Udržitelnost

Změna klimatu je probíhající realitou. Jako poskytovatelé mobility si uvědomujeme, že jsme součástí problému klimatické změny, a proto máme povinnost jednat. Naším cílem je dosáhnout do roku 2040 nulových čistých emisí skleníkových plynů, a to jejich snižováním v celém našem hodnotovém řetězci.

Pohled zezadu na bílé Volvo XC40 jedoucí po zledovatělé silnici.

Opatření a milníky

Emise CO₂ na vůz: -75 % do roku 2030

Emise CO₂ na vůz: -75 % do roku 2030

Postupně snižujeme průměrné emise na jeden vůz, abychom do roku 2040 dosáhli čisté nuly. Naším cílem je do roku 2025 snížit emise připadající na životní cyklus jednoho vozu o 40 % a následně do roku 2030 o 75 % (oproti roku 2018).

Kompletně plně elektrické portfolio do roku 2030

Kompletně plně elektrické portfolio do roku 2030

Do roku 2025 chceme snížit emise výfukových plynů o 50 % a následně do roku 2030 o 100 % (oproti roku 2018).Do roku 2030 také chceme plně přejít na výrobu čistě elektrických vozů. Dosud jsme na trh uvedli čistě elektrické modely EX40, C40, EX90, EX30 a EM90 s nulovými emisemi z výfukových plynů.

Snížení emisí z využívaných materiálů o 30 % do roku 2030

Snížení emisí z využívaných materiálů o 30 % do roku 2030

Potřebujeme, aby se do snižování emisí zapojili i naši dodavatelé. Pozornost je třeba věnovat především výrobě oceli, baterií a různých součástek, těžbě surovin i položkám, které přímo nesouvisejí s výrobou, jako jsou např. počítače a kancelářský nábytek. U plně elektrických vozů pochází 75 % emisí souvisejících s materiály z výroby oceli, hliníku a baterií. Proto aktivně pracujeme na navrhování a vývoji vozů udržitelnějším způsobem a zároveň zvyšujeme podíl nízkoemisních, téměř bezemisních a recyklovaných materiálů. Naším cílem je omezit do roku 2025 emise z materiálů připadající na jeden vůz o 25 % a následně do roku 2030 o 30 % (oproti roku 2018).

Snížení provozních emisí o 30 % do roku 2030

Snížení provozních emisí o 30 % do roku 2030

Kromě výfukových plynů se musíme zaměřit i na další zdroje emisí, jako jsou výrobní závody, firemní vozidla, logistika, služební cesty, dojíždění zaměstnanců, odpad a nakládání s vozidly na konci jejich životnosti. Do roku 2025 chceme snížit průměrné provozní emise na jeden vůz o 25 % a následně do roku 2030 o 30 % (oproti roku 2018). Abychom toho dosáhli, potřebujeme, aby do roku 2025 naše provozy využívaly klimaticky neutrální energii.

Klimaticky neutrální výroba

Do roku 2025 chceme v rámci naší výroby dosáhnout klimatické neutrality. Od roku 2008 pohání všechny naše evropské závody energie z vodních elektráren.

2022Slovensko

Oznámení plánovaného otevření nového klimaticky neutrálního závodu na výrobu vozů v Košicích v roce 2026.

2021Švédsko

Švédská továrna Torslanda se stává naším prvním klimaticky neutrálním výrobním závodem.

2021Čína

Čínský závod v Ta-čchingu využívá 100% klimaticky neutrální elektřinu.

2020Čína

Čínský závod v Čcheng-tu využívá 100% klimaticky neutrální elektřinu.

2018Belgie a USA

Výrobní závody v Ghentu a Charlestonu začínají využívat solární energii.

2008Situace v Evropě

Všechny naše evropské výrobní závody plně přecházejí na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Pohled zboku na ženu pracující na notebooku.

Globální standard vykazování emisí

Usilujeme o skutečné výsledky založené na přesném objemu všech emisí, za které přímo či nepřímo odpovídáme. Proto dodržujeme protokol GHG (Greenhouse Gas Protocol), který je mezinárodním standardem vykazování emisí skleníkových plynů.

Cesta snižování emisí CO2

Když vyhodnotíme všechny emise, za které přímo či nepřímo odpovídáme, zjistíme, že skutečná změna vyžaduje širokou paletu různých iniciativ. Podívejte se, jak naše cesta snižování emisí CO2 vypadá.

Elektrická vozidla – výhody a výzvy

Elektrifikace hraje v naší vizi klimatické neutrality do roku 2040 významnou roli. Elektrické vozy nicméně přinášejí také nové výzvy, které se týkají nás všech.

Přínosy elektrických vozů se ztrácejí, pokud k nabíjení používáme elektřinu z fosilních zdrojů. Nabíjení energií z obnovitelných zdrojů významně snižuje emise spojené s životním cyklem každého vozu.

Nabíjení mimo to ovlivňuje poptávku po elektrických vozech. Proto je podmínkou pro větší rozšíření elektrických vozů rozvinutá infrastruktura pro jejich nabíjení.

Pohled na zadní část vozu Volvo XC40 připojeného k nabíjecí stanici před restaurací, v pozadí sedí dva lidé u stolu.

Lidé se zároveň cítí jistěji, když mají k dispozici větší dojezd. Velký dojezd vyžaduje větší akumulátory, což má vliv na celkové emise spojené s životním cyklem vozu i na jeho cenu.

Jde o komplexní problematiku a jsme přesvědčeni, že elektrické vozy dosáhnou svého plného potenciálu až ve chvíli, kdy na globální úrovni najdeme nové způsoby, jak zákazníkům zajistit snadný přístup k nabíjení elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Analýza životního cyklu našich vozů

Nedílnou součástí naší firemní a společenské odpovědnosti je naprostá transparentnost ohledně celkové uhlíkové stopy našich elektrických vozů využívajících energii z baterií (motorizace BEV). Proto u všech vozů uvedených na trh od roku 2019 provádíme komplexní analýzu životního cyklu (LCA) zaměřenou na uhlíkovou stopu.

Dítě sedící vzadu v zaparkovaném voze

Budoucnost

V budoucnosti představíme další plně elektrické modely Volvo. Současně s tím chceme být i nadále plně transparentní ohledně uhlíkové stopy všech našich nových vozů.

Transparentnost dat a ambice v oblasti klimatu

Analýzy životního cyklu (LCA) nám umožňují v rámci výroby a dodavatelského řetězce identifikovat materiály a procesy, které se nejvíce podílejí na produkci emisí uhlíku. To nám pomáhá při plnění našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí a na cestě ke skutečně bezemisní mobilitě.

Náš přístup

Náš cíl dosáhnout do roku 2040 čisté nuly v oblasti emisí skleníkových plynů s sebou přinese celou řadu výzev. V průběhu této transformace se chceme chovat transparentně. Chceme jednat zodpovědně a umožnit všem, kdo se o změny ve společnosti Volvo Cars zajímají, sledovat naše pokroky a udržovat si přehled o tom, jaký přístup zastáváme.

Přečtěte si níže uvedené materiály a seznamte se podrobněji s tím, jak k našim povinnostem přistupujeme.