Verze článku 2023.39.0

Podmínky společnosti Volvo Cars pro online rezervace

S účinností od:

Vydáno dne:

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky (dále jen „Podmínky“), za jakých si můžete (za předpokladu dostupnosti) rezervovat nový vůz Volvo (dále jen „Rezervace“).

Prosím pamatujte, že se tyto Podmínky vztahují pouze na Rezervaci a nevztahují se na nákup nového vozu Volvo u zvoleného autorizovaného partnera pro prodej vozů Volvo (dále jen „Prodejce“). Podmínky pro zakoupení vozu Volvo prostřednictvím Prodejce budou uvedeny v samostatné smlouvě uzavřené mezi Vámi a vybraným Prodejcem až později.

Přečtěte si prosím tyto Podmínky pečlivě a ujistěte se, že jim dobře rozumíte. Označením níže uvedeného zaškrtávacího rámečku potvrzujete, že tyto Podmínky přijímáte a zavazujete se k jejich dodržení. Pokud tyto Podmínky nepřijmete, nebude možné, abyste dále pokračoval(a) v Rezervaci. Doporučujeme, abyste si tyto Podmínky vytiskl(a) nebo si je uložil(a) v počítači, abyste je v případě potřeby měl(a) k dispozici.

1. Informace o naší společnosti

Jsme švédská společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko.

2. Oprávnění a datum začátku platnosti

 1. Vaše práva vyplývající z provedené Rezervace se vztahují jen na Vaši osobu a nelze je převést na někoho jiného.
 2. Potvrzujete, že nejste osobou uvedenou na seznamu sankcí přijatých OSN, EU, Spojeným královstvím nebo USA a že ani nejednáte jménem takové osoby. Dále potvrzujete, že vůz Volvo neprodáte, neposkytnete ani nepřevedete na takto sankcionovanou osobu nebo na jakoukoli osobu nacházející se v (a) zemi nebo na území, které je nebo jehož vláda je předmětem sankcí, které mohou být v určité době zavedeny nebo ukládány, a to včetně (nikoli však výhradně) Kuby, Íránu, Severní Koreje, Sýrie, krymské oblasti Ukrajiny, tzv. Doněcké lidové republiky na území Ukrajiny, tzv. Chersonské lidové republiky na území Ukrajiny, tzv. Luhanské lidové republiky na území Ukrajiny a tzv. Záporožské lidové republiky na území Ukrajiny, (b) Rusku nebo (c) Bělorusku. Pokud v průběhu doby vyjde najevo, že toto potvrzení není pravdivé, může se stát, že nebudeme ze zákona oprávněni vrátit Vám platby, které jste nám uhradil(a).
 3. Možnost online Rezervace nového vozu Volvo je dostupná, dokud bude tato nabídka uvedena na našich webových stránkách.

3. Jak provést Rezervaci

 1. Vůz si můžete rezervovat následujícím způsobem:
  • projděte celým procesem online Rezervace; a
  • v době provádění Rezervace zaplaťte vratnou zálohu ve výši 15 000 Kč (dále jen „Záloha“).
 2. Veškerými kroky, které je třeba udělat, Vás provede náš online proces. V rámci tohoto procesu budete mít možnost ještě před dokončením Rezervace zkontrolovat všechny informace a případně opravit chyby. Při procesu Rezervace prosím věnujte čas pročtení informací uvedených na každé jednotlivé rezervační stránce.
 3. Po kompletním dokončení Rezervace Vám zašleme e-mail s potvrzením o provedení Vaší Rezervace a o jejím přijetí (dále jen „Potvrzení rezervace“). Každé Potvrzení rezervace bude opatřeno jedinečným číslem Rezervace.
 4. Pokud Potvrzení Rezervace neobdržíte do 24 hodin od dokončení online rezervačního procesu, kontaktujte prosím naše Centrum péče o zákazníky, viz kontaktní údaje v části 7.

4. Záloha

 1. Záloha se platí online prostřednictvím kreditní nebo debetní karty. Pro internetové platby využíváme platební bránu STRIPE. Provedením platby výslovně souhlasíte s tím, že společnost STRIPE provede platební transakci a bude k tomu zpracovávat údaje o Vaší kartě a další informace nezbytné pro provedení platební transakce (včetně, nikoli však výhradně prevence podvodných jednání). Veškerá komunikace mezi naší webovou stránkou a Vaší bankou probíhá prostřednictvím platební brány STRIPE a je šifrována SSL (SecureSocketsLayer) protokolem.
 2. Ověření úspěšného dokončení platební transakce je Vaší zodpovědností. Rezervace bude zpracována pouze po úspěšném dokončení platební transakce pro platbu Zálohy.
 3. Záloha je vratná v plné výši.Bližší informace najdete v části 6.

5. Dokončení nákupu vašeho nového vozu Volvo

 1. Jakmile budou pro tento vůz Volvo k dispozici konkrétní ceníky a možnosti objednávek, obdržíte e-mail s dalšími pokyny ohledně zakoupení nového vozu Volvo. Prosím pamatujte, že veškeré ceny nových vozů Volvo uvedené na našich webových stránkách jsou maloobchodními cenami doporučenými výrobcem.
 2. Pro dokončení nákupu nového vozu Volvo bude třeba uzavřít kupní smlouvu přímo s Prodejcem. Kupní smlouva bude zahrnovat všechny konkrétní podmínky prodeje a nákupu včetně konečné ceny vozu, platebních podmínek, způsobu dodání a záručních podmínek, přičemž bude uzavřena mezi Vámi a Prodejcem.

6. Vrácení zálohy

Záloha Vám bude vrácena (stejným způsobem, jakým jste ji zaplatil(a)), a to buď

 • automaticky poté, co uzavřete s Prodejcem kupní smlouvu ke svému novému vozu; nebo
 • na Vaši vlastní žádost, kdy je třeba, abyste se obrátil(a) na [Centrum péče o zákazníky] a e-mailem či jinou písemnou formou požádal(a) o zrušení provedené Rezervace, případně
 • automaticky, pokud ani do dvou týdnů od získání přístupu k předběžné konfiguraci nevyužijete možnosti konfigurovat si svůj nový vůz ani neprovedete žádnou jinou aktivitu v tomto směru.

Prosím, pamatujte, že vrácení finančních prostředků na Váš bankovní účet bude trvat několik pracovních dnů.

7. Kontaktní údaje Centra péče o zákazníky

Pokud nás chcete kontaktovat za účelem zrušení své Rezervace nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, můžete nás kontaktovat prostřednictvím Centra péče o zákazníky na tel. čísle 800 186 586 nebo e-mailem na adresu czinfo@volvocars.com.

8. Naše právo na změnu těchto Podmínek

 1. Tyto Podmínky vztahující se k Rezervaci můžeme postupem doby revidovat tak, aby byly v souladu se změnami v příslušných zákonech a regulačních požadavcích.
 2. Pokud bude nutné, abychom tyto Podmínky vztahující se k Vaší Rezervaci revidovali, s dostatečným předstihem Vás o tom budeme informovat.

9. Události mimo naši kontrolu

 1. Na základě těchto Podmínek nebude naše společnost zodpovědná za jakékoli nesplnění našich povinnosti nebo za jakákoli prodlení způsobená událostmi mimo naši kontrolu. „Událostmi mimo naši kontrolu“ se rozumí jakékoli činy nebo události, které nemůžeme ovlivnit.
 2. Pokud dojde k událostem mimo naši kontrolu, které budou mít vliv na plnění našich povinností na základě těchto Podmínek:
  • co nejdříve Vás budeme kontaktovat, abychom Vás o těchto událostech informovali; a
  • naše závazky vůči Vám budou pozastaveny, přičemž bude lhůta pro splnění našich závazků prodloužena o dobu trvání událostí mimo naši kontrolu.
 3. Pokud dojde k událostem mimo naši kontrolu, můžete svou Rezervaci zrušit. Budete-li ji chtít zrušit, obraťte se prosím na Centrum péče o zákazníky.

10. Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Za Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s Rezervací neseme odpovědnost. Veškeré zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s platnou legislativou a informačním textem o zpracování osobních údajů, se kterým se můžete seznámit při provádění Rezervace.

11. Komunikace

Pokud Vás budeme potřebovat kontaktovat nebo Vám zaslat písemné upozornění, využijeme k tomu e-mailovou adresu zadanou v rámci procesu Rezervace.

12. Další důležité podmínky

 1. Svá práva a závazky můžeme převést na jinou organizaci, to však nebude mít žádný vliv na Vaše práva ani na naše závazky podle těchto Podmínek. O všem Vás vždy budeme písemně informovat.
 2. Každý z odstavců těchto Podmínek je platný samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo jiný příslušný orgán rozhodne o tom, že je některý z odstavců neplatný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
 3. Jestliže nebudeme trvat na tom, abyste splnil(a) některou ze svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek nebo pokud vůči Vám svá práva neuplatníme nebo je neuplatníme ihned, neznamená to, že jsme se svých práv vzdali a že nemusíte svým povinnostem dostát. Pokud se zřekneme plnění povinnosti z Vaší strany, učiníme to jedině písemně, přičemž to automaticky neznamená, že se vzdáme také jakéhokoli dalšího plnění Vašich povinností vůči nám.

13. Rozhodné právo a jurisdikce

Pokud závazné právní předpisy nevyžadují něco jiného, tyto Podmínky a dohoda vytvořená tím, že je přijmete, podléhají zákonům České republiky. Jakékoli nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou podléhat jurisdikci obecných soudů České republiky.