Wersja artykułu 2024.159.0

Informacja o ochronie prywatności związana z aplikacją Volvo Cars

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej), a czasami inne podmioty, przetwarza Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z aplikacji mobilnej Volvo Cars (zwanej dalej „Aplikacją Volvo Cars”), która pozwala Państwu łączyć się z Państwa pojazdem Volvo.

Aplikacja Volvo Cars ma szereg funkcji, które wymagają przetwarzania różnego rodzaju danych osobowych, co wyjaśnimy poniżej. Zależnie od rynku i posiadanego przez Państwa typu abonamentu, funkcje te można zestawić w poniższy sposób:

 • Usługi Volvo Cars – obejmuje to zagadnienia przedstawione poniżej w punktach: 2.1 (Kiedy korzystają Państwo z aplikacji Volvo Cars), 2.2 (Państwa abonament), 2.3 (Usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars), 2.4 (Dziennik podróży), 2.5 (Kluczyk cyfrowy), 2.8 (Ładowanie samochodu), 2.9 (Gdy kontaktują się Państwo z nami), 2.10 (Informacje marketingowe i ankiety), 2.11 (Analiza aplikacji), 2.12 (Badania i rozwój).
 • Usługi o wartości dodanej, oferowane we współpracy z dealerami – takie jak 2.6 (Cyfrowa rezerwacja usług) i 2.7 (Pick-up & Delivery Service).

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych w aplikacji Volvo Cars jest podzielona w poniższy sposób:

 • Podmiotem odpowiedzialnym za główne przetwarzanie danych osobowych w związku z Państwa abonamentem, Usługami zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars, Dziennikiem podróży, Kluczykiem cyfrowym, Ładowaniem publicznym, Analizą aplikacji oraz Badaniami i rozwojem jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars”.
 • Podmiotami odpowiedzialnymi wspólnie za przetwarzanie danych osobowych, gdy kontaktują się Państwo z nami, a także za informacje marketingowe są:
  • Volvo Car Corporation oraz
  • Volvo Car Poland sp. z o.o., numer w rejestrze przedsiębiorstw KRS Nr 0000018620, z siedzibą pod adresem ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Polska.
 • Usługi dealera rezerwowane przez aplikację Volvo Cars (Cyfrowa rezerwacja usług i Pick-up & Delivery Service), są wykonywane wspólnie przez będących współadministratorami Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i dealera Volvo Cars, u którego zamawiają Państwo usługę dealera (zwanego dalej „dealerem Volvo” albo „dealerem”).

2. Jakie dane osobowe są gromadzone, dlaczego i na jak długo

Jak wspomniano wcześniej, aplikacja Volvo Cars ma szereg różnych funkcji, zależnie od modelu Państwa samochodu oraz rynku – niektóre z opisanych poniżej funkcji mogą nie dotyczyć Państwa.

2.1 Kiedy korzystają Państwo z aplikacji Volvo Cars

Kiedy korzystają z aplikacji Volvo Cars, automatycznie gromadzimy dane dotyczące korzystania przez Państwa z aplikacji Volvo Cars w celu monitorowania jej funkcjonowania i podejmowania w razie potrzeby działań mających na celu rozwiązywanie problemów. W tym celu wykorzystujemy takie informacje jak informacje o urządzeniu (np. producent urządzenia, identyfikator instalacji aplikacji), ogólne informacje o pojeździe (np. model i typ pojazdu, rok, kraj użytkownika) oraz dane dotyczące użytkowania (np. kliknięcia, wyświetlenia i potencjalne problemy lub błędy). Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem Państwu bezpiecznej i sprawnie działającej aplikacji Volvo Cars. Informacje wykorzystywane w tym celu są przechowywane przez 30 dni od ich zebrania.

