Verzija članka 2021.186.0

Obaveštenje o privatnosti - Aplikacija Volvo Cars

Važi od:

Izdato kod:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kako je dole definisano), a ponekad i drugi entiteti, obrađuju vaše lične podatke kada koristite mobilnu aplikaciju Volvo Cars (u daljem tekstu „Aplikacija Volvo Cars"), koja vas održava povezanim sa vašim Volvo vozilom.

Aplikacija Volvo Cars ima nekoliko funkcionalnosti koje uključuju različite vrste obrade ličnih podataka, što ćemo objasniti u nastavku. U zavisnosti od vašeg tržišta i vrste pretplate koju imate, ove funkcionalnosti se mogu grupisati na sledeći način:

 • Usluge Volvo Cars - ovo uključuje aspekte navedene u odeljcima 2.1 (Usluge za vozila na daljinu Volvo Cars), 2.2 (Dnevnik vožnje), 2.3 (Deljenje automobila sa funkcijom Gost), 2.4 (Analitika aplikacija), 2.5 (Istraživanje i razvoj), 2.6 (Vaša pretplata za aplikaciju Volvo Cars) ispod.

U nastavku možete naći:

1. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Odgovornost za obradu vaših ličnih podataka u aplikaciji Volvo Cars je podeljena kako sledi u nastavku:

 • Subjekat odgovoran za glavnu obradu ličnih podataka u vezi sa uslugama za vozila na daljinu Volvo Cars, dnevnikom vožnje, deljenjem automobila sa funkcijom Gost, analitikom aplikacije, kao i za istraživanje i razvoj, je Volvo Car Corporation, sa sedištem u Assaru Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, matični broj kompanije 556074-3089, u daljem tekstu „Volvo Cars".

2. Prikupljeni lični podaci, zašto i koliko dugo

Kao što je ranije pomenuto, aplikacija Volvo Cars dolazi sa brojnim različitim funkcijama, u zavisnosti od modela vašeg automobila i vašeg tržišta - neke od dole opisanih funkcija možda neće biti primenjive na vas.

2.1. Usluge za vozila na daljinu Volvo Cars

Prikupljamo identifikatore (poput vašeg imena i prezimena, broja telefona, Volvo ID-a (adresa e-pošte), identifikacionog broja vozila „VIN", jedinstveni identifikator uređaja i push token obaveštenja) i istoriju kupovine (period vlasništva, sve pretplatne usluge na koje ste prijavljeni, model i godina vašeg vozila i odgovarajuće specifikacije vozila).

Ove informacije koristimo za pružanje usluga za vozila na daljinu Volvo Cars, kao što je mogućnost daljinskog upravljanja vozilom (npr. predklimatizacija, otključavanje/zaključavanje vrata, daljinsko pokretanje/zaustavljanje motora, trenutna spoljna temperatura, primanje obaveštenja o alarmu za krađu), pregled stanja vašeg vozila (npr. nivo goriva, nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla, nivo kočione tečnosti, status zaključavanja vrata, upozorenja o pritisku ili održavanju pneumatika, stanje akumulatora ili drugi indikatori statusa vozila).

Ove informacije takođe koristimo za slanje push obaveštenja u okviru aplikacije Volvo Cars vezanih za predstojeće podsetnike za održavanje i servisiranje vašeg vozila. Za hibridne i potpuno električne automobile skladištimo lokaciju za punjenje kako bismo mogli da ponudimo prigodan način za planiranje punjenja. Prikupljamo podatke o lokaciji vašeg vozila, kao i, ako to dozvoljavate, lokaciju vašeg mobilnog uređaja kako biste mogli koristiti funkcije mape u aplikaciji Volvo Cars i da vam pokažemo vaš položaj u odnosu na vaš Volvo na mapi.

Ako niste upitani da li pristajete na bilo kakvu obradu podataka, razlog zašto obrađujemo te podatke je da bismo izvršili naš ugovor sa vama (Čl. 6.1. (b) GDPR-a).

Ako nam putem mobilnih podešavanja odobrite pristup podacima o vašoj lokaciji, kalendarima i kontaktima, mi ćemo ih obraditi kako bismo vam pružili jednostavan način slanja lokacije tačke interesa sa vašeg telefona u automobil na osnovu vaše kontakt liste, kalendara događaja ili rezultata pretrage. Pravni osnov za ovu obradu je vaša saglasnost (Čl. 6.1.(a) GDPR).

