"Sada možemo dodati i dimenziju vremena"

Marcus Rothoff, Direktor programa autonomne vožnje u Volvo Cars objašnjava šta će biti postignuto Drive Me projektom

Možete li nam reći nešto više o tome kako projekat Drive Me kompanije Volvo Cars radi?

Trenutno pravimo prototipe automobila, a 2017. godine prvi kupci će dobiti svoje autonomne automobile.

Prije toga neki od kupaca će imati priliku da istraže kako će se njihov život promijeniti sa autonomnom vožnjom. Sa njima ćemo provesti neko vrijeme kako bismo shvatili kako koriste svoj automobil, da bismo mogli vidjeti kakvu razliku autonomni automobil pravi.

Kada oni konačno dobiju svoj autonomni automobil, sarađivaćemo sa njima da bismo razumjeli kako je autonomna vožnja postala prirodni dio njihovog života. Želimo da saznamo koliko brzo će se naviknuti na njega, da li se on uklapa u njihov život, šta je njima bitno, kako možemo izgraditi povjerenje? Ukoliko naši kupci ne vjeruju svom automobilu, neće biti u mogućnosti da koriste dodatno vrijeme koje im on pruža.

Prva serija automobila za probu će biti visoko automatizovana, ali pošto tehnologija još uvijek nije validiran, vozači će morati da nadgledaju automobile, tj. sami će biti odgovorni za automobil. U toku probe automobili će se puštati u saobraćaj periodično. Jednom kada se tehnologija validira, to će biti početak IntelliSafe Autopilota i vozači neće više morati da nadgledaju svoj automobil.

Koji automobili će se koristiti u projektu Drive Me?

Koristićemo XC90.

Kakav dogovor je potreban sa nadležnima da bi se omogućio rad autonomnih automobila?

"Partneri u projektu Drive Me su nam švedska uprava za saobraćaj i švedska agencija za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je odgovorna za infrastrukturu, a agencija za zakone.

Mi istražujemo kako prilagoditi infrastrukturu da bi se samovozeći automobili što više iskoristili, ali rješenje mora omogućiti upotrebu i sa sadašnjom infrastrukturom jer u suprotnom nikada nećemo moći da prodajemo takve automobile.

Ono što je najbitnije za nas je da smo razdvojeni od nadolazećeg saobraćaja i da imamo detaljnu kartu na osnovu koje znamo gdje smo. U budućnosti možemo poboljšati puteve kako bismo više iskoristili autonomnu vožnju, i kada su u pitanju dostupne dionice puteva, kao i društvene prilike kao što je smanjenje gužve, poboljšana bezbijednost u saobraćaju i održivost.

Na primjer, automobili sa autonomnom vožnjom mogu optimizirati kapacitet zagušenih puteva uz pomoć dijeljenja informacija i kooperativne kontrole. Mogućnost komunikacije i optimizacije općeg toka će otvoriti nove mogućnosti kada je u pitanju planiranje saobraćaja. Putevi se mogu optimizovati, kao na primjer korištenjem užih traka.

Koje su implikacije automobila sa autonomnom vožnjom za osiguravajuća društva?

O Drive Me projektu razgovaramo sa različitim osiguravajućim društvima da bismo proučili kako će se osiguranje razvijati u budućnosti.

Automobili sa autonomnom vožnjom će biti dizajnirani sa osnovnim ciljem da se neće sudariti. Većina studija pokazuje da se od 90 do 95 procenata svih saobraćajnih nezgoda dešavaju zbog ljudskog faktora. Ovo će naravno uticati na osiguranje, smanjujući broj zahtjeva za osiguranje.

Šta se prema vašem mišljenju razlikuje u pristupu kompanije Volvo Cars kada je u pitanju autonomna vožnja?

Pri razvijanju autonomne vožnje mi smo fokusirani na vrijednost za kupca. Jedna od glavnih ponuda koje možemo dati našim kupcima je mogućnost da bezbijedno koriste vrijeme koje gube prilikom putovanja.

To znači da moramo da se zalažemo za zakone i podizanje svijesti o tome da naši vozači neće biti odgovorni kada je automobil u režimu autonomne vožnje.

Koliko smo daleko od toga da imamo potpuno autonomne serijski proizvedene automobile na putu?

Naš cilj je 2020. godina, ali samo u određenim područjima, vjerovatno u nekim gradovima gdje autonomna vožnja može biti od stvarne koristi za naše kupce. Naš projekat Drive Me će imati ograničen broj automobila sa autonomnom vožnjom na javnim putevima u 2017. godini. To će biti osnova za dalji rast.

Da li mislite da su ljudi spremni za to?

Da. Ako pogledate šta ljudi rade danas tokom putovanja, shvatite da su više nego spremni. Kada sjedite u koloni koja mili, vaše vrijeme otiče, a svi želimo da vrijeme koje imamo što bolje iskoristimo.

Kako će tehnologija IntelliSafe Autopilot napraviti revoluciju u putovanju?

To će otvoriti novu dimenziju posjedovanja automobila - sada možete imati besplatan pristup vremenu tokom putovanja.

Automobili su oduvijek bili simbol slobode. Slobode da putujete gdje i kada želite. Pri tom istražujući doživljaj u vožnji, luksuz i vaš automobil. Sada možemo dodati i dimenziju vremena.