Verze článku 2021.97.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Péče o zákazníky

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje způsob, jakým společnost Volvo Cars (definována níže) zpracovává vaše osobní údaje, když kontaktujete naše centrum péče o zákazníky a během komunikace s ním (dále jen „Dotazy na péči o zákazníky").

Níže naleznete:

 1. Kdo jsme;
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč;
 3. Jak dlouho vaše údaje uchováváme;
 4. S kým vaše osobní údaje sdílíme;
 5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme;
 6. Jak nás kontaktovat; a
 7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Kdo jsme

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Péče o zákazníky je společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o. se sídlem na adrese K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika, IČO 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 39848, dále jen „Volvo Cars", „my" nebo „nám/nás ".

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Během komunikace se službou Péče o zákazníky dochází ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

 1. Za účelem vyřešení problému, se kterým jste nás kontaktovali prostřednictvím internetu, aplikace, call centra nebo jiného kanálu, zpracujeme váš dotaz a poskytneme vám odpovídající podporu. Například odpovíme na vaše otázky týkající se produktů a služeb společnosti Volvo Cars nebo budeme řešit stížnosti. Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje, zákaznické údaje, údaje týkající se vozidla, daného případu a, pokud se zajímáte o registraci ke službě Care by Volvo, finanční údaje v souvislosti s vaší registrací. Právním základem zpracování údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6.1 f) GDPR).
 2. Chcete-li nás kontaktovat a pokud jste souhlasili s účastí na průzkumu, zpracujeme vaše údaje také za účelem zpracování průzkumu spokojenosti mezi zákazníky. Cílem této akce je získat a zanalyzovat zpětnou vazbu zákazníků na naše produkty, služby, značku a na komunikaci s námi. Za tímto účelem zpracujeme vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a vaše odpovědi na naše otázky. Právním základem zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6.1 a) GDPR).
 3. Nejste-li zatím zákazníkem Volvo Cars, zpracujeme vaše údaje také za účelem lead managementu, neboli procesu zpracování zájmů našich potenciálních nových zákazníků. To znamená, že si vás zadáme do našeho systému jakožto osobu, která se zajímá o naše produkty a/nebo služby. Za tímto účelem zpracujeme vaše jméno, preferovaný způsob, kterým si přejete být kontaktováni (telefon, e-mail nebo chat), kontaktní údaje, doporučeného nebo oblíbeného prodejce a konkrétní zájmy týkající se našich produktů a služeb. Právním základem zpracování údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6.1 f) GDPR).

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje, které se zpracovávají pro účely řízení případů, se po ukončení případu údajného poškození uchovávají po dobu 3 let nebo 10 let. Odpovědi z dotazníku průzkumu spokojenosti zákazníků jakožto i údaje zpracovávané pro účely řízení potenciálních zákazníků budou uchovány po dobu 6 měsíců.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran na základě principu nezbytné znalosti:

 • zpracovatelé podporující naši činnost na obecné rovině, například poskytovatelé IT řešení;
 • Naši zpracovatelé osobních údajů v rámci služby Péče o zákazníky jsou na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s každým z nich vázáni smluvním zákazem využívat vaše osobní údaje k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb naší společnosti.

5. Vaše práva v souvislosti ze zpracováním osobních údajů, které vykonáváme

Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů v našem systému, přistupovat k údajům, které o vás máme uložené, požádat o opravu nebo omezení rozsahu vašich údajů, požádat o jejich přenesení k jinému subjektu, požádat o vymazání vašich údajů a konečně můžete také podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Podrobné informace o vašich právech – o tom, co znamenají, kdy a jak je můžete uplatnit – najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků.

6. Jak nás kontaktovat

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte příslušný webový formulář uvedený výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně ověřovali. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.