidłowo zająć się Państwa wnioskiem. Formularz online zawiera informacje, których potrzebujemy do zweryfikowania Państwa tożsamości i rozpatrzenia Państwa wniosku. W przypadku wniosków składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną muszą Państwo podać nam wystarczające informacje, które pozwolą nam odpowiednio zweryfikować, czy są Państwo osobą, której dane osobowe zgromadziliśmy oraz opisać swój wniosek wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli odpowiednio go ocenić i na niego odpowiedzieć. Jeśli w przypadku wniosków o dostęp do danych i ich usunięcie nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości w oparciu o podane informacje, możemy Państwa poprosić o dodatkowe informacje. Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do wszystkich współadministratorów wymienionych w niniejszej informacji.

4. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o zapoznanie się z punktem 3 powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Firma: Volvo Car Corporation

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja

E-mail: globdpo@volvocars.com

Strona internetowa: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Zmiany w niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do aktualizowania niniejszej informacji o ochronie prywatności w miarę potrzeb. Zawsze gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej informacji, a w szczególności gdy informacja ta stanowi podstawę dla Państwa zgody, poinformujemy Państwa o tych zmianach. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu.