Verzija članka 2021.117.0

Obaveštenje o privatnosti Volvo automobila

Važi od:

Izdato kod:

Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava kako Volvo Cars (kako je dole definisano) obrađuje podatke generisane iz automobila, kada korisnici koriste Volvo vozilo i prateće povezane usluge koje pruža Volvo Cars.

Ovaj dokument samo objašnjava obradu ličnih podataka povezanih sa karakteristikama najnovijih modela automobila Volvo, ali ovde nećete pronaći objašnjenje samih karakteristika - za to pogledajte priručnik za vlasnika za odgovarajući model. Imajte na umu da ako postoji razlika između ovog obaveštenja i priručnika za vlasnika u vezi sa obradom ličnih podataka, ovo obaveštenje ima prednost. Osim toga, budući da priručnik objašnjava sve funkcije, on će uključivati naznake podataka koji se obrađuju i za druge funkcije osim dole navedenih - to je zato što te funkcije koriste lokalnu obradu (podaci ne napuštaju automobil) i stoga ne predstavljaju obradu ličnih podataka od strane aplikacije Volvo Cars ili zato što se odnose na obradu ličnih podataka trećih strana kao zasebnih kontrolora (na primer Google u slučaju Android Automotive infotainment sistema).

Takođe, budući da obrada podataka zavisi od usluga kojima je automobil opremljen i od usluga koje odaberete da aktivirate, ovaj dokument predstavlja najširi mogući stepen obrade. Podrazumeva se da ako imate stariji model automobila ili ako novi model nije opremljen određenom funkcijom, neće doći do obrade podataka povezanih sa tom funkcijom.

Ovo obaveštenje o privatnosti ne odnosi se na:

 • specijalna vozila (npr. policijski automobili);
 • obradu ličnih podataka koji ne napuštaju automobil (lokalna obrada);
 • obradu ličnih podataka kada ste u interakciji sa nekom od naših maloprodaja (na primer, kada kupujete automobil);
 • vaše korišćenje softvera i aplikacija/usluga trećih lica u automobilu (kao što je Google Automotive i sve aplikacije u infotainment sistemu automobila);
 • vaše korišćenje mobilnih aplikacija koje pruža Volvo Cars, kao što je npr. aplikacija Volvo On Call/Volvo Cars;
 • vaše korišćenje usluga trećih lica sa dodatom vrednošću na osnovu podataka o automobilu (kao što je osiguranje „plati dok voziš“);
 • pružanje internet usluga u vašem automobilu, koje se dobavlja putem operatera mobilne mreže nezavisno od aplikacije Volvo Cars.

U nastavku možete naći:

1. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Subjekat odgovoran za obradu ličnih podataka navedenih u nastavku je Volvo Car Corporation, sa sedištem u Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden, registarski broj kompanije 556074-3089, u daljem tekstu „Volvo automobili", „mi" ili „nas". U nekim situacijama obrada ličnih podataka ima zajedničke kontrolore, koji su navedeni u odgovarajućim odeljcima. Međutim, u svim situacijama zajednički kontrolori su se složili da vam informacije pruža Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava (pogledajte Odeljak 3 ispod).

2. Koje lične podatke prikupljamo i šta se sa njima dešava

2.1. Obrada ličnih podataka dok vozite

2.1.1. Analitika podataka o vozilu

Obrađujemo podatke o vozilima (dole navedene) kako bismo dobili statističke podatke o našim vozilima i načinu njihovog korišćenja. Ove podatke koristimo u svrhe istraživanja i razvoja proizvoda, posebno radi poboljšanja i praćenja kvaliteta vozila i njihovih bezbednosnih karakteristika. Ovo takođe služi za upravljanje garancijskim obavezama Volvo Cars i za usklađivanje sa našim zakonskim zahtevima u vezi sa praćenjem emisija.

