Obsah a funkce

Prodloužení předplatného

Aby bylo možné používat připojené funkce v aplikaci Volvo Cars, vyžaduje vozidlo předplatné pro připojené služby. Při obnovení nebo opětovné aktivaci předplatného pro připojené služby si můžete vybrat mezi různými časovými obdobími. Vozidla vybavená vestavěným systémem Google jsou dodávána s předplatným digitálních služeb, které poskytuje přístup k připojeným funkcím v aplikaci Volvo Cars a k dalším službám. Předplatné je platné 4 roky.

Předplatné

Aby bylo možné používat připojené funkce v aplikaci Volvo Cars, vyžaduje vozidlo předplatné pro připojené služby. Vaše předplatné zahrnuje asistenční a bezpečnostní služby a služby aplikace. Vozidla vybavená vestavěným systémem Google jsou dodávána s předplatným digitálních služeb, které poskytuje přístup k připojeným funkcím v aplikaci Volvo Cars a k dalším službám. Předplatné je platné 4 roky.

Vyhledání identifikačního čísla vozidla

Všechna vozidla mají jedinečné identifikační číslo: VIN.

Baterie a funkce nabíjení v aplikaci Volvo Cars

V aplikaci Volvo Cars najdete informace o baterii a nabíjení vozidla.

Funkce kalendáře s aplikací Volvo Cars

U některých telefonů můžete aplikaci Volvo Cars povolit přístup do svého kalendáře a přímo v aplikaci dostávat upomínky na schůzky 24 hodin před jejich konáním.

Zprávy o údržbě v aplikaci Volvo Cars

V aplikaci Volvo Cars můžete zobrazit zprávy o stavu a údržbě vašeho vozidla. Ty vás mohou upozornit, pokud je třeba něco zkontrolovat nebo napravit.

Objednání servisu pomocí aplikace Volvo Cars

Servis vozidla lze objednat pomocí aplikace Volvo Cars.

Vyhledání nabíjecích stanic

Informace o nabíjecích stanicích připojených ke službě veřejného nabíjení společnosti Volvo (VPCS) najdete na středovém displeji a v aplikaci Volvo CarsVolvo EX30.

Platby za veřejné nabíjení

Platby za nabíjecí relace služby veřejného nabíjení společnosti Volvo (VPCS) lze spravovat z aplikace Volvo CarsVolvo EX30. Náklady na nabíjení jsou automaticky měsíčně hrazeny vámi zvoleným způsobem platby.

Registrace účtu veřejného nabíjení

Zaregistrujte si nabíjecí účet v aplikaci Volvo CarsVolvo EX30, abyste mohli snadno vyhledávat nabíjecí stanice připojené ke službě veřejného nabíjení společnosti Volvo (VPCS) a platit za nabíjení.

Deník jízd

Deník jízd je určen k automatickému zaprotokolování všech jízd s vaším vozidlem. Informace se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.

Funkce v aplikaci Volvo Cars

V závislosti na modelu svého vozidla a na modelovém roku můžete mít v aplikaci Volvo Cars přístup k různým funkcím. Některé funkce vyžadují, aby software ve vozidle byl aktuální.