Wersja artykułu 2022.87.0

Informacja o ochronie prywatności – Aplikacja Volvo Cars

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej), a czasami inne podmioty, przetwarza Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z aplikacji mobilnej Volvo Cars (zwanej dalej „Aplikacją Volvo Cars", która pozwala Państwu łączyć się z Państwa pojazdem Volvo.

Aplikacja Volvo Cars ma szereg funkcji, które wymagają przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych, co wyjaśnimy poniżej. Zależnie od rynku i posiadanego przez Państwa typu abonamentu, funkcje te można pogrupować w poniższy sposób:

 • Usługi Volvo Cars – obejmuje to zagadnienia przedstawione poniżej w punktach: 2.1. (Państwa abonament), 2.2. (Usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars), 2.3. (Dziennik podróży), 2.6. (Publiczne stacje ładowania samochodów), 2.7. (Gdy kontaktują się Państwo z nami), 2.8. (Informacje marketingowe i ankiety), 2.9. (Analiza aplikacji), 2.10. (Badania i rozwój).
 • Usługi o wartości dodanej, oferowane we współpracy z dealerami – takie jak cyfrowa rezerwacja usług (punkt 2.4.) i Pick-up & Delivery Service (punkt 2.5.).

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych w Aplikacji Volvo Cars jest podzielona w poniższy sposób:

 • Podmiotem odpowiedzialnym za główne przetwarzanie danych osobowych w związku z Państwa abonamentem, Usługami zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars, Dziennikiem podróży, Analizą aplikacji oraz Badaniami i rozwojem jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars".
 • Podmiotami odpowiedzialnymi wspólnie za przetwarzanie danych osobowych, gdy kontaktują się Państwo z nami, a także za informacje marketingowe są:
  • Volvo Car Corporation oraz
  • Volvo Car Poland sp. z o.o., numer w rejestrze przedsiębiorstw KRS nr 0000018620, z siedzibą pod adresem ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Polska, zwana dalej „Dystrybutorem krajowym".
 • Usługi dealera rezerwowane przez Aplikację Volvo Cars (Cyfrowa rezerwacja usług i Pick-up & Delivery Service), są wykonywane wspólnie przez będących współadministratorami Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i dealera Volvo Cars, u którego zamawiają Państwo usługę dealera (zwanego dalej „dealerem Volvo” albo „dealerem”).

2. Jakie dane osobowe są gromadzone, dlaczego i na jak długo

Jak wspomniane wcześniej, Aplikacja Volvo Cars ma szereg różnych funkcji, zależnie od modelu Państwa samochodu oraz rynku – niektóre z opisanych poniżej funkcji mogą nie dotyczyć Państwa.

2.1. Państwa abonament

Jeśli posiadają Państwo abonament na usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars lub inne usługi online firmy Volvo, mogą Państwo mieć możliwość odnowienia tej usługi w Aplikacji Volvo Cars.

Przy zawieraniu albo przedłużaniu istniejącego abonamentu, a także na potrzeby zarządzania przez nas Państwa abonamentem, przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN) oraz status i historię Państwa zakupów. Przetwarzanie ma na celu monitorowanie i realizację procesu zakupu (od chwili zakupu do dostawy), w tym między innymi wszelki niezbędny kontakt z organami władzy w celach sprawozdawczych, zarządzanie Państwa zamówieniem na usługi, śledzenie dostawy oraz informowanie o aktualizacjach dotyczących zakupionych usług. Do przetwarzania Państwa płatności korzystamy z usług zewnętrznego operatora obsługującego płatności, który przetwarza Państwa dane osobowe odrębnie; więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez naszego operatora obsługującego płatności znajdą Państwo poniżej w punkcie 3.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w związku z abonamentami jest to, iż takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6.1.(b) RODO).

Państwa dane osobowe przechowujemy przez dziewięćdziesiąt (90) dni od momentu wygaśnięcia Państwa ostatniego abonamentu w celu umożliwienia Państwu dalszego korzystania z usługi, jeśli zdecydują się państwo na odnowienie abonamentu oraz zapewnienia Państwu dostępu do faktur albo paragonów. Ponadto będziemy przechowywać dane dotyczące Państwa zakupu przez dziesięć (10) lat w celu przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – jest to obowiązek prawny (art. 6.1.(c) RODO).

2.2. Usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars

Gromadzimy dane identyfikacyjne (takie jak Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, Volvo ID (adres e-mail), numer identyfikacyjny pojazdu – „VIN", niepowtarzalny identyfikator urządzenia i znacznik powiadomienia push) i historię zakupów (okres własności, objęte abonamentem usługi, na które są Państwo zapisani, oraz model i rok modelowy Państwa pojazdu wraz z jego specyfikacją).

Wykorzystujemy te dane do dostarczania Państwu usług zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars, takich jak możliwość zdalnego sterowania Państwa pojazdem (np. wstępnego ogrzewania/chłodzenia kabiny, odblokowywania/blokowania zamków drzwi, zdalnego uruchamiania/wyłączania silnika, sprawdzania temperatury zewnętrznej, otrzymywania powiadomień z alarmu antywłamaniowego), sprawdzanie stanu Państwa pojazdu (np. poziomu paliwa, poziomy płynu do spryskiwaczy, poziomu płynu hamulcowego, stanu zamków drzwi, ciśnienia w oponach i ostrzeżeń dotyczących obsługi technicznej, stanu akumulatora lub innych wskaźników stanu pojazdu).

Wykorzystujemy te dane także do wysyłania w Aplikacji Volvo Cars powiadomień push dotyczących zbliżającej się obsługi technicznej oraz przypomnień o przeglądzie Państwa pojazdu. W przypadku samochodów hybrydowych i w pełni elektrycznych przechowujemy informacje o miejscach ładowania, by być w stanie zaoferować wygodny sposób zaplanowania ładowania. Gromadzimy informacje o lokalizacji Państwa pojazdu, a także, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, o lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego, aby mogli Państwo korzystać z funkcji mapy w Aplikacji Volvo Cars oraz aby prezentować Państwu na mapie Państwa pozycję w stosunku do Państwa samochodu Volvo.

Zawsze wtedy, gdy nie pytamy Państwa wyraźnie o zgodę na przetwarzanie danych, powodem przetwarzana tych danych jest realizacja naszej umowy z Państwem (art. 6.1.(b) RODO).

Jeśli, poprzez ustawienia swojego urządzenia mobilnego, udzielą nam Państwo dostępu do swoich danych o lokalizacji, kalendarzy i kontaktów, będziemy przetwarzać te dane w celu umożliwienia Państwo łatwego przesyłania lokalizacji punktu zainteresowania z Państwa telefonu do samochodu w oparciu o Państwa listę kontaktów, zdarzenia zapisane w kalendarzu albo wyniki wyszukiwania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6.1.(a) RODO).

Po wygaśnięciu abonamentu Volvo Cars informacje powiązane z tą usługą, w tym Państwa dane osobowe, zostaną usunięte po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni. Zwracamy uwagę na fakt, że abonament Volvo Cars jest przypisany do samochodu i dlatego w razie zmiany właściciela odpowiadają Państwo jako sprzedający za odłączenie samochodu od aplikacji i spowodowanie usunięcia Państwa danych. Dotyczy to także zarejestrowanego kierowcy głównego w przypadku leasingu samochodu. Instrukcje znajdą Państwo pod tym linkiem.

2.3. Dziennik podróży

Aplikacja Volvo Cars pozwala Państwu na włączenie rejestrowania dziennika podróży. Może to być na przykład przydatne, gdy rozliczają Państwo kilometrówkę. Dziennik podróży musi zostać aktywowany przez Państwa, w przeciwnym razie pozostanie nieaktywny i dane nie będą gromadzone.

Jeśli jednak aktywują Państwo Dziennik podróży, gromadzimy Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i numer VIN), a także gromadzimy automatycznie poprzez układ telematyczny Państwa pojazdu informacje o lokalizacji Państwa pojazdu (początek i koniec jazdy, albo w sposób ciągły, zależnie od typu samochodu, zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej) w celu identyfikacji poszczególnych podróży, łącznie z informacjami związanymi z podróżą (czas, odległość, zużycie paliwa i/lub energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej w przypadku pojazdu hybrydowego) oraz przebiegiem. W przypadku pojazdów z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym dziennik podróży zawiera tylko pozycję początkową i końcową każdego cyklu jazdy. Jeśli jednak posiadają Państwo model hybrydowy/Twin Engine, dziennik podróży zawiera także informacje o trasach.

Dane te przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę (art. 6.1.(a) RODO).

Z reguły dane Dziennika podróży są przechowywane przez 100 dni. W szczególnych sytuacjach, na przykład w przypadku samochodów korzystających z programu Recharge Refund, dane Dziennika podróży są przechowywane przez 500 dni.

Mogą Państwo w dowolnym momencie dezaktywować Dziennik podróży i w takim przypadku dane przestaną być gromadzone. Nie powoduje to jednak automatycznie usunięcia wcześniej zgromadzonych informacji.

2.4. Cyfrowa rezerwacja usług

Aplikacja Volvo Cars umożliwia Państwu rezerwowanie różnych usług dla Państwa samochodu u wybranych dealerów. Gdy robią to Państwo, przetwarzanie danych osobowych związane z tą rezerwacją (opisane poniżej) jest realizowane wspólnie przez Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i wybranego przez Państwa dealera Volvo Cars.

Gdy rezerwują Państwo usługi przez Aplikację Volvo Cars, Volvo Cars gromadzi:

 • Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 • w zależności od zamówionej usługi: informacje związane z samochodem takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer rejestracyjny, diagnostyczne kody usterek, ostrzeżenia, przebieg, poziomy płynów, a także Państwa opis celu rezerwacji (jeśli został podany),

które będą udostępniane naszemu Dystrybutorowi krajowemu i dealerowi wykonującemu zamówioną przez Państwa usługę (może nim być stacja obsługi/warsztat mechaniczny, warsztat lakierniczy, specjaliści zajmujący się renowacją samochodów oraz firmy zajmujące się logistyką samochodów).

Informacje te będą wykorzystywane do rezerwacji usługi, organizacji jej wykonania, kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zarezerwowaną usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi, to znaczy do przesyłania potwierdzeń i powiadomień. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa rezerwacji (innymi słowy, podstawą prawną takiego przetwarzania jest dla nas Państwa umowa z nami (art. 6.1.b) RODO)).

Dane rezerwacji (termin i miejsce wizyty, wykorzystany kanał kontaktowy, status rezerwacji, treść rezerwacji) będą przechowywane w rejestrach systemu w celu eliminowania błędów, które mogą w nim wystąpić. Dane rezerwacji będą także przetwarzane w celu dokonania analizy i oceny usługi. Przetwarzanie to jest realizowane przez Volvo Cars, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) związany z wykonywaniem tych działań.

Państwa dane osobowe związane z usługą będziemy przechowywać przez maksymalnie dwa (2) lata od ostatniego skorzystanie z usługi. Ponadto zanonimizowane dane dotyczące rezerwacji będziemy przechowywać rejestrze systemu przez pięć (5) lat w celach statystycznych.

Gdy korzystają Państwo z cyfrowej rezerwacji usług, Volvo Cars gromadzi dane statystyczne poprzez Google Analytics (w trybie ograniczonym), aby lepiej zrozumieć zachowania użytkownika i zwiększyć użyteczność funkcji. Dlatego przetwarzamy identyfikatory sieciowe, w tym identyfikatory typu cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń, dane identyfikacyjne klientów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) związany z pomiarami wykorzystania i działania naszej aplikacji. Dane te będą przechowywane przez czternaście (14) miesięcy od ich zebrania.

Ponadto partner serwisowy Volvo świadczący usługę podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji danych i może być również zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia danych osobowych organom władzy (art. 6.1.c) RODO). Informację tę można znaleźć w polityce prywatności partnera serwisowego.

2.5. Pick-up & Delivery Service

Aplikacja Volvo Cars umożliwia Państwu rezerwowanie usługi Pick-up & Delivery Service. Gdy robią to Państwo, przetwarzanie danych osobowych związane z tą rezerwacją (opisane poniżej) jest realizowane wspólnie przez Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i dealera Volvo Cars wykonującego usługę.

Jeśli korzystają Państwo z usługi Pick-up & Delivery Service, przetwarzane są następujące informacje dotyczące Państwa: historia korzystania z usługi odbioru i dostarczenia samochodu – aby wiedzieć, które usługi zostały ukończone; dane prawa jazdy i ubezpieczenia – jeśli korzystają Państwo z pojazdu zastępczego; numer rejestracyjny i numer VIN – potrzebne do identyfikacji pojazdu; adres odbioru i/lub dostarczenia samochodu – potrzebny do wykonania usługi; Państwa uwagi dotyczące odbioru i/lub dostarczenia samochodu (jeśli zostały podane); adres IP. Gdy wysyłamy powiadomienia push z aktualną informacją o stanie realizacji usługi, wykorzystujemy następujące kategorie danych w celu śledzenia wysłanego powiadomienia: unikatowy identyfikator urządzenia; znacznik powiadomienia push; tytuł i treść powiadomienia push; adres IP. Podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną (art. 6.1.b) RODO).

Jeśli pozostawią Państwo komentarz po wykonaniu usługi, gromadzimy Państwa imię i nazwisko, ocenę i przekazane uwagi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na ciągłym doskonaleniu naszych usług świadczonych naszym klientom. Ponadto to klient decyduje, czy przekazać opinię.

Jakość naszej usługi ma istotne znaczenie, a ponieważ mogą pojawić się kwestie odpowiedzialności związane z zarzutami uszkodzenia samochodu, przechowujemy zdjęcia pojazdu wraz ze znacznikami czasowymi oraz lokalizację, dążąc do ochrony naszych praw i interesów (a także praw i interesów naszych partnerów i kierowców zaangażowanych w wykonanie usługi). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na tym, że w przypadku szkody chcemy w jak najprostszy sposób wyjaśnić, czy szkoda została spowodowana przez kierowcę podczas realizacji usługi.

Państwa dane związane z usługą będziemy przechowywać przez maksymalnie trzy (3) lata od daty ostatniego skorzystania z usługi, chyba że pojawi się spór – w takim przypadku niezbędne dane będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to potrzebne dla ochrony naszych praw. Ponadto zanonimizowane dane dotyczące rezerwacji będziemy przechowywać rejestrze systemu przez pięć (5) lat w celach statystycznych.

Ponadto partner serwisowy Volvo świadczący usługę podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji danych i może być również zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia danych osobowych organom władzy (art. 6.1.c) RODO). Informację tę można znaleźć w polityce prywatności partnera serwisowego.

2.6. Publiczne stacje ładowania samochodów

Aplikacja Volvo Cars jest zintegrowana z usługą ładowania osoby trzeciej dla ułatwienia kierowcom ładowania ich samochodów elektrycznych. Usługa ładowania osoby trzeciej jest dostarczana przez Plugsurfing GmbH, spółkę zarejestrowaną w Niemczech, z siedzibą pod adresem Weserstraße 175, 12045 Berlin, Niemcy, numer w rejestrze przedsiębiorstw HRB 143142 B. Poniższe rodzaje danych są pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa i udostępniane firmie Plugsurfing w celu dostarczania Państwo tej usługi oraz obsługiwania wszelkich wniosków klienta, które mogą Państw zgłaszać (art. 6.1.b RODO).

 1. Volvo ID,
 2. Nazwa,
 3. Adres e-mail,
 4. Adres domowy,
 5. Metoda/numer referencyjny płatności,
 6. Klucz ładowania RFID EVCO-ID,
 7. Państwa lokalizację – aby pomóc Państwu w znalezieniu stacji ładowania w pobliżu,
 8. Rodzaj/opis problemu,
 9. Inne informacje, które mogą być istotne, zależnie od rodzaju problemu, np. numer karty kredytowej, numer faktury itd.

W celu prowadzenia pomiarów korzystania z publicznej usługi ładowania (art. 6.1.f RODO) otrzymujemy od Plugsurfing poniższe dane:

 1. ID użytkownika Plugsurfing,
 2. ID sesji ładowania,
 3. Godzina rozpoczęcia sesji ładowania,
 4. Czas trwania sesji ładowania,
 5. Cena sesji ładowania,
 6. Energia doładowana podczas sesji ładowania,
 7. Typ złącza stacji ładowania,
 8. Nazwa operatora punktu ładowania.

Dane związane z publiczną usługą ładowania samochodu będą przechowywane, dopóki pozostaną Państwo użytkownikiem aplikacji Volvo Cars oraz przez dodatkowy okres trzech (3) lat i piętnastu (15) dni.

2.7. Gdy kontaktują się Państwo z nami

Gdy korzystają Państwo z opcji kontaktu w Aplikacji Volvo Cars, przetwarzamy Państwa osobiste dane identyfikacyjne odpowiednie dla użytego przez Państwa kanału (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu/adres e-mail, numer VIN, unikatowy identyfikator urządzenia i znacznik powiadomienia push), a także dane dostarczane przez Państwa w związku z Państwa zapytaniem. Robimy to w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu obsłużenia Państwa prośby ((art. 6.1.f) RODO).

Jeśli Państwa pytanie dotyczy naszej usługi publicznych stacji ładowania udostępnianej przez Plugsurfing, możemy dodatkowo przetwarzać dane osobowe wymienione powyżej w punkcie 2.6..

Dane związane z Państwa prośbami będą przechowywane przez trzydzieści sześć (36) miesięcy od otrzymania Państwa prośby.

2.8. Informacje marketingowe i ankiety

Poprzez Aplikację Volvo Cars mogą Państwo otrzymywać informacje marketingowe dotyczące produktów Volvo Cars, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. W tym celu przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), dane Państwa pojazdu (takie jak model, typ silnika, numer VIN), dane Volvo ID, ID urządzenia i informacje o abonamencie. Podstawą prawną tych działań danych jest Państwa zgoda (art. 6.1.(a) RODO).

Dane te są przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania przez Państwa zgody. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone do obsługi listy wykluczającej, by nie doszło do niezamierzonego otrzymywania przez Państwa informacji marketingowych.

Poprzez swoją aplikację Volvo Cars mogą Państwo także otrzymywać ankiety dotyczące naszych produktów i usług. Przetwarzamy te same dane co powyżej, w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z ulepszaniem naszych usług. Dane te są przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji.

2.9. Analiza aplikacji

Mierzymy sposób wykorzystywania naszej aplikacji, aby móc lepiej poznać zachowania użytkowników i poprawić użyteczność i niezawodność aplikacji, a także aby poznać sposób korzystania z naszych usług i sprawić, by Państwa doświadczenia związane z tymi usługami były lepsze. Robimy to przy użyciu Google Analytics (w trybie ograniczonym) i przetwarzamy ID Państwa urządzenia, adres IP urządzenia (poddany pseudonimizacji niezwłocznie po pozyskaniu), Volvo ID i stan połączenia pojazdu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO) związany z doskonaleniem wykorzystania i działania naszej aplikacji i naszych usług.

Dane te będą przechowywane przez czternaście (14) miesięcy od ich zebrania.

2.10. Badania i rozwój

W celach badawczo-rozwojowych dla lepszego zrozumienia, w jaki sposób ulepszać nasze produkty i usługi oraz jakie nowe produkty i usługi opracowywać, stosujemy podejście oparte na danych i wykorzystujemy dane dotyczące pojazdów (takie jak numer VIN), produktów (takie jak korzystanie z Aplikacji Volvo Cars), klientów (np. identyfikator Volvo ID) i sprzedaży (np. dealer dokonujący sprzedaży lub wykonujący usługę) dla określenia kierunku związanego z rozwojem naszych produktów i usług. Przetwarzanie obejmuje szeroki zakres czynności analitycznych, modelowania oraz badawczych, wykonywanych przez naszych analityków i specjalistów ds. danych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO). Na ile to możliwe, dane wykorzystywane w analizach ograniczamy do danych zanonimizowanych lub pseudonimizowanych. Przetwarzanie nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji dotyczących Państwa.

Dane te przechowujemy przez dziesięć (10) lat.

3. W jaki sposób są udostępniane Państwa dane osobowe

Przetwarzanie przez Volvo Car Corporation, o którym mowa powyżej, obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez następujące kategorie osób trzecich z ograniczeniem tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

Podmioty przetwarzające

Kategorie podmiotów przetwarzających, które pomagają nam w dostarczaniu Aplikacji Volvo Cars:

 • Dostawca usług łączności w „chmurze”;
 • Hosting danych;
 • Powiadomienia push;
 • Dystrybucja wiadomości e-mail;
 • Funkcja czatu i obsługa klienta;
 • Wybrani dealerzy Volvo Car na potrzeby cyfrowej rezerwacji usług i usługi Pick-up & Delivery Service;
 • Dostawca obsługujący faktury za abonament.

Podlegają oni umownym ograniczeniom, jeśli chodzi o ich możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług zgodnie z każdą zawartą z nimi umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W niektórych z tych sytuacji korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane wiąże się z ograniczonym przekazywaniem danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Podjęliśmy działania, by takie przekazywanie było ograniczone do niezbędnego minimum i dotyczyło tylko danych, które nie pozwalają na Państwa bezpośrednią identyfikację, w związku z czym ich nieuprawnione ujawnienie wiąże się z bardzo niskim ryzykiem.

Udostępnianie innym członkom Volvo Car Group

Dane wymienione w punkcie 2.1 są udostępniane naszemu dystrybutorowi krajowemu i podmiotowi Care by Volvo w kraju, z którego pochodzą, w poniższych celach:

 • Ocena wyników uzyskiwanych przez dealerów;
 • Obsługa klienta;
 • Segmentacja marketingowa;
 • Analiza przedłużeń i odnowień abonamentów.