2.2 Państwa abonament

Jeśli posiadają Państwo abonament na usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars lub inne usługi online firmy Volvo, mogą Państwo mieć możliwość odnowienia tej usługi w Aplikacji Volvo Cars. Przy zawieraniu albo przedłużaniu istniejącego abonamentu, a także na potrzeby zarządzania przez nas Państwa abonamentem, przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer VIN) oraz status i historię Państwa zakupów. Przetwarzanie ma na celu monitorowanie i realizację procesu zakupu (od chwili zakupu do dostawy), w tym między innymi wszelki niezbędny kontakt z organami władzy w celach sprawozdawczych, zarządzanie Państwa zamówieniem na usługi, śledzenie dostawy oraz informowanie o aktualizacjach dotyczących zakupionych usług. Do przetwarzania Państwa płatności korzystamy z usług zewnętrznego operatora obsługującego płatności, który przetwarza Państwa dane osobowe odrębnie; więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez naszego operatora obsługującego płatności znajdą Państwo poniżej w punkcie 3.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w związku z abonamentami jest to, iż takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez dziewięćdziesiąt (90) dni od momentu wygaśnięcia Państwa ostatniego abonamentu w celu umożliwienia Państwu dalszego korzystania z usługi, jeśli zdecydują się państwo na odnowienie abonamentu oraz zapewnienia Państwu dostępu do faktur albo paragonów. Ponadto będziemy przechowywać dane dotyczące Państwa zakupu przez dziesięć (10) lat w celu przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – jest to obowiązek prawny.

2.3 Usługi zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars

Gromadzimy dane identyfikacyjne (takie jak Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, Volvo ID (adres e-mail), numer identyfikacyjny pojazdu – „VIN", niepowtarzalny identyfikator urządzenia i znacznik powiadomienia push) i historię zakupów (okres własności, objęte abonamentem usługi, na które są Państwo zapisani, oraz model i rok modelowy Państwa pojazdu wraz z jego specyfikacją).

Wykorzystujemy te dane do dostarczania Państwu usług zdalnej obsługi pojazdu Volvo Cars, takich jak możliwość zdalnego sterowania Państwa pojazdem (np. wstępnego ogrzewania/chłodzenia kabiny, odblokowywania/blokowania zamków drzwi, zdalnego uruchamiania/wyłączania silnika, sprawdzania temperatury zewnętrznej, otrzymywania powiadomień z alarmu antywłamaniowego), sprawdzanie stanu Państwa pojazdu (np. poziomu paliwa, poziomy płynu do spryskiwaczy, poziomu płynu hamulcowego, stanu zamków drzwi, ciśnienia w oponach i ostrzeżeń dotyczących obsługi technicznej, stanu akumulatora lub innych wskaźników stanu pojazdu).

Wykorzystujemy te dane także do wysyłania w Aplikacji Volvo Cars powiadomień push dotyczących zbliżającej się obsługi technicznej oraz przypomnień o przeglądzie Państwa pojazdu. W przypadku samochodów hybrydowych i w pełni elektrycznych przechowujemy informacje o miejscach ładowania, by być w stanie zaoferować wygodny sposób zaplanowania ładowania. Gromadzimy informacje o lokalizacji Państwa pojazdu, a także, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, o lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego, aby mogli Państwo korzystać z funkcji mapy w Aplikacji Volvo Cars oraz aby prezentować Państwu na mapie Państwa pozycję w stosunku do Państwa samochodu Volvo.

Zawsze wtedy, gdy nie pytamy Państwa wyraźnie o zgodę na przetwarzanie danych, powodem przetwarzana tych danych jest realizacja naszej umowy z Państwem.

Jeśli, poprzez ustawienia swojego urządzenia mobilnego, udzielą nam Państwo dostępu do swoich danych o lokalizacji, kalendarzy i kontaktów, będziemy przetwarzać te dane w celu umożliwienia Państwo łatwego przesyłania lokalizacji punktu zainteresowania z Państwa telefonu do samochodu w oparciu o Państwa listę kontaktów, zdarzenia zapisane w kalendarzu albo wyniki wyszukiwania. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda.

