Kończenie ładowania samochodu elektrycznego

Ładowanie można zakończyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym.

Kończenie ładowania (prądem zmiennym)1

Nacisnąć przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym – zablokowany uchwyt przewodu ładującego zostanie zwolniony/odblokowany.

 Ważne

Przed odłączeniem przewodu ładującego od gniazda ładowania samochodu trzeba zatrzymać ładowanie. Jeśli ładowanie nie zostanie zatrzymane przed odłączeniem przewodu ładującego, może to spowodować uszkodzenie przewodu ładującego albo układu.

2139-BEV-Stop charging- rear inlet and charging gun

Odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładowania samochodu i zamknąć klapkę.

Odłączyć przewód ładujący od stacji ładowania albo podłączyć stały przewód ładujący do gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania.

Przewód ładujący zostaje automatycznie zablokowany

Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od gniazda do ładowania, zostanie ponownie zablokowany automatycznie krótko po odblokowaniu w celu uzyskania maksymalnego naładowania. Przewód ładujący można ponownie odłączyć za pomocą przycisku obok gniazda do ładowania albo przycisku na wyświetlaczu centralnym.

Kończenie szybkiego ładowania (prądem stałym)

 Ważne

Nie wolno próbować odłączać przewodu ładującego od samochodu, gdy ładowanie jest w toku. Zawsze zakończyć ładowanie, naciskając najpierw przycisk obok gniazda do ładowania albo przycisk na wyświetlaczu centralnym. Następnie odłączyć przewód ładujący, gdy blokada w gnieździe do ładowania samochodu zostanie automatycznie odblokowana.
Aby zakończyć szybkie ładowanie, nacisnąć przycisk obok gniazda do ładowania samochodu, przycisk na wyświetlaczu centralnym albo użyć interfejsu użytkownika stacji ładowania.
Ładowanie zostanie zakończone i blokada w gnieździe do ładowania zostanie automatycznie zwolniona. Może to zabrać parę sekund.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładowania samochodu i zamknąć klapkę.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda do przechowywania przewodu na stacji ładowania albo odwiesić go w wyznaczonym miejscu.

Odblokowanie zamków samochodu podczas szybkiego ładowania

Szybkie ładowanie nie zostanie normalnie przerwane w przypadku odblokowania zamków samochodu. Jeśli szybkie ładowanie zostanie przerwane, nie zostanie automatycznie wznowione, ponieważ stacja ładowania wymaga ponownego potwierdzenia ładowania za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Przewód ładujący nie zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe, jeśli szybkie ładowanie zostanie przerwane. Aby wznowić przerwane szybkie ładowania, odłączyć przewód ładujący od gniazda do ładownia samochodu, podłączyć go ponownie i postępować zgodnie z instrukcjami na interfejsie użytkownika stacji ładowania.

W razie problemów z odłączeniem uchwytu ładowania

Jeśli uchwyt ładowania nie daje się odłączyć, można wykonać poniższe czynności.
Upewnić się, że kluczyk znajduje się w zasięgu systemu i samochód jest odblokowany. Zakończyć ładowanie.

Zakończyć ładowanie ze stacji ładowania albo gniazda sieciowego i spróbować ponownie wykonać Krok 1.

  1. Ładowanie ze stacji ładowania: skontaktować się z działem obsługi klienta operatora stacji ładowania, aby uzyskać pomoc w zakończeniu ładowania.
  2. Ładowanie z własnej stacji ładowania: odłączyć zasilanie stacji ładowania w bezpieczny sposób.
  3. Ładowanie z gniazda sieciowego: odłączyć zasilanie gniazda sieciowego w bezpieczny sposób.
Poruszyć uchwytem ładowania i spróbować ponownie wykonać Krok 1.
Zablokować i odblokować samochód. Następnie spróbować ponownie wykonać Krok 1.
Zablokować samochód i poczekać, aż dioda LED przy gnieździe do ładowania samochodu zgaśnie. Może to potrwać do 7 minut. Następnie odblokować samochód i spróbować ponownie wykonać Krok 1.

Jeśli problem się utrzymuje, skontaktować się z dealerem Volvo.

  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 3” albo stacji ładowania ze stałym przewodem ładującym.