Udržitelnost

Ochrana klimatu

Změna klimatu je skutečností. Jako poskytovatelé mobility si uvědomujeme, že jsme součástí problému klimatické změny, a proto máme povinnost jednat. Protože se do roku 2040 chceme stát klimaticky neutrální společnosti, je třeba, abychom snižovali emise v rámci celého našeho dodavatelského řetězce.

Změna klimatu přináší ten nejzásadnější test bezpečnosti.

Opatření a milníky

Emise CO2 na vůz: -40 %

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.Emise CO2 na vůz: -40 %V roce 2025 chceme dosáhnout oproti roku 2018 snížení celkových emisí CO2 připadajících na životní cyklus jednoho vozu o 40  %. To vyžaduje víc než jen snížit emise ve výfukových plynech – pouhá elektrifikace nestačí. Kromě snižování emisí výfukových plynů je třeba snižovat emise CO2 také ve výrobních provozech a v rámci dodavatelského řetězce.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.Emise výfukových plynů: -50 %Více než polovina celkových emisí připadajících na jeden vůz pochází z výfukových plynů. Do roku 2025 proto chceme snížit emise výfukových plynů o 50 % (oproti roku 2018). Klíčem k tomu je elektrifikace. Proto u všech nových modelů Volvo nabízíme i jejich elektrifikované verze. Přicházíme také s čistě elektrickými modely, jako jsou nové Volvo XC40 Recharge a Volvo C40 Recharge – v obou případech jde o plně elektrické vozy s nulovými emisemi z výfukových plynů.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.Provozní emise: -25 %Kromě výfukových plynů se musíme zaměřit i na další zdroje emisí, jako jsou výrobní závody, firemní vozidla, logistika, služební cesty, dojíždění zaměstnanců, odpad a nakládání s vozidly na konci jejich životnosti. Do roku 2025 proto chceme snížit provozní emise na jeden vyrobený vůz o 25  % (oproti roku 2018). Abychom toho dosáhli, chceme, aby do roku 2025 byly naše výrobní provozy po celém světě klimaticky neutrální.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.Emise v rámci dodavatelského řetězce: -25 %V globální snaze o snižování emisí nesmíme zapomínat ani na naše dodavatele. Současnou prioritou je výroba oceli a akumulátorů. Pozornost však vyžadují i výroba součástek, těžba surovin a položky, které přímo nesouvisejí s výrobou, jako jsou počítače a kancelářský nábytek. Chceme, aby naši hlavní dodavatelé do roku 2025 plně přešli na energii z obnovitelných zdrojů a při získávání materiálů využívali principy oběhové ekonomiky.

Emise CO2 na vůz: -40 %

V roce 2025 chceme dosáhnout oproti roku 2018 snížení celkových emisí CO2 připadajících na životní cyklus jednoho vozu o 40  %. To vyžaduje víc než jen snížit emise ve výfukových plynech – pouhá elektrifikace nestačí. Kromě snižování emisí výfukových plynů je třeba snižovat emise CO2 také ve výrobních provozech a v rámci dodavatelského řetězce.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.

Emise výfukových plynů: -50 %

Více než polovina celkových emisí připadajících na jeden vůz pochází z výfukových plynů. Do roku 2025 proto chceme snížit emise výfukových plynů o 50 % (oproti roku 2018). Klíčem k tomu je elektrifikace. Proto u všech nových modelů Volvo nabízíme i jejich elektrifikované verze. Přicházíme také s čistě elektrickými modely, jako jsou nové Volvo XC40 Recharge a Volvo C40 Recharge – v obou případech jde o plně elektrické vozy s nulovými emisemi z výfukových plynů.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.

Provozní emise: -25 %

Kromě výfukových plynů se musíme zaměřit i na další zdroje emisí, jako jsou výrobní závody, firemní vozidla, logistika, služební cesty, dojíždění zaměstnanců, odpad a nakládání s vozidly na konci jejich životnosti. Do roku 2025 proto chceme snížit provozní emise na jeden vyrobený vůz o 25  % (oproti roku 2018). Abychom toho dosáhli, chceme, aby do roku 2025 byly naše výrobní provozy po celém světě klimaticky neutrální.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.

Emise v rámci dodavatelského řetězce: -25 %

V globální snaze o snižování emisí nesmíme zapomínat ani na naše dodavatele. Současnou prioritou je výroba oceli a akumulátorů. Pozornost však vyžadují i výroba součástek, těžba surovin a položky, které přímo nesouvisejí s výrobou, jako jsou počítače a kancelářský nábytek. Chceme, aby naši hlavní dodavatelé do roku 2025 plně přešli na energii z obnovitelných zdrojů a při získávání materiálů využívali principy oběhové ekonomiky.