Udostępnianie danych innym osobom trzecim (odrębnym administratorom)

Płatności przetwarzamy poprzez osoby trzecie, które zbierają dane dotyczące płatności bezpośrednio od Państwa i nie udostępniają ich nam: Stripe Inc. (dostawca usług płatności, naliczania opłat, fakturowania i obsługi abonamentów). Politykę prywatności tego podmiotu można znaleźć na stronie https://stripe.com/en-se/privacy.

Usługa ładowania dostarczana we współpracy z Plugsurfing wiąże się z udostępnianiem niektórych z Państwa danych osobowych firmie Plugsurfing GmbH – szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo powyżej w punkcie 2.6., a z polityką prywatności tej firmy mogą się Państwo zapoznać na stronie https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Aplikacja Volvo Cars wykorzystuje aplikację Google Maps do pokazywania lokalizacji Państwa i Państwa samochodu. Politykę prywatności tego podmiotu można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

4. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Wyjaśniono je w skrócie poniżej, a w celu skorzystania z nich mogą Państwo wypełnić zamieszczony poniżej specjalny formularz.

 1. Prawo do wycofania zgody: W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych: Mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Na żądanie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe kopie Państwa danych osobowych, możemy obciążyć Państwa rozsądną opłatą w oparciu o koszty administracyjne. Mają Państwo prawo do informacji na temat środków zabezpieczających przesyłanie Państwa danych osobowych do kraju znajdującego się poza UE i EOG, jeśli zwrócą się Państwo o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe czy nie, oraz czy przesyłamy Państwa dane osobowe do kraju znajdującego się poza UE i EOG.
 3. Prawo do sprostowania danych: Mogą Państwo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych albo niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa. Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe będące w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne nam informacje.
 4. Prawo do ograniczenia: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  1. zakwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres potrzebny nam do zweryfikowania prawidłowości danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia Państwa danych osobowych,
  3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo
  4. sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw powoływanych przez Państwa w sprzeciwie.
 5. Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe (które nam Państwo przekazali) innej organizacji, jeżeli:
  1. przetwarzamy Państwa dane osobowe przy użyciu zautomatyzowanych metod;
  2. opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa zgodzie, albo przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji lub wykonania umowy, której są Państwo stroną,
  3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa; oraz
  4. Państwa prawo do przenoszenia nie wpływa niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób.
  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie. Państwa prawo do otrzymania Państwa danych osobowych nie może wpływać niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób. Prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane przez nas do innej organizacji, przysługuje Państwu, jeśli takie przekazanie jest technicznie wykonalne.
 6. Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Musimy spełnić to żądanie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, chyba że przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; albo
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie opiera się na Państwa zgodzie, ale na naszym uzasadnionym interesie albo na uzasadnionym interesie osoby trzeciej. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu, prosimy o podanie, czy żądają Państwo także usunięcia Państwa danych osobowych, w przeciwnym razie tylko je ograniczymy. Mają Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny, przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim), jeśli takie przetwarzanie opierało się na naszym uzasadnionym interesie. Jeśli marketing opierał się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać zgodę (patrz powyżej).
 8. Prawo do wniesienia skargi: Mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych lub dowolnego innego organu ochrony danych w Unii Europejskiej. Zachęcamy jednak do tego, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami – nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w relacjach z nami, wypełniając ten formularz, co pomoże nam prawidłowo zająć się Państwa wnioskiem. Formularz online zawiera informacje, których potrzebujemy do zweryfikowania Państwa tożsamości i rozpatrzenia Państwa wniosku. W przypadku wniosków składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną muszą Państwo podać nam wystarczające informacje, które pozwolą nam odpowiednio zweryfikować, czy są Państwo osobą, której dane osobowe zgromadziliśmy oraz opisać swój wniosek wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli odpowiednio go ocenić i na niego odpowiedzieć. Jeśli w przypadku wniosków o dostęp do danych i ich usunięcie nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości w oparciu o podane informacje, możemy Państwa poprosić o dodatkowe informacje.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do wszystkich współadministratorów wymienionych w niniejszej informacji.

5. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o zapoznanie się z punktem 4 powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Volvo Car Corporation

Adres pocztowy: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Szwecja

Adres e-mail: globdpo@volvocars.com

6. Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Zawsze gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej informacji, a w szczególności gdy informacja ta stanowi podstawę dla Państwa zgody, poinformujemy Państwa o tych zmianach. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu.