Verze článku 2021.298.0

Právní upozornění: dotazníky/průzkum spokojenosti zákazníků

S účinností od:

Vydáno dne:

V tomto dokumentu je popsáno, jak společnost Volvo Cars (definována níže) zpracovává vaše osobní údaje v případě, že se zúčastníte některého z průzkumů spokojenosti našich zákazníků (dále jen „dotazník spokojenosti").

Níže naleznete:

 1. Kdo jsme;
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč;
 3. Jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 4. S kým vaše osobní údaje sdílíme;
 5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme;
 6. Kontaktní informace;
 7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Kdo jsme

Subjekty, které jsou společně odpovědné za zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskými průzkumy, jsou společnosti Volvo Car Corporation, se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, a Volvo Car Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika, IČO 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 39848, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „naše společnost".

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Pokud vyplníte náš dotazník spokojenosti, budeme v rámci něj zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje jako jsou Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, oslovení, věk, PSČ a město pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zaslání dotazníku spokojenosti a posouzení výsledků v rámci různých spotřebitelských skupin. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit způsob našeho podnikání a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků v oblastech, kterých se vaše zpětná vazba v rámci průzkumu týká (čl. 6 (1)(f) GDPR).
 • Technické údaje o vašem vozidle, jak jsou např. identifikační číslo vozidla (VIN) a jeho registrační značka (RZ). Uvedené údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu posoudit výsledky naší činnosti a záručních služeb (čl. 6 (1)(f) GDPR).
 • Typ smlouvy, číslo předplatného, podmínky užívání vozu (typ smlouvy/prodeje, datum počátku a ukončení platnosti). Tyto údaje zpracováváme za účelem zaslání dotazníku spokojenosti a posouzení výsledků v rámci různých spotřebitelských skupin, což nám umožní dále zefektivňovat chod celé společnosti a vylepšovat zkušenosti zákazníků. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu zlepšit způsob našeho podnikání a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků v oblastech, kterých se vaše zpětná vazba v rámci průzkumu týká (čl. 6 (1)(f) GDPR).
 • Počty otevření/prokliknutí. Tyto údaje zpracováváme za účelem statistických analýz a měření dosahu a také abychom dokázali lépe pochopit, co naše zákazníky zajímá. Z důvodu této analýzy obsahují naše e-mailové pozvánky tzv. web beacons nebo tracking pixels (internetové nebo pixelové tagy), které zobrazují jednopixelové obrazové soubory, které jsou integrovány také v našich webových stránkách, kde vás žádáme o souhlas s jejich využíváním. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu porozumět celkovému výkonu dotazníku a interakci s dotazníkem (čl. 6 (1)(f) GDPR).

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaši zpětnou vazbu v rámci dotazníku uchováváme po dobu pěti (5) let od chvíle, kdy již skončí vaše registrace majitele nebo řidiče osobního vozu značky Volvo. K anonymizaci vašich osobních údajů dojde po šesti (6) měsících. Nicméně v případě, že dojde na základě vámi vyplněného dotazníku k dalšímu kontaktu s centrem péče o zákazníka společnosti Volvo Cars nebo s některým z obchodních partnerů společnosti, údaje budou anonymizovány až po uplynutí dvanácti (12) měsíců od vyřešení daného problému.

Abychom dokázali zajistit ochranu vašeho soukromí, součástí naší pozvánky s prosbou o zpětnou vazbu je individualizovaný dotazník, ke kterému nemá přístup žádná jiná osoba. Webové stránky, na kterých je uveden dotazník, i naše úložiště dat jsou zajištěny ochrannými opatřeními, která chrání dané informace před ztrátou, zneužitím a změnou bez vašeho vědomí.

K vámi poskytnutým osobním informacím mají přístup jen někteří z našich zaměstnanců. Jejich přístup je omezen pouze za účelem zpracování případu, analýzy dat a kontroly kvality.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

 • zpracovatelé podporující naši činnost na obecné rovině, například poskytovatelé IT řešení;
 • Zpracovatelé dat podporující realizaci našich zákaznických průzkumů, jejichž možnosti využívání vašich osobních údajů jsou smluvně omezeny výhradně na zajišťování služeb pro naši společnost v souladu se souhlasy se zpracováním osobních údajů udělenými pro jednotlivé činnosti:
  • Realizace průzkumů spokojenosti zákazníků
  • Textová komunikace prostřednictvím aplikace WhatsApp
  • Aktivity v rámci péče o zákazníka

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny a uvolněny ke zpracování vybranému prodejci (pokud byl nějaký vybrán) a společnostem působícím v rámci skupiny, kam patří i společnost VCC. Společnostem, které patří do stejné skupiny společností jako společnost VCC, ale sídlí mimo EHS, předáme vaše osobní údaje pouze na základě standardního smluvního ujednání přijatého Evropskou komisí.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v našem systému, přistupovat k údajům, které o vás máme uložené, požádat o opravu nebo omezení rozsahu vašich údajů, požádat o jejich přenesení k jinému subjektu, požádat o vymazání vašich údajů a konečně můžete také podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Bližší informace o vašich právech (na co konkrétně se vztahují, kdy je můžete uplatit a jak je můžete vymáhat) najdete na našich webových stránkách Zásady ochrany osobních údajů.

6. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte prosím webový formulář na webových stránkách Zásady ochrany osobních údajů uvedených výše. Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se předmětu ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat přímo společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., která je v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena jako správce, a to prostřednictvím formuláře na stránce: https://www.volvocars.com/cz/support/contact-us.

A konečně můžete rovněž kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Volvo Car Corporation následujícím způsobem:

Společnost: Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně ověřovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.