Začínáme

Změna vlastnictví s připojenými službami

V případě změny vlastnictví vozidla s připojenými službami se musí provést jisté kroky za účelem zrušení původního majitele tak, aby nový majitel mohl propojit aplikaci Volvo Cars s vozidlem.

Obnovení továrního nastavení vozidla

Pokud máte ojeté vozidlo a předchozí uživatel neodstranil své profily a telefony jsou stále spárovány, doporučujeme provést tovární reset do výchozího nastavení.

Problémy týkající se Volvo ID

Běžné problémy související s Volvo ID spolu s jejich řešením jsou popsány zde.

Časté otázky týkající se aplikace Volvo Cars

Aplikace Volvo Cars poskytuje přístup k připojeným službám a funkcím, které umožňují ovládat vaše vozidlo na dálku.

Kód PIN

Kód PIN se v aplikaci Volvo Cars používá k ověření, zda je osoba oprávněna provádět připojené služby v určitém vozidle. Kód PIN se nepoužívá u vozidel s vestavěným systémem Google.

Změna trhu při importu nebo přestěhování

Při dovozu vozidla nebo přestěhování do jiné země je důležité kontaktovat autorizovaného dealera Volvo a zaregistrovat se pro nový trh. Tím zajistíte správné fungování propojených služeb, které Volvo nabízí.

Změna uživatelského jména nebo hesla Volvo ID

Uživatelské jméno nebo heslo Volvo ID můžete změnit v aplikaci Volvo Cars nebo na webových stránkách Volvo.

Vytvoření Volvo ID

K přihlášení do aplikace Volvo Cars potřebujete Volvo ID. Pokyny, jak si vytvořit Volvo ID, se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.

Volvo ID

Volvo ID je osobní účet, který se používá při přihlašování do aplikace Volvo Cars.

Začínáme pracovat s aplikací Volvo Cars

Aplikace Volvo Cars poskytuje přístup k připojeným službám a funkcím, které umožňují ovládat vaše vozidlo na dálku. Pokud aplikaci Volvo Cars používáte poprvé, je třeba provést několik kroků, abyste mohli začít. Kroky se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.

Dvoufaktorové ověřování v aplikaci Volvo Cars

K přihlášení do aplikace Volvo Cars potřebujete Volvo ID. Pro další ochranu vašeho účtu před neoprávněnými uživateli bude později v tomto roce zavedeno dvoufaktorové ověřování.

Párování aplikace Volvo Cars s vozidlem

Aplikaci Volvo Cars lze s vozidlem spárovat několika způsoby. Kroky se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.

Zrušení párování s aplikací Volvo Cars

Než odinstalujete aplikaci Volvo Cars, musíte zrušit spárování této aplikace s vozidlem – jinak nepůjde připojení správně odebrat. Pokud odstraníte z telefonu pouze aplikaci, připojování k vašemu vozidlo by mohlo být v budoucnu nekomfortní. Způsob zrušení spárování aplikace se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.