Tradice ve vývoji bezpečnostních inovací

Automobilka Volvo zastávala v každé generaci roli průkopníka. Na svém kontě máme hned několik zásadních vynálezů a inovací v historii automobilové bezpečnosti, přičemž neustále pracujeme na dalším zlepšování bezpečnosti.

Tříbodový bezpečnostní pás společnosti Volvo Cars v modelu PV544 v roce 1959 prezentovaný vynálezcem Nilsem Bohlinem.

1959 – Tříbodový bezpečnostní pás

Na naší planetě bychom za celou historii lidstva asi našli jen málo lidí, kteří zachránili tolik životů jako inženýr Nils Bohlin, díky němuž mohla automobilka Volvo představit tříbodový bezpečnostní pás, který se poprvé objevil v sériové výrobě u modelu PV544. Od té doby zachránila tato inovace odhadem více než milion lidských životů, což je dáno také tím, že automobilka Volvo nechala svůj patent volně k dispozici, aby z něj měli prospěch všichni.

Dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy od společnosti Volvo Cars v roce 1972.

1972 – Dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy

Pamatujete si na první obrázky astronautů, kteří během startování a vzlétání leží na zádech, aby došlo ke kompenzaci sil působících na jejich těla? Nuže, přesně tento princip stojí za naší dětskou bezpečnostní sedačkou otočenou proti směru jízdy, se kterou jsme si v rámci automobilového průmyslu připsali další prvenství. Smyslem její konstrukce je rozložit zatížení a minimalizovat případná zranění.

První podsedák od společnosti Volvo Cars v roce 1978.

1978 – Podsedák

Jako první na světě jsme vyvinuli podsedák umožňující optimální vedení bezpečnostního pásu a určený pro děti od čtyř let, které díky němu mohou bezpečněji a komfortněji cestovat otočené ve směru jízdy.

První integrovaný podsedák od společnosti Volvo Cars v roce 1990.

1990 – První integrovaný podsedák na světě

Dalším významným krokem na cestě k zajištění co nejvyšší bezpečností dětí bylo představení prvního integrovaného podsedáku. Kromě zvýšení bezpečnosti a komfortu nabízí integrovaný podsedák dětem také lepší jízdní pozici, díky čemuž mohou pohodlně sledovat dění venku za oknem.

Grafická ilustrace systému ochrany v případě bočního nárazu od společnosti Volvo Cars.

1991 – Systém ochrany v případě bočního nárazu (SIPS)

Dalším významným milníkem na poli automobilové bezpečnosti se stal Systém ochrany v případě bočního nárazu. Jednalo se o nedílnou součást konstrukce vozu, která byla tvořena velmi silnou strukturou karoserie a vnitřními materiály absorbujícími energii nárazu, příčným nosníkem v podlaze a zesílenou konstrukcí sedadel. V roce 1994 jsme k tomu přidali další inovaci, se kterou jsme si připsali celosvětové prvenství: airbagy systému ochrany v případě bočního nárazu.

Grafická ilustrace systému ochrany proti hyperflexi krční páteře společnosti Volvo Cars.

1998 – Systém ochrany proti hyperflexi páteře (WHIPS)

Hyperflexe krční páteře představuje nejčastější zranění, k nimž dochází při dopravních nehodách. Následkem takových zranění mohou být dlouhodobé bolesti a omezení pohybového aparátu. Systém WHIPS nabízí díky chytrému designu sedadla a opěrky hlavy rovnoměrnou oporu a absorpci energie při nárazech zezadu. Výsledkem je snížení rizika dlouhodobých zdravotních problémů o polovinu.

Grafická ilustrace nafukovací clony od společnosti Volvo Cars.

1998 – Nafukovací clona

Nafukovací clona se z hlediska bezpečnosti stala pro společnost Volvo Cars dalším obrovským skokem kupředu. Jedná se o airbag integrovaný v krajní části stropu, který se v případě bočního nárazu nebo převrácení vozu okamžitě nafoukne, aby chránil posádku vozu před zraněním hlavy a horní části těla. Jednalo se o první systém airbagů, který nabízel zvýšenou ochranu cestujícím na předních i zadních sedadlech.

Volvo SUV při testech převrácení prověřujících elektronický systém řízení stability a bezpečnostní konstrukci.

2002 – Systém ochrany při převrácení vozu (ROPS)

S rostoucí popularitou vozů SUV jsme došli k závěru, že je na čase představit naši další bezpečnostní inovaci: systém, který by se zaměřoval na ochranu posádky v případě převrácení vozu. Problém jsme se snažili uchopit ze dvou stran. Nejprve jsme se chtěli zaměřit na zlepšení stability našich modelů SUV prostřednictvím sofistikovaného elektronického systému řízení boční stability. Mimo to jsme zdokonalili design a strukturu karoserie, aby v případě převrácení vozu lépe chránila cestující.

Ilustrace informačního systému monitorujícího mrtvý úhel při upozorňování řidiče na blížící se vozidlo v sousedním pruhu.

2003 – Informační systém monitorující mrtvý úhel (BLIS)

Při změně jízdního pruhu může mít malá chvilka nepozornosti katastrofické následky, protože si řidič nevšimne vozidla jedoucího v jeho mrtvém úhlu. Proto jsme se rozhodli, že Vám budou vozy Volvo mimo jiné také pomáhat sledovat případná rizika. Náš systém BLIS na základě informací z kamer a radarů rozpozná vozidla, která jedou vedle Vás nebo se k Vám přibližují vysokou rychlostí zezadu v sousedním jízdním pruhu. Jakmile takový vůz vjede do oblasti Vašeho mrtvého úhlu, rozsvítí se výstražná kontrolka v blízkosti vnějšího zpětného zrcátka na příslušné straně, což Vám zajistí více času k reakci.

Grafická ilustrace systému City Safety od společnosti Volvo Cars.

2008 – City Safety

Společně s první generací modelu Volvo XC60 jsme jako standardní výbavu pro všechny naše nové vozy představili systém City Safety s funkcí automatického nouzového brzdění. Tento systém využívající laserovou detekci objektů byl vyvinut za účelem snížení rizika a případných následků nárazu do vozidla vpředu v rychlostech do 30 km/h.

Grafická ilustrace systému předcházení kolizím od společnosti Volvo Cars.

2010 – Detekce chodců s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou silou

Chceme, aby z našich inovací těžili také lidé, kteří se nacházejí mimo vůz. Proto jsme vyvinuli systém, který prostřednictvím radaru a kamer rozpozná chodce a jehož smyslem je varovat řidiče v případě, že vozu jedoucímu dopředu vstoupí do cesty chodec. Pokud řidič nezareaguje, systém začne automaticky brzdit.

Sedadlo vozu Volvo s jedinečnou funkcí absorpce energie.

2014 – Systém preventivní ochrany v případě nechtěného opuštění vozovky

Automobilka Volvo se stala průkopníkem také v testování zaměřeném na dopravní nehody, k nimž dochází v důsledku sjetí vozu ze silnice. Jedná se o autohavárie, které jsou často výsledkem únavy, nepříznivého počasí nebo nedostatečné soustředěnosti řidiče na jízdu. Zaměřili jsme se především na to, aby byli členové posádky pevně zajištěni na svých místech. Toho jsme dosáhli předběžným přitažením bezpečnostních pásů a představením sedadel s unikátní funkcí absorpce energie vzniklé nárazem, což jsou funkce, které pomáhají zmírnit rizika spojená s poraněním páteře.

Ilustrace sdílení informací o stavu vozovky mezi dvěma vozy Volvo prostřednictvím cloudové komunikace.

2016 – Systém propojené bezpečnosti

Společnost Volvo Cars definovala zcela nový typ systému silniční bezpečnosti, který funguje na principu propojených vozidel. Upozornění na kluzkou silnici a Upozornění na výstražná světla, inovace fungující na základě propojenosti různých systémů, sdílí prostřednictvím cloudu mezi různými vozidly zásadní informace o potenciálně nebezpečných podmínkách na silnici, což v praxi znamená, že varují řidiče před kluzkým povrchem vozovky nebo je upozorňují, že mají vozidla na silnici před nimi zapnuta výstražná světla. Tím pomáhají řidičům zavčasu zpomalit a připravit se na kritickou situaci.

Grafická ilustrace systému ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění.

2018 – Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění

Systém ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění představuje další z unikátních funkcí, kterými jsou vybaveny vozy Volvo. Jedná se o systém, který Vám pomůže s brzděním v případě, že proti Vám jede ve Vašem jízdním pruhu jiné vozidlo. Pokud do Vašeho jízdního pruhu vybočí protijedoucí vozidlo a hrozí bezprostřední riziko srážky, systém Vám může pomoci snížit rychlost Vašeho vozu, aby došlo ke zmírnění síly nárazu.

Iniciativa E.V.A. společnosti Volvo Cars – tvar lidské postavy tvořený malými světlými částečkami.

2019 – Iniciativa E.V.A. (Equal Vehicles for All)

Již od 70. let minulého století shromažďujeme data, která nám pomáhají lépe porozumět tomu, co se s lidmi cestujícími ve voze děje v průběhu kolize, a to bez ohledu na velikost, pohlaví nebo proporce těla. Prostřednictvím Iniciativy E.V.A. jsme zpřístupnili výsledky našeho výzkumu veřejnosti v rámci digitální knihovny, do které může nahlédnout každý a ze které si každý může stáhnout, co potřebuje. Jde nám o bezpečnost každého z Vás.

Vůz Volvo přejíždějící most přes vodu.

2020 – Funkce omezující maximální rychlost

Abychom vyslali jasný signál týkající se jízdy nadměrně vysokou rychlostí, omezili jsme od roku 2020 maximální rychlost všech našich nových vozů na 180 km/h. Tato iniciativa ilustruje, že můžeme aktivně převzít odpovědnost a přispět ke snížení počtu dopravních nehod s následkem smrtelných zranění na nulu tím, že budeme podporovat řidiče v lepším jízdním chování.