DOŽIVOTNA GARANCIJA KUPCU NA ORIGINALNE VOLVO REZERVNE DELOVE

Garantovani kvalitet

Doživotna garancija kupcu na originalne Volvo rezervne delove pokriva troškove popravke svih nedostataka u materijalu ili izradi, dokle god je vozilo u Vašem vlasništvu.

Malo dodatnog mira

Ukoliko brigu o Vašem Volvou prepustite našim stručnjacima, imaćete pravo na našu doživotnu garanciju kupcu na originalne Volvo rezervne delove. Dakle, bez obzira koliko kilometara pređete sa svojim Volvoom, sa našim servisnim stručnjacima i originalnim Volvo rezervnim delovima bićete bezbrižni.

Dostupno samo u ovlašćenom Volvo servisu

Volvo Cars garantuje, da će svi ugrađeni delovi u ovlašćenom Volvo servisu biti bez nedostataka u materijalu ili izradi. Garancija ne važi za dodatnu opremu i potrošne materijale, kao ni za delove koje je potrebno zameniti zbog spoljnih uticaja. Za potpune odredbe i uslove kliknite ispod.

Šta želite saznati o doživotnoj garanciji rezervnih delova (CLPW)?

Da li CLPW važi ako vozilo prodamo u krugu porodice?

Kada automobil promeni vlasnika,CLPW se završava, čak i ako je vozilo prodato unutar porodice.

Zašto ne važi CLPW od kupovine novog vozila?

Za nova vozila važi fabrička garancija, kao što je navadeno u servisnoj knjizi.

Zašto ne važi CLPW na delove, kupljene pre dolaska koncepta na tržište Srbije?

CLPW koncept važi za delove, kupljene po zvaničnoj publikaciji na lokalnom tržištu.

Da li mogu iskoristiti CLPW za rezervni deo u slučaju da izgubim račun?

Ne. Bez računa (ili drugog dokumenta o kupovini) nije moguće iskoristiti prava iz CLPW. U slučaju gubitka računa, obratite se Vašem Volvo partneru o mogućnosti dobijanja kopije računa.

Rezervni deo koji sam kupio sa CLPW se pokvario na putovanju u drugoj državi. Kakav je postupak?

Ako ste kupili deo iz CLPW dobićete pomoć ovlašćenog Volvo servisa i u drugoj državi. U suštini, primenjivaće se isti postupak kao i za uobičajenu garanciju.

Da li postoje ograničenja za zamenu istog dela više puta sa CLPW?

Ne.

Da li imam prava iz CLPW za delove koje sam ugradio sam odnosno u neovlašćenom servisu?

Ne, prava iz CLPW možete koristiti samo za delove koji su kupljeni i ugrađeni u ovlašćenom Volvo servisu.

Da li važi garancija iz CLPW takođe za obnovljene Volvo originalne delove?

Da, takođe za takve vrste delova važe sva prava iz CLPW.

Za koje delove važi CLPW, tj. za koje ne važi?

Delovi kao npr. menjač, AC kompresor ili sistem upravljanja uključeni su u program CLPW, dok potrošni delovi tj. delovi koji se troše, kočione pločice ili metlice brisača nisu uključene. Tačna lista je objavljena u CLPW priručniku.

Ako deo iz CLPW ošteti drugi deo, da li je taj drugi deo pokriven garancijom?

Da. I drugi deo, koji je pokvaren zbog kvara dela iz CLPW će biti besplatno zamenjen.

Da li amortizeri spadaju pod delove koji se troše?

Da, ali u primeru da je njegova zamena bila potrebna ubrzo nakon njegove ugradnje iz nepoznatih razloga i postoji sumnja za grešku u izradi, deo bi zamenili iz CLPW.

Šta ako su deo delimično platili Volvo i kupac? Da li je za takav deo moguće koristiti prava iz CLPW?

Da. Takođe za takav deo, koji je plaćen samo delimično od strane kupca, važe ista prava iz CLPW.

Moje vozilo upotrebljava više vozača. Da li iz tog razloga postoje ograničenja iz CLPW?

Ne. Sve dok je vozilo prijavljeno na istu osobu u trenutku kupovine i zamene dela.

Da li važe bilo koja prava iz CLPW za deo koji je bio zamenjen tokom garantnog roka za novo vozilo?

Ne, prava iz CLPW važe samo za delove koje je stranka platila.

Da li se CLPW odnosi na deo koji je delimično platio kupac, npr. delimično kupac, delimično osiguranje ili zadovoljstvo kupaca.

Da, delovi za koje je stranka platila samo deo iznosa, podležu istim pravima iz CLPW.

Da li su u ove troškove uključeni i troškovi zamene?

Da, uključeni su i troškovi rezervnog dela, kao i troškovi zamene.

Da li se povećava cena rezervnih delova zbog uvođenja CLPW?

Ne. Ovo je dodatna korist za kupce, gde finansijsku stranu u potpunosti snosi uvoznik.

Šta ako je vlasnik vozila firma, npr. taksi ili lizing?

Takvi primeri će se tretirati kao i ranije. Ako postoji poseban ugovor, odredbe ovog ugovora će važiti i dalje. U suprotnom, kompanije mogu podneti zahtev za prava iz CLPW, ali je potom potrebno utvrditi da li je u pitanju greška u izradi proizvoda.

Da li je obavezno vršiti redovne servisne inspekcije u ovlašćenom Volvo servisu kako bismo ostvarili prava iz CLPW?

Ne. Stranke ne želimo obavezati da vrše redovne servisne preglede u ovlašćenom Volvo servisu, uslov je da se vozilo održava po Volvo standardima.