Verzija članka 2022.129.0

Obaveštenje o privatnosti – Ankete potrošača

Važi od:

Izdato kod:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kao što je definisano u nastavku) obrađuje vaše lične podatke kada učestvujete u jednoj od naših anketa potrošača (u daljem tekstu „Anketa potrošača“).

U nastavku možete naći:

1. Ko smo mi

Subjekti koji su zajednički odgovorni za obradu ličnih podataka u vezi sa anketama potrošača su Volvo Car Corporation, sa sedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Švedska, registarski broj kompanije 556074-3089 i VCAG d.o.o. Podgorica, sa sedištem na adresi Bul.Dr.Ibrahima Koristovića BB, Podgorica, registarski broj kompanije 03237656, u daljem tekstu „Volvo Cars”, „mi“ ili „nas“.

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Kada komunicirate sa našom anketom potrošača, obrađujemo sledeće kategorije podataka o vama:

 • Identifikatori kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, pozdrav, starost, pol, poštanski broj i grad. Ove podatke obrađujemo da bismo poslali anketu potrošača i procenili učinak potrošača segmentacijom. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da poboljšamo poslovnu svrhu i korisničko iskustvo na koje se odnosi vaš odgovor na anketu (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Podaci o vašem vozilu kao što su tip vozila, identifikacioni broj vozila (VIN) i registarski broj (REG). Ove podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da procenimo radnje na terenu i performanse garancije (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Vrsta ugovora, broj pretplate, veza vozila (datum početka i završetka vrste ugovora/prodaje). Ove podatke obrađujemo da bismo poslali anketu potrošača i procenili učinak potrošača segmentacijom što nam omogućava da poboljšamo opšte poslovanje i iskustvo potrošača. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da poboljšamo poslovnu svrhu i korisničko iskustvo na koje se odnosi vaš odgovor na anketu (čl. 6(1)(f) GDPR).
 • Stope otvaranja/klikova. Ove podatke obrađujemo za statističku analizu i merenje opsega, kao i za razumevanje interesa naših potrošača. Za ovu analizu, pozivnice putem e-pošte sadrže takozvane veb monitore ili piksele za praćenje, koji prikazuju slikovne datoteke od jednog piksela koje mere da li su mejlovi otvoreni i da li je bilo klikova koji su doveli do naše veb stranice. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa da razumemo ukupni učinak ankete i interakciju ankete (čl. 6(1)(f) GDPR). Ako ne želite da se ovo merenje izvrši, možete da podesite svoj program za e-poštu da ne preuzima slike/medije automatski.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Vaši odgovori na anketu će se čuvati do pet (5) godina od trenutka kada pošaljete svoj odgovor, nakon čega će biti anonimni.

Da bi vaši odgovori bili sigurni, poziv za povratne informacije vam pruža individualizovani upitnik kojem nijedna druga osoba ne može pristupiti. Veb lokacija ankete i naši objekti za skladištenje podataka imaju bezbednosne mere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmene informacija pod našom kontrolom.

Samo određeni zaposleni imaju pristup ličnim podacima koje nam date. Oni imaju pristup samo u svrhu obrade predmeta, analize podataka i kontrole kvaliteta.

4. Sa kim delimo vaše lične podatke

Podelićemo vaše lične podatke sa sledećim kategorijama trećih lica, na osnovu potrebe:

 • Naši procesori koji podržavaju našu aktivnost uopšte, kao što su dobavljači IT rešenja;
 • Naši obrađivači koji podržavaju isporuku ankete potrošača, koji su ugovorom ograničeni u mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga za nas u skladu sa svim važećim ugovorima o obradi podataka:
  • Medallia, Inc (EU, Sjedinjene Države) – Upravljanje iskustvom kupaca.