Po wygaśnięciu abonamentu Volvo Cars informacje powiązane z tą usługą, w tym Państwa dane osobowe, zostaną usunięte po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni. Zwracamy uwagę na fakt, że abonament Volvo Cars jest przypisany do samochodu i dlatego w razie zmiany właściciela odpowiadają Państwo jako sprzedający za odłączenie samochodu od aplikacji Volvo Cars i spowodowanie usunięcia Państwa danych. Dotyczy to także zarejestrowanego kierowcy głównego w przypadku leasingu samochodu. Instrukcje znajdą Państwo pod tym linkiem.

2.4 Dziennik podróży

Dziennik podróży automatycznie rejestruje wszystkie Państwa podróże. Może to być przydatne, jeśli na przykład chcą Państwo rozliczać kilometrówkę. Dziennik podróży musi zostać aktywowany przez Państwa, w przeciwnym razie dane nie będą gromadzone.

Jeśli włączą Państwo Dziennik podróży, będziemy gromadzić Państwa dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, numer VIN Państwa pojazdu i jego lokalizację, a także inne informacje związane z podróżami, takie jak Państwa trasy, czas trwania, pokonana odległość, zużycie paliwa i/lub energii elektrycznej oraz przebieg. W zależności od modelu pojazdu pozyskiwana jest tylko pozycja początkowa i końcowa albo cała trasa.

Dane te przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę.

Z reguły dane Dziennika podróży są przechowywane maksymalnie przez 400 dni, w zależności od modelu samochodu. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć Dziennik podroży, wstrzymując w ten sposób gromadzenie danych. Nie powoduje to jednak usunięcia wcześniej zgromadzonych informacji.

2.5 Kluczyk cyfrowy

Kluczyk cyfrowy może w pełni zastąpić konwencjonalny kluczyk samochodowy i umożliwia wygodne blokowanie, odblokowywanie lub uruchamianie pojazdu za pomocą smartfona lub smartwatcha. Ponadto możliwe jest również udostępnianie kluczyka dodatkowym użytkownikom za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych.

Kluczyk cyfrowy wymaga połączenia sieciowego tylko podczas początkowej jednorazowej konfiguracji, udostępniania kluczyka lub jego unieważniania. Po skonfigurowaniu kluczyk będzie działać poprzez Bluetooth, komunikację bliskiego zasięgu (NFC) i technologię ultraszerokopasmową (UWB). Podczas konfiguracji Państwa kluczyk zostanie dodany do aplikacji portfela w Państwa urządzeniu inteligentnym. Z poziomu aplikacji portfela można udostępniać kluczyk za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, poczty lub Airdrop®. Mogą Państwo również łatwo unieważnić udostępnione kluczyki za pośrednictwem aplikacji portfela lub w systemie Infotainment pojazdu.

Podczas korzystania z kluczyka cyfrowego przetwarzane są poniższe dane:

 • Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
 • Dane pojazdu
 • Status pojazdu
 • Volvo ID
 • Przyjazna nazwa

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Państwa dane będziemy przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy.

2.6 Cyfrowa rezerwacja usług

Aplikacja Volvo Cars umożliwia Państwu rezerwowanie różnych usług dla Państwa samochodu u wybranych dealerów. Gdy robią to Państwo, przetwarzanie danych osobowych związane z tą rezerwacją (opisane poniżej) jest realizowane wspólnie przez Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i wybranego przez Państwa dealera Volvo Cars.

Gdy rezerwują Państwo usługi przez Aplikację Volvo Cars, Volvo Cars gromadzi:

 • Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 • w zależności od zamówionej usługi, informacje związane z samochodem, takie jak tożsamość pojazdu, numer rejestracyjny, diagnostyczne kody usterek, ostrzeżenia, przebieg, poziomy płynów, a także Państwa własny opis celu rezerwacji (jeśli dotyczy), które zostaną przekazane dystrybutorowi krajowemu i dealerowi wykonującemu zamówioną przez Państwa usługę (może nim być stacja obsługi/warsztat mechaniczny, warsztat lakierniczy, specjaliści zajmujący się renowacją samochodów oraz firmy zajmujące się logistyką samochodów)

Informacje te będą wykorzystywane do rezerwacji usługi, organizacji jej wykonania, kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zarezerwowaną usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi, to znaczy do przesyłania potwierdzeń i powiadomień. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa rezerwacji (innymi słowy, podstawą prawną takiego przetwarzania jest dla nas Państwa umowa z nami).

