Verze článku 2021.117.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vozy Volvo

S účinností od:

Vydáno dne:

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) zpracovává data generovaná vozidlem, když zákazníci používají vozidlo Volvo a související připojené služby poskytované společností Volvo Cars.

Tento dokument vysvětluje pouze zpracování osobních údajů souvisejících s funkcemi nejnovějších modelů vozidel Volvo, avšak nenajdete zde vysvětlení samotných těchto funkcí – ty najdete v uživatelské příručce pro příslušný model. Vezměte prosím na vědomí, že pokud existujte rozpor mezi tímto prohlášením a uživatelskou příručkou v souvislosti se zpracováním osobních údajů, má toto prohlášení přednost. Navíc vzhledem k tomu, že příručka vysvětluje všechny funkce, bude obsahovat indikace o zpracovávaných údajích i pro jiné než níže uvedené funkce – buď proto, že tyto funkce využívají místní zpracování (údaje neopouštějí vozidlo), a proto nepředstavují zpracování osobních údajů ze strany společnosti Volvo Cars, nebo proto, že odkazují na zpracování osobních údajů třetími stranami jako samostatnými správci (například Google v případě systému infotainment Android Automotive).

Vzhledem k tomu, že zpracování údajů závisí na službách, kterými je vůz vybaven, a na službách, které se rozhodnete aktivovat, představuje tento dokument nejširší možný rozsah zpracování. Je samozřejmé, že pokud máte starší model vozidla nebo pokud nový model není vybaven určitou funkcí, zpracování údajů spojené s touto funkcí nebude prováděno.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na:

 • Speciální vozidla (např. policejní vozy);
 • Zpracování osobních údajů, které neopustí vozidlo (místní zpracování);
 • Zpracování osobních údajů při interakci s některým z našich prodejců (například při nákupu vozidla);
 • Vaše používání softwaru a aplikací/služeb třetích stran ve vozidle (například Google Automotive a jakékoli aplikace v systému Infotainment vozidla);
 • Vaše používání mobilních aplikací poskytovaných společností Volvo Cars, například aplikací Volvo On Call/Volvo Cars;
 • Vaše využívání služeb s přidanou hodnotou od třetích stran založených na údajích o vozidle (jako je například pojištění „pay-as-you-drive“);
 • Poskytování internetových služeb ve vašem vozidle, které poskytuje mobilní operátor nezávisle na společnosti Volvo Cars.

Níže naleznete:

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů uvedených níže je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko, registrovaná pod číslem 556074-3089, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „nám/nás". V některých situacích má zpracování osobních údajů společné správce, kteří jsou uvedeni v příslušných oddílech. Pro všechny situace se však společní správci dohodli, že vám tyto informace poskytuje společnost Volvo Cars a že svá práva můžete uplatnit u ní (viz níže část 3).

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a co se s nimi děje

2.1. Zpracování osobních údajů během jízdy

2.1.1. Analýza údajů o vozidle

Údaje o vozidlech (uvedené níže) zpracováváme za účelem získání statistických informací o našich vozidlech a o tom, jak jsou používána. Tyto informace používáme pro účely výzkumu a vývoje produktů, zejména ke zlepšování a sledování kvality vozidel a jejich bezpečnostních prvků. Tyto informace rovněž slouží k řízení a správě záručních závazků společnosti Volvo Cars a k dodržení požadavků týkajících se monitorování emisí, které nám ukládá zákon.

Použité kategorie údajů:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN);
 • Identifikátory hardwarových a softwarových verzí vozidla;
 • Diagnostické kódy závad (DTC);

Vozidla Volvo také shromažďují následující informace o vysokonapěťové baterii vozidla (je-li k dispozici):

 • ID, kapacita a stav vysokonapěťové baterie;
 • Tržní informace vozidel;
 • Informace o nabíjecí stanici (např. stav dostupnosti, typ napájení, ID pólu atd.);
 • Diagnostické údaje během nabíjení (např. doba trvání, stav nabití, kolísání proudu atd.).

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je váš souhlas (čl. 6.1 a) GDPR).

Identifikační číslo vozidla (VIN), identifikátory hardwarové a softwarové verze vozidla a diagnostické kódy závad (DTC) se uchovávají po dobu 2 let, zatímco informace o vysokonapěťové baterii vozidla se uchovávají po celou dobu životnosti baterie.

V případě hybridních nebo elektrických vozidel sdílejí společnosti Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédská společnost se sídlem v Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švédsko, dále jen „Polestar") analytická data ze svých příslušných vozidel. Výše uvedená analytická data vyměňovaná mezi společnostmi Volvo Cars a Polestar mají čistě technickou povahu a nezahrnují skutečné údaje o zákaznících. Analytická data shromážděná prostřednictvím platforem Volvo Cars a Polestar jsou mezi oběma společnostmi vyměňována za účelem zlepšování a monitorování kvality vozidla, výkonu elektrických a hybridních prvků a bezpečnostních prvků.

Společnosti Volvo Cars a Polestar jsou jakožto takzvaní společní správci podle GDPR společně odpovědní za toto zpracování analytických dat. Společnosti Volvo Cars a Polestar se dohodly, že společnost Volvo Cars je odpovědná za poskytování informací svým zákazníkům a že příslušná práva vyplývající z GDPR budou zákazníci Volvo uplatňovat u společnosti Volvo Cars. O tomto si můžete přečíst v části 3 níže (Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním údajů, které vykonáváme).

2.1.2. Bezdrátové (OTA) aktualizace softwaru

Abychom mohli udržovat software vozidla a přímo poskytovat nezbytné aktualizace softwaru, zpracováváme následující údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN);
 • Verze softwaru vozidla;
 • Diagnostické kódy závad (DTC); a
 • Datum výroby vozidla.

Výše uvedené údaje zpracováváme, pokud s tím souhlasíte (čl. 6.1. a) GDPR). Pokud odmítnete bezdrátové aktualizace softwaru, nebudete moci používat naše aktualizované služby, nebo je nebudete moci využívat v plném rozsahu. Pokud aktualizace neproběhne, může se také zvýšit riziko kybernetických bezpečnostních incidentů, podobně jako v případě všech ostatních chytrých zařízení. Upozorňujeme, že se také můžete rozhodnout pro instalaci aktualizací v některé z našich dílen.

Záznamy o aktualizacích softwaru provedených ve vozidle budeme uchovávat po celou dobu životnosti vozidla.

2.1.3. Connected Safety

Naše vozidla jsou vybavena doplňkovou bezpečnostní funkcí Connected Safety, která vás informuje o aktuální dopravní situaci na vaší trase. Tyto informace vycházejí z komunikace mezi vaším vozidlem a jinými vozidly, které mají také aktivovanou funkci Připojená bezpečnost (osobní a nákladní vozy Volvo). Tyto informace slouží k včasnému upozornění řidiče na měnící se podmínky na vozovce zobrazením příslušných varování, která mu umožňují odpovídajícím způsobem přizpůsobit styl jízdy. Informace týkající se osobních údajů, zejména totožnosti řidiče, se mezi vozidly nevyměňují. Pokud jsou však aktivována výstražná světla vašeho vlastního vozidla nebo pokud vaše vozidlo detekuje snížené tření mezi pneumatikami a vozovkou, lze o tom zasílat informace vozidlům, která se k blíží k poloze vašeho vozu.

Služba Connected Safety vám poskytuje výstrahy o blížících se nebezpečích na silnici (např. kluzká silnice, výstražná světla), přičemž současně shromažďuje data z vašeho vlastního vozu, čímž sama k této službě přispívá:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Informace o připojení k internetu (Wi-Fi / PSIM / Bluetooth)
 • Aktivace výstrahy ke kluzkému povrchu
 • Aktivace výstražných světel
 • Časové razítko každé výstrahy
 • Místo výstrahy
 • 3D mapování silnic.

Výše uvedené údaje zpracováváme v průběhu poskytování služby (čl.  6.1 b) GDPR). Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Výše uvedené údaje jsou navíc zpracovávány anonymně a předávány společnosti Volvo Trucks (k vytvoření služby Connected Safety) a dopravním agenturám (za účelem odvrácení a snížení nebezpečí, která představuje silniční provoz).

Údaje budeme uchovávat po dobu 1 týdne, poté je smažeme nebo anonymizujeme.

2.1.4. Dopravní informace v reálném čase

Služba Dopravní informace v reálném čase přijímá dopravní informace od poskytovatele služeb třetí strany.

Údaje, které z vozidla shromažďujeme, jsou:

 • Poloha a rychlost vozidla – tyto údaje jsou sdíleny s poskytovatelem služeb třetí strany za účelem výpočtu dopravních zácp a za účelem informování vás a dalších řidičů, pokud existují rizika zácp; tyto údaje jsou pro poskytovatele služeb třetí strany anonymní.
 • Identifikační číslo vozidla (VIN) – společnost Volvo Cars jej používá k ověření, zda má vaše vozidlo přihlášen odběr této služby.

Modely vozidel vybavené senzory, které umí identifikovat dopravní značky v reálném čase během jízdy, provádějí pouze místní zpracování (přímo ve voze).

Výše uvedené údaje zpracováváme v průběhu poskytování služby (čl. 6.1 b) GDPR). Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Data bude společnost Volvo Cars uchovávat, dokud bude aktivní předplatné. Jakmile se předplatné deaktivuje, VIN, rychlost a poloha budou uloženy po dobu maximálně 90 dnů, pokud místní platné zákony nevyžadují delší dobu.

2.1.5. Hlasové zprávy

Hlasové zprávy je funkce specifická pro modely vozidel, které nejsou vybaveny systémem Android Automotive – tyto novější vozy nemají službu hlasových zpráv poskytovanou společností Volvo Cars, máte ovšem možnost aktivovat Google Assistant. Funkce Hlasové zprávy je součástí většího systému hlasových příkazů, s jehož pomocí můžete ovládat funkce systému infotainment, a umožňuje vám vytvářet a odesílat SMS zprávy pomocí ústních pokynů. Služba Speech Messaging využívá externí poskytovatele služeb, proto toto zpracování není možné ve vozidle. Chcete-li zahájit dialog pomocí hlasových příkazů, musíte tuto funkci nejprve aktivovat. Hlasové ovládání zůstane aktivováno, dokud jej záměrně neukončíte nebo pokud nezareagujete na tři výzvy ze systému.

Při používání systému hlasového ovládání se zpracovávají následující údaje:

 • Zaznamenaná hlasová data nebo příkazy
 • Identifikační číslo vozidla (VIN) – VIN se používá k ověření, zda má vaše vozidlo přihlášen odběr této služby
 • Telefonní číslo
 • Textová zpráva – Textová zpráva vytvořená třetím poskytovatelem služeb je uložena do cloudu a odeslána zpět a uložena ve vašem vozidle. Textovou zprávu lze poslat jako SMS.

Zpracování vašich údajů je nezbytné pro poskytování systému hlasového ovládání a souvisejících služeb, a tedy pro plnění smlouvy uzavřené s vámi ((čl. 6.1 b) GDPR). Pokud neposkytnete své údaje, nebude možné používat systém hlasového ovládání.

Zaznamenaná hlasová data budou sdílena s poskytovatelem služeb třetí strany, aby vám tento mohl službu poskytnout. Výsledná textová zpráva je s námi sdílena poskytovatelem služeb třetí strany a poté předána do vašeho vozidla. Poskytovatel služeb třetí strany je pro tyto údaje samostatným správcem.

2.2. Zpracování v případě nehody

V případě nehody nebo (skoro) nehody budou osobní údaje po určitou dobu zpracovávány pro následující účely:

2.2.1. Záznamník údajů aktivní bezpečnosti (ASDR)

Primárním účelem „Záznamníku údajů aktivní bezpečnosti" (ASDR) je záznam dat souvisejících s dopravními nehodami nebo kolizními situacemi. Tyto informace budou zpracovány naším oddělením výzkumu a vývoje, aby nám pomohly lépe porozumět okolnostem, za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním a škodám.

Pokud povolíte tuto službu, společnost Volvo Cars bude shromažďovat a zpracovávat následující údaje pro účely budoucího vývoje a stížností týkajících se aktivní bezpečnosti:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN);
 • Typ spuštěné bezpečnostní události a její výskyty;
 • Snímky z přední kamery jsou zaznamenávány po dobu 4 sekund před a po kolizi;
 • Poloha vozidla v době nehody.

Tato funkce zaznamenává data pouze v případě, že dojde k vážnější kolizní situaci. Za normálních jízdních podmínek žádná data nezaznamenává.

Výše uvedené údaje shromažďujeme na základě vašeho souhlasu (čl. 6.1 a) GDPR) a uchováváme je po dobu 10 let, poté je smažeme nebo anonymizujeme.

2.2.2. Záznamník údajů událostí (EDR)

Vozidlo ukládá bezpečnostní informace související s nehodami nebo téměř nehodami do záznamníku údajů událostí (EDR) – známého také jako „černá skříňka" vozidla. Informace týkající se bezpečnosti zahrnují údaje, jako například:

 • Jak fungovaly různé systémy ve vašem vozidle;
 • Zda byly či nebyly zapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce;
 • Jak silně (pokud vůbec) řidič sešlápl plynový nebo brzdový pedál; a
 • Jak rychle vozidlo jelo.

Zaznamenaná doba je obvykle až 30 sekund. Záznam probíhá pouze v případě, že dojde k závažnější kolizní situaci. Za normálních jízdních podmínek se žádné údaje nezaznamenávají. Záznam dále nezahrnuje to, kdo řídí vozidlo, ani zeměpisnou polohu (skoro) havárie.

Tyto zaznamenané údaje jsou rovněž nezbytné pro to, aby společnost Volvo Cars mohla splnit požadavky, které jí ukládá zákon a státní úřady (čl. 6.1 c) GDPR). Poskytování osobních údajů je tedy vyžadováno zákonem.

2.2.3. Tísňové volání (eCall)

Tísňové volání (eCall) je povinná služba, kterou jsou vybavena všechna moderní vozidla prodávaná v Evropském hospodářském prostoru. Systém eCall znamená, že v případě vážné nehody je automaticky zahájeno tísňové volání, které se spustí po aktivaci jednoho nebo více senzorů ve vozidle. To znamená, že volání eCall provede tedy vozidlo automaticky, i když jsou všichni cestující ve voze v bezvědomí, a níže uvedená data se automaticky přenesou do call centra. Tuto funkci lze také spustit ručně stisknutím a podržením tlačítka SOS po dobu nejméně 2 sekund. Mějte na paměti, že se to však nedoporučuje, pokud se nedostanete do stavu nouze a že zneužití je trestáno podle příslušných zákonů.

Při uskutečnění tísňového volání se zpracovávají následující údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN);
 • Specifikace pohonu nebo motoru vozidla;
 • Specifikace modelu vozidla;
 • Čas incidentu;
 • Místo incidentu;
 • Směr jízdy vozidla.

Služba „eCall" je ve vozidlech Volvo standardně směrována k poskytovateli služeb třetí strany (tomuto se říká služba třetí strany eCall nebo TPS eCall). Tento dodavatel se liší podle regionu. Pokud si přejete získat další informace, kontaktujte nás. Příslušnou úpravou nastavení vašeho vozu si můžete kdykoli zvolit přesměrování hovoru na veřejnou tísňovou službu 112.

Údaje se shromažďují, pouze když je provedeno tísňové volání eCall, a jedinými subjekty, které k nim mají přístup, jsou společnost Volvo Cars a třetí strana poskytující službu (nebo samotná pohotovostní služba, pokud je vybrána). V případě potřeby však mohou tyto údaje předat specializovaným záchranným složkám (například zdravotní záchranné službě).

Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů řidiče a ostatních cestujících ve vozidle (čl. 6.1 d) GDPR), jakož i na základě zákonné povinnosti (čl. 6.1 c) GDPR).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 90 dnů a zpracování je omezeno na výše uvedené mimořádné situace.

2.2.4. Asistenční služby na cestách

Naše silniční asistenční služba vám pomůže v případě defektu pneumatiky, poruchy nebo nehody. Po stisknutí černého tlačítka On Call ve vozidle nebo po použití kontaktní funkce v aplikaci Volvo Cars (dříve aplikace Volvo on Call) vozidlo přivolá silniční asistenční službu. Tato služba je zpoplatněna. Asistenční služby na cestách budou schopny poslat řidiči vozidla vhodnou pomoc, například odtahovou službu, kdykoli ji bude řidič potřebovat.

Asistenční služby na cestách jsou nabízeny ve spolupráci s pojišťovnami, které se v jednotlivých zemích liší. Potřebujete-li další informace, prosím kontaktujte nás. Tyto pojišťovny provozují call centrum, které přijímá váš hovor.

Abychom vám mohli službu poskytnout, zpracováváme následující údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN);
 • Specifikace pohonu nebo motoru vozidla;
 • Specifikace modelu vozidla;
 • Čas volání;
 • Poloha v době volání;
 • Směr jízdy vozidla.

Tyto údaje se shromažďují automaticky, avšak pouze v případě žádosti o silniční asistenční službu. Jedinými subjekty, které k nim mají přístup, jsou společnost Volvo Cars a třetí strana poskytující službu, která však předá některé z těchto údajů specializovaným službám, které požadujete (například odtahové služby).

Tyto údaje zpracováváme v průběhu poskytování silniční asistenční služby (čl. 6.1 b) GDPR). Data budeme zpracovávat po dobu 8 let, s výjimkou geolokačních dat, která budou vymazána po 90 dnech.

2.3. Zpracování údajů souvisejících s údržbou a opravami

2.3.1. Plánování servisu

Funkce plánování servisu je volitelná služba, která vám pomůže udržovat vaše vozidlo v dobrém stavu a dodržet záruční podmínky vozidla tím, že vás vyzve k naplánování návštěv servisní dílny. Funkce plánování servisu vás může například upozornit na výměnu určitých filtrů dříve nebo později, než je doporučený pevný časový interval, pokud to jejich skutečné opotřebení vyžaduje. Plánování servisu funguje tak, že nepřetržitě shromažďuje a analyzuje určité diagnostické informace o vozidle, aby bylo možné předvídat časné příznaky problémů s vozidlem, a poté vám pomůže nastavit program údržby před samotnou návštěvou servisní dílny. Funkce plánování servisu nám také pomáhá plánovat výrobu a dodávku náhradních dílů, což je důležitá součást našich cílů v oblasti udržitelnosti a také našeho úsilí při poskytování prémiových zkušeností se servisem a opravami, a to prostřednictvím optimalizace obsahu, logistiky a využití dílenských časů.

Abychom vám mohli poskytnout funkci plánování servisu, budou shromažďovány následující údaje:

 • Údaje o vozidle – identifikační číslo vozidla (VIN), verze hardwaru a softwaru;
 • Stav a statistiky komponentů (motoru, škrticí klapky, řízení, vysokonapěťových baterií a brzd atd.);
 • Údaje o jízdě (vzdálenost, počet motohodin, jízdní podmínky, např. jízda městem či po dálnici atd.)

Výše uvedené údaje zpracováváme v průběhu poskytování služby (čl.  6.1 b) GDPR). Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Údaje budou sdíleny s naší národní prodejní společností ve vaší zemi za účelem správy dodávek a rezervací, jakožto i přizpůsobení speciálních nabídek (upozorňujeme, že speciální nabídky budete dostávat pouze v případech, kdy jste s nimi souhlasili samostatně). Plánování servisu nebude provádět přímé rezervace, tudíž data nejsou sdílena se servisními dílnami.

Data související s vysokonapěťovou baterii vozidla a VIN budeme uchovávat po dobu 10 let, abychom mohli sledovat stav baterie. Ostatní údaje budou uchovávány po dobu 3 let.

2.3.2. Connected Service Booking

Přímo z vozidla můžete poslat požadavek na rezervaci termínu do své servisní dílny a domluvit si návštěvu spojenou s opravou nebo servisem vašeho vozidla. Abyste mohli tuto službu využívat, musíte si vytvořit Volvo ID a zaregistrovat jej pro své vozidlo. Současně musíte také připojit své vozidlo k internetu. Zde si můžete přečíst další informace o tom, jak jsou vaše data zpracovávána při vytváření ID Volvo.

Služba Rezervace připojeného servisu je obdobou služby Rezervace digitálního servisu dostupné v aplikaci Volvo Cars. Společnost Volvo Cars, národní prodejní společnost nebo dovozce společnosti Volvo ve vaší zemi, jakož i prodejce organizující tuto službu zajišťují tuto službu společně, proto jsme společnými správci pro zpracování těchto údajů. Dohodli jsme se, že tyto informace vám poskytuje společnost Volvo Cars a že svá práva můžete uplatnit vůči společnosti Volvo Cars (viz níže část 3 – Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Při odesílání požadavku na rezervaci se zpracovávají následující údaje:

 • Vaše identifikátory (Volvo ID, e-mailová adresa, jméno a příjmení)
 • Údaje související s požadovaným servisem (typ servisu, datum a čas, vaše zpráva pro dílnu zadaná do pole pro zprávu)
 • Údaje týkající se vybrané dílny (například jméno, adresa)
 • V závislosti na požadované službě, identitě vozidla, verzi softwaru, diagnostických kódech závad, požadavcích na servis, uplynulé době od posledního servisu, hladinách kapalin, stavu počítadla ujetých kilometrů a také vašem vlastním popisu účelu rezervace (pokud existuje),

budou údaje sdíleny s naší národní prodejní společností ve vaší zemi a vybraným prodejcem (což může být servis / opravna, dílna lakování karoserií, specialisté na repase automobilů a logistické služby pro automobily).

Tyto údaje budou použity pro rezervaci servisu, organizování výkonů, kontaktování vás v záležitostech týkajících se rezervované služby nebo v přímé souvislosti s používáním služby, jako je zasílání potvrzení a oznámení. Tyto údaje se zpracovávají za účelem provedení rezervace, kterou požadujete (jinými slovy, naším právním základem pro toto zpracování je vaše smlouva s námi (čl. 6.1 b) GDPR).

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 15 měsíců, avšak mějte na paměti, že maloobchodní servisní partner Volvo, který poskytuje službu, podléhá různým povinnostem ohledně uchovávání a dokumentace a může být také ze zákona od něho vyžádáno poskytnutí osobních údajů úřadům (čl. 6.1 c) GDPR). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.3.3. Diagnostika v dílnách

Pokud jsou na vašem vozidle prováděny opravy nebo servis některým z našich autorizovaných servisních středisek nebo partnerů, je vaše vozidlo za tímto účelem připojeno k systému Informační diagnostiky vozidel pro poprodejní systém („VIDA"), a my obdržíme následující informace o tomto problému:

 • Diagnostika;
 • Kódy závad;
 • Údaje o vozidle (VIN, verze softwaru) a stavu vozidla.

Tyto údaje jsou čistě technické povahy a zpracováváme je proto, abychom sledovali kvalitu našich vozů a řídili naše povinnosti jakožto výrobce, a to pro účely vývoje produktů a pro účely sledování bezpečnosti (pokud je to nutné). Tyto údaje se uchovávají po celou dobu životnosti vozidla.

Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů uvedených výše ((čl. 6.1 f) GDPR) a případně také za účelem splnění zákonných a jiných úředních požadavků, jako je stažení z trhu z důvodu bezpečnosti ((čl. 6.1 c) GDPR).

2.3.4. Hlášení emisí

Při návštěvě autorizovaného servisu Volvo nebo servisního partnera shromažďují tito údaje o emisích z vašeho vozu, které nám budou zaslány, aby bylo možné je nahlásit podle nařízení (EU) 2021/392. K tomuto shromažďování údajů dochází pokaždé, když je váš vůz servisován, pokud neinformujete prodejce, že vznášíte námitku.

Shromažďované údaje jsou:

 • Údaje o emisích: zejména celková spotřeba paliva (po dobu životnosti), celková ujetá vzdálenost (po dobu životnosti), celková energie ze sítě do baterie (po dobu životnosti) – s několika specifikacemi stanovenými v Příloze XXII Nařízení (EU) 2017/1151;
 • Údaje o vozidle (VIN).

Údaje o emisích uchováváme, dokud nebudou nahlášeny.

2.3.5. Hlášení chyb

Tato funkce pomáhá společnosti Volvo Cars shromažďovat hlášení o softwarových chybách. K tomuto shromažďování údajů dochází, když navštívíte autorizovaný servis Volvo nebo servisního partnera. S tímto hlášením můžeme vygenerovat opravu těchto chyb a udržovat náš software v dobrém stavu. Hlášení bude poté interně zpracováno společností Volvo Cars, aby bylo možné pochopit dopad těchto chyb.

Po povolení této funkce bude společnost Volvo Cars shromažďovat a zpracovávat níže uvedeé údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Diagnostika při spuštění
 • Konfigurace vozidla
 • Místní konfigurace hlavní jednotky
 • Diagnostika Android Automotive
 • Síťová diagnostika vozidel
 • Verze softwaru
 • Reporty a záznamové soubory určené pro vývojáře

2.4. Aplikace třetích stran

Systém infotainment nových modelů vozidel běží na operačním systému Google Android Automotive. V tomto ohledu je Google nezávislým správcem, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů.

Aplikace třetích stran, které si stáhnete do vozidla z PlayStore, nabízejí také nezávislé ovladače, podobně jako to funguje na chytrém telefonu. Další informace naleznete ve vlastních podmínkách jednotlivých poskytovatelů služeb a v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů.

2.5. Žádosti orgánů činných v trestním řízení

Čas od času dostáváme žádosti od orgánů činných v trestním řízení (policie, celní orgány atd.) o poskytnutí různých typů údajů týkajících se našich vozidel. Obecně poskytujeme osobní údaje, pouze pokud tak vyžaduje zákon (čl. 6.1 c) GDPR). Poskytujeme údaje technické povahy, které samy o sobě neodhalují spojení s jednotlivcem (např. sériové číslo dílu vozidla spojené s číslem VIN, historie servisu u čísla VIN atd.).

Pokud nám bude předložen požadavek orgánu činného v trestním řízení, který zahrnuje osobní údaje, avšak my nemáme zákonnou povinnost tyto údaje poskytnout, provedeme posouzení nezbytnosti a přiměřenosti požadovaných informací a můžeme se rozhodnout poskytnout všechny nebo část požadovaných informací ((čl. 6.1 f) GDPR).

Vedeme záznamy o přijatých požadavcích a poskytnutých odpovědích, bez poskytnutých skutečných údajů (pokud existují), nejedná se však o další zpracování osobních údajů.

3. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Níže jsou tyto stručně vysvětleny a můžete je uplatnit vyplněním níže uvedeného formuláře určeného pro tento účel.

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení:: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů:
  1. Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  2. je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  3. jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  4. vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost:Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  1. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  2. jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  3. jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  4. vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob. Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmazMáte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  3. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  4. pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup. Máte také právo kdykoli, bez ohledu na důvod, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (které zahrnují profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem), pokud bylo takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Pokud bylo marketingové využití dat založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (viz výše).
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém – níže naleznete naše kontaktní údaje.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace. Tato práva můžete uplatnit vůči všem společným správcům uvedeným v tomto oznámení.

4. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, viz část 3 výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Společnost: Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

Webová stránka: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

Společnost: Volvo Car Czech Republic s.r.o.

Poštovní adresa: K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice

E-mail: czinfo@volvocars.com

Tel.: +420 800 186 586

5. Změny tohoto prohlášení

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a podle potřeby aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli v tomto prohlášení provedeme podstatné změny, a zejména pokud se toto prohlášení opírá o váš souhlas, budeme vás o změnách informovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.