Automatisk stängning av panoramatakets* solgardin

Med denna funktion stängs solgardinen automatiskt 15 minuter efter att bilen har låsts ifall bilen står parkerad i varmt väder. Detta görs för att sänka kupétemperaturen och skydda bilklädseln från solblekning.

Funktionen, som är deaktiverad när bilen levereras från fabrik, kan aktiveras eller deaktiveras i centerdisplayen.

Tryck på iCup-2037-Settings symbol, Reglage, Automatisk stängning av soltak och välj önskad inställning.

 OBS

Även solgardinen stängs när alla rutor stängs med nyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.

  1. * Tillval/tillbehör.