Dane rezerwacji (termin i miejsce wizyty, wykorzystany kanał kontaktowy, status rezerwacji, treść rezerwacji) będą przechowywane w rejestrach systemu w celu eliminowania błędów, które mogą w nim wystąpić. Dane rezerwacji będą także przetwarzane w celu dokonania analizy i oceny usługi. Przetwarzanie to jest realizowane przez Volvo Cars, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z wykonywaniem tych działań. Państwa dane osobowe związane z usługą będziemy przechowywać przez maksymalnie dwa (2) lata od ostatniego skorzystanie z usługi. Ponadto zanonimizowane dane dotyczące rezerwacji będziemy przechowywać rejestrze systemu przez pięć (5) lat w celach statystycznych.

Ponadto partner serwisowy Volvo świadczący usługę podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji danych i może być również zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia danych osobowych organom władzy. Informację tę można znaleźć w polityce prywatności partnera serwisowego.

2.7 Pick-up & Delivery Service

Aplikacja Volvo Cars umożliwia Państwu rezerwowanie usługi Pick-up & Delivery Service. Gdy robią to Państwo, przetwarzanie danych osobowych związane z tą rezerwacją (opisane poniżej) jest realizowane wspólnie przez Volvo Cars, Dystrybutora krajowego i dealera Volvo Cars wykonującego usługę.

Jeśli korzystają Państwo z usługi Pick-up & Delivery Service., przetwarzane są następujące informacje dotyczące Państwa: historia korzystania z usługi odbioru i dostarczenia samochodu – aby wiedzieć, które usługi zostały ukończone; dane prawa jazdy i ubezpieczenia – jeśli korzystają Państwo z pojazdu zastępczego; numer rejestracyjny i numer VIN – potrzebne do identyfikacji pojazdu; adres odbioru i/lub dostarczenia samochodu – potrzeby do wykonania usługi; Państwa uwagi dotyczące odbioru i/lub dostarczenia samochodu (jeśli zostały podane); adres IP. Gdy wysyłamy powiadomienia push z aktualną informacją o stanie realizacji usługi, wykorzystujemy następujące kategorie danych w celu śledzenia wysłanego powiadomienia: unikatowy identyfikator urządzenia; znacznik powiadomienia push; tytuł i treść powiadomienia push; adres IP. Podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną.

Jeśli pozostawią Państwo komentarz po wykonaniu usługi, gromadzimy Państwa imię i nazwisko, ocenę i przekazane uwagi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na ciągłym doskonaleniu naszych usług świadczonych klientowi. Ponadto to klient decyduje, czy przekazać opinię.

Jakość naszej usługi ma istotne znaczenie, a ponieważ mogą pojawić się kwestie odpowiedzialności związane z zarzutami uszkodzenia samochodu, przechowujemy zdjęcia pojazdu wraz ze znacznikami czasowymi oraz lokalizację, dążąc do ochrony naszych praw i interesów (a także praw i interesów naszych partnerów i kierowców zaangażowanych w wykonanie usługi). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na tym, że w przypadku szkody chcemy w jak najprostszy sposób wyjaśnić, czy szkoda została spowodowana przez kierowcę podczas realizacji usługi.

Państwa dane związane z usługą będziemy przechowywać przez maksymalnie trzy (3) lata od daty ostatniego skorzystania z usługi, chyba że pojawi się spór – w takim przypadku niezbędne dane będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to potrzebne dla ochrony naszych praw. Ponadto zanonimizowane dane dotyczące rezerwacji będziemy przechowywać rejestrze systemu przez pięć (5) lat w celach statystycznych.

Ponadto partner serwisowy Volvo świadczący usługę podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji danych i może być również zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia danych osobowych organom władzy. Informację tę można znaleźć w polityce prywatności partnera serwisowego.

2.8 Ładowanie samochodu

2.8.1 Ładowanie publiczne

Aplikacja Volvo Cars jest zintegrowana z usługą Digital Charging Solutions (DCS) dla ułatwienia kierowcom ładowania ich samochodów elektrycznych. Gdy korzystają Państwo z tej usługi, przetwarzamy następujące dane osobowe w celu realizacji podpisanej przez Państwa umowy:

 • Dane kontaktowe
 • Volvo ID
 • Dane pojazdu
 • Identyfikator karty ładowania DCS
 • Dane o położeniu pojazdu – aby pomóc Państwu znaleźć stację ładowania w pobliżu
 • Informacje finansowe

W celu przedstawienia informacji o sesji i fakturowania usługi ładowania publicznego przetwarzamy dodatkowe informacje otrzymane od DCS:

 • ID sesji ładowania
 • Godzina rozpoczęcia sesji ładowania
 • Czas trwania sesji ładowania
 • Cena sesji ładowania
 • Energia doładowana podczas sesji ładowania
 • Typ złącza stacji ładowania
 • Nazwa operatora punktu ładowania

Digital Charging Solutions (DCS) GmbH, spółka zarejestrowana w Niemczech, z siedzibą pod adresem Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, numer w rejestrze przedsiębiorstw 211155 B, działa jako odrębny administrator, świadcząc na Państwa rzecz usługę ładowania. Dane związane z ładowaniem publicznym będą przechowywane, dopóki pozostaną Państwo użytkownikiem aplikacji Volvo Cars oraz przez dodatkowy okres jednego (1) roku.

2.8.2 Stacja „Wallbox Selected by Volvo”

Jeśli posiadają Państwo stację ładowania samochodów elektrycznych dostarczoną lub wybraną przez Volvo (stacja „Wallbox Selected by Volvo”), mogą Państwo sterować ładowaniem swojego samochodu elektrycznego za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars.

Gdy korzystają Państwo ze stacji „Wallbox Selected by Volvo” i sterują nią, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Volvo ID;
 • Dane związane ze stacją „Wallbox Selected by Volvo”, takie jak: identyfikator stacji Wallbox, model stacji Wallbox i status stacji Wallbox; oraz
 • Szczegóły dotyczące ładowania, takie jak: status ładowania, stopień naładowania lub rozładowania oraz status łączności.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych wymienionych powyżej jest wykonanie umowy.

Będziemy przechowywać powyższe dane przez okres korzystania ze stacji „Wallbox Selected by Volvo”. Po usunięciu powiązania stacji „Wallbox Selected by Volvo” Państwa dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte po upływie 30 dni od usunięcia powiązania.

2.9 Gdy kontaktują się Państwo z nami

Gdy korzystają Państwo z opcji kontaktu w Aplikacji Volvo Cars, przetwarzamy Państwa osobiste dane identyfikacyjne odpowiednie dla użytego przez Państwa kanału (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu/adres e-mail, numer VIN, unikatowy identyfikator urządzenia i znacznik powiadomienia push), a także dane dostarczane przez Państwa w związku z Państwa zapytaniem. Robimy to w oparciu uzasadniony interes związany z obsłużeniem Państwa prośby.

Jeśli Państwa pytanie dotyczy naszej usługi publicznych stacji ładowania udostępnianej przez DCS, możemy dodatkowo przetwarzać dane osobowe wymienione powyżej w punkcie 2.8.

Dane związane z Państwa prośbami będą przechowywane przez trzy (3) lata od otrzymania Państwa prośby.

