Verzija članka 2021.186.0

Obaveštenje o privatnosti - Volvo ID

Važi od:

Izdato kod:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kako je definisano dole) obrađuje vaše lične podatke kada kreirate i koristite svoj Volvo ID za pristup uslugama u okviru digitalnog ekosistema Volvo Cars (u daljem tekstu „Volvo ID").

U nastavku možete naći:

1. Ko smo mi

Subjekt odgovoran za obradu ličnih podataka u vezi sa kreiranjem i upotrebom vašeg Volvo ID-a je kompanija Volvo Car Corporation sa sedištem u Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, registarski broj kompanije 556074-3089, u daljem tekstu „Volvo automobili",„mi" ili „nas".

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Kreiranje i upotreba vašeg Volvo ID-a za pristup uslugama u okviru digitalnog ekosistema Volvo Cars uključuje obradu sledećih kategorija ličnih podataka:

Prikupljamo od vas vaše identifikatore (kao što su ime i prezime, telefonski broj, željeni jezik, država, adresa e-pošte i lozinka) da bismo kod nas kreirali nalog, omogućili vam pristup uslugama Volvo Cars za koje je potreban Volvo ID i za komunikaciju sa vama u vezi sa vašim Volvo ID-om. Pravni osnov ove obrade podataka je izvršavanje ugovora koji ste sklopili sa kompanijom Volvo Cars ((Čl. 6.1.b) GDPR-a).

Da bismo dali pregled vašeg Volvo ID-a i povezanih usluga na Volvo ID Portal-u, obrađujemo vaš Volvo ID, podatke o vozilu (VIN, detalje o vozilu) i usluge povezane sa vašim Volvo ID-om. Pravni osnov za ovu obradu je legitimni interes ((Čl. 6.1.f) GDPR-a) za navođenje svih vozila i usluga povezanih sa vašim Volvo ID-om.

Takođe obrađujemo vaše lične podatke u svrhu rešavanja problema, u vezi sa kreiranjem ili upotrebom vašeg Volvo ID-a, kako bismo poboljšali pouzdanost našeg proizvoda. Zatim koristimo deo vašeg Volvo ID-a (korisničko ime i korisnički ID). Pravna osnova za ovo je naš legitimni interes ((Čl. 6.1.f) GDPR-a) da vam obezbedimo stabilan i pouzdan proizvod.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Čuvaćemo vaše lične podatke sve dok imate registrovan Volvo ID. Ako izbrišete svoj Volvo ID (što možete učiniti putem Volvo ID Portala), Volvo ID zajedno sa povezanim podacima biće izbrisan trideset (30) dana nakon vašeg zahteva za brisanje.

4. Sa kim delimo vaše lične podatke

Naše kategorije obrađivača koji podržavaju isporuku Volvo ID-a su:

 • dobavljač usluga kreiranja naloga i potvrde autentičnosti;
 • hosting podataka
 • distribucija e-pošte i sms-ova
 • dobavljač usluga otkrivanja grešaka

Oni su ugovorom ograničeni u mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga nama, u skladu sa svim važećim ugovorima o obradi podataka. U nekim od ovih situacija upotreba obrađivača uključuje ograničen prenos ličnih podataka izvan Evropske unije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da takvi transferi budu ograničeni na neophodni minimum i uključuju samo podatke koji vas ne mogu direktno identifikovati i stoga predstavljaju vrlo nizak rizik u slučaju neovlašćenog otkrivanja podataka.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju vršimo

Kao subjekat podataka, imate specifična zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ovo je ukratko objašnjeno u nastavku, a možete ih primeniti popunjavanjem dole navedenog namenskog obrasca.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Ako ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u svakom trenutku povući saglasnost sa važenjem u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije u vezi sa ličnim podacima koje imamo o vama. Na zahtev ćemo vam dostaviti kopiju vaših ličnih podataka. Ako zatražite dodatne kopije svojih ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu koju zasnivamo na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim merama za prenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je izvan EU i EEA ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je izvan EU i EEA.
 3. Pravo na ispravku: Od nas možete zatražiti ispravljanje netačnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da, lične podatke koji se stalno koriste, a koji su u našem posedu ili pod našom kontrolom, održimo tačnim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: od nas možete dobiti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda koji nam je potreban za proveru tačnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade, a ne brisanje vaših ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nisu potrebni u svrhu obrade, ali vama su neophodni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok mi proveravamo da li naši legitimni razlozi prevazilaze vaše.
 5. Pravo na prenosivost: imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam dostavili i, ako je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji, ako:
  1. obrađujemo vaše lične podatke automatizovanim sredstvima;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašoj saglasnosti ili je naša obrada vaših ličnih podataka neophodna za sprovođenje ili izvršenje ugovora čiji ste potpisnik;
  3. vaše lične podatke ste nam vi dostavili; i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih lica.
  Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku. Vaše pravo na primanje vaših ličnih podataka ne sme negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da vaši lični podaci budu preneti od nas drugoj organizaciji je vaše pravo ako je takav prenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: imate pravo da zahtevate brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o vama. Moramo udovoljiti ovom zahtevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada neophodna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa zakonom Unije ili država članica kojima podležemo;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe; ili
  4. za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 7. Pravo na prigovor: Možete se usprotiviti - u bilo kom trenutku - obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da se obrada ne zasniva na vašem pristanku, već na našim legitimnim interesima ili interesima trećih lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako možemo izneti uverljive legitimne razloge i prevashodni interes za obradu ili za uspostavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva. Ako se protivite obradi, navedite da li želite i brisanje vaših ličnih podataka, u suprotnom ćemo ih samo ograničiti. Takođe imate pravo, u bilo kom trenutku i bez obzira na razlog, da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktni marketing (što uključuje profilisanje u meri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom), ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašoj saglasnosti, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podneti žalbu lokalnom nadzornom telu za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom telu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo vam zahvalni ako nas prvo kontaktirate kako bismo pokušali da rešimo vaš problem - naše kontakt podatke možete pronaći ispod.

Možete ostvariti svoja prava u odnosu na nas popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno rešimo vaš zahtev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne da bismo potvrdili vaš identitet i pregledali vaš zahtev. Za zahteve podnete telefonom ili e-poštom, potrebno je da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da dovoljno detaljno opišete svoj zahtev da bismo mogli pravilno da ga procenimo i odgovorimo na njega. Ako ne možemo da potvrdimo vaš identitet radi zahteva za pristup i brisanje sa navedenim podacima, možemo od vas zatražiti dodatne podatke.

6. Kontaktne informacije

Da biste ostvarili svoja prava, pogledajte odeljak 5 gore. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa temom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com.

7. Promene u našem Obaveštenju o privatnosti

Zadržavamo pravo, po svom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmenimo naša obaveštenja o privatnosti i ažuriramo i izmenimo ovo obaveštenje o privatnosti. Kad god unesemo bitne izmene u ovo obaveštenje, a posebno kada je ovo obaveštenje u skladu sa vašom saglasnošću, obavestićemo vas o promenama. Ovo obaveštenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se pojavljuje na vrhu dokumenta.