System informacji o znakach drogowych

Aktywacja i dezaktywacja ostrzeżeń funkcji informacji o znakach drogowych*

Zaktualizowano 11/15/2021

Aktywacja i dezaktywacja ostrzeżeń funkcji informacji o znakach drogowych*

Funkcję informacji o znakach drogowych można wyłączyć na niektórych rynkach.

Funkcja ta jest dostępna na niektórych rynkach.

Funkcję można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach.

Nacisnąć na wyświetlaczu centralnym.

Nacisnąć Prowadzenie i wybrać ustawienia informacji o znakach drogowych.


Czy to pomogło?