Verze článku 2024.115.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se vozidla

S účinností od:

Vydáno dne:

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, jak společnost Volvo Cars (která je definována níže) zpracovává údaje související s vozidly a připojenými službami poskytovanými společností Volvo Cars.

Vysvětlení prvků a funkcí vozidla naleznete v uživatelské příručce pro příslušný model. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se v souvislosti se zpracováním osobních údajů objeví rozdíly mezi tímto prohlášením a uživatelskou příručkou, je rozhodující toto prohlášení.

Protože zpracování údajů závisí na prvcích a funkcích použitých ve vozidle a na službách, které se rozhodnete aktivovat, představuje tento dokument nejširší možný rozsah zpracování. Pokud máte starší model vozidla nebo pokud nový model není vybaven určitým prvkem nebo funkcí, zpracování údajů spojené s touto funkcí nebude prováděno.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na:

 • Speciální vozidla (např. policejní vozy)
 • Zpracování osobních údajů, které neopustí vozidlo (místní zpracování)
 • Zpracování osobních údajů při interakci s některým z našich prodejců (například při nákupu vozidla)
 • Vaše používání softwaru, aplikací a služeb poskytovaných třetími stranami. (Detailní informace si vyhledejte ve smluvních podmínkách jednotlivých poskytovatelů služeb a v jejich zásadách či oznámeních o ochraně osobních údajů)
 • Poskytování internetových služeb a služeb připojení ve vašem vozidle, které poskytuje mobilní operátor nezávisle na společnosti Volvo Cars.

Upozorňujeme, že společnost Volvo Cars má další prohlášení o ochraně osobních údajů, které je třeba prostudovat společně s touto informací k získání uceleného obrazu. Jejich výčet uvádíme níže. Snadno je můžete otevřít po kliknutí na odkazy níže.

Níže naleznete:

1. Kdo jsme

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů uvedených níže je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko, registrovaná pod číslem 556074-3089, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „nám/nás". Pokud osobní údaje kromě nás zpracovávají i další subjekty, jako takzvaní společní správci, budete tato skutečnost zmíněna.

2. Jaké osobní údaje používáme a proč

2.1 Údaje využívané pro účely Infotainment

2.1.1 Deník jízd

Deník jízd automaticky zaznamenává všechny vaše jízdy. To se může hodit například tehdy, když potřebujete mít kontrolu nad vašimi výdaji za projeté trasy. Deník jízd musíte aktivovat, jinak záznam dat nebude probíhat.

Pokud aktivujete Deník jízd, budeme shromažďovat vaše identifikátory, jako je vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační číslo (VIN) vašeho vozidla a údaje o poloze vozidla, a krom toho další informace týkající se jízdy, tedy vaše trasy, dobu, vzdálenost, spotřebu paliva a/nebo elektřiny a počet ujetých kilometrů. V závislosti na modelu vozidla se shromažďují pouze údaje o začátku a konci jízdy nebo údaje o celé trase.

Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

V principu platí, že data z Deníku jízd jsou uchovávána po maximální dobu 400 dnů, podle modelu vašeho vozidla. Deník jízd můžete kdykoli deaktivovat. Po deaktivaci Deníku jízd nebudou data nadále shromažďována. To neznamená odstranění dříve shromážděných informací.

2.1.2 Bezdrátové (OTA) aktualizace softwaru

Bezdrátové aktualizace softwaru umožňují aktualizovat a udržovat software ve vašem vozidle bez nutnosti návštěvy servisu. Používání nejnovějšího softwaru vám umožní plně využívat naše aktualizované služby. Používáním nejnovějšího softwaru rovněž zvyšujete svou ochranu proti kybernetickým incidentům.

Abychom mohli udržovat software vozidla a poskytovat nezbytné aktualizace softwaru, zpracováváme následující údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Verze softwaru vozidla
 • Diagnostické kódy závad;
 • Datum výroby vozidla
 • Specifikace vozidla
 • Stav a zprávy ohledně instalace

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je váš souhlas.

Záznamy o provedených aktualizacích softwaru budeme uchovávat po celou dobu životnosti vozidla.

Kdykoliv můžete potvrdit svůj souhlas nebo nesouhlas s automatickými aktualizacemi softwaru v nastavení ochrany osobních údajů. Pokud souhlasíte, aktualizace softwaru se budou stahovat automaticky, a budete informováni, když bude aktualizace připravena k instalaci. Pokud nesouhlasíte, budete informováni, když bude nová aktualizace k dispozici ke stažení. Pokud nechcete využívat bezdrátové aktualizace softwaru, můžete si nechat aktualizace nainstalovat v servisu, který disponuje nezbytným připojením k našim systémům.

2.1.3 Connected Safety

Naše vozidla používají funkci Connected Safety. To je služba, kterou nabízíme a která vás informuje o aktuálních dopravních problémech během jízdy s vozidlem. Tyto informace vytváříme na základě informací z dalších vozidel, případně z veřejných zdrojů, pokud to je možné. Tyto informace mají za cíl s předstihem vás informovat o měnících se podmínkách na silnicích a možném nebezpečí v provozu zobrazením odpovídajících varování, abyste odpovídajícím způsobem mohli přizpůsobit svůj jízdní styl. Pokud vaše vozidlo zjistí možné nebezpečí na vozovce, například sníženou adhezi mezi pneumatikami a vozovkou, nebo pokud se aktivují varovné kontrolky, budou tyto informace odeslány do Volvo Cars. Informace jsou před odesláním vozidlům přijíždějícím vašim směrem agregovány a anonymizovány.

Údaje, které shromažďujeme a zpracováváme pro podporu Connected Safety, zahrnují:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Událost, jako je aktivace upozornění na kluzkou vozovku, aktivace výstražných světel atd.
 • Časové razítko každé výstrahy
 • Poloha

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy. Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Výše uvedené údaje jsou navíc zpracovávány anonymně a jsou předávány do dopravních agentur a společností za účelem zabránit a omezit nebezpečí vznikající v dopravě, ale také zlepšit bezpečnost na silnicích, omezit náklady na údržbu a podporovat udržitelné prostředí automobilové dopravy. Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédská společnost se sídlem na adrese Gothenburg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švédsko, dále uváděné jako „Polestar“) pro tyto účely vystupují jako společní správci. Společnosti Volvo Cars a Polestar jsou jakožto takzvaní společní správci podle GDPR společně odpovědní za toto zpracování. Společnosti Volvo Cars a Polestar se dohodly, že společnost Volvo Cars je odpovědná za poskytování informací svým zákazníkům a že příslušná práva vyplývající z GDPR budou zákazníci Volvo uplatňovat u společnosti Volvo Cars.

Tyto informace uchováváme po dobu 1 týdne.

2.1.4 Digitální klíč

Digitální klíč může plně nahradit běžný klíč od vozidla. Jeho prostřednictvím můžete vozidlo pohodlně spustit pomocí chytrého telefonu nebo chytrých hodinek. Navíc klíč můžete sdílet s dalšími uživateli prostřednictvím různých digitálních kanálů.

Digitální klíč vyžaduje připojení k internetu pouze při prvotním jednorázovém nastavení, sdílení klíčů a pro účely zrušení klíčů. Po nastavení bude klíč fungovat prostřednictvím Bluetooth spojení, komunikace na krátkou vzdálenost (Near Field Communication – NFC) a technologie ultra širokého pásma (Ultra-Wideband – UWB). Během prvotního nastavení bude váš klíč přidán do aplikace peněženky ve vašem chytrém zařízení. Z aplikace peněženky můžete klíč sdílet prostřednictvím aplikací pro posílání zpráv, e-mailem nebo přes Airdrop®. Sdílené klíče můžete rovněž odebrat buďto přes peněženku, nebo v systém infotainmentu vozidla.

Při používání digitálního klíče se zpracovávají tyto údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Údaje o vozidle
 • Stav vozidla
 • Volvo ID
 • ID klíče
 • Volný název

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu platnosti smlouvy.

2.1.5 Dopravní informace v reálném čase

Služba Dopravní informace v reálném čase přijímá dopravní informace od poskytovatele služeb třetí strany.

Zpracováváme následující údaje z vozidla:

 • Poloha a rychlost vozidla – tyto údaje jsou sdíleny s poskytovatelem služeb třetí strany za účelem výpočtu dopravních zácp a za účelem informování vás a dalších řidičů, pokud existují rizika zácp; tyto údaje jsou pro poskytovatele služeb třetí strany anonymní.
 • Identifikační číslo vozidla (VIN) – společnost Volvo Cars jej používá k ověření, zda má vaše vozidlo přihlášen odběr této služby.

Modely vozidel vybavené senzory, které umí identifikovat dopravní značky v reálném čase během jízdy, provádějí pouze místní zpracování (přímo ve voze).

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy. Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Data bude společnost Volvo Cars uchovávat, dokud bude aktivní předplatné. Jakmile se předplatné deaktivuje, VIN, rychlost a poloha budou uloženy po dobu maximálně 90 dnů, pokud místní platné zákony nevyžadují delší dobu.

2.1.6 Inteligentní asistent rychlosti (ISA)

Inteligentní asistent rychlosti (ISA) je povinná funkce v některých jurisdikcích, která využívá údaje dopravních značek pro udržení předepsané rychlosti. Aby mohla funkce ISA zjistit nejvyšší povolenou rychlost v daném místě, využívá navigační systém vozidla pro načtení údajů dopravního značení. Aby navigační systém mohl poskytovat správné údaje, potřebuje informace o poloze vozidla.

Společnost Volvo Cars je navíc ze zákona povinna oznamovat agregované údaje o používání vašeho vozidla, mezi které patří:

 • kolik času jste na cestách strávili nebo jaké vzdálenosti jste ujeli s aktivovanými nebo deaktivovanými vyspělými systémy vozidla
 • kolik času jste na cestách strávili nebo jaké vzdálenosti jste ujeli při zachování nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti 
 • doba uplynulá mezi aktivací a deaktivací vyspělých systémů vozidla

Pro účely podpory ISA a vykazování jsou zpracovávány následující údaje:

 • VIN (identifikační číslo vozidla)
 • Rychlost vozidla
 • Detaily vozidla (model, rok výroby)
 • Informace generované vozidlem, jeho senzory a systémy (varování, závady, diagnostika, stav a chování vyspělých systémů vozidla)
 • Informace související se způsobem využívání a provozování vozidla (nastavení, používání vyspělých systémů vozidla)
 • Poloha

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je splnění zákonných požadavků.

Informace uchováváme do doby, než jsou agregovány a odeslány příslušným úřadům.

2.1.7 Hlasové zprávy

Funkce Hlasové zprávy je součástí většího systému hlasových příkazů, s jehož pomocí můžete ovládat funkce systému infotainmentu, a umožňuje vám vytvářet a odesílat SMS zprávy pomocí ústních pokynů. Chcete-li zahájit dialog pomocí hlasových příkazů, musíte tuto funkci nejprve aktivovat. Hlasové ovládání zůstane aktivováno, dokud jej záměrně neukončíte nebo pokud nezareagujete na tři výzvy ze systému.

Při používání hlasových zpráv se zpracovávají tyto údaje:

 • Zaznamenaná hlasová data nebo příkazy
 • Identifikační číslo vozidla (VIN) – VIN se používá k ověření, zda má vaše vozidlo přihlášen odběr této služby
 • Telefonní číslo
 • Textová zpráva – Textová zpráva vytvořená třetím poskytovatelem služeb je uložena do cloudu a odeslána zpět a uložena ve vašem vozidle. Textovou zprávu lze poslat jako SMS.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Informace uchováváme do doby odeslání zprávy.

2.1.8 Index kvality vzduchu

Tato funkce zobrazuje informace o kvalitě vzduchu, například o úrovních znečištění a množstvích pylu.

Nejdříve se zobrazí informace o kvalitě vzduchu v interiéru vozidla.

Pokud povolíte sdílení informací o poloze vozidla, zobrazí se vám také informace o množství pylu vně vozidla.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Tyto údaje budou smazány poté, co jsou prezentovány ve vozidle.

2.1.9 Systém pro poskytování map

Některá z našich vozidel mohou požadovat mapové údaje z našeho Systému pro poskytování map. Tato služba vylepší funkce ve vozidle, jako je Pilot Assist a adaptivní tempomat, poskytnutím aktuálních mapových údajů vaší stávající polohy.

Aby bylo možné používat Systém pro poskytování map, zpracovávají se následující údaje:

 • Poloha – aby vozidlo mohlo vyžádat správné mapové údaje, zpracovává se informace o přibližné poloze (s přesností nepřekračující 0,8 km²).

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Data uchováme do doby, než budou staženy mapové údaje.

2.2 Údaje použité v souvislosti s bezpečností

2.2.1 Záznamník údajů aktivní bezpečnosti (ASDR)

Primárním účelem Záznamníku údajů aktivní bezpečnosti (ASDR) je záznam dat souvisejících s dopravními nehodami nebo kolizními situacemi. Tyto informace budou zpracovány naším oddělením výzkumu a vývoje, aby nám pomohly lépe porozumět okolnostem, za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním a škodám.

Na základě vašeho souhlasu bude společnost Volvo Cars shromažďovat a zpracovávat následující údaje pro účely budoucího vývoje a stížností týkajících se aktivní bezpečnosti:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Typ spuštěné bezpečnostní události a její výskyty
 • Snímky z přední kamery jsou zaznamenávány po dobu 4 sekund před a po kolizi
 • Poloha vozidla v době nehody

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je váš souhlas. Údaje uchováváme po dobu 10 let, než je anonymizujeme nebo smažeme.

2.2.2 Záznamník údajů událostí (EDR)

Vozidlo ukládá bezpečnostní informace související s nehodami nebo téměř nehodami do záznamníku údajů událostí (EDR) – známého také jako „černá skříňka" vozidla. Informace týkající se bezpečnosti zahrnují následující údaje:

 • Jak fungovaly různé systémy ve vašem vozidle
 • Zda byly či nebyly zapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
 • Jak silně (pokud vůbec) řidič sešlápl plynový nebo brzdový pedál
 • Jak rychle vozidlo jelo

Zaznamenaná doba je obvykle až 30 sekund. Záznam probíhá pouze v případě, že dojde k závažnější kolizní situaci.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je splnění zákonných požadavků.

Informaci budeme uchovávat, dokud nebude přepsána novou událostí spuštění.

2.2.3 Tísňové volání (eCall)

Funkce tísňového volání (eCall) automaticky zahájí tísňové volání a přenos údajů v případě některých typů nehod, které jsou detekovány některým ze senzorů ve vozidle. To znamená, že eCall bude učiněn automaticky vozidlem, i když jsou všichni cestující v bezvědomí, přičemž se do call centra automaticky přenesou níže uvedené údaje. eCall lze také vyvolat ručně stisknutím a přidržením tlačítka SOS po dobu minimálně 2 sekund.

Při uskutečnění eCall se zpracovávají následující údaje:

 • VIN (identifikační číslo vozidla)
 • Specifikace pohonu nebo motoru vozidla
 • Specifikace modelu vozidla
 • Čas incidentu
 • Místo incidentu
 • Směr jízdy vozidla
 • Stav vozidla

Ve výchozím nastavení a tam, kde to je možné, je volání eCall přesměrováno na poskytovatele služeb třetích stran (pro to se používá označení eCall služba třetí strany nebo TPS eCall); konkrétní poskytovatel se liší podle regionu. Podrobné informace vám poskytneme, když se na nás obrátíte s dotazem ohledně poskytovatelů využívaných ve vašem regionu. Příslušnou úpravou nastavení svého vozidla si můžete kdykoli zvolit přesměrování hovoru na veřejnou tísňovou službu.

Údaje se shromažďují, pouze když je provedeno tísňové volání eCall, a jedinými subjekty, které k nim mají přístup, jsou společnost Volvo Cars a třetí strana poskytující službu (nebo samotná pohotovostní služba, pokud je vybrána). V případě potřeby však mohou tyto údaje předat specializovaným záchranným složkám (například zdravotní záchranné službě).

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je splnění zákonných požadavků.

Údaje uchováváme po dobu 200 dnů. jejich zpracování je omezeno výše uvedené nouzové situace.

2.2.4 Služby Call Centre Services

V rámci služeb Call Centre Services vám poskytujeme možnost spojit se s naším call centrem z vozidla po stisknutí tlačítka „volání/asistence“, a to z aplikace, nebo přímým voláním do call centra. Služby nabízené jako součást Call Centre Services jsou popsány níže:

Asistenční služby na cestách (RSA)

RSA obnáší poskytnutí podpory, když se vám přihodí technická závada na vozidle, například při defektu nebo poruše spalovacího motoru nebo elektromotoru. V některých případech vám agent call centra může poskytnout telefonickou navigaci pro odstranění problému. V ostatních případech lze opravu provést na silnici (tzv. oprava na místě) nebo, pokud to není možné, bude vaše vozidlo odtaženo do servisu a opraveno tam. Během hovoru agent vyhodnotí, jaký postup bude nejvhodnější. Pokud je nutný zásah na silnici (oprava na místě nebo odtažení), budou třetí stranou zajištěna asistenční vozidla, například vozidla odtahové a servisní společnosti, která následně zpracuje související údaje.

Sledování odcizeného vozidla (SVT)

SVT je způsob, jakým lze vyhledat vozidlo, které vám bylo odcizeno. Vozidlo může nahlásit jako odcizené: 

 • samotné vozidlo. K tomu dochází, když vozidlo zjistí aktivaci alarmu vozidla, což vede k oznámení, které se označuje jako „oznámení krádeže“. To je odesláno všem řidičům, kteří mají k vozidlu připojenou aplikaci Volvo Cars, a rovněž do call centra.
 • majitel vozidla, který zavolá do call centra.
 • místní bezpečnostní orgán (policie). Volání je opět provedeno přímo do call centra.

Aby bylo možné zahájit procesy SVT, musí být podáno oficiální oznámení na policii a do call centra musí být nahlášeno číslo příslušného spisu.

Vzdálená imobilizace/mobilizace vozidla (RVI/RVM)

RVI/RVM se používá k aktivace nebo deaktivaci imobilizéru ve vozidle. Když je imobilizér aktivován, nelze vozidlo spustit, dokud nebude zase deaktivován. Vozidlo pak může být vzdáleně mobilizováno. Tuto službu zajišťuje agent call centra.

Abychom vám mohli poskytovat výše uvedené služby, budeme automaticky shromažďovat následující údaje, když call centrum kontaktujete prostřednictvím tlačítka „volání/asistence“ ve vozidle nebo pomocí aplikace Volvo Car:

 • Registrační značka
 • VIN (identifikační číslo vozidla)
 • Specifikace vozidla
 • Stav vozidla
 • Čas a místo požadavku
 • Poloha v době volání
 • Směr jízdy vozidla

V závislosti na charakteru a rozsahu požadavku pro jakoukoliv z výše uvedených služeb call centra je možné, že budeme muset zpracovat další informace, které jsou nezbytné k poskytnutí požadované pomoci, například:

 • kontaktní informace (adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy a pojistného plnění)
 • údaje související s transakcí
 • vzniklá škoda a informace o servisu, který zajišťuje opravu

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Údaje uchováme po dobu 200 dnů.

2.2.5 Systém detekce vniknutí

Systém detekce vniknutí (Intrusion Detection System – IDS) je určen k detekování anomálií a narušení, které by mohly představovat hrozbu pro hlavní systém infotainment. To znamená, že budeme monitorovat chování softwaru a aplikací, abychom zajistili, že fungují tak, jak mají povoleno. IDS bude systém monitorovat reálném čase a oznámí jakákoliv porušení do Volvo Cars.

Budeme zpracovávat následující údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Časové razítko (přesný čas vzniku události)
 • Informace ohledně toho, jaký zdroj inicioval příslušný cíl
 • Technické údaje (verze softwaru, systémové zprávy a zprávy o haváriích, oprávnění a certifikáty)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je splnění zákonných požadavků.

Tyto informace uchováváme po dobu 90 dnů. Údaje buďto smažeme, nebo, pokud zjistíme, že údaje potřebujeme uchovat, tak je na konci této lhůty anonymizujeme

2.2.6 Zajištění bezpečných baterií

Musíme zajistit, aby naše vozidla s hybridním nebo plně elektrickým hnacím agregátem byla bezpečná a poskytovala ochranu řidičům, jejich rodinám a dalším osobám před nebezpečím a nežádoucím nepohodlím. Za tímto účelem shromažďujeme a využíváme informace související s bateriemi, které nám umožňují včas detekovat možné problémy a identifikovat nové typy možných závad. Pokud si budeme myslet, že to je nezbytné, budeme vás kontaktovat a informovat o možných problémech.

Údaje, které shromažďujeme a využíváme, jsou:

 • Informace týkající se vozidla (model, rok výroby, VIN (identifikační číslo vozidla), informace o hardwaru a softwaru)
 • Informace týkající se pohonu a baterie vozidla (informace o hardwaru a softwaru, napětí článků, stav nabití, informace o nabíjení, konfigurace, kalibrace, teplota, alarmy, varování, závady, diagnostika, časová razítka, funkční stav a celkový stav)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš výše uvedený oprávněný zájem a také nutnost splnit naše zákonné závazky, například provádění svolávání z důvodu bezpečnosti.

Výše uvedené informace budeme uchovávat po dobu životnosti vozidla.

2.3 Údaje využívané pro účely oprav a údržby

2.3.1 Plánování servisu

Plánování servisu vám pomůže udržet vaše vozidlo v dobrém technickém stavu a sledovat jeho provozní stav.

Pokud to je pro vaši zemi relevantní, budeme vám posílat sdělení týkající se servisu.

Pokud má vaše vozidlo připojení k internetu, plánování servisu je prováděno na základě diagnostických údajů, které jsou průběžně zasílány do Volvo Cars, prodejcům a dílnám. na základě vzdáleného poskytování diagnostických údajů se dílna může lépe připravit na vaši nadcházející návštěvu. Kromě toho budou údaje sdíleny s našimi národními prodejními společnostmi a prodejci, aby v případě potřeby mohli zajistit rezervaci a dodávku příslušných dílů.

Plánování servisu nám rovněž pomáhá naplánovat si výrobu a dodávky náhradních dílů, což je důležitá součást našich cílů udržitelnosti, protože nám umožňuje optimalizovat obsah, logistiku a využití dílen.

Abychom pro vás mohli zajistit plánování servisu, budou shromažďovány následující údaje:

 • Informace týkající se vozidla (model, rok výroby, VIN (identifikační číslo vozidla), informace o hardwaru a softwaru)
 • Informace vygenerované vozidlem, jeho senzory a systémy (počítadlo ujetých kilometrů, servisní kontrolky, alarmy, varování, světla, závady, diagnostika, teplota, časová razítka, technický stav, stav a chování palubních systémů a funkcí)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy. Službu můžete kdykoli zapnout a vypnout.

Tyto informace budeme uchovávat po dobu 3 let, s výjimkou informací o vysokonapěťové baterii vozidla, které uchováváme po dobu 10 let.

2.3.2 Diagnostika v dílnách

Pokud jsou na vašem vozidle provedeny servisní úkony nebo opravy v servisním středisku, dílně nebo u partnera, obdržíme a použijeme informace o lokalizaci závad pro účely řízení našich závazků vůči smluvním výrobcům, pro výzkum a vývoj produktů, což například znamená sledování a zlepšování kvality našich vozidel, jejich bezpečnostních i ostatních funkcí.

Údaje, které shromažďujeme a využíváme, jsou:

 • Informace týkající se vozidla (model, rok výroby, VIN (identifikační číslo vozidla), informace o hardwaru a softwaru)
 • Informace vygenerované vozidlem, jeho senzory a systémy (počítadlo ujetých kilometrů, servisní kontrolky, alarmy, varování, světla, závady, diagnostika, informace ohledně konektivity a sítí, údaje o certifikacích a autorizaci, kalibrace, teplota, povětrnostní a silniční podmínky, spotřeba energie a paliva, časová razítka, technický stav, stav a chování palubních systémů a funkcí)
 • Informace o způsobu používání a provozování vozidla (konfigurace, nastavení, připojení zařízení, režim používání (nabití, parkování, jízda), informace o nabíjení, časová razítka, rychlost, obsazení cestujícími, interakce a používání hlavní jednotky (obrazovka ve vozidle), používání vzdálených služeb, používání funkcí vozidla, například akcelerátoru, brzd, volantu, bezpečnostních pásů a dveří)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš oprávněný zájem a také nutnost splnit naše zákonné závazky, například provádění svolávání z důvodu bezpečnosti.

Výše uvedené informace budeme uchovávat po dobu životnosti vozidla.

2.3.3 Hlášení chyb

Hlášení chyb je nástroj, který lze aktivovat v dílnách, abychom mohli shromažďovat informace o softwarových chybách. Nástroj slouží k identifikaci a šetření dopadů problémů a umožní nám řešit problémy související se softwarem a udržovat náš software v dobrém provozním stavu. Aktivací funkce Hlášení chyb nám umožníte shromažďovat a zpracovávat následující údaje z vašeho vozidla:

 • Informace týkající se vozidla (počet ujetých kilometrů, spotřeba paliva, konfigurace a detaily vozidla, VIN (identifikační číslo vozidla), IP adresa a verze softwaru)
 • Informace vygenerované hlavní jednotkou, hlavní zobrazovací jednotkou, modulem antény telematiky a konektivity a souvisejícími signály (GPS, DID (datový identifikátor), DTC (diagnostický kód závady), diagnostika sítě vozidla, diagnostika Android Automotive, diagnostika startování a výkazy a logové soubory určené pro vývojáře)
 • Informace o vzájemné interakci mezi řidičem a vozidlem (rychlost, nastavení infotainmentu, cílová místa navigace, seznam kontaktů, nastavení rádia, nastavení aplikací třetích stran a protokol o silniční asistenci)
 • Informace týkající se řidiče (e-mailové účty, telefonní číslo a Volvo ID)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš oprávněný zájem.

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud nebude odstraněn problém s vaším vozidlem, nebo po dobu 90 dní, podle toho, co nastane později.

2.3.4 Rozšířená analýza dat vozidla

Abychom mohli plně prošetřit problémy s vaším vozidlem, které nám oznámíte, musíme použít dále uvedené údaje z vašeho vozidla v kombinaci s některými základními zákaznickými údaji, jako je jméno a kontaktní údaje:

 • údaje zaznamenané prostřednictvím záznamníku údajů událostí a dalších systémů souvisejících se systémem bezpečnosti vozidla (rychlost, GPS poloha, úhel natočení volantu, brzdná síla, aktivace a použití bezpečnostních systémů atd.)
 • údaje o okolním prostředí (například teplota, kluzká vozovka) zaznamenané ostatními senzory vozidla nebo získané od poskytovatelů těchto informací
 • údaje z elektronických řídicích jednotek vozidla, anténního modulu telematiky a konektivity a hlavní informační jednotky a jejich souvisejících signálů
 • stav vozidla (počet ujetých kilometrů, spotřeba paliva, počítadlo ujetých kilometrů a další údaje zobrazené na palubní desce)
 • veškeré interakce mezi řidičem a vozidlem, například odlišná nastavení, názvy účtů (jako je Volvo ID a Google ID) a údaje související s využíváním zařízení připojeného prostřednictvím Bluetooth
 • VIN (identifikační číslo vozidla)

Tyto údaje budou použity k určení možných problémů s vozidlem, správě případného záručního řízení a případných problémů ohledně bezpečnosti produktů. Pokud údaje nebude možné shromažďovat, společnost Volvo Cars nebude moci problémy prošetřit.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš oprávněný zájem.

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud nebude problém s vaším vozidlem vyřešen.

2.4 Údaje využívané pro účely výzkumu a vývoje

2.4.1 Výzkum a vývoj týkající se dopravních nehod

V případě dopravní nehody, na které se bude podílet jedno z našich vozidel, událost prošetříme za účelem zlepšování bezpečnosti našich vozidel a dopravního provozu obecně. Pokud to bude prospěšné pro naše šetření, pošleme vám dotazník, abychom získali doplňující informace o nehodě.

V rámci šetření se budou zpracovávat následující údaje:

 • Kontaktní údaje
 • Informace týkající se vozidla (model, rok výroby, VIN (identifikační číslo vozidla), informace o registrační značce, hardwaru a softwaru)
 • Informace vygenerované vozidlem, jeho senzory a systémy (objekty v blízkosti, údaje motoru, údaje o zamrzlém signálu, počítadlo ujetých kilometrů, povětrnostní a silniční podmínky, teplota, servisní kontrolky, alarmy, varování, světla, závady, diagnostika, informace ohledně konektivity a sítí, údaje o certifikacích a autorizaci, kalibrace, spotřeba energie a paliva, časová razítka, technický stav vozidla, stav a chování palubních systémů a funkcí)
 • Informace o způsobu používání a provozování vozidla (konfigurace, nastavení, připojení zařízení, režim používání (nabití, parkování, jízda), informace o nabíjení, časová razítka, rychlost, obsazení cestujícími, interakce a používání hlavní jednotky (obrazovka ve vozidle), používání vzdálených služeb, používání funkcí vozidla, například akcelerátoru, brzd, volantu, bezpečnostních pásů a dveří a aktivace airbagu)
 • Údaje o poloze
 • Údaje kamery: Záběry z kamery směřující ven jsou pořizovány v intervalu 4 sekund před a po nehodě

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je náš oprávněný zájem.

Vaše údaje uchováme po dobu 10 dnů.

2.4.2 Analýza údajů o vozidle

Údaje o vozidlech (uvedené níže) zpracováváme za účelem získání statistických informací o našich vozidlech a o tom, jak jsou používána. Tyto informace používáme pro účely výzkumu a vývoje produktů, zejména ke zlepšování a sledování kvality vozidel a jejich bezpečnostních prvků. Tyto informace rovněž slouží k řízení a správě záručních závazků společnosti Volvo Cars a k dodržení požadavků týkajících se monitorování emisí, které nám ukládá zákon.

Použité kategorie údajů:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Identifikátory hardwarových a softwarových verzí vozidla
 • Diagnostické kódy závad (DTC)

Vozidla Volvo také shromažďují následující informace o vysokonapěťové baterii vozidla (je-li k dispozici):

 • ID, kapacita a stav vysokonapěťové baterie
 • Tržní informace vozidel
 • Informace o nabíjecí stanici (např. stav dostupnosti, typ napájení, ID sloupku)
 • Diagnostické údaje během nabíjení (např. doba trvání, stav nabití a kolísání proudu)

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je váš souhlas.

Identifikační číslo vozidla (VIN), identifikátory hardwarové a softwarové verze vozidla a diagnostické kódy závad (DTC) se uchovávají po dobu 2 let, zatímco informace o vysokonapěťové baterii vozidla se uchovávají po celou dobu životnosti baterie.

V případě hybridních nebo elektrických vozidel sdílejí společnosti Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédská společnost se sídlem v Gothenburg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko, dále jen „Polestar") analytická data ze svých příslušných vozidel. Výše uvedená analytická data vyměňovaná mezi společnostmi Volvo Cars a Polestar mají čistě technickou povahu a nezahrnují skutečné údaje o zákaznících. Analytická data shromážděná prostřednictvím platforem Volvo Cars a Polestar jsou mezi oběma společnostmi vyměňována za účelem zlepšování a monitorování kvality vozidla, výkonu elektrických a hybridních prvků a bezpečnostních prvků.

Společnosti Volvo Cars a Polestar jsou jakožto takzvaní společní správci podle GDPR společně odpovědní za toto zpracování analytických dat. Společnosti Volvo Cars a Polestar se dohodly, že společnost Volvo Cars je odpovědná za poskytování informací svým zákazníkům a že příslušná práva vyplývající z GDPR budou zákazníci Volvo uplatňovat u společnosti Volvo Cars.

2.4.3 Analytika a vylepšování vozidel

Pokud poskytnete souhlas povolením funkce Analytiky a vylepšování vozidla, budeme shromažďovat a používat údaje (uvedené níže), abychom získali informace o vašem vozidle a jeho využívání. Tyto informace používáme pro sledování závad, výzkum a vývoj produktů, zejména k zlepšování a sledování udržitelnosti a kvality našich vozidel a jejich bezpečnostních prvků a dalších funkcí. Pokud si budeme myslet, že to je nezbytné, budeme vás kontaktovat a informovat o možných problémech nebo závadách.

Údaje, které shromažďujeme a využíváme:

 • Informace týkající se vozidla: model, rok výroby, VIN (identifikační číslo vozidla), informace o hardwaru a softwaru.
 • Informace vygenerované vozidlem, jeho senzory a systémy: počítadlo ujetých kilometrů, servisní kontrolky, alarmy, varování, světla, závady, diagnostika, informace o konektivitě a sítích, údaje o certifikacích a autorizaci, bezpečnostní protokoly, kalibrace, teplota, povětrnostní a silniční podmínky, spotřeba energie a paliva, časová razítka, technický stav, stav palubních systémů a funkcí, chování palubních systémů a funkcí a data výstup palubních systémů a funkcí.
 • Informace o způsobu používání a provozování vozidla: konfigurace, nastavení, připojení zařízení, připojení přívěsu, režim používání (nabití, parkování, jízda), informace o nabíjení, časová razítka, rychlost, obsazení cestujícími, interakce a používání hlavní jednotky infotainment (obrazovka ve vozidle), používání vzdálených služeb, používání funkcí vozidla, například akcelerátoru, brzd, volantu, bezpečnostních pásů a dveří.
 • Údaje o poloze: Údaje o poloze se shromažďují v následujících případech.
  • incidenty (téměř nehody) a nehody;
  • pokud byla aktivována funkce eCall; a
  • v případě problémů s konektivitou.
  Údaje o poloze jsou rovněž nepřetržitě shromažďovány z bezpečnostních funkcí, autonomního řízení a pokročilých systémů asistence řízení.
 • Údaje kamery: Obrazové záznamy vnějších kamer jsou pořizovány
  • v souvislosti s incidenty a nehodami; a
  • nepřetržitě z bezpečnostních funkcí, autonomního řízení a pokročilých systémů asistence řízení.

Právním základem pro shromažďování a využívání výše uvedených údajů je váš souhlas.

Údaje uchováváme po dobu pěti let, s výjimkou informací o vysokonapěťové baterii vozidla, které si ponecháváme po dobu životnosti baterie. Po uplynutí doby pěti let údaje smažeme, nebo, pokud uznáme za nutné údaje uchovat, zajistíme jejich úplnou anonymizaci.

2.5 Vykazování emisí

Pokud máte vozidlo se spalovacím motorem a navštívili jste autorizovanou dílnu nebo servisního partnera Volvo, údaje z vašeho vozidla zde budou shromážděny a odeslány nám, aby mohly být oznámeny v souladu s požadavky platných zákonů. Toto shromažďování údajů probíhá pokaždé, když je na vašem vozidle prováděn servis, s výjimkou, kdy prodejce informujete, že s tím nesouhlasíte.

Shromažďované údaje jsou:

 • VIN (identifikační číslo vozidla)
 • Informace související s emisemi: celková spotřeba paliva (po dobu životnosti), celková ujetá vzdálenost (po dobu životnosti), celkový přenos elektrické energie z rozvodné sítě do baterie (po dobu životnosti) – s několika rozpisy dle požadavků platných zákonů

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je splnění zákonných požadavků.

Výše uvedené informace jsou uchovávány, dokud nejsou nahlášeny.

2.6 Žádosti orgánů činných v trestním řízení

Osobní údaje je nutné sdílet nebo mohou být sdíleny s orgány činnými v trestním řízení (e.g., policií, soudy) za účelem splnění zákonné povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu na poskytování údajů v případě podezření na trestný čin, nebo když to je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obraně v souvislosti s právními nároky.

Orgánům činným v trestním řízení poskytujeme minimálně nezbytné množství osobních údajů. Příklady údajů, které můžeme poskytnout, zahrnují sériové číslo dílu vozidla spojeného s číslem VIN, případně číslo IMEI.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Sdílíme údaje s různými organizacemi, abychom mohli podnikat, udržovat náš vztah s vámi a poskytovat vám produkty a služby. Tyto situace popisujeme níže.

Když tyto organizace označujeme jako naši „dodavatelé“, zpracovatelé“ nebo další zpracovatelé, každá z těchto organizací je smluvně omezena v možnostech používání vašich osobních údajů k jakémukoliv účelu jinému než poskytování služeb pro nás nebo v našem zastoupení, v souladu s námi vydanými pokyny. V každém případě osobní údaje, včetně údajů telematiky, sdílíme, pouze když to považujeme za nutné k dosažení příslušného účelu.

Ostatní společnosti skupiny v rámci Volvo Cars a jejích další zpracovatelé

 • Osobní údaje jsou přenášeny do ostatních společností skupiny pro účely péče o zákazníky, poskytování našich produktů a služeb a poskytování IT systémů pro obchodní podporu a ukládání dat.

Dodavatelé IT a jejich další zpracovatelé

 • Osobní údaje jsou předávány poskytovatelům IT služeb, kteří nám dodávají obecné systémy pro podporu podnikání, například poskytovatelé softwaru a datových úložišť.

Orgány činné v trestním řízení (např. policie, soudy)

 • Osobní údaje je nutné sdílet nebo mohou být sdíleny s orgány činnými v trestním řízení (e.g., policií, soudy) za účelem splnění zákonné povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu na poskytování údajů v případě podezření na trestný čin, nebo když to je nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obraně v souvislosti s právními nároky.

Další poskytovatelé služeb (například provozovatelé mobilních sítí, poskytovatelé připojení a provozovatelé nabíjecích stanic)

 • Můžeme sdílet informace z vozidla a informace týkající se předplatného, a to za účelem aktivace služeb, identifikace závad a vylepšení služeb.

Jakákoliv strana, pro kterou poskytnete souhlas

 • Můžete nás například požádat, aby údaje o vozidlu byly předány třetí straně, například pojišťovně, která vám podle nich vypracuje nabídku pojištění.

majitelé vozidel třetích stran

 • Například společnosti provozující vozové parky nebo půjčovny vozidel mohou zpracovat údaje generované vozidlem a při vašem řízení, včetně údajů o poloze, pro vozidla, která vlastní nebo spravují.

Prodejci, mechanici, dílny

 • Osobní údaje jsou přenášeny za účelem poskytování služeb, lokalizace závad, údržby a oprav.

4. Vaše práva a kontroly

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme, máte určitá práva. Tato práva se mohou lišit v závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte, a charakteru zpracování.

Obecně se vaše práva týkají možnosti:

 • odvolat svůj souhlas
 • vznést námitky proti zpracování vašich údajů
 • požádat o kopii údajů, které o vás držíme (takzvané právo subjektu na přístup)
 • požádat o předání údajů jiné osobě (takzvaná přenositelnost údajů)
 • požádat o opravu nebo omezení zpracování údaje
 • požádat o výmaz údaje (takzvané právo být zapomenut)

Jak již bylo zmíněno, tato práva nejsou absolutní a v některých případech je jejich uplatnění limitováno právní úpravou ochrany osobních údajů. Pokud by tomu tak bylo i v případě vašeho požadavku na nás, vždy vám vysvětlíme, proč váš požadavek nemůžeme splnit.

Pokud byste nám chtěli předložit požadavek související s právy, můžete nás kontaktovat vyplněním tohoto formuláře. Prosím vás, abyste použili tento formulář, protože jsou v něm uvedeny informace, které potřebujeme k ověření vaší totožnosti a efektivnímu zpracování vaší žádosti. Pokud však ale formulář nechcete použít, kdykoliv nás můžete kontaktovat a předložit svůj požadavek s použitím kontaktních údajů uvedených v následujícím oddíle.

Rovněž máte právo podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud byste měli obavy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje. Ocenili bychom nicméně, kdybyste se nejdříve spojili s námi a předložili nám své stížnosti, abychom se je pokusili společně vyřešit. Naše kontaktní údaje najdete níže.

5. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na dataprotection@volvocars.com, případně se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Volvo Car následujícím způsobem:

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, k rukám: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizace tohoto oznámení

Naše produkty a služby nepřetržitě vyvíjíme, a v důsledku toho budeme revidovat a aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto vám odporučujeme opakovaně navštěvovat stránku s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů v pravidelných intervalech. Podle data v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zjistíte, kdy bylo naposledy aktualizované. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.