Kategorije podataka koje se koriste:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN);
 • Identifikatori verzija hardvera i softvera vozila;
 • Dijagnostički kodovi grešaka (DTC);

Volvo Cars takođe prikupljaju sledeće informacije o visokonaponskom akumulatoru vozila (gde je primenljivo):

 • ID visokonaponskog akumulatora, kapacitet i zdravstveno stanje;
 • Informacije o tržištu vozila;
 • Informacije o stanicama za punjenje (npr. status dostupnosti, vrsta napajanja, ID pola itd.);
 • Dijagnostički podaci tokom punjenja (npr. trajanje, stanje napunjenosti, fluktuacija struje itd.).

Pravni osnov za obradu gore navedenih podataka je vaša saglasnost (Čl. 6(1)(a) GDPR-a).

Podaci poput: identifikacionog broja vozila (VIN), identifikatora verzija hardvera i softvera vozila i dijagnostički kodovi grešaka (DTC) čuvaju se dve godine, dok se podaci o visokonaponskom akumulatoru vozila čuvaju tokom čitavog veka trajanja tog akumulatora.

U slučaju hibridnih ili električnih vozila, Volvo Cars i Polestar Performance AB (švedska kompanija sa sedištem u Geteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedska, u daljem tekstu „Polestar") dele podatke analize iz svojih vozila. Podaci analize koji se razmenjuju između kompanija Volvo Cars i Polestar, kao što je gore navedeno, čisto su tehničke prirode i ne uključuju stvarne podatke o klijentima. Podaci analize prikupljeni putem platformi Volvo Cars i Polestar razmenjuju se između ove dve kompanije u svrhu poboljšanja i praćenja kvaliteta vozila, performansi električnih i hibridnih karakteristika i bezbednosnih funkcija.

Kao takozvani zajednički kontrolori prema GDPR-u, Volvo Cars i Polestar su zajedno odgovorni za ovu obradu podataka analize. Volvo Cars i Polestar su se složili da je kompanija Volvo Cars odgovorna za pružanje informacija svojim klijentima i da će odgovarajuća prava koja im pruža GDPR ostvariti kupci kompanije Volvo u vezi sa kompanijom Volvo Cars. O ovome možete pročitati u Odeljku 3 ispod (Koja prava imate u vezi sa obradom podataka koju obavljamo).

2.1.2. Ažuriranje softvera bežičnim putem

Kako bismo mogli da održavamo softver vozila i direktno obezbeđujemo potrebna ažuriranja softvera, obrađujemo sledeće podatke:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN);
 • verziju softvera vozila;
 • dijagnostičke kodove grešaka (DTC) i
 • datum proizvodnje vozila.

Gore navedene podatke obrađujemo ako pristanete na ovo (Čl. 6(1)(a) GDPR-a). Ako odbijete bežične nadogradnje softvera, to će vas sprečiti da koristite naše ažurirane usluge ili ih nećete moći u potpunosti koristiti. Neuspeh ažuriranja takođe može povećati rizik od incidenata sajber bezbednosti, slično kao u slučaju svih drugih pametnih uređaja. Imajte na umu da takođe možete izabrati da ažuriranja budu instalirana u jednoj od naših radionica.

Čuvaćemo zapise o ažuriranjima softvera u automobilu tokom celog veka trajanja vozila.

2.1.3. Connected safety

Naša vozila su opremljena dodatnom sigurnosnom funkcijom Connected Safety, koja vas obaveštava o trenutnim situacijama u saobraćaju na njihovoj ruti. Ove informacije se zasnivaju na komunikaciji između vašeg automobila i drugih vozila u kojima je takođe aktivirana opcija Connected safety (Volvo automobili i kamioni). Ove informacije se koriste za upozoravanje vozača na promenu uslova na putu ranim prikazivanjem odgovarajućih upozorenja, omogućavajući mu da shodno tome prilagodi svoj stil vožnje. Podaci koji se odnose na lične podatke, posebno identitet vozača, ne razmenjuju se između vozila. Međutim, ako su uključena svetla upozorenja za opasnost vašeg vozila ili vaše vozilo otkrije smanjeno trenje između vaših pneumatika i puta, informacije o tome mogu se poslati vozilima koja se približavaju položaju vašeg vozila.

Usluga Connected Safety će vam pružiti upozorenja o predstojećim opasnostima na putu (npr. klizav put, svetla upozorenja za opasnost), kao i prikupiti podatke iz vašeg automobila i doprineti usluzi:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • informacije o internet vezi (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • aktiviranje upozorenja za klizav put
 • aktiviranje svetala za opasnost
 • vremenska oznaka na svakom upozorenju
 • lokacija upozorenja
 • 3D mapiranje puta.

Gore navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (Čl. 6(1)(b) GDPR-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kom trenutku.

Osim toga, gore pomenuti podaci se anonimno obrađuju i prenose kompaniji Volvo Trucks (radi kreiranja usluge Connected safety) i saobraćajnim agencijama (radi sprečavanja i smanjenja opasnosti koje predstavlja drumski saobraćaj).

Čuvaćemo podatke 1 nedelju pre nego što ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.1.4. Informacije o saobraćaju u realnom vremenu

Usluga informacija o saobraćaju u realnom vremenu prima podatke o informacijama o drumskom saobraćaju od dobavljača usluga trećeg lica.

Podaci koje prikupljamo iz automobila su:

 • položaj i brzina vozila - dele se sa dobavljačem usluga treće strane radi izračunavanja zagušenja i da obaveste vas i druge vozače da postoji opasnost od zagušenja; ove tačke podataka su anonimne za dobavljača usluga trećeg lica;
 • identifikacioni broj vozila (VIN) - ovo koristi kompanija Volvo Cars da verifikuje da vaše vozilo ima pretplatu na ovu uslugu.

Modeli automobila opremljeni senzorima koji mogu da identifikuju saobraćajne znakove u realnom vremenu dok vozite to rade samo kroz lokalnu obradu (u automobilu).

Gore navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (Čl. 6(1)(b) GDPR-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kom trenutku.

Volvo Cars će podatke skladištiti sve dok je pretplata aktivna. Nakon što je pretplata neaktivna, VIN, brzina i položaj se čuvaju najviše 90 dana, osim ako je prema lokalnom važećem zakonu potrebno duže vreme.

2.1.5. Govorne poruke

Govorne poruke je funkcija specifična za modele automobila koji nisu opremljeni opcijom Android Automotive - ovi noviji automobili nemaju uslugu govornih poruka koju pruža Volvo Cars, već imate mogućnost da aktivirate Google pomoćnika. Govorne poruke deo su većeg sistema glasovnih komandi sa kojim možete da kontrolišete funkcije svog infotainment sistema i omogućavaju vam da kreirate i šaljete SMS poruke davanjem usmenih uputstava. Govorne poruke koriste dobavljače usluga trećeg lica, zbog čega ova obrada nije moguća u automobilu. Za započinjanje dijaloga pomoću glasovnih komandi, prvo morate da aktivirate ovu funkciju. Glasovna kontrola će ostati aktivirana sve dok je namerno ne zaustavite ili dok ne odgovorite na tri upita sistema.

Sledeći podaci se obrađuju kada se koristi sistem glasovnog upravljanja:

 • snimljeni glasovni podaci ili komande
 • identifikacioni broj vozila (VIN) - VIN se koristi za proveru da li vaš automobil ima pretplatu na ovu uslugu
 • broj telefona
 • tekstualna poruka - tekstualna poruka koju je napravio dobavljač usluga trećeg lica skladišti se u oblaku i šalje nazad i čuva u vašem vozilu. Tekstualna poruka može se poslati kao SMS.

Obrada vaših podataka neophodna je za pružanje sistema glasovne kontrole i srodnih usluga, pa samim tim i za izvršenje ugovora zaključenog sa vama (Čl. 6(1)(b) GDPR-a). Ako ne date svoje podatke, neće biti moguće koristiti sistem glasovne kontrole.

Snimljeni glasovni podaci će se deliti sa dobavljačem usluga trećeg lica, kako bi vam bila pružena usluga. Dobijenu tekstualnu poruku dobavljač usluga trećeg lica deli sa nama, a zatim prosleđuje vašem vozilu. Dobavljač usluga trećeg lica je zasebni kontrolor za ove podatke.

2.2. Obrada u slučaju incidenta

U slučaju incidenta ili (skoro) nezgode, lični podaci će se obrađivati u sledeće svrhe tokom određenog vremenskog perioda:

2.2.1. Aktivni snimač bezbednosnih podataka (ASDR)

Primarna svrha „Aktivnog snimača bezbednosnih podataka" (ASDR) je snimanje podataka vezanih za saobraćajne nezgode ili situacije slične sudarima. Ove podatke će obrađivati naše odeljenje za istraživanje i razvoj kako bi nam pomogli da bolje razumemo okolnosti u kojima se dešavaju saobraćajne nezgode, povrede i štete.

Ako omogućite ovu uslugu, Volvo Cars prikuplja i obrađuje sledeće podatke za buduće razvojne svrhe i aktivne pritužbe u vezi sa bezbednošću:

 • identifikacioni broj vozila (VIN);
 • vrsta bezbednosnog događaja koji se pokrenuo i njegove pojave;
 • slike prednje kamere snimaju se 4 sekunde pre i posle situacija nalik sudaru;
 • lokacija vozila u vreme incidenta.

Ova funkcija snima podatke samo kada dođe do netrivijalne situacije sudara. Ne beleži nikakve podatke u normalnim uslovima vožnje.

Gore navedene podatke prikupljamo na osnovu vaše saglasnosti (Čl. 6(1)(a) GDPR-a) i čuvamo ih 10 godina pre nego što ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.2.2. Snimač podataka o događajima (EDR)

Vozilo skladišti informacije vezane za bezbednost u vezi sa sudarima ili situacijama blizu sudara u Snimaču podataka o događajima (EDR) - poznatom i kao „crna kutija" automobila. Informacije povezane sa bezbednošću uključuju podatke kao što su:

 • kako su različiti sistemi u vašem vozilu radili;
 • da li su sigurnosni pojasevi vozača i suvozača bili prikačeni/vezani ili ne;
 • koliko je (ako je uopšte) vozač pritisnuo papučicu gasa i/ili kočnicu; i
 • koliko se brzo vozilo kretalo.

Snimljeni period obično traje do 30 sekundi. Snimanje se vrši samo ako dođe do netrivijalne situacije sudara. Pod normalnim uslovima vožnje, podaci se ne snimaju. Nadalje, snimak ne obuhvata onog ko upravlja vozilom ili geografsku lokaciju (blizu) sudara.

Zapisani podaci su takođe potrebni kako bi kompanija Volvo Cars mogla da ispuni svoje zakonske zahteve navedene u zakonima i od strane državnih organa (Čl. 6(1)(c) GDPR-a). Pružanje ličnih podataka je, prema tome, propisano zakonom.

2.2.3. Hitni poziv (eCall)

Poziv za hitne slučajeve (eCall) obavezna je usluga kojom su opremljeni svi savremeni automobili koji se prodaju u Evropskoj ekonomskoj oblasti. eCall znači da se hitni poziv automatski upućuje u slučaju teške nezgode, otkrivene aktivacijom jednog ili više senzora u vozilu; to znači da će automobil automatski izvršiti e-poziv čak i ako su svi putnici u vozilu u nesvesti, a dole pomenuti podaci se automatski prenose u pozivni centar. Ova funkcija se takođe može pokrenuti ručno pritiskom i držanjem tastera SOS najmanje 2 sekunde; imajte na umu da se ovo ne preporučuje osim ako imate hitan slučaj, a zloupotreba se sankcioniše prema važećim zakonima.

Prilikom upućivanja hitnog poziva obrađuju se sledeći podaci:

 • identifikacioni broj vozila (VIN);
 • pogon vozila ili specifikacija motora;
 • specifikacija modela vozila;
 • vreme incidenta;
 • lokacija incidenta;
 • pravac kretanja vozila.

Podrazumevano, usluga „eCall" u vozilima Volvo se preusmerava na dobavljača usluga trećih lica (to se naziva usluga eCall ili TPS eCall usluga trećih lica); ovaj dobavljač varira u zavisnosti od regiona, a dodatne informacije možete dobiti ako nas kontaktirate. U bilo kom trenutku možete izabrati da se poziv preusmeri na javnu hitnu službu 112, tako što ćete u skladu sa tim izmeniti postavke automobila.

Podaci se prikupljaju samo kada se uspostavi eCall, a jedini subjekti koji im imaju pristup su Volvo Cars i treće lice koje pruža uslugu (ili sama služba za hitne slučajeve, ako je odabrana). Međutim, oni mogu proslediti ove podatke specijalizovanim hitnim službama (na primer hitnoj pomoći) ako je potrebno.

Ove podatke obrađujemo u svrhu zaštite vitalnih interesa vozača i drugih putnika u automobilu (Čl. 6(1)(d) GDPR-a), kao i pod zakonskom obavezom (Čl. 6(1)(c) GDPR-a).

Lični podaci će se čuvati 90 dana, a obrada je ograničena na gore navedene hitne situacije.

2.2.4. Pomoć na putu

Naša usluga pomoći na putu pomaže vam u slučaju pucanja pneumatika, kvara ili nezgode. Aktiviranjem crnog dugmeta za poziv u automobilu ili upotrebom funkcije kontakta u aplikaciji Volvo Cars (ranije aplikacija Volvo on Call), automobil poziva službu za pomoć na putu. Ova usluga se zasniva na pretplati. Podrška za pomoć na putu će moći da pošalje odgovarajuću pomoć vozaču vozila kad god vozaču zatreba pomoć, poput slanja kamiona za šlepanje.

Usluga pomoći na putu nudi se u partnerstvu sa osiguravajućim društvima koja se razlikuju od zemlje do zemlje - više informacija možete dobiti ako nas kontaktirate. Ova osiguravajuća društva upravljaju pozivnim centrom koji prihvata vaš poziv.

Da bismo vam pružili uslugu, obradićemo sledeće podatke:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN);
 • pogon vozila ili specifikacija motora;
 • specifikacija modela vozila;
 • vreme poziva;
 • lokacija u vreme poziva;
 • pravac kretanja vozila.

Podaci se prikupljaju automatski, ali tek kada se podnese zahtev za pomoć na putu. Jedini subjekti koji im imaju pristup su Volvo Cars i treće lice koje pruža uslugu, ali će potonji proslediti neke od ovih podataka specijalizovanim uslugama koje zatražite (na primer usluge šlepanja).

Ove podatke obrađujemo tokom pružanja usluge pomoći na putu (Čl. 6(1)(b) GDPR-a). Obrađivaćemo podatke u periodu od 8 godina, osim podataka o geolokaciji koji se brišu nakon 90 dana.

2.3. Obrada podataka vezanih za održavanje i popravke

2.3.1. Planiranje servisa

Funkcija planiranja servisa je opcionalna usluga koja vam pomaže da održite svoj automobil u dobrom stanju i poštujete garantne uslove vozila, tražeći od vas da zakažete posete radionici. Na primer, prilikom planiranja servisa, od vas će se možda tražiti da promenite određene filtere ranije ili kasnije u preporučenom fiksnom vremenskom periodu, ako njihovo stvarno habanje to zahteva. Planiranje servisa radi tako što kontinuirano prikuplja i analizira određene dijagnostičke podatke o vozilu u svrhu predviđanja prvih znakova problema sa vozilom, a zatim vam pomaže da postavite program održavanja pre nego što posetite radionicu. Funkcija planiranja servisa takođe nam pomaže u planiranju proizvodnje i isporuke rezervnih delova, što je važna komponenta u našim ciljevima održivosti, kao i u našem nastojanju da vam pružimo vrhunsku uslugu i iskustvo popravke optimizacijom sadržaja, logistike i korišćenja radionica.