Přední sedadlo vozu Volvo s čalouněním bez podílu kůže.

Klimaticky neutrální výroba

Do roku 2025 chceme v rámci naší výroby dosáhnout klimatické neutrality. Od roku 2008 pohání všechny naše evropské závody energie z vodních elektráren. Již dnes naše výrobní závody po celém světě využívají z více než 80 % klimaticky neutrální elektřinu. Nicméně víme, že pro naplnění našich ambicí potřebujeme dosáhnout ještě celé řady vítězství – malých i velkých.

Společnost Volvo Cars usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2040.

Všechny naše evropské závody využívají 100% elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Závod ve švédském Skövde se stává klimaticky neutrálním.

Instalace solárních panelů v závodech v belgickém Gentu a americkém Charlestonu.

Čínské závody v městech Čcheng-tu a Ta-čching využívají 100% klimaticky neutrální elektřinu.

Švédská továrna Torslanda se stává naším prvním klimaticky neutrálním výrobním závodem.

Tvůrce systému lambda sondy Volvo ukazující svůj vynález.

Globální standard vykazování emisí

Usilujeme o skutečné výsledky založené na přesném objemu všech emisí, za které přímo či nepřímo odpovídáme. Proto dodržujeme protokol GHG (Greenhouse Gas Protocol), který je mezinárodním standardem vykazování emisí skleníkových plynů.

Cesta snižování emisí CO2

Když vyhodnotíme všechny emise, za které přímo či nepřímo odpovídáme, zjistíme, že skutečná změna vyžaduje širokou paletu různých iniciativ. Podívejte se, jak naše cesta snižování emisí CO2 vypadá.

Elektrická vozidla – výhody a výzvy

Elektrifikace hraje v naší vizi klimatické neutrality do roku 2040 významnou roli. Elektrické vozy nicméně přinášejí také nové výzvy, které se týkají nás všech. Přínosy elektrických vozů se ztrácejí, pokud k nabíjení používáme elektřinu z fosilních zdrojů. Nabíjení energií z obnovitelných zdrojů významně snižuje emise spojené s životním cyklem každého vozu. Nabíjení mimo to ovlivňuje poptávku po elektrických vozech. Proto je podmínkou pro větší rozšíření elektrických vozů rozvinutá infrastruktura pro jejich nabíjení.

Lidé se zároveň cítí jistěji, když mají k dispozici větší dojezd. Velký dojezd vyžaduje větší akumulátory, což má vliv na celkové emise spojené s životním cyklem vozu i na jeho cenu. Jde o komplexní problematiku a jsme přesvědčeni, že elektrické vozy dosáhnou svého plného potenciálu až ve chvíli, kdy na globální úrovni najdeme nové způsoby, jak zákazníkům zajistit snadný přístup k nabíjení elektřinou z obnovitelných zdrojů.

Analýza životního cyklu modelu Volvo XC40 Recharge

Nedílnou součástí naší firemní a společenské odpovědnosti je naprostá transparentnost ohledně celkové uhlíkové stopy našich elektrických vozů využívajících akumulátory (motorizace BEV). Proto jsme provedli komplexní analýzu životního cyklu (LCA), ve které jsme porovnali uhlíkovou stopu našeho prvního elektrického vozu Volvo XC40 Recharge s modelem XC40 vybaveným spalovacím motorem.

Dítě sedící vzadu v zaparkovaném voze

Budoucnost

V budoucnosti představíme další plně elektrické modely Volvo. Současně s tím chceme být i nadále plně transparentní ohledně uhlíkové stopy všech našich nových vozů.

Ambice v oblasti klimatu

Analýzy životního cyklu (LCA) nám umožňují v rámci výroby a dodavatelského řetězce identifikovat materiály a procesy, které se nejvíce podílejí na produkci emisí uhlíku. To nám pomáhá při plnění našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí a na cestě ke skutečně bezemisní mobilitě.

Náš přístup

Náš cíl stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností s sebou přinese celou řadu výzev a my se chceme v průběhu této transformace chovat transparentně. Chceme jednat zodpovědně a umožnit všem, kdo se o změny ve společnosti Volvo Cars zajímají, sledovat naše pokroky a udržovat si přehled o tom, jaký přístup zastáváme. Přečtěte si níže uvedené materiály a seznamte se podrobněji s tím, jak k našim povinnostem přistupujeme.

Dokument k našim opatřením v oblasti klimatu

Informace o našich postojích v rámci boje proti globálnímu oteplování.

Dokument k oběhové ekonomice

Informace o tom, co můžeme změnit v zájmu lepšího využívání materiálů a našich produktů.

Dokument ke kompenzaci emisí uhlíku

Informace o tom, jak přistupujeme ke kompenzaci emisí uhlíku.