Verze článku 2021.186.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – aplikace Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) a případně také další subjekty zpracovávají vaše osobní údaje, když používáte mobilní aplikaci Volvo Cars (dále jen aplikace „Volvo Cars"), která zajišťuje propojení s vaším vozidlem Volvo.

Aplikace Volvo Cars má několik funkcí, které zahrnují různé typy zpracování osobních údajů, jak popíšeme níže. V závislosti na trhu ve vaší zemi a typu vašeho předplatného lze tyto funkce seskupit takto:

 • Pojem „služby Volvo Cars“ zahrnuje aspekty zmíněné v oddílech 2.1 (Vzdálené služby Volvo Cars pro vozidla), 2.2 (Deník jízd), 2.3 (Sdílení vozidel s funkcemi hosta), 2.4 (Analýza aplikací), 2.5 (Výzkum a vývoj), 2.6 (Vaše předplatné aplikace Volvo Cars) níže.
 • Služby s přidanou hodnotou poskytované ve spolupráci s prodejci – například Digital Service Booking (část 2.9) nebo Volvo Valet (část 2.10).

Níže naleznete:

 1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů;
 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme (a proč) a jak dlouho je uchováváme;
 3. Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje sdíleny;
 4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 5. Kontaktní informace a
 6. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů v aplikaci Volvo Cars je rozdělena následovně:

 • Odpovědnost za hlavní část zpracování osobních údajů v souvislosti se vzdálenými službami společnosti Volvo Cars pro vozidla, deníkem jízd, službou sdílení vozidel s funkcí pro hosty, analýzou aplikací a výzkumem a vývojem nese společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registrační číslo společnosti 556074-3089, dále jen „Volvo Cars".
 • Za zpracování osobních údajů v případech, kdy nás kontaktujete, a také během marketingové komunikace je odpovědná společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o. se sídlem na adrese K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika, dále jen jako „národní prodejní společnost".
 • Služby prodejců rezervované prostřednictvím aplikace Volvo Cars (digitální rezervace služeb a Volvo Valet) zajišťují formou spolupráce společnosti Volvo Cars, národní prodejní společnost a prodejce Volvo Cars, u něhož danou službu požadujete (dále jen „prodejce Volvo") nebo „prodejce").

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme (a proč) a jak dlouho je uchováváme

Jak již bylo zmíněno dříve, aplikace Volvