Färddator

Bilens färddator kan registrera, beräkna och visa information under färd.

Färddatorns innehåll och utseende varierar beroende av om kombiinstrumentet är analogt eller digitalt:

Kontroll och inställningar kan göras direkt efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs för att kunna manövrera Färddatorn.

 OBS

Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.

  • Kvittera meddelandet med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Gruppmenyer

Färddatorn har två olika gruppmenyer:

  • Funktioner
  • Rubrik i kombiinstrumentet

Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).