Verzija članka 2018.113.0

Pravni kontakti

Važi od:

Izdato kod:

Kontrolor

Volvo Car Corporation, švedsko pravno lice sa registarskim brojem kompanije 556074-3089 i sa registrovanom adresom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden, najčešće je kontrolor ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje Volvo Cars. Za specifične informacije o kontroloru u vezi sa obradom vaših ličnih podataka pozivamo se na obaveštenje o privatnosti koje vam je predstavljeno u vezi sa tim da su lični podaci prikupljeni.

Zaštita i privatnost podataka

Da biste ostvarili svoja prava kao subjekt podataka, npr. da biste dobili informacije ili pristup ličnim podacima koje Volvo Cars obrađuje, koristite ovaj VEB OBRAZAC.

Lokalni predstavnik

Volvo Cars ne poseduje informacije o obradi koju su izvršili nezavisni lokalni predstavnici. Za informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane naših nezavisnih lokalnih predstavnika, uključujući direktan marketing i druga pravna pitanja, kontaktirajte:

Volvo Car Corporation

Avd 50090, HB3S

405 31 Gothenburg

Sweden

volvors@vcag.net

Službenik za zaštitu podataka

Službenika za zaštitu podataka kompanije Volvo Cars možete dobiti putem e-pošte ili pošte kako je navedeno u nastavku:

E-pošta: globdpo@volvocars.com.

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, att: Službenik za zaštitu podataka, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.