Bärkassekrokar

Bärkassekrokar håller kassar på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet.

Längs sidorna

P5-1617-V90- bag holder in side panel

Det finns två bärkassekrokar i sidopanelen på var sida av lastutrymmet.

 Viktigt

Bärkassekrokarna får belastas med max 5 kg (11 lbs).

Under golvluckan*

P5-1846-V90-Bag holder under load floor

Det finns två bärkassekrokar och ett elastiskt band1 i locket, som är en del av golvluckan, i lastutrymmet. Bandet går att montera i fyra olika lägen.

Fäll upp locket för att kunna använda bärkassekrokarna. Spänn fast kassarna i lämpligt läge med det medföljande elastiska bandet. Om kassarna har handtag och lämplig höjd – häng dem i krokarna.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Det är möjligt att efterbeställa fler elastiska band hos en Volvoåterförsäljare.