DOŽIVOTNA GARANCIJA KUPCU NA ORIGINALNE VOLVO REZERVNE DELOVE

Garantovani kvalitet

Doživotna garancija kupcu na originalne Volvo rezervne delove pokriva troškove popravke svih nedostataka u materijalu ili izradi, dokle god je vozilo u Vašem vlasništvu.

Malo dodatnog mira

Ukoliko brigu o Vašem Volvou prepustite našim stručnjacima, imaćete pravo na našu doživotnu garanciju kupcu na originalne Volvo rezervne delove. Dakle, bez obzira koliko kilometara pređete sa svojim Volvoom, sa našim servisnim stručnjacima i originalnim Volvo rezervnim delovima bićete bezbrižni.

Dostupno samo u ovlašćenom Volvo servisu

Volvo Cars garantuje, da će svi ugrađeni delovi u ovlašćenom Volvo servisu biti bez nedostataka u materijalu ili izradi. Garancija ne važi za dodatnu opremu i potrošne materijale, kao ni za delove koje je potrebno zameniti zbog spoljnih uticaja. Za potpune odredbe i uslove kliknite ispod.

Šta želite saznati o doživotnoj garanciji rezervnih delova (CLPW)?

Kada automobil promeni vlasnika,CLPW se završava, čak i ako je vozilo prodato unutar porodice.

Za nova vozila važi fabrička garancija, kao što je navadeno u servisnoj knjizi.

CLPW koncept važi za delove, kupljene po zvaničnoj publikaciji na lokalnom tržištu.

Ne. Bez računa (ili drugog dokumenta o kupovini) nije moguće iskoristiti prava iz CLPW. U slučaju gubitka računa, obratite se Vašem Volvo partneru o mogućnosti dobijanja kopije računa.

Ako ste kupili deo iz CLPW dobićete pomoć ovlašćenog Volvo servisa i u drugoj državi. U suštini, primenjivaće se isti postupak kao i za uobičajenu garanciju.

Ne.

Ne, prava iz CLPW možete koristiti samo za delove koji su kupljeni i ugrađeni u ovlašćenom Volvo servisu.

Da, takođe za takve vrste delova važe sva prava iz CLPW.

Delovi kao npr. menjač, AC kompresor ili sistem upravljanja uključeni su u program CLPW, dok potrošni delovi tj. delovi koji se troše, kočione pločice ili metlice brisača nisu uključene. Tačna lista je objavljena u CLPW priručniku.

Da. I drugi deo, koji je pokvaren zbog kvara dela iz CLPW će biti besplatno zamenjen.

Da, ali u primeru da je njegova zamena bila potrebna ubrzo nakon njegove ugradnje iz nepoznatih razloga i postoji sumnja za grešku u izradi, deo bi zamenili iz CLPW.

Da. Takođe za takav deo, koji je plaćen samo delimično od strane kupca, važe ista prava iz CLPW.

Ne. Sve dok je vozilo prijavljeno na istu osobu u trenutku kupovine i zamene dela.

Ne, prava iz CLPW važe samo za delove koje je stranka platila.

Da, delovi za koje je stranka platila samo deo iznosa, podležu istim pravima iz CLPW.

Da, uključeni su i troškovi rezervnog dela, kao i troškovi zamene.

Ne. Ovo je dodatna korist za kupce, gde finansijsku stranu u potpunosti snosi uvoznik.

Takvi primeri će se tretirati kao i ranije. Ako postoji poseban ugovor, odredbe ovog ugovora će važiti i dalje. U suprotnom, kompanije mogu podneti zahtev za prava iz CLPW, ali je potom potrebno utvrditi da li je u pitanju greška u izradi proizvoda.

Ne. Stranke ne želimo obavezati da vrše redovne servisne preglede u ovlašćenom Volvo servisu, uslov je da se vozilo održava po Volvo standardima.