2.10 Informacje marketingowe i ankiety

Poprzez Aplikację Volvo Cars mogą Państwo otrzymywać informacje marketingowe dotyczące produktów Volvo Cars, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Przetwarzamy wtedy Państwa dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), dane Państwa pojazdu (takie jak model, typ silnika, numer VIN), Volvo ID, ID urządzenia i informacje o abonamencie.

Podstawą prawną tego jest Państwa zgoda. Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone do obsługi listy wykluczającej, by nie doszło do niezamierzonego otrzymywania przez Państwa informacji marketingowych.

Poprzez swoją aplikację Volvo Cars mogą Państwo także otrzymywać ankiety dotyczące naszych produktów i usług. Przetwarzamy te same dane co powyżej, w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z ulepszaniem naszych usług. Dane te są przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji.

2.11 Analiza aplikacji

Mierzymy sposób, w jaki korzystają Państwo z aplikacji Volvo Cars i powiązanych usług, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników, poprawić użyteczność, niezawodność i ograniczyć awarie aplikacji Volvo Cars, a także uzyskać wgląd w sposób korzystania z naszych usług w celu ich ciągłego doskonalenia.

Odbywa się to poprzez przetwarzanie identyfikatorów użytkownika (takich jak identyfikator typu cookie, adres IP, informacje o urządzeniu, Volvo ID, kraj, z którego uzyskują Państwo dostęp do aplikacji Volvo Cars, system operacyjny), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), status połączenia pojazdu oraz dane dotyczące użytkowania (takie jak kliknięcia w aplikacji, używane funkcje, przeglądane strony i potencjalne problemy lub błędy).

W tym celu opieramy się na dostawcach usług, którzy zapewniają nam wgląd w sposób, w jaki korzystają Państwo z aplikacji Volvo Cars. Proszę zapoznać się z punktem 3 poniżej, aby uzyskać informacje dotyczące udostępniania i ujawniania danych osobowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając preferencje w swoim profilu w aplikacji Volvo Cars, w sekcji „Ustawienia prywatności”.

Zasadniczo dane te będą przechowywane przez czternaście (14) miesięcy od ich zebrania. W niektórych przypadkach identyfikatory instancji aplikacji będą przechowywane przez cały okres użytkowania aplikacji Volvo Cars na Państwa urządzeniu.

2.12 Badania i rozwój

W celach badawczo-rozwojowych dla lepszego zrozumienia, w jaki sposób ulepszać nasze produkty i usługi oraz jakie nowe produkty i usługi opracowywać, stosujemy podejście oparte na danych i wykorzystujemy dane dotyczące pojazdów (takie jak numer VIN), produktów (takie jak korzystanie z Aplikacji Volvo Cars), klientów (np. identyfikator Volvo ID) i sprzedaży (np. dealer dokonujący sprzedaży lub wykonujący usługę) dla określenia kierunku związanego z rozwojem naszych produktów i usług. Przetwarzanie obejmuje szeroki zakres czynności analitycznych, modelowania oraz badawczych, wykonywanych przez naszych analityków i specjalistów ds. danych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Na ile to możliwe, dane wykorzystywane w analizach ograniczamy do danych zanonimizowanych lub pseudonimizowanych. Przetwarzanie nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji dotyczących Państwa.

Dane te przechowujemy przez dziesięć (10) lat.

3. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Udostępniamy dane różnym organizacjom, aby prowadzić naszą działalność, utrzymywać nasze relacje z Państwem oraz dostarczać Państwu produkty i usługi. Sytuacje te opisujemy poniżej.

Gdy określamy te organizacje jako naszych „dostawców”, „podmioty przetwarzające” lub „podmioty wtórnie przetwarzające”, każda z tych organizacji jest ograniczona umową w zakresie możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług na naszą rzecz lub w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami. W każdym przypadku udostępniamy tylko te dane osobowe, które uważamy za niezbędne do osiągnięcia danego celu.

Podmioty przetwarzające

Kategorie podmiotów przetwarzających, które pomagają nam w dostarczaniu aplikacji Volvo Cars:

 • Dostawca usług łączności w „chmurze”
 • Hosting danych
 • Powiadomienia push
 • Dystrybucja wiadomości e-mail
 • Funkcja czatu i obsługa klienta
 • Dane analityczne i statystyki
 • Wybrani dealerzy Volvo Car dla potrzeb cyfrowej rezerwacji usług oraz usługi Pick-up & Delivery Service
 • Dostawca obsługujący faktury za abonament

W niektórych z tych sytuacji korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane wiąże się z ograniczonym przekazywaniem danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Podjęliśmy działania, by takie przekazywanie było ograniczone do niezbędnego minimum i dotyczyło tylko danych, które nie pozwalają na Państwa bezpośrednią identyfikację, w związku z czym ich nieuprawnione ujawnienie wiąże się z bardzo niskim ryzykiem.

Udostępnianie innym członkom Volvo Car Group

Dane wymienione w punkcie 2.2 są udostępniane naszemu dystrybutorowi krajowemu w kraju, z którego pochodzą, w poniższych celach:

 • Ocena wyników uzyskiwanych przez dealerów
 • Obsługa klienta
 • Segmentacja marketingowa
 • Analiza przedłużeń i odnowień subskrypcji

Udostępnianie danych innym osobom trzecim (odrębnym administratorom)

Płatności przetwarzamy poprzez osoby trzecie, które zbierają dane dotyczące płatności bezpośrednio od Państwa i nie udostępniają ich nam:

 • Stripe Inc. (dostawca usług płatności, naliczania opłat, fakturowania i obsługi abonamentów). Politykę prywatności tego podmiotu można znaleźć na stronie https://stripe.com/en-se/privacy.
 • Usługa ładowania dostarczana we współpracy z firmą Digital Charging Solutions wiąże się z udostępnianiem niektórych Państwa danych osobowych – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie 2.8 powyżej, a z polityką prywatności tej firmy można zapoznać się na stronie https://volvocar-public-charging.com/web/en/volvo-gb/privacy-policy.
 • Aplikacja Volvo Cars wykorzystuje aplikację Google Maps do pokazywania lokalizacji Państwa i Państwa samochodu. Politykę prywatności tego podmiotu można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

4. Państwa prawa i środki kontroli

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Prawa te mogą się różnić w zależności od tego, w jakiej jurysdykcji Państwo się znajdują oraz od charakteru przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, Państwa prawa dotyczą poniższych możliwości:

 • wycofanie Państwa zgody
 • sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych
 • zwrócenie się o kopię danych, które posiadamy na Państwa temat (tak zwane prawo dostępu do danych)
 • zwrócenie się o przeniesienie danych do innego podmiotu (tak zwana możliwość przenoszenia danych)
 • zwrócenie się o poprawienie lub ograniczenie danych
 • zwrócenie się o usunięcie danych (tak zwane prawo do zostania zapomnianym)

Jak wspomniano, prawa te nie są bezwzględne i w niektórych przypadkach przepisy o ochronie danych osobowych ograniczają ich zastosowanie. Jeżeli tak będzie w przypadku wniosku, który Państwo do nas skierują, zawsze wyjaśnimy, dlaczego nie możemy spełnić Państwa prośby.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami, wypełniając ten formularz. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza, ponieważ zawiera on informacje, które są nam potrzebne do zweryfikowania Państwa tożsamości i skutecznego rozpatrzenia Państwa wniosku. Jeżeli jednak wolą Państwo nie korzystać z formularza, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami i przesłać swój wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych w następnej sekcji.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli najpierw skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio i przedstawią swoje wątpliwości, abyśmy mogli wspólnie spróbować je rozwiązać. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo poniżej.

5. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@volvocars.com lub z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizacje niniejszej informacji

Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, w związku z czym będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej informacji o ochronie prywatności. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności. Data znajdująca się w górnej części niniejszej informacji o ochronie prywatności informuje o tym, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.