Verze článku 2022.269.0

Elektronická rezervace služeb

S účinností od:

Vydáno dne:

Cena vozidla zahrnuje přístup k následujícím digitálním službám po dobu 4 let: Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, vzdálené funkce zadávané pomocí aplikace Volvo Car a data k uvedeným službám. Po uplynutí této doby vám bude nabídnuto prodloužení nebo obnovení smlouvy za poplatek.

DOPROVODNÝ DOPIS

DŮLEŽITÁ INFORMACE K ČASOVĚ OMEZENÉMU PŘEDPLATNÉMU DIGITÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH VOLVO CARS

Kontext

Vaše vozidlo značky Volvo je na omezenou dobu vybaveno balíčkem digitálních služeb. Podrobnější popis tohoto balíčku najdete ve specifikacích k vašemu vozidlu. Digitální služby se řídí samostatnými Podmínkami služeb Volvo Cars, které najdete na webových stránkách Volvo Cars, Podmínky služeb Volvo Cars, a v aplikaci Volvo Cars. Tyto služby jsou poskytovány přímo společností Volvo Cars.

Délka trvání počátečního předplatného

Délka trvání počátečního předplatného digitálních služeb, poskytované v rámci pořizovací ceny vašeho nového vozidla, je uvedena ve specifikacích k vašemu vozidlu. Délka trvání předplatného se počítá od data prvního prodeje nového vozidla a předplatné se váže k vozidlu, ne k vám coby jeho majiteli. Pokud tedy své vozidlo prodáte, předplatné bude převedeno na nového majitele, který bude moci využít zbývající dobu platného počátečního předplatného.

Prodloužení a obnova předplatného

Budete-li si přát předplatné nadále využívat i po uplynutí doby počátečního předplatného, bude vám nabídnuto prodloužení nebo obnovení digitálních služeb pro vaše vozidlo formou nového předplatného, za které již budete muset hradit příslušné poplatky.

Pokud se rozhodnete předplatné digitálních služeb neprodloužit ani neobnovit, budou tyto služby vypnuty. To se může projevit také na funkcích dalších aplikací vozidla a služeb a aplikací třetích stran. I nadále však budete moci používat propojení vašeho chytrého telefonu s vozidlem, FM rádio a funkci připojení vašeho mobilního telefonu pomocí sítě Bluetooth. Pokud předplatné digitálních služeb neobnovíte, budou pokračovat také další služby, jako aktualizace softwaru, funkce Connected Safety, tísňová volání, přivolání asistenční služby atd.

Používání dat

Abyste si mohli své nové vozidlo Volvo užít naplno, dodává se balíček vašich digitálních služeb včetně přístupu k internetu. Rádi bychom vás upozornili, že při používání dat postupujeme na principu zásad férového využívání služby (fair usage policy) a v případě, bude-li vaše spotřeba dat velmi vysoká a nepřiměřená oproti ostatním uživatelům, si vyhrazujeme právo váš přístup nebo využívání této služby přístupu k internetu pozastavit nebo omezit. Běžné používání digitálních služeb naše zásady férového užívání služby (fair usage policy) neporušuje, ale svůj přístup k internetu nesmíte zneužívat nadměrným nebo nepřiměřeným způsobem. Více informací najdete v Uživatelské příručce k vašemu vozidlu.