Konektivita

Změna vlastnictví s připojenými službami

V případě změny vlastnictví vozidla s připojenými službami se musí provést jisté kroky za účelem zrušení původního majitele tak, aby nový majitel mohl propojit aplikaci Volvo Cars s vozidlem.

Párování aplikace Volvo EX30 s vozidlem

Po obdržení vozidla EX30 jej můžete spárovat s aplikací Volvo EX30 na svém telefonu. To vám umožní ovládat některé funkce a komunikovat s vozidlem prostřednictvím telefonu. Aplikace vás provede několika potřebnými kroky v aplikaci a na displeji vozidla.

Problémy s konektivitou

Symbol v levém horním rohu středového displeje ukazuje stav konektivity vozidla. V případě problému můžete provést pár kroků a pokusit se tak konektivitu obnovit.

Připojení k internetu pomocí Sensus Connected Touch

Možnost Sensus Connected Touch umožňuje připojení k internetu pomocí mobilního telefonu nebo hardwarového klíče 3G/4G.

Prodloužení předplatného

Aby bylo možné používat připojené funkce v aplikaci Volvo Cars, vyžaduje vozidlo předplatné pro připojené služby. Při obnovení nebo opětovné aktivaci předplatného pro připojené služby si můžete vybrat mezi různými časovými obdobími. Vozidla vybavená vestavěným systémem Google jsou dodávána s předplatným digitálních služeb, které poskytuje přístup k připojeným funkcím v aplikaci Volvo Cars a k dalším službám. Předplatné je platné 4 roky.

Předplatné

Aby bylo možné používat připojené funkce v aplikaci Volvo Cars, vyžaduje vozidlo předplatné pro připojené služby. Vaše předplatné zahrnuje asistenční a bezpečnostní služby a služby aplikace. Vozidla vybavená vestavěným systémem Google jsou dodávána s předplatným digitálních služeb, které poskytuje přístup k připojeným funkcím v aplikaci Volvo Cars a k dalším službám. Předplatné je platné 4 roky.

Změna trhu při importu nebo přestěhování

Při dovozu vozidla nebo přestěhování do jiné země je důležité kontaktovat autorizovaného dealera Volvo a zaregistrovat se pro nový trh. Tím zajistíte správné fungování propojených služeb, které Volvo nabízí.

Nastavení vašeho vozidla EX30

Abyste mohli vozidlo od začátku využívat co nejlépe, je dobré si některé věci připravit v aplikaci Volvo EX30 ještě předtím, než si vozidlo pořídíte. Aplikace vás provede několika kroky k nastavení vašeho vozidla. Patří sem přihlášení do aplikace, aktivace automatického stahování softwaru a nastavení mobilního internetu ve vozidle. Později budete moci v aplikaci provádět další úkony.

Připojené služby po ukončení provozu 2G a 3G

V mnoha zemích se postupně ukončuje provoz sítě 2G a 3G. Tento proces se také označuje jako „zánik 2G a 3G“. Důvodem je přechod provozovatelů mobilních sítí na pokročilejší technologie. Na vozidla bez vestavěného systému Google bude mít dopad opouštění/zánik technologií. V závislosti na modelu a modelovém roce vaše vozidlo buď přijde o všechny připojené služby, nebo bude potřebovat aktualizaci softwaru, aby fungovalo jako dříve.

Připojení k internetu pro stahování softwaru OTA

Během stahování aktualizace softwaru na dálku (OTA) musí být vůz připojen k internetu prostřednictvím vestavěné SIM karty.

Párování aplikace Volvo Cars s vozidlem

Aplikaci Volvo Cars lze s vozidlem spárovat několika způsoby. Kroky se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.

Zrušení párování s aplikací Volvo Cars

Než odinstalujete aplikaci Volvo Cars, musíte zrušit spárování této aplikace s vozidlem – jinak nepůjde připojení správně odebrat. Pokud odstraníte z telefonu pouze aplikaci, připojování k vašemu vozidlo by mohlo být v budoucnu nekomfortní. Způsob zrušení spárování aplikace se liší v závislosti na modelu a modelovém roce vozidla, proto si nezapomeňte přečíst část, která se týká vašeho vozidla.