Da bismo vam obezbedili funkciju planiranja servisa, prikupljaće se sledeći podaci:

 • podaci o automobilu - identifikacionom broj vozila (VIN), revizije hardvera i verzije softvera;
 • status i statistika iz komponenti (motora, gasa, upravljača, visokonaponskih akumulatora i kočnica itd.);
 • podaci o vožnji (kilometraža, radni sati motora, uslovi vožnje, npr. vožnja gradskim putem itd.)

Gore navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (Čl. 6(1)(b) GDPR-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kom trenutku.

Podaci će se deliti sa našom nacionalnom prodajnom kompanijom u vašoj zemlji, radi administriranja isporuka i rezervacija, kao i radi prilagođavanja posebnih ponuda za vas (imajte na umu da ćete primati posebne ponude samo ako ste na to pristali). Planiranje servisa neće direktno vršiti rezervacije, pa se podaci ne dele sa radionicama.

Čuvaćemo podatke povezane sa visokonaponskim akumulatorom automobila i VIN-om 10 godina, kako bismo pratili stanje akumulatora. Ostali podaci će se čuvati 3 godine.

2.3.2. Rezervacija povezanih usluga

Zahtev za rezervaciju možete poslati direktno iz vozila u svoju radionicu kako biste zakazali termin za servisiranje ili popravku vašeg vozila. Da biste koristili ovu uslugu, moraćete da napravite Volvo ID i registrujete ga za svoje vozilo i takođe da povežete svoje vozilo sa internetom. Više o načinu obrade vaših podataka možete pročitati kada kreirate Volvo ID ovde.

Usluga rezervacije povezanih usluga slična je usluzi rezervacije digitalne usluge dostupnoj u aplikaciji Volvo Cars. Volvo Cars, nacionalna prodajna kompanija ili uvoznik kompanije Volvo u vašoj zemlji, kao i maloprodaja koja pruža uslugu, zajedno organizuju ovu uslugu, pa smo zajednički kontrolori za obradu ovih podataka. Složili smo se da vam informacije pruža Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava u vezi sa kompanijom Volvo Cars (pogledajte Odeljak 3 - Koja prava imate u vezi sa obradom ličnih podataka ispod).

Prilikom slanja zahteva za rezervaciju obrađuju se sledeći podaci:

 • vaši identifikatori (Volvo ID, adresa e-pošte, ime i prezime)
 • podaci koji se odnose na željenu uslugu (vrsta usluge, datum i vreme, vaša poruka radionici uneta u polje za poruku)
 • Podaci u vezi sa izabranom radionicom (kao što su ime, adresa)
 • U zavisnosti od zatražene usluge, identiteta vozila, verzije softvera, dijagnostičkih kodova grešaka, zahteva za servis, vremena od poslednjeg servisa, nivoa tečnosti, vrednosti brojača kilometara, kao i vašeg opisa svrhe rezervacije (ako postoji)

koji će se deliti sa našom nacionalnom prodajnom kompanijom u vašoj zemlji i odabranom maloprodajom (što može biti servisna radionica/radionica za popravke, radionica za farbanje karoserije, stručnjaci za popravku automobila i logističke usluge automobila).

Podaci će se koristiti za rezervaciju usluge, organizaciju performansi, kontaktiranje sa vama u vezi sa rezervisanom uslugom ili kao direktne posledice korišćenja usluge, poput slanja potvrda i obaveštenja. Ovi podaci se obrađuju kako bi se izvršila rezervacija koju zatražite (drugim rečima, naš pravni osnov za ovu obradu je vaš ugovor sa nama (Čl. 6.1. b) GDPR-a).

