Wersja artykułu 2024.115.0

Informacja o ochronie prywatności związana z pojazdem

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza dane związane z pojazdami i usługami online świadczonymi przez Volvo Cars.

Wyjaśnienie cech i funkcji pojazdu można znaleźć w instrukcji obsługi dla danego modelu. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone w niniejszym dokumencie i w instrukcji obsługi różnią się, pierwszeństwo ma niniejszy dokument.

Ponieważ przetwarzanie danych zależy od funkcji, w które wyposażony jest pojazd, a także od usług, które zdecydują się Państwo aktywować, niniejszy dokument prezentuje najszerszy możliwy zakres przetwarzania. Jeśli posiadają Państwo starszy pojazd albo jeśli nowszy model nie jest wyposażony w pewną funkcję, przetwarzanie danych związane z tą funkcją nie ma miejsca.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania do:

 • Pojazdów specjalnych (np. radiowozów)
 • Przetwarzania danych, które nie opuszczają samochodu (przetwarzanie lokalne)
 • Przetwarzania danych osobowych w kontaktach z jednym z naszych dealerów (na przykład przy zakupie samochodu);
 • Korzystania z oprogramowania, aplikacji i usług świadczonych przez osoby trzecie. (W celu uzyskania dalszych informacji, proszę zapoznać się z własnymi warunkami poszczególnych dostawców usług, jak również z ich polityką prywatności/informacją o ochronie prywatności).
 • Korzystania w Państwa samochodzie z usługi dostępu do Internetu/łączności dostarczanej przez operatora sieci komórkowej niezależnie od Volvo Cars.

Prosimy pamiętać, że Volvo Cars posiada jeszcze inne informacje o ochronie prywatności, które należy przeczytać wraz z niniejszą informacją, aby uzyskać pełny obraz. Poniżej przedstawiamy ich listę. Mogą Państwo łatwo uzyskać do nich dostęp, korzystając bezpośrednio z linków.

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars” albo „my” we wszystkich odmianach gramatycznych. Jeśli w przetwarzaniu danych razem z nami uczestniczą inne podmioty, tzw. współadministratorzy, zostanie to podane.

2. Jakie dane osobowe wykorzystujemy i dlaczego?

2.1 Dane wykorzystywane do celów związanych z Infotainment multimedialnymi

2.1.1 Dziennik podróży

Dziennik podróży automatycznie rejestruje wszystkie Państwa podróże. Może to być przydatne, jeśli na przykład chcą Państwo rozliczać kilometrówkę. Dziennik podróży musi zostać aktywowany przez Państwa, w przeciwnym razie dane nie będą gromadzone.

Jeśli włączą Państwo Dziennik podróży, będziemy gromadzić Państwa dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacyjny Państwa pojazdu (VIN) i jego lokalizację, a także inne informacje związane z podróżami, takie jak Państwa trasy, czas trwania, pokonana odległość, zużycie paliwa i/lub energii elektrycznej oraz przebieg. W zależności od modelu pojazdu pozyskiwana jest tylko pozycja początkowa i końcowa albo cała trasa.

Dane te przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę.

Z reguły dane Dziennika podróży są przechowywane maksymalnie przez 400 dni, w zależności od modelu samochodu. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć Dziennik podroży, wstrzymując w ten sposób gromadzenie danych. Nie powoduje to usunięcia wcześniej zgromadzonych informacji.

2.1.2 Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania

Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania umożliwiają aktualizację i utrzymanie najnowszego oprogramowania w Państwa pojeździe bez konieczności odwiedzania warsztatu. Korzystanie z najnowszego oprogramowania zapewnia Państwu możliwość pełnego wykorzystania naszych zaktualizowanych usług. Korzystając z najnowszego oprogramowania, zwiększają Państwo również swoją ochronę przed incydentami związanymi z cyberbezpieczeństwem.

Aby zapewnić utrzymanie oprogramowania pojazdu i oferować niezbędne aktualizacje oprogramowania, przetwarzamy poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Wersja oprogramowania pojazdu
 • Diagnostyczne kody usterek
 • Data produkcji pojazdu
 • Specyfikacja pojazdu
 • Status i raporty dotyczące instalacji

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest Państwa zgoda.

Zapisy dotyczące przeprowadzonych aktualizacji oprogramowania będziemy przechowywać przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Mogą Państwo wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na automatyczne aktualizacje oprogramowania w dowolnym momencie w ustawieniach prywatności. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, aktualizacje oprogramowania będą pobierane automatycznie i zostaną Państwo powiadomieni, gdy aktualizacja będzie gotowa do zainstalowania. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, zostaną Państwo powiadomieni o dostępności nowej aktualizacji i możliwości jej pobrania. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania, mogą Państwo zlecić instalację aktualizacji w warsztacie, który posiada wymagane połączenie z naszymi systemami.

2.1.3 Connected Safety

Nasze pojazdy są wyposażone w Connected Safety, oferowaną przez nas usługę, która informuje Państwa o bieżących zagrożeniach w ruchu drogowym podczas prowadzenia pojazdu. Komunikaty te opierają się na informacjach przesłanych z innych pojazdów lub ze źródeł publicznych, jeśli ma to zastosowanie. Informacje te są wykorzystywane do wczesnego informowania Państwa o zmiennych warunkach lub potencjalnych zagrożeniach drogowych poprzez wyświetlanie odpowiednich ostrzeżeń, co pozwala Państwu na odpowiednie dostosowanie stylu jazdy. Jeśli Państwa pojazd wykryje potencjalne zagrożenie na drodze, takie jak zmniejszone tarcie między oponami a nawierzchnią lub jeśli zostaną włączone światła awaryjne, informacja ta zostanie przesłana do Volvo Cars. Informacje te są agregowane i anonimizowane przed wysłaniem do pojazdów zbliżających się do pozycji Państwa pojazdu.

Dane, które gromadzimy i przetwarzamy w celu wspierania usługi Connected Safety to:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Zdarzenie takie jak aktywacja ostrzeżenia przed śliską nawierzchnią, aktywacja świateł awaryjnych itp.
 • Znacznik czasowy każdego z ostrzeżeń
 • Lokalizacja

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy. Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Ponadto wyżej wymienione dane są przetwarzane anonimowo i przekazywane agencjom i firmom zajmującym się ruchem drogowym w celu uniknięcia i zmniejszenia zagrożeń stwarzanych przez ruch drogowy, ale także w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia kosztów utrzymania i przyczynienia się do zrównoważonego środowiska ruchu drogowego. Volvo Cars i Polestar Performance AB (szwedzka spółka z siedzibą w Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Szwecja, zwana dalej „Polestar”) są współadministratorami przy realizacji tych celów. Jako tak zwani współadministratorzy, o których mowa w RODO, Volvo Cars i Polestar odpowiadają wspólnie za takie przetwarzanie danych. Volvo Cars i Polestar uzgodniły, że za przekazywanie informacji klientom odpowiada Volvo Cars, a prawa wynikające z RODO będą wykonywane przez klientów Volvo wobec Volvo Cars.

Informacje te będziemy przechowywać przez 1 tydzień.

2.1.4 Kluczyk cyfrowy

Kluczyk cyfrowy może w pełni zastąpić konwencjonalny kluczyk samochodowy i umożliwia wygodne blokowanie, odblokowywanie lub uruchamianie pojazdu za pomocą smartfona lub smartwatcha. Ponadto możliwe jest również udostępnianie kluczyka dodatkowym użytkownikom za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych.

Kluczyk cyfrowy wymaga połączenia sieciowego tylko podczas początkowej jednorazowej konfiguracji, udostępniania kluczyka lub jego unieważniania. Po skonfigurowaniu kluczyk będzie działać poprzez Bluetooth, komunikację bliskiego zasięgu (NFC) i technologię ultraszerokopasmową (UWB). Podczas konfiguracji Państwa kluczyk zostanie dodany do aplikacji portfela w Państwa urządzeniu inteligentnym. Z poziomu aplikacji portfela można udostępniać kluczyk za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, poczty lub Airdrop®. Mogą Państwo również łatwo unieważnić udostępnione kluczyki za pośrednictwem aplikacji portfela lub w systemie Infotainment pojazdu.

Podczas korzystania z kluczyka cyfrowego przetwarzane są poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Dane pojazdu
 • Status pojazdu
 • Volvo ID
 • ID kluczyka
 • Przyjazna nazwa

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Państwa dane będziemy przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy.

2.1.5 Informacje drogowe nadawane w czasie rzeczywistym

Usługa informacji drogowych nadawanych w czasie rzeczywistym odbiera dane o ruchu drogowym od zewnętrznego dostawcy.

Przetwarzamy następujące dane z samochodu:

 • Pozycja i prędkość pojazdu – są one udostępniane zewnętrznemu dostawcy usługi w celu obliczenia natężenia ruchu i poinformowania Państwa oraz innych kierowców o miejscach, w których występuje ryzyko tworzenia się korków; te elementy danych są anonimowe dla zewnętrznego dostawcy.
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) – jest on wykorzystywany przez Volvo Cars do weryfikacji, czy Państwa pojazd ma abonament na tę usługę.

Modele samochodów wyposażone w czujniki, które potrafią identyfikować znaki drogowe w czasie rzeczywistym podczas jazdy, robią to wyłącznie w oparciu o przetwarzanie lokalne (w samochodzie).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy. Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Dane te będą przechowywane przez Volvo Cars przez cały okres aktywności abonamentu. Gdy abonament stanie się nieaktywny, numer VIN, prędkość i pozycja będą przechowywane przez maksymalnie 90 dni, chyba, że obowiązujące lokalne przepisy wymagają dłuższego czasu.

2.1.6 Intelligent Speed Assist (ISA)

Intelligent Speed Assist (ISA) to funkcja obowiązkowa w niektórych jurysdykcjach, która wykorzystuje dane znaków drogowych, aby pomóc samochodom w przestrzeganiu ograniczeń prędkości. Aby poznać ograniczenie prędkości na bieżącej drodze, funkcja ISA wykorzystuje system nawigacyjny samochodu do pobierania danych o znakach drogowych. System nawigacyjny z kolei potrzebuje pozycji samochodu, aby dostarczyć prawidłowe dane.

Ponadto firma Volvo Cars jest prawnie zobowiązana do zgłaszania zagregowanych danych dotyczących korzystania przez Państwa z pojazdu, takich jak:

 • ile czasu lub jak duże odległości przejechali Państwo z włączonymi lub wyłączonymi zaawansowanymi systemami pojazdu
 • ile czasu lub jaką odległość przejechali Państwo, przestrzegając lub przekraczając rozpoznane ograniczenia prędkości 
 • czas, jaki upłynął między aktywacją i dezaktywacją zaawansowanych systemów pojazdu

W celu wsparcia działania funkcji ISA i raportowania przetwarzane są następujące dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Prędkość pojazdu
 • Dane pojazdu (model, rok produkcji)
 • Informacje wygenerowane przez pojazd, jego czujniki i układy (ostrzeżenia, usterki, diagnostyka, status i zachowanie zaawansowanych systemów pojazdu)
 • Informacje związane ze sposobem użytkowania i obsługi pojazdu (ustawienia, korzystanie z zaawansowanych systemów pojazdu)
 • Lokalizacja

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych

Informacje te przechowujemy do czasu ich zagregowania i przesłania do odpowiednich organów.

2.1.7 Dyktowanie wiadomości tekstowych

Funkcja dyktowania wiadomości tekstowych jest częścią większego systemu obsługi poleceń głosowych, za pomocą którego można sterować funkcjami systemu multimedialnego samochodu, a także tworzyć i wysyłać wiadomości SMS poprzez wydawanie instrukcji głosowych. Aby zainicjować dialog przy użyciu poleceń głosowych, trzeba najpierw aktywować tę funkcję. Sterowanie głosowe pozostanie aktywne do chwili jego celowego wyłączenia albo gdy nie odpowiedzą Państwo na trzy wezwania systemu.

Podczas korzystania z funkcji dyktowania wiadomości tekstowych przetwarzane są poniższe dane:

 • Zarejestrowane dane lub polecenia głosowe
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) – numer VIN wykorzystywany do weryfikacji, czy Państwa samochód ma abonament na tę usługę
 • Numer telefonu
 • Wiadomość tekstowa – wiadomość tekstowa utworzona przez zewnętrznego dostawcę usług jest przechowywana w chmurze i zostaje przesłana do Państwa pojazdu oraz zapisana w nim. Wiadomość tekstową można wysłać jako SMS.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Informacje te będziemy przechowywać do momentu wysłania wiadomości.

2.1.8 Wskaźnik jakości powietrza

Funkcja ta wyświetla informacje na temat jakości powietrza, takie jak poziom zanieczyszczeń i pyłków.

Początkowo wyświetlane są informacje o jakości powietrza wewnątrz samochodu.

Jeśli zdecydują się Państwo udostępnić lokalizację samochodu, prezentowane będą również informacje o jakości powietrza na zewnątrz pojazdu.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Dane te zostaną usunięte po ich prezentacji w samochodzie.

2.1.9 System dostarczania map

Niektóre z naszych pojazdów mogą żądać danych mapy z naszego systemu dostarczania map. Usługa ta rozszerzy funkcje pojazdu, takie jak Pilot Assist i tempomat aktywny, dostarczając aktualne dane mapy dla Państwa bieżącej lokalizacji.

Aby umożliwić działanie systemu dostarczania map, przetwarzane są następujące dane:

 • Lokalizacja – aby pojazd mógł zażądać prawidłowych danych mapy, przetwarzana jest przybliżona lokalizacja (o obszarze nie dokładniejszym niż 0,8 km²).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Dane te będziemy przechowywać do momentu pobrania danych mapy.

2.2 Dane wykorzystywane w związku z bezpieczeństwem

2.2.1 Active Safety Data Recorder (ASDR)

Głównym zadaniem urządzenia „Active Safety Data Recorder” (ASDR) jest rejestrowanie danych związanych z wypadkami drogowymi lub sytuacjami o charakterze kolizji. Informacje te będą przetwarzane przez nasz dział badawczo-rozwojowy, co pomoże nam lepiej zrozumieć okoliczności, w których dochodzi do wypadków drogowych, obrażeń ciała i szkód.

Gdy udzielą Państwo zgody, Volvo Cars gromadzi i przetwarza poniższe dane na potrzeby przyszłego rozwoju oraz obsługi reklamacji związanych z funkcjami bezpieczeństwa czynnego:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Typ zaistniałego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem i czas jego wystąpienia
 • W czasie 4 sekund przed i po sytuacji o charakterze kolizji utrwalany jest obraz z kamery przedniej
 • Lokalizacja pojazdu w chwili zdarzenia

Podstawą prawną przetwarzania przez nas wyżej wymienionych danych jest Państwa zgoda i przechowujemy je przez 10 lat, a następnie je usuwamy lub dokonujemy ich anonimizacji.

2.2.2 Event Data Recorder (EDR)

Pojazd zapisuje informacje związane z bezpieczeństwem powiązane ze zderzeniami lub sytuacjami grożącymi zderzeniem w urządzeniu Event Data Recorder (EDR) – znanym również jako „czarna skrzynka” samochodu. Informacje związane z bezpieczeństwem obejmują poniższe dane:

 • Działanie różnych układów Państwa pojazdu
 • Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów były zapięte czy nie
 • Jak mocno (o ile w ogóle) kierowca naciskał na pedał przyspieszenia i/lub hamulca
 • Jak szybko jechał pojazd

Rejestrowany okres to zazwyczaj maksymalnie 30 sekund. Rejestracja ma miejsce tylko wtedy, gdy dojdzie do sytuacji o charakterze kolizji, która nie jest błaha.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych

Informacje te będziemy przechowywać do momentu ich nadpisania przez nowe zdarzenie inicjujące.

2.2.3 Połączenie alarmowe (eCall)

Funkcja połączenia alarmowego (eCall) automatycznie uruchamia połączenie alarmowe i wysyła dane w przypadku pewnych typów wypadków, wykrytych poprzez aktywację jednego lub większej liczby czujników w pojeździe. Oznacza to, że połączenie eCall zostanie automatycznie wykonane przez samochód, nawet jeśli wszyscy pasażerowie w samochodzie są nieprzytomni, a dane wymienione poniżej zostaną automatycznie przesłane do centrum obsługi. Połączenie eCall można również uruchomić ręcznie, naciskając i przytrzymując przycisk SOS przez co najmniej 2 sekundy.