Kada vaša pretplata na Volvo Cars prestane, detalji povezani sa ovom uslugom, uključujući vaše lične podatke, biće izbrisani nakon devedeset (90) dana. Obratite pažnju da pretplata na Volvo Cars prati automobil, pa ako dođe do promene vlasništva, vi kao prodavac ste odgovorni da isključite svoj automobil iz aplikacije i izbrišete podatke. Ovo važi i za registrovanog primarnog vozača u slučaju iznajmljivanja automobila. Pratite ovu vezu za uputstva.

2.2. Dnevnik vožnje

Aplikacija Volvo Cars vam omogućava da izaberete da evidentirate svoj dnevnik vožnje. Ovo bi vam moglo biti korisno ako, na primer, naplaćujete trošak po kilometraži. Dnevnik vožnje morate aktivirati, u suprotnom ostaje neaktivan i podaci se ne prikupljaju.

Ako ipak aktivirate dnevnik vožnje, prikupljamo vaše identifikatore (kao što su ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte i VIN) i automatski prikupljamo podatke o lokaciji vašeg vozila putem telematike vašeg vozila (pokretanje i zaustavljanje ili neprekidno u zavisnosti od tipa automobila kako je dole opisano) radi identifikacije svakog putovanja, uključujući informacije vezane za putovanje (vreme, udaljenost, potrošnja goriva i/ili električne energije, proizvodnja električne energije ako je hibridna) i kilometražu. Za benzinske i dizel automobile, dnevnik vožnje sadrži samo početni i ciljni položaj svakog ciklusa vožnje. Međutim, ako imate hibridni/twin engine model, dnevnik vožnje takođe uključuje informacije o vašim rutama.

Ove podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka (Čl. 6.1.(a) GDPR).

Po pravilu se podaci dnevnika vožnje čuvaju 100 dana. U posebnim situacijama, kao što su automobili koji imaju koristi od Dopune povrata, podaci dnevnika vožnje se čuvaju 500 dana.

Dnevnik vožnje možete u svakom trenutku deaktivirati i u tom slučaju podaci će prestati da se prikupljaju. Ovo, međutim, ne pokreće automatski brisanje prethodno prikupljenih podataka.

2.3. Deljenje automobila sa funkcijom Gost

Kada koristite deljenje automobila sa funkcijom Gost dostupnom preko aplikacije Volvo Cars obrađujemo sledeće lične podatke:

 1. Vaš i Volvo ID vašeg gosta za identifikaciju i kako biste mogli da sačuvate individualna podešavanja zasebno.
 2. Broj mobilnog telefona vas i vašeg gosta - radi slanja pozivnica gostima putem SMS-a.
 3. Model vozila, godinu modela, boju vozila, registarsku tablicu i lokaciju automobila kako bi gostu bio olakšan pronalazak automobila.
 4. Status zaključavanja vrata automobila da biste otvorili i zaključali automobil i uverili se da je automobil zaključan nakon upotrebe.
 5. Podaci dnevnika vožnje (ako su omogućeni) gostujućih putovanja dostupni su i gostu i primarnom vozaču, svi podaci dnevnika vožnje dostupni su samo primarnom vozaču.

Pravni osnov za obradu vaših podataka je vaš ugovor sa nama (Čl. 6.1. (b) GDPR-a), dok je pravni osnov za obradu ličnih podataka gosta naš legitimni interes (čl. 6.1. (f) GDPR-a) kako biste imali koristi od funkcije deljenja automobila.

Zadržaćemo ove lične podatke sve dok 1) primarni vozač ne ukloni gosta, 2) prema pravilima čuvanja dnevnika vozača ili 3) dok pretplata ne istekne i prestane, šta god prvo nastupi.

2.4. Analitika aplikacije

Merimo način na koji se naša aplikacija koristi kako bismo bolje razumeli ponašanje korisnika i poboljšali upotrebljivost i pouzdanost aplikacije, kao i stekli uvid u to kako se usluge koriste i poboljšali vaše iskustvo sa tim uslugama. To radimo pomoću opcije Google Analytics (u ograničenom režimu) i obrađujemo ID vašeg uređaja, IP adresu uređaja (pseudonimiziranu odmah nakon preuzimanja), Volvo ID i status veze vozila.

Pravni osnov za ovu obradu podataka je naš legitimni interes ((Čl. 6.1.f) GDPR) da poboljšamo upotrebu i iskustvo naše aplikacije i naših usluga.

Ovi podaci će se čuvati četrnaest (14) meseci od prikupljanja.

2.5. Istraživanje i razvoj

U svrhe istraživanja i razvoja, da bismo bolje razumeli kako poboljšati naše proizvode i usluge i koje nove razvijati, koristimo pristup zasnovan na podacima i koristimo sredstvo (kao što je VIN), proizvod (kao što je korišćenje aplikacije Volvo Cars), podatke o kupcima (kao što je Volvo ID) i podatke o prodaji (kao što je prodaja ili servisiranje maloprodaje) za informisanje o pravcu razvoja naših proizvoda i usluga. Obrada obuhvata širok spektar analitike, modelovanja i istraživanja koje obavljaju naši analitičari i naučnici za podatake.

Pravni osnov za ovu obradu je naš legitimni interes ((Čl. 6.1.f) GDPR). Gde je to moguće, analize ograničavamo na anonimne ili pseudonimizirane podatke. Obrada ne uključuje nikakve automatizovane odluke koje se tiču vas.

Zadržavamo ove podatke deset (10) godina.

2.6. Vaša pretplata na aplikaciju Volvo Cars

Ako imate pretplatu na usluge za vozila na daljinu Volvo Cars, dobićete priliku da obnovite ovu uslugu u aplikaciji Volvo Cars. Kada to učinite, kao i za upravljanje pretplatom, obrađujemo vaše identifikatore (kao što su ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, VIN) i vaš status kupovine i istoriju. Svrha naše obrade je administriranje i nadgledanje vaše kupovine (od kupovine do isporuke), uključujući sve neophodne kontakte sa vlastima za službeno izveštavanje, administriranje vašeg zahteva za povezane usluge, praćenje isporuke i saopštavanje ažuriranja u vezi sa uslugama koju ste kupili. Za obradu vaših plaćanja koristimo nezavisnog dobavljača plaćanja i to je zasebna obrada vaših ličnih podataka sa njihove strane; možete pročitati više o praksama privatnosti našeg obrađivača plaćanja u odeljku 3 ispod.

Pravni osnov za našu obradu vaših ličnih podataka je da je ta obrada neophodna za izvršenje našeg ugovora (Čl. 6.1. (b) GDPR-a) sa vama.

Zadržaćemo vaše lične podatke devedeset (90) dana po isteku vaše pretplate Volvo Cars kako bi se omogućio nastavak usluge ako odlučite da se ponovo pretplatite. Osim toga, deset (10) godina ćemo arhivirati podatke koji se odnose na vašu kupovinu radi usklađivanja sa računovodstvenim propisima i zakonodavstvom o finansijskim izveštajima - ovo je zakonska obaveza (Čl. 6.1. (c) GDPR-a).

3. Kako se dele vaši lični podaci

Gore navedena obrada od strane kompanije Volvo Car Corporation uključuje obradu vaših ličnih podataka sa sledećim kategorijama trećih strana, na osnovu potrebe da se zna:

Obrađivanje od strane obrađivača

Naše kategorije obrađivača koji podržavaju isporuku aplikacije Volvo Cars su:

 • dobavljač usluga povezivanja u oblaku;
 • hosting podataka;
 • push obaveštenja;
 • distribucija e-pošte;
 • funkcionalnost ćaskanja i rukovanje brigom o korisnicima;
 • odabrane maloprodaje Volvo Car za digitalne rezervacije usluga i Volvo Valet; i
 • dobavljač rukovanja fakturama za pretplatu.

Oni su ugovorom ograničeni u mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga nama, u skladu sa svim važećim ugovorima o obradi podataka. U nekim od ovih situacija upotreba obrađivača uključuje ograničen prenos ličnih podataka izvan Evropske unije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da takvi transferi budu ograničeni na neophodni minimum i uključuju samo podatke koji vas ne mogu direktno identifikovati i stoga predstavljaju vrlo nizak rizik u slučaju neovlašćenog otkrivanja podataka.

Deljenje sa ostalim članovima kompanije Volvo Car Group

Podaci pomenuti u odeljcima 2.5 i 2.6 gore dele se sa našom kompanijom za nacionalne prodaje u zemlji odakle podaci potiču, u sledeće svrhe:

 • Procena učinka maloprodaje;
 • Briga o kupcima;
 • Segmentiranje tržišta;
 • Procena produžetka i reaktivacije pretplate.