Čuvaćemo vaše podatke u periodu od 15 meseci, međutim, imajte na umu da maloprodaja Volvo servisnog partnera koji pruža uslugu podleže različitim obavezama vezanim za zadržavanje i dokumentaciju, a prema zakonu takođe može zahtevati otkrivanje ličnih podataka vlastima ((Čl. 6.1.c) GDPR-a). Ove informacije se mogu pronaći u politici privatnosti servisnog partnera.

2.3.3. Dijagnostičko očitavanje u radionicama

Ako servis ili popravke na vašem vozilu obavlja neki od naših ovlašćenih servisnih centara ili partnera, vaše vozilo je u tu svrhu povezano sa sistemom za dijagnostiku informacija o vozilu za postprodaju („VIDA") i mi ćemo dobiti sledeće informacije o problemu:

 • dijagnoze;
 • kodove grešaka;
 • podatke o vozilu (VIN, verzija softvera) i stanju vozila.

Ovi podaci su čisto tehničke prirode i obrađujemo ih kako bismo pratili kvalitet naših automobila i upravljali obavezama proizvođača proizvoda, radi razvoja proizvoda, kao i radi praćenja bezbednosti (ako je potrebno). Ovi podaci su čisto tehničke prirode i obrađujemo ih kako bismo pratili kvalitet naših automobila i upravljali obavezama proizvođača proizvoda, radi razvoja proizvoda, kao i radi praćenja bezbednosti (ako je potrebno).

Ove podatke obrađujemo u skladu sa našim, prethodno navedenim, legitimnim interesima (Čl. 6(1)(f) GDPR-a), a gde je to primenjivo i radi ispunjenja pravnih i drugih službenih zahteva, poput opoziva u vezi sa bezbednošću (Čl. 6(1)(c) GDPR-a).

2.3.4. Prijavljivanje grešaka

Ova funkcija pomaže kompaniji Volvo Cars da prikupi izveštaj o programskim greškama. Do ovog prikupljanja podataka dolazi kada posetite ovlašćenu Volvo radionicu ili servisnog partnera. Pomoću ovog izveštaja možemo da generišemo popravke za ove greške i da održavamo naš softver u dobrom stanju. Izveštaj će zatim interno obraditi Volvo Cars, radi razumevanja uticaja grešaka.

Omogućavanjem ove funkcije Volvo Cars će prikupljati i obrađivati dole navedene podatke:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • dijagnostiku pri pokretanju
 • konfiguraciju vozila
 • konfiguraciju lokacije glavne jedinice
 • Android dijagnostiku automobila
 • dijagnostiku mreže vozila
 • verzije softvera
 • izveštaje i datoteke evidencije namenjene programerima

Gore navedene podatke obrađujemo ako pristanete na ovo (Čl. 6(1)(a) GDPR-a). Nakon što obradimo gore navedene podatke, izbrisaćemo ili anonimizirati vaše podatke na našem serveru nakon 90 dana.

2.4. Aplikacije trećih lica

Infotainment sistem novih modela automobila radi na operativnom sistemu Google Android Automotive. S tim u vezi, Google je nezavisni kontrolor kada je u pitanju obrada vaših ličnih podataka.

Aplikacije trećih lica, koje preuzimate u automobil iz aplikacije PlayStore, takođe nude nezavisni kontrolori, slično kao što rade na pametnom telefonu. Za dodatne informacije, pogledajte uslove i odredbe pojedinačnih dobavljača usluga, kao i njihova obaveštenja o privatnosti.

2.5. Sprovođenje zakona

Povremeno primamo zahteve od agencija za sprovođenje zakona (policije, carinskih organa itd.) da dostavimo različite vrste podataka u vezi sa našim automobilima. Kao opšti pristup, pružamo lične podatke samo kada je to zakonski potrebno (Čl. 6(1)(c) GDPR-a). Pružamo podatke koji su tehničke prirode i koji sami po sebi ne otkrivaju vezu sa pojedincem (npr. serijski broj dela automobila povezan sa VIN brojem, istorija servisa za VIN broj itd.).