W przypadku nawiązania połączenia alarmowego eCall przetwarzane są poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Rodzaj napędu pojazdu lub specyfikacja silnika
 • Specyfikacja modelu pojazdu
 • Godzina zdarzenia
 • Miejsce zdarzenia
 • Kierunek jazdy pojazdu
 • Status pojazdu

Standardowo, gdy ma to zastosowanie, połączenia eCall są przekierowywane do dostawców zewnętrznych (jest to wtedy tak zwana zewnętrzna usługa eCall albo TPS eCall); są to różni dostawcy zależnie od regionu, a więcej informacji na temat dostawców wykorzystywanych w Państwa regionie mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami. W dowolnym momencie mogą Państwo zdecydować się, by połączenie to było kierowane do publicznej centrali alarmowej, zmieniając w tym celu ustawienia.

Dane są gromadzone tylko w przypadku nawiązania połączenia eCall, a jedynymi podmiotami, które mają do nich dostęp, są Volvo Cars i zewnętrzny dostawca usługi (albo centrala alarmowa, jeśli została wybrana ta opcja). Podmioty te mogą jednak przekazać te dane do wyspecjalizowanych służb ratowniczych (na przykład pogotowia ratunkowego).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych

Dane te będziemy przechowywać przez 200 dni, a ich przetwarzanie będzie ograniczone do sytuacji alarmowych, o których mowa powyżej.

2.2.4 Usługi centrum obsługi telefonicznej

Dzięki usługom centrum obsługi telefonicznej zapewniamy Państwu możliwość połączenia się z naszym centrum obsługi z poziomu pojazdu poprzez naciśnięcie przycisku „On Call”/Pomoc, poprzez połączenie z poziomu aplikacji lub poprzez wykonanie telefonu bezpośrednio do centrum obsługi. Usługi oferowane w ramach centrum obsługi telefonicznej zostały opisane poniżej:

Pomoc drogowa (RSA)

Usługa RSA obejmuje wsparcie w przypadku wystąpienia usterki technicznej pojazdu, takiej jak przebicie opony lub usterka silnika. W niektórych przypadkach pracownik centrum obsługi jest w stanie udzielić Państwu wskazówek dotyczących sposobu usunięcia usterki. W innych przypadkach naprawa może zostać wykonana na przy drodze (tzw. „naprawa na miejscu”) lub, jeśli nie jest to możliwe, Państwa pojazd będzie musiał zostać odholowany do warsztatu w celu naprawy. Podczas rozmowy agent oceni, jaka interwencja jest odpowiednia. W przypadku, gdy konieczna jest pomoc drogowa (naprawa na miejscu lub holowanie), pojazdy pomocy drogowej mogą być zapewniane przez stronę trzecią, taką jak firma zajmująca się holowaniem i naprawą pojazdów, która będzie wtedy przetwarzać powiązane dane.

Stolen Vehicle Tracking (SVT)

Usługa SVT to sposób na zlokalizowanie Państwa pojazdu w przypadku kradzieży. Kradzież pojazdu może zostać zgłoszona przez: 

 • sam pojazd. Dzieje się tak, gdy pojazd wykryje uruchomienie alarmu pojazdu, co powoduje wysłanie powiadomienia, znanego jako „powiadomienie o kradzieży”, do dowolnego kierowcy posiadającego aplikację Volvo Cars połączoną z pojazdem, a także do centrum obsługi.
 • właściciela pojazdu, który dzwoni do centrum obsługi.
 • lokalne organy ścigania (policję). Również w tym przypadku połączenie jest wykonywane bezpośrednio do centrum obsługi.

Aby rozpocząć procedurę SVT, musi zostać złożony oficjalny raport policyjny, a powiązany z nim numer sprawy należy przesłać do centrum obsługi.

Zdalne unieruchomienie/umożliwienie uruchomienia pojazdu (RVI/RVM)

Usługi RVI/RVM mogą zostać użyte do włączenia lub wyłączenia immobilizera w pojeździe. Jeśli immobilizer jest włączony, pojazdu nie będzie można uruchomić, dopóki immobilizer nie zostanie wyłączony. Można wtedy zdalnie umożliwić uruchomienie pojazdu. Usługa ta jest inicjowana przez pracownika centrum obsługi.

Aby świadczyć Państwu opisane powyżej usługi, będziemy automatycznie gromadzić poniższe dane podczas kontaktowania się z centrum obsługi za pośrednictwem przycisku „On Call”/Pomoc w pojeździe lub za pośrednictwem aplikacji Volvo Car:

 • Numer rejestracyjny
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Specyfikacja pojazdu
 • Status pojazdu
 • Czas i miejsce złożenia wniosku
 • Lokalizacja w momencie połączenia
 • Kierunek jazdy pojazdu

W zależności od charakteru i zakresu wniosku, w przypadku którejkolwiek z powyższych usług centrum obsługi telefonicznej, może być konieczne przetworzenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia żądanej pomocy, takich jak na przykład:

 • informacje kontaktowe (adres domowy, adres e-mail, numer telefonu)
 • szczegóły ubezpieczenia (numer polisy i roszczenia)
 • dane dotyczące transakcji
 • przyczyna uszkodzenia i informacje o warsztacie zajmującym się naprawą

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Dane te będziemy przechowywać przez 200 dni.

2.2.5 System wykrywania włamań

Celem systemu wykrywania włamań (IDS) jest wykrywanie anomalii i naruszeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla głównego systemu Infotainment. Oznacza to, że będziemy monitorować zachowanie oprogramowania i aplikacji, aby upewnić się, że nie naruszają one tego, na co mają pozwolenie. Usługa IDS będzie monitorować system w czasie rzeczywistym i zgłaszać naruszenia do Volvo Cars.

Będziemy przetwarzać poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Znacznik czasowy (dokładny czas wystąpienia zdarzenia)
 • Informacje związane z tym, które źródło zainicjowało dany cel
 • Dane techniczne (wersje oprogramowania, raporty o systemie i awariach, uprawnienia i certyfikaty)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych

Informacje te będziemy przechowywać przez 90 dni. Po upływie tego okresu usuniemy te dane lub, jeśli uznamy, że istnieje potrzeba ich przechowywania, zanonimizujemy je.

2.2.6 Zapewnianie bezpieczeństwa akumulatorów

Musimy zapewnić, by nasze samochody z hybrydowym lub w pełni elektrycznym układem napędowym były bezpieczne, aby chronić naszych kierowców, ich rodziny i ogół społeczeństwa przed niebezpieczeństwem i niepotrzebnymi niedogodnościami. Aby to zapewnić, będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje związane z akumulatorami, aby umożliwić wczesne wykrywanie potencjalnych problemów i identyfikację nowych potencjalnych typów usterek. Jeśli uznamy to za konieczne, skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o potencjalnych obawach.

Gromadzone i wykorzystywane przez nas dane to:

 • Informacje związane z pojazdem (model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), informacje o sprzęcie i oprogramowaniu)
 • Informacje związane z napędem pojazdu i akumulatorem (informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, napięcia ogniw, stan naładowania, informacje o ładowaniu, konfiguracje, kalibracje, temperatura, alarmy, ostrzeżenia, usterki, diagnostyka, znaczniki czasowe, stan zdrowia i ogólny stan)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas wyżej wymienionych danych jest nasz uzasadniony interes, o którym mowa powyżej, a także wypełnianie naszych obowiązków prawnych, takich jak przeprowadzanie wezwań do serwisu związanych z bezpieczeństwem.

Wyżej wymienione informacje będziemy przechowywać przez cały okres eksploatacji pojazdu.

2.3 Dane wykorzystywane w związku z przeglądami i naprawami

2.3.1 Planowanie czynności serwisowych

Planowanie czynności serwisowych pomoże Państwu utrzymać pojazd w dobrym stanie i obserwować jego stan techniczny.

Jeśli ma to zastosowanie w Państwa kraju, będziemy przesyłać Państwu wiadomości związane z serwisem.

Gdy Państwa pojazd ma połączenie z Internetem, planowanie czynności serwisowych działa poprzez ciągłe dostarczanie firmie Volvo Cars, dealerom i warsztatom danych diagnostycznych. Zdalne dostarczanie danych diagnostycznych pozwoli Państwa warsztatowi jeszcze lepiej przygotować nadchodzącą wizytę. Ponadto dane będą udostępniane naszemu dystrybutorowi krajowemu i dealerom w celu zarządzania rezerwacjami i dostawami części, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Planowanie czynności serwisowych pomaga nam także w tworzeniu harmonogramów produkcji i dostaw części zamiennych, co stanowi ważny element naszych celów zrównoważonego rozwoju poprzez optymalizację zakresu działań, logistyki i wykorzystania stacji obsługi.

Aby zapewnić Państwu usługę planowania czynności serwisowych, będziemy gromadzić poniższe dane:

 • Informacje związane z pojazdem (model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), informacje o sprzęcie i oprogramowaniu)
 • Informacje generowane przez pojazd, jego czujniki i układy (licznik przebiegu całkowitego, wskaźniki sygnalizujące konieczność przeglądu, alarmy, ostrzeżenia, lampki, usterki, diagnostyka, temperatura, znaczniki czasowe, stan zdrowia, stan i zachowanie układów i funkcji pokładowych)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy. Usługę tę mogą Państwo włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie.

Informacje te będziemy przechowywać przez 3 lata, z wyjątkiem informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia pojazdu, które są przechowywane przez 10 lat.

2.3.2 Odczyty diagnostyczne w stacjach obsługi

Jeśli przeglądy lub naprawy Państwa pojazdu są przeprowadzane w stacji obsługi, warsztacie lub u partnera, będziemy otrzymywać i wykorzystywać informacje do śledzenia usterek, do zarządzania naszymi obowiązkami jako producenta produktu, do celów badań i rozwoju produktu, takich jak monitorowanie i poprawa jakości naszych pojazdów, ich funkcji bezpieczeństwa i innych funkcji.

Gromadzone i wykorzystywane przez nas dane to:

 • Informacje związane z pojazdem (model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), informacje o sprzęcie i oprogramowaniu)
 • Informacje generowane przez pojazd, jego czujniki i układy (licznik przebiegu całkowitego, wskaźniki sygnalizujące konieczność przeglądu, alarmy, ostrzeżenia, lampki, usterki, diagnostyka, informacje dotyczące łączności i sieci, certyfikaty i dane autoryzacyjne, kalibracje, temperatura, warunki pogodowe i drogowe, zużycie energii i paliwa, znaczniki czasowe, stan zdrowia, stan i zachowanie układów i funkcji pokładowych)
 • Informacje związane ze sposobem użytkowania i obsługi pojazdu (konfiguracje, ustawienia, połączenia urządzeń, tryb użytkowy (ładowanie, parkowanie, jazda), informacje o ładowaniu, znaczniki czasowe, prędkość, liczba pasażerów, interakcje i korzystanie z centralnego modułu informacyjnego (ekran w samochodzie), korzystanie z usług zdalnych, korzystanie z funkcji samochodu, takich jak pedał przyspieszenia, hamulce, układ kierowniczy, pasy bezpieczeństwa i drzwi)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas wyżej wymienionych danych jest nasz uzasadniony interes, a także wypełnianie naszych obowiązków prawnych, takich jak przeprowadzanie wezwań do serwisu związanych z bezpieczeństwem.

Wyżej wymienione informacje będziemy przechowywać przez cały okres eksploatacji pojazdu.

2.3.3 Raportowanie błędów oprogramowania

Raportowanie błędów oprogramowania to narzędzie, które może być aktywowane przez warsztaty, aby umożliwić nam zbieranie informacji o błędach w oprogramowaniu. Narzędzie to służy do identyfikowania i badania wpływu problemów i pozwoli nam rozwiązywać problemy związane z oprogramowaniem, a także utrzymywać nasze oprogramowanie w dobrym stanie. Po aktywowaniu raportowania błędów oprogramowania będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane z Państwa pojazdu:

 • Informacje związane z pojazdem (przebieg, zużycie paliwa, konfiguracja i szczegóły pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), adres IP i wersja oprogramowania)
 • Informacje generowane przez główny moduł informacyjny, główny moduł wyświetlacza, moduł anteny funkcji telematyki i łączności oraz powiązane z nimi sygnały (GPS, DID (identyfikator danych), DTC (diagnostyczny kod usterki), diagnostyka sieci pojazdu, diagnostyka Android Automotive, diagnostyka podczas uruchamiania oraz raporty i pliki dziennika przeznaczone dla programistów)
 • Informacje dotyczące interakcji między kierowcą a pojazdem (prędkość, ustawienia systemu Infotainment, miejsca docelowe nawigacji, książka telefoniczna, ustawienia radia, ustawienia aplikacji osób trzecich, dziennik pomocy drogowej)
 • Informacje związane z kierowcą (konta e-mail, numer telefonu, Volvo ID)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest nasz uzasadniony interes.

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu rozwiązania problemu z Państwa pojazdem lub przez 90 dni, w zależności od tego, co nastąpi później.

2.3.4 Rozszerzona analiza danych pojazdu

Aby w pełni zbadać problemy z Państwa pojazdem, które nam Państwo zgłosili, musimy wykorzystywać poniższe dane z Państwa pojazdu wraz z podstawowymi danymi klienta, takimi jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe:

 • dane zarejestrowane przez urządzenie Event Data Recorder i inne układy związane z systemem bezpieczeństwa pojazdu (prędkość, pozycja GPS, kąt skrętu kierownicy, siła hamowania, uruchomienie i użycie systemów bezpieczeństwa itp.)
 • dane dotyczące otoczenia (takie jak temperatura, śliska nawierzchnia) przechwycone przez inne czujniki samochodu lub uzyskane od dostawców takich informacji
 • dane z elektronicznych modułów sterujących pojazdu, modułu anteny funkcji telematyki i łączności oraz głównego modułu informacyjnego i powiązane z nimi sygnały
 • status pojazdu (przebieg, zużycie paliwa, stan licznika przebiegu całkowitego i inne dane wyświetlane na tablicy rozdzielczej)
 • wszystkie interakcje między kierowcą a pojazdem, takie jak zmiany różnych ustawień, nazwy kont, takie jak Volvo ID i Google ID oraz dane związane z użytkowaniem urządzenia, które połączyło się przez Bluetooth
 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Dane te zostaną wykorzystane do zidentyfikowania potencjalnych problemów z pojazdem, zarządzania potencjalną sprawą gwarancyjną i potencjalnymi kwestiami bezpieczeństwa produktu. Jeśli dane te nie będą mogły zostać zebrane, Volvo Cars nie będzie w stanie zbadać problemów.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest nasz uzasadniony interes.

Państwa dane będziemy przechowywać do czasu rozwiązania problemu z Państwa pojazdem.

2.4 Dane wykorzystywane do celów związanych z badaniami i rozwojem

2.4.1 Badania i rozwój w zakresie wypadków drogowych

Kiedy dochodzi do wypadku drogowego z udziałem jednego z naszych pojazdów, badamy, co się stało w celu poprawy bezpieczeństwa naszych pojazdów, a także ogólnego środowiska ruchu drogowego. Jeśli będzie to korzystne dla naszych badań, wyślemy do Państwa ankietę w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wypadku.

Podczas prowadzenia badań przetwarzane będą poniższe dane:

 • Dane kontaktowe
 • Informacje związane z pojazdem (model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu)
 • Informacje generowane przez pojazd, jego czujniki i układy (bliskie obiekty, dane silnika, dane zamrożonych sygnałów, warunki pogodowe i drogowe, temperatura, wskaźniki sygnalizujące konieczność przeglądu, alarmy, ostrzeżenia, lampki, usterki, diagnostyka, informacje dotyczące łączności i sieci, certyfikaty i dane autoryzacyjne, kalibracje, zużycie energii i paliwa, znaczniki czasowe, stan zdrowia pojazdu, stan i zachowanie układów i funkcji pokładowych)
 • Informacje związane ze sposobem użytkowania i obsługi pojazdu (konfiguracje, ustawienia, połączenia urządzeń, tryb użytkowy (ładowanie, parkowanie, jazda), informacje o ładowaniu, znaczniki czasowe, prędkość, liczba pasażerów, interakcje i korzystanie z centralnego modułu informacyjnego (ekran w samochodzie), korzystanie z usług zdalnych, korzystanie z funkcji samochodu, takich jak pedał przyspieszenia, hamulce, układ kierowniczy, pasy bezpieczeństwa i drzwi oraz odpalenie poduszek powietrznych)
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Dane z kamery: W czasie 4 sekund przed i po wypadku utrwalany jest obraz z kamery skierowanej na zewnątrz

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest nasz uzasadniony interes.

Państwa dane te będziemy przechowywać przez 10 lat.

2.4.2 Analiza danych pojazdu

Dane pojazdu (wyszczególnione poniżej) przetwarzamy w celu uzyskania informacji o naszych pojazdach i sposobie ich użytkowania. Informacje te wykorzystujemy do prac badawczo-rozwojowych nad produktami, a w szczególności do podnoszenia i monitorowania jakości pojazdów i ich funkcji bezpieczeństwa. Pomaga to także w obsłudze zobowiązań gwarancyjnych Volvo Cars oraz w realizacji spoczywających na nas wymagań prawnych związanych z monitorowaniem emisji.

Wykorzystywane kategorie danych:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Numery wersji oprzyrządowania i oprogramowania pojazdu
 • Diagnostyczne kody usterek (DTC)

Volvo Cars gromadzi także poniższe informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia pojazdu (w odnośnych przypadkach):

 • Numer ID, pojemność i stan techniczny akumulatora wysokiego napięcia
 • Informacje o rynku pojazdu
 • Informacje o stacji ładowania (np. stan dostępności, rodzaj zasilania, ID biegunów)
 • Dane diagnostyczne podczas ładowania (np. czas trwania, stan naładowania, wahania prądu)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest Państwa zgoda.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numery wersji oprzyrządowania i oprogramowania pojazdu i diagnostyczne kody usterek (DTC) są przechowywane przez 2 lata, a informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia pojazdu są przechowywane przez cały okres eksploatacji akumulatora.

W przypadku pojazdów hybrydowych lub elektrycznych Volvo Cars i Polestar Performance AB (szwedzka spółka z siedzibą w Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, zwana dalej „Polestar") udostępniają sobie nawzajem dane analityczne ze swoich pojazdów. Wyszczególnione powyżej dane analityczne wymieniane pomiędzy Volvo Cars a Polestar mają charakter czysto techniczny i nie zawierają danych konkretnych klientów. Dane analityczne gromadzone za pośrednictwem platform Volvo Cars i Polestar są wymieniane pomiędzy tymi dwiema firmami w celu podnoszenia i monitorowania jakości pojazdów, działania funkcji napędu elektrycznego i hybrydowego oraz funkcji bezpieczeństwa.

Jako tak zwani współadministratorzy, o których mowa w RODO, Volvo Cars i Polestar odpowiadają wspólnie za takie przetwarzanie danych analitycznych. Volvo Cars i Polestar uzgodniły, że za przekazywanie informacji klientom odpowiada Volvo Cars, a prawa wynikające z RODO będą wykonywane przez klientów Volvo wobec Volvo Cars.

2.4.3 Analiza i ulepszenia pojazdu

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę poprzez włączenie funkcji analizy i ulepszeń pojazdu, będziemy gromadzić i wykorzystywać dane (wymienione poniżej) w celu uzyskania informacji o Państwa pojeździe i sposobie jego użytkowania. Informacje te wykorzystujemy do śledzenia usterek, prac badawczo-rozwojowych nad produktami, takich jak monitorowanie i poprawa zrównoważonego rozwoju i jakości naszych pojazdów, ich funkcji bezpieczeństwa oraz innych funkcji. Jeśli uznamy to za konieczne, skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o potencjalnych problemach lub usterkach.

Gromadzone i wykorzystywane przez nas dane to:

 • Informacje związane z pojazdem: model, rok produkcji, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), informacje o sprzęcie i oprogramowaniu.
 • Informacje generowane przez pojazd, jego czujniki i układy: licznik przebiegu całkowitego, wskaźniki sygnalizujące konieczność przeglądu, alarmy, ostrzeżenia, lampki, usterki, diagnostyka, informacje dotyczące łączności i sieci, certyfikaty i dane autoryzacyjne, dzienniki bezpieczeństwa, kalibracje, temperatura, warunki pogodowe i drogowe, zużycie energii i paliwa, znaczniki czasowe, stan zdrowia, stan układów i funkcji pokładowych, zachowanie układów i funkcji pokładowych oraz sygnały wyjściowe układów i funkcji pokładowych.
 • Informacje związane ze sposobem użytkowania i obsługi pojazdu: konfiguracje, ustawienia, połączenia urządzeń, podłączenie przyczepy, tryb użytkowy (ładowanie, parkowanie, jazda), informacje o ładowaniu, znaczniki czasowe, prędkość, liczba pasażerów, interakcje i korzystanie z centralnego modułu Infotainment (ekran w samochodzie), korzystanie z usług zdalnych, korzystanie z funkcji samochodu, takich jak pedał przyspieszenia, hamulce, układ kierowniczy, pasy bezpieczeństwa i drzwi.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Dane dotyczące lokalizacji są gromadzone w poniższych przypadkach.
  • incydenty (zdarzenia potencjalnie wypadkowe) i wypadki;
  • aktywowanie funkcji eCall; oraz
  • w przypadku problemów z łącznością.
  Dane dotyczące lokalizacji są również stale zbierane z funkcji bezpieczeństwa, jazdy autonomicznej i zaawansowanych układów wspomagania jazdy.
 • Dane z kamery: obrazy z kamery skierowanej na zewnątrz są utrwalane
  • w związku z incydentami i wypadkami; oraz
  • stale z funkcji bezpieczeństwa, jazdy autonomicznej i zaawansowanych układów wspomagania jazdy.

Podstawą prawną gromadzenia i wykorzystywania danych wymienionych powyżej jest Państwa zgoda.

Dane te przechowujemy przez pięć lat, z wyjątkiem informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia samochodu, które są przechowywane przez cały okres eksploatacji akumulatora. Po upływie pięciu lat usuniemy dane lub, jeśli będziemy widzieć potrzebę ich zachowania, upewnimy się, że są one całkowicie zanonimizowane.