Deljenje sa drugim trećim stranama (zasebni kontrolori)

Plaćanja obrađujemo preko trećih lica koja prikupljaju podatke o plaćanju direktno od vas i ne dele ih sa nama:

 • Stripe Inc. (pružalac usluga plaćanja, obračuna, fakturisanja i administracije pretplate). Možete pogledati njihovu politiku privatnosti na https://stripe.com/en-se/privacy

Aplikacija Volvo Cars koristi Google Maps za prikaz vaše lokacije i lokacije vašeg vozila. Možete pogledati njihovu politiku privatnosti na https://policies.google.com/privacy.

4. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Kao subjekat podataka, imate specifična zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ovo je ukratko objašnjeno u nastavku, a možete ih primeniti popunjavanjem dole navedenog namenskog obrasca.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u svakom trenutku povući saglasnost sa važenjem u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Ako zatražite dodatne kopije svojih ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu koju zasnivamo na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim merama za prenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je izvan EU i EEA ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je izvan EU i EEA.
 3. Pravo na ispravku: Od nas možete zatražiti ispravljanje netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da, lične podatke koji se stalno koriste, a koji su u našem posedu ili pod našom kontrolom, održimo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: od nas možete dobiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda koji nam je potreban za proveru tačnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade, a ne brisanje vaših ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali vama su neophodni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok mi proveravamo da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše.
 5. Pravo na prenosivost: imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam dostavili i, ako je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji, ako:
  1. obrađujemo vaše lične podatke automatizovanim sredstvima;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti ili je naša obrada vaših ličnih podataka neophodna za sprovođenje ili izvršenje ugovora čiji ste potpisnik;
  3. vaše lične podatke ste nam vi dostavili; i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica.
  Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku. Vaše pravo na primanje vaših ličnih podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da vaši lični podaci budu preneti od nas drugoj organizaciji je vaše pravo ako je takav prenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo udovoljiti ovom zahtevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada neophodna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa zakonom Unije ili država članica kojima podležemo;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe; ili
  4. za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 7. Pravo na prigovor: Možete se usprotiviti - u bilo kom trenutku - obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da se obrada ne zasniva na vašem pristanku, već na našim legitimnim interesima ili interesima trećih lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako možemo izneti uverljive legitimne razloge i prevashodni interes za obradu ili za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako se protivite obradi, navedite da li želite i brisanje vaših ličnih podataka, u suprotnom ćemo ih samo ograničiti. Takođe imate pravo, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktni marketing (što uključuje profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom), ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašoj saglasnosti, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podneti žalbu lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom telu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo vam zahvalni ako nas prvo kontaktirate kako bismo pokušali da rešimo vaš problem - naše kontakt podatke možete pronaći ispod.

Možete ostvariti svoja prava u odnosu na nas tako što ćete popuniti ovaj obrazac (prvo izaberite svoju državu ili region, zatim otvorite i popunite onlajn obrazac), što će nam pomoći da se pravilno pozabavimo vašim zahtevom. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne da bismo potvrdili vaš identitet i pregledali vaš zahtev. Za zahteve podnete telefonom ili e-poštom, potrebno je da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da dovoljno detaljno opišete svoj zahtev da bismo mogli pravilno da ga procenimo i odgovorimo na njega. Ako ne možemo da potvrdimo vaš identitet radi zahteva za pristup i brisanje sa navedenim podacima, možemo od vas zatražiti dodatne podatke.

Ova prava možete ostvariti u odnosu na sve zajedničke kontrolore navedene u ovom obaveštenju.

5. Kontaktne informacije

Da biste ostvarili svoja prava, pogledajte odeljak 4 gore. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa temom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com.

6. Promene u našem Obaveštenju o privatnosti

Zadržavamo pravo, po svom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenimo naša obaveštenja o privatnosti i ažuriramo i izmenimo ovo obaveštenje o privatnosti. Kad god unesemo bitne izmene u ovo obaveštenje, a posebno kada je ovo obaveštenje u skladu sa vašom saglasnošću, obavestićemo vas o promenama. Ovo obaveštenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se pojavljuje na vrhu dokumenta.