Kada nam se dostavi zahtev organa za sprovođenje zakona koji sadrži lične podatke, ali nismo u zakonskoj obavezi da ih dostavimo, mi procenjujemo neophodnost i proporcionalnost traženih informacija i možemo odlučiti da pružimo sve ili deo traženih informacija (Čl. 6(1)(f) GDPR-a).

Mi vodimo evidenciju o primljenim zahtevima i datim odgovorima, bez stvarnih podataka (gde je primenljivo), međutim ovo nije dodatna obrada ličnih podataka.

3. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Kao subjekat podataka, imate specifična zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ovo je ukratko objašnjeno u nastavku, a možete ih primeniti popunjavanjem dole navedenog namenskog obrasca.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u svakom trenutku povući saglasnost sa važenjem u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Ako zatražite dodatne kopije svojih ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu koju zasnivamo na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim merama za prenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je izvan EU i EEA ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je izvan EU i EEA.
 3. Pravo na ispravku: Od nas možete zatražiti ispravljanje netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da, lične podatke koji se stalno koriste, a koji su u našem posedu ili pod našom kontrolom, održimo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: od nas možete dobiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda koji nam je potreban za proveru tačnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade, a ne brisanje vaših ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali vama su neophodni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok mi proveravamo da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše.
 5. Pravo na prenosivost: imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam dostavili i, ako je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji, ako:
  1. obrađujemo vaše lične podatke automatizovanim sredstvima;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti ili je naša obrada vaših ličnih podataka neophodna za sprovođenje ili izvršenje ugovora čiji ste potpisnik;
  3. vaše lične podatke ste nam vi dostavili; i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica. Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku.
  • Vaše pravo na primanje vaših ličnih podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da vaši lični podaci budu preneti od nas drugoj organizaciji je vaše pravo ako je takav prenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo udovoljiti ovom zahtevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada neophodna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa zakonom Unije ili država članica kojima podležemo;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe; ili
  4. za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 7. Pravo na prigovor: Možete se usprotiviti - u bilo kom trenutku - obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da se obrada ne zasniva na vašem pristanku, već na našim legitimnim interesima ili interesima trećih lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako možemo izneti uverljive legitimne razloge i prevashodni interes za obradu ili za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako se protivite obradi, navedite da li želite i brisanje vaših ličnih podataka, u suprotnom ćemo ih samo ograničiti. Takođe imate pravo, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktni marketing (što uključuje profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom), ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašoj saglasnosti, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podneti žalbu lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom telu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo vam zahvalni ako nas prvo kontaktirate kako bismo pokušali da rešimo vaš problem - naše kontakt podatke možete pronaći ispod.

Možete ostvariti svoja prava u odnosu na nas popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno rešimo vaš zahtev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne da bismo potvrdili vaš identitet i pregledali vaš zahtev. Za zahteve podnete telefonom ili e-poštom, potrebno je da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da dovoljno detaljno opišete svoj zahtev da bismo mogli pravilno da ga procenimo i odgovorimo na njega. Ako ne možemo da potvrdimo vaš identitet radi zahteva za pristup i brisanje sa navedenim podacima, možemo od vas zatražiti dodatne podatke. Ova prava možete ostvariti u odnosu na sve zajedničke kontrolore navedene u ovom obaveštenju.

4. Kontaktne informacije

Da biste ostvarili svoja prava, pogledajte Odeljak 3 gore. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa temom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Kompanija: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-pošta: globdpo@volvocars.com

Veb-sajt: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Izmene ovog obaveštenja

Zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmenimo našu politiku privatnosti i ažuriramo ovo obaveštenje o privatnosti po potrebi. Kad god unesemo bitne izmene u ovo obaveštenje, a posebno kada je ovo obaveštenje u skladu sa vašom saglasnošću, obavestićemo vas o promenama. Ovo obaveštenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se pojavljuje na vrhu dokumenta.