Verze článku 2023.44.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Rezervace nového vozu Volvo

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jakým způsobem budou zpracovávány vaše osobní údaje, když učiníte provedete rezervaci nového vozu Volvo online prostřednictvím webové stránky www.volvocars.com (dále jen Rezervace).

Níže naleznete:

1. Kdo jsme

Právním subjektem, který je odpovědný za zpracování osobních údajů v souvislosti s provedením Rezervace, je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese: 405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen Volvo Cars nebo my nebo nás.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Osobní údaje, které nám v souvislosti s vaší Rezervací poskytnete prostřednictvím online platformy, zpracujeme, jak je dále popsáno níže:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo)
  • Váš vybraný prodejce
  • Model vozidla
  • Informace o zaplacené vratné záloze za Rezervaci

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány od vás a budou zpracovány za účelem vyřízení vaší Rezervace a další komunikace s vámi ohledně vaší Rezervace. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s umístěním a komunikací ohledně vaší Rezervace je uzavření a plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme.

Platba vratné zálohy

Když zadáte Rezervaci, budete vyzváni k platbě vratné zálohy („Záloha“). Když se rozhodnete zaplatit Zálohu kreditní či debetní kartou, vaše osobní údaje bude shromažďovat a zpracovávat Stripe Payments Europe, Ltd („Stripe“), společnost založená v souladu se zákony Irska. Správcem těchto osobních údajů shromážděných prostřednictvím platby kreditní či debetní kartou je společnost Stripe. Její zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud nedokončíte krok, při kterém máte zaplatit Zálohu, budou vaše osobní údaje uvedené výše uloženy po dobu jednoho měsíce od okamžiku, kdy jste začali zadávat Rezervaci prostřednictvím online platformy. Činíme tak proto, abyste mohli Rezervaci dokončit a abychom vám v tomto období mohli pomoci.

V případě, že dokončíte Rezervaci a zaplatíte Zálohu, ale nevytvoříte předběžnou objednávku ve stanovené lhůtě následující po datu, kdy jste nám byli upozorněni, že máte k dispozici nástroj pro přizpůsobení, Zálohu vám vrátíme. Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nezbytnou k vrácení zaplacené Zálohy a následně po dobu danou na základě příslušných daňových a účetních zákonů platných v tomto případě.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

  • Volvo Car Czech Republic s.r.o. – pro poskytování služeb, jako je péče o zákazníky a administrativa s tím spojená
  • Váš vybraný prodejce (pokud to je relevantní)
  • Dodavatelé IT (a jejich dílčí zpracovatelé) pro poskytování obecných systémů podpory podnikání a hostování dat, jako jsou:
    • Salesforce UK Limited (a její dílčí zpracovatelé) – systém CRM a hostování dat.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v našem systému, přistupovat k údajům, které o vás máme uložené, požádat o opravu nebo omezení rozsahu vašich údajů, požádat o jejich přenesení k jinému subjektu, požádat o vymazání vašich údajů a konečně můžete také podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Podrobné informace o vašich právech – o tom, co znamenají, kdy a jak je můžete uplatnit – najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků.

6. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte prosím webový formulář na webových stránkách Zásady ochrany osobních údajů uvedených výše. Máte-li jakékoli další otázky týkající se problematiky ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat přímo společnost Volvo Cars s využitím kontaktních údajů uvedených v části (https://www.volvocars.com/cz/v/legal/kontakt).

A konečně můžete rovněž kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Volvo Car Corporation následujícím způsobem:

Společnost: Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně ověřovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.