Vaši lični podaci će biti otkriveni i obrađeni od strane vašeg izabranog prodavca (ako je primenjivo) i kompanija u istoj grupi kompanija kao Volvo Cars. U vezi sa kompanijama u okviru iste grupe kompanija kao Volvo Cars koje se nalaze van EEA, mi ćemo preneti vaše lične podatke na osnovu Standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Evropska komisija.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju vršimo

Prema GDPR-u, imate posebna zakonska prava u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ovo je ukratko objašnjeno u nastavku, a možete ih primeniti popunjavanjem dole navedenog namenskog obrasca.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u svakom trenutku povući saglasnost sa važenjem u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Ako zatražite dodatne kopije svojih ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu koju zasnivamo na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim merama za prenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je izvan EU i EEA ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je izvan EU i EEA.
 3. Pravo na ispravku: Od nas možete zatražiti ispravljanje netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da, lične podatke koji se stalno koriste, a koji su u našem posedu ili pod našom kontrolom, održimo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: od nas možete dobiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda koji nam je potreban za proveru tačnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade, a ne brisanje vaših ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali vama su neophodni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok mi proveravamo da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše.
 5. Pravo na prenosivost: imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam dostavili i, ako je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji, ako:
  1. obrađujemo vaše lične podatke automatizovanim sredstvima;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti ili je naša obrada vaših ličnih podataka neophodna za sprovođenje ili izvršenje ugovora čiji ste potpisnik;
  3. vaše lične podatke ste nam vi dostavili; i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica.
  Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku. Vaše pravo na primanje vaših ličnih podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da vaši lični podaci budu preneti od nas drugoj organizaciji je vaše pravo ako je takav prenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo udovoljiti ovom zahtevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada neophodna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa zakonom Unije ili država članica kojima podležemo;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe; ili
  4. za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 7. Pravo na prigovor: Možete se usprotiviti - u bilo kom trenutku - obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da se obrada ne zasniva na vašem pristanku, već na našim legitimnim interesima ili interesima trećih lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako možemo izneti uverljive legitimne razloge i prevashodni interes za obradu ili za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako se protivite obradi, navedite da li želite i brisanje vaših ličnih podataka, u suprotnom ćemo ih samo ograničiti. Takođe imate pravo, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktni marketing (što uključuje profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom), ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašoj saglasnosti, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podneti žalbu lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom telu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo vam zahvalni ako nas prvo kontaktirate kako bismo pokušali da rešimo vaš problem - naše kontakt podatke možete pronaći ispod.

Možete ostvariti svoja prava u odnosu na nas popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno rešimo vaš zahtev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne da bismo potvrdili vaš identitet i pregledali vaš zahtev. Za zahteve podnete telefonom ili e-poštom, potrebno je da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da dovoljno detaljno opišete svoj zahtev da bismo mogli pravilno da ga procenimo i odgovorimo na njega. Ako ne možemo da potvrdimo vaš identitet radi zahteva za pristup i brisanje sa navedenim podacima, možemo od vas zatražiti dodatne podatke.

Ova prava možete ostvariti u odnosu na sve zajedničke kontrolore navedene u ovom obaveštenju.

6. Kontaktne informacije

Da biste ostvarili svoja prava, koristite gore navedeni odgovarajući veb obrazac. Ako imate bilo kakva druga pitanja u vezi sa predmetom zaštite ličnih podataka, možete direktno kontaktirati kompaniju Vcag d.o.o. koja je navedena kao zajednički kontrolor u ovom obaveštenju o privatnosti, na kontakt podatke navedene ovde: https://www.volvocars.com/rs.

Takođe možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka u kompaniji Volvo Car Corporation na sledeći način:

Kompanija: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-pošta: globdpo@volvocars.com

7. Promene u našem Obaveštenju o privatnosti

Zadržavamo pravo, po svom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenimo naša obaveštenja o privatnosti i ažuriramo i izmenimo ovo obaveštenje o privatnosti. Iz tog razloga, preporučujemo vam da se neprestano pozivate na ovo obaveštenje o privatnosti. Ovo obaveštenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se pojavljuje na vrhu dokumenta. Obrađivaćemo vaše lične podatke na način koji je u skladu sa obaveštenjem o privatnosti pod kojim su prikupljeni, osim ako nemamo vaš pristanak da se prema njima odnosimo drugačije.