Wersja artykułu 2021.121.0

Informacja o ochronie prywatności – Prawa i wniosek podmiotu danych

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza Państwa dane osobowe, gdy składają Państwo wniosek dotyczący praw podmiotu danych (zwany dalej „WPPD") w dowolnej formie (pocztą elektroniczną, telefonicznie, listownie albo poprzez formularz internetowy).

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z WPPD jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars" albo „my" we wszystkich odmianach gramatycznych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Złożenie WPPD wiąże się z przetwarzaniem poniższych kategorii danych osobowych:

 1. W celu zweryfikowania Państwa tożsamości przy składaniu WPPD przetwarzamy Państwa dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z zagwarantowaniem przez nas dopuszczalnej i dokładnej realizacji WPPD. Dane przetwarzane przez nas w celu weryfikacji zależą od rodzaju danych, których dotyczy WPPD. W przypadku danych dotyczących:
  1. Państwa jako klienta, przetwarzamy Państwa adres e-mail i/lub adres pocztowy;
  2. Państwa samochodu, przetwarzamy numer VIN danego pojazdu (pojazdów);
  3. usług cyfrowych, przetwarzamy Volvo ID (adres e-mail albo numer telefonu), którego użyli Państwo przy zapisywaniu się na takie usługi.
 2. Po zweryfikowaniu Państwa tożsamości przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres pocztowy (adresy pocztowe), numer telefonu (numery telefonów), adres e-mail (adresy e-mail) i numer VIN (numery VIN) w celu zarządzania i zrealizowania Państwa wniosku. Zależnie od prawa podmiotu danych, którego dotyczy WPPD, obsługa takiego wniosku polega na wyszukaniu i zebraniu określonych danych, dokonaniu ich zmiany albo ich usunięciu, oraz zebraniu wszystkich informacji na temat wykonanych działań w piśmie przewodnim, które przedstawia wyniki przeprowadzonego postępowania dla Państwa wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wywiązanie się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6(1)(c) RODO).
 3. Ponadto przetwarzamy dane związane z Państwa sprawą, takie jak rodzaj wniosku, odnośny rynek i czas trwania obsługi sprawy w celu tworzenia statystyk związanych z WPPD i doskonalenia procesu zarządzania WPPD. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z optymalizowaniem naszych procesów i procedur WPPD (art. 6(1)(f) RODO).
 4. Przetwarzamy także dane związane z Państwa sprawą, takie jak wniosek, odnośny rynek, czas trwania obsługi sprawy i inne dane związane ze sprawą w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z dokumentowaniem naszych praktyk dla potrzeb kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (art. 6(1)(f) RODO).

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane związane z Państwa WPPD przechowujemy przez trzy (3) lata. Jeśli dane są związane z będącą w toku reklamacją albo sporem sądowym, są przechowywane przez cały czas trwania takiego postępowania.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

 • Naszym wykonawcom przetwarzającym dane w ramach ogólnej obsługi naszych działań, takim jak dostawcy rozwiązań IT;
 • Naszym wykonawcom przetwarzającym dane w ramach obsługi WPPD, którzy podlegają umownym ograniczeniom, jeśli chodzi o ich możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług zgodnie z każdą zawartą z nimi umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Innym osobom trzecim:
  • Spółkom wchodzącym w skład Volvo Car Group (EOG) – w celu realizacji WPPD, jeśli Państwa dane osobowe są przechowywane przez inną osobę prawną niż Volvo Car Corporation.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas Państwa danych, zwrócić się o skorygowanie albo ograniczenie Państwa danych, złożyć wniosek o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu, złożyć wniosek o usunięcie Państwa danych, a także wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje o Państwa prawach – co one oznaczają, kiedy i w jaki sposób mogą Państwo z nich skorzystać – można znaleźć w naszej Polityce prywatności klienta.

6. Informacje kontaktowe

Z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skorzystać, wypełniając odpowiedni formularz internetowy, który jest dostępny w Polityce prywatności klienta, o której mowa powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Administrator bezpieczeństwa informacji

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Szwecja.

Adres e-mail: globdpo@volvocars.com

7. Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Zawsze gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej informacji, a w szczególności gdy informacja ta stanowi podstawę dla Państwa zgody, poinformujemy Państwa o tych zmianach. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu.