Laddning av hybridbatteri

Laddstatus i bilens laddintag

Uppdaterad 8/17/2021

Laddstatus i bilens laddintag

LED-lampan i bilens laddintag visar aktuell status för pågående laddning. I nedan tabell förklaras LED-lampans olika sken.

LED-lampans sken

Innebörd

Vitt

Ledljus

Gult

VäntlägeT.ex. efter att en dörr har öppnats eller om laddkabelns handtag inte är fastlåst. – väntar på att laddning ska starta.

Blinkande grönt

Laddning pågårJu långsammare blinkning, desto närmare fulladdat..

Grönt

Laddning klarSlocknar efter en stund.

Rött

Ett fel har uppstått. Kontrollera laddkabelns anslutning mot bilens laddintag och strömkällan.

Återstarta därefter laddning med följande steg:

  1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
  2. Avvakta en stund.
  3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
  4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Blått

Schemalagd laddning aktiverad.


Var detta till någon hjälp?