2.5 Raportowanie emisji

Jeśli posiadają Państwo pojazd z silnikiem spalinowym i odwiedzą Państwo autoryzowaną stację obsługi Volvo lub partnera serwisowego, zbiorą oni z Państwa pojazdu dane, które zostaną przesłane do nas w celu zgłoszenia zgodnie z obowiązującym prawem. Gromadzenie tych danych ma miejsce za każdym razem, gdy Państwa samochód jest serwisowany, chyba, że zgłoszą Państwo swój sprzeciw dealerowi wykonującemu usługę.

Gromadzone dane to:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Informacje związane z emisją: całkowita ilość zużytego paliwa (w całym okresie eksploatacji), całkowita przejechana odległość (w całym okresie eksploatacji), całkowita ilość energii pobranej z sieci do akumulatora (w całym okresie eksploatacji) – wraz z pewnymi danymi szczegółowymi wymaganymi przez obowiązujące prawo

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych

Powyższe informacje są przechowywane do momentu zgłoszenia danych.

2.6 Wnioski od organów ścigania

Dane osobowe muszą być udostępniane lub mogą być udostępniane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policji, sądom) w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacji naszego uzasadnionego interesu związanego z udostępnianiem danych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Przekazujemy organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości najmniejszą niezbędną ilość danych osobowych. Przykładem typu danych, które możemy podać, jest numer seryjny części samochodowej powiązany z numerem VIN lub numerem IMEI.

3. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Udostępniamy dane różnym organizacjom, aby prowadzić naszą działalność, utrzymywać nasze relacje z Państwem oraz dostarczać Państwu produkty i usługi. Sytuacje te opisujemy poniżej.

Gdy określamy te organizacje jako naszych „dostawców”, „podmioty przetwarzające” lub „podmioty wtórnie przetwarzające”, każda z tych organizacji jest ograniczona umową w zakresie możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług na naszą rzecz lub w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami. W każdym przypadku udostępniamy tylko te dane osobowe, w tym dane telematyczne, które uważamy za niezbędne do osiągnięcia danego celu.

Inne spółki grupy Volvo Cars i ich podwykonawcy przetwarzający dane

 • Dane osobowe są przekazywane innym spółkom należącym do grupy w celu obsługi klienta, dostarczania naszych produktów i usług oraz dostarczania systemów informatycznych w celu wsparcia biznesowego i przechowywania danych.

Dostawcy IT i ich podwykonawcy przetwarzający dane

 • Dane osobowe są przekazywane dostawcom IT, którzy dostarczają nam ogólne systemy wsparcia biznesowego, takim jak dostawcy oprogramowania i przechowywania danych.

Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policja, sądy)

 • Dane osobowe muszą być udostępniane lub mogą być udostępniane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policji, sądom) w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacji naszego uzasadnionego interesu związanego z udostępnianiem danych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Inni dostawcy usług (jak na przykład operatorzy sieci komórkowych, dostawcy usług łączności i operatorzy systemów ładowania)

 • Możemy udostępniać informacje z pojazdu i informacje o abonamencie, aby umożliwić świadczenie usług, w celu wykrycia usterek i poprawy jakości usług.

Każdy podmiot zatwierdzony przez Państwa

 • Mogą Państwo na przykład poprosić nas o udostępnienie danych pojazdu osobie trzeciej, takiej jak firma ubezpieczeniowa, w celu przygotowania dla Państwa wyceny ubezpieczenia.

Właściciele pojazdu będący osobą trzecią

 • Na przykład firmy zajmujące się zarządzaniem flotą lub wynajmem samochodów mogą przetwarzać dane generowane przez pojazd i dane Państwa jazdy, w tym dane dotyczące lokalizacji, w odniesieniu do pojazdów, których są właścicielami lub którymi zarządzają.

Sprzedawcy detaliczni, warsztaty, stacje obsługi

 • Dane osobowe są przekazywane w celu świadczenia usług, śledzenia usterek, obsługi technicznej i napraw.

4. Państwa prawa i środki kontroli

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Prawa te mogą się różnić w zależności od tego, w jakiej jurysdykcji Państwo się znajdują oraz od charakteru przetwarzania danych.

Ogólnie rzecz biorąc, Państwa prawa dotyczą poniższych możliwości:

 • wycofanie Państwa zgody
 • sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych
 • zwrócenie się o kopię danych, które posiadamy na Państwa temat (tak zwane prawo dostępu do danych)
 • zwrócenie się o przeniesienie danych do innego podmiotu (tak zwana możliwość przenoszenia danych)
 • zwrócenie się o poprawienie lub ograniczenie danych
 • zwrócenie się o usunięcie danych (tak zwane prawo do zostania zapomnianym)

Jak wspomniano, prawa te nie są bezwzględne i w niektórych przypadkach przepisy o ochronie danych osobowych ograniczają ich zastosowanie. Jeżeli tak będzie w przypadku wniosku, który Państwo do nas skierują, zawsze wyjaśnimy, dlaczego nie możemy spełnić Państwa prośby.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami, wypełniając ten formularz. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza, ponieważ zawiera on informacje, które są nam potrzebne do zweryfikowania Państwa tożsamości i skutecznego rozpatrzenia Państwa wniosku. Jeżeli jednak wolą Państwo nie korzystać z formularza, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami i przesłać swój wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych w następnej sekcji.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli najpierw skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio i przedstawią swoje wątpliwości, abyśmy mogli wspólnie spróbować je rozwiązać. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.

5. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@volvocars.com lub z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizacje niniejszej informacji

Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, w związku z czym będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej informacji o ochronie prywatności. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności. Data znajdująca się w górnej części niniejszej informacji o ochronie prywatności informuje o tym, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.