Panoramatak*

Panoramataket är uppdelat i två glassektioner. Den främre är öppningsbar vertikalt i bakkant (ventilationsläge) eller horisontellt (öppet läge). Den bakre är ett fast takglas.

Panoramataket har en vindavvisare och en solgardin, tillverkad av perforerat tyg och placerad under glastaket, för extra skydd mot t.ex. starkt solljus.

P6-2037-BEV-Panorama roof

Panoramataket och solgardinen manövreras med ett reglage som är placerat i taket.

För att panoramataket och solgardinen skakunna manövreras måste bilen vara i användningsläge Komfort eller Kör.

 Varning

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

  • Manövrera alltid rutor under uppsikt.
  • Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
  • Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
  • Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.
  • Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

 Viktigt

  • Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.
  • Placera inte tunga föremål på panoramataket.

 Viktigt

  • Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas eller lister skadas.
  • Manövrera inte panoramataket om det frusit fast.

Vindavvisare

P5-1507 Panoramic roof wind deflector

Till panoramataket hör en vindavvisare som fälls upp när panoramataket är i öppet läge.

  1. * Tillval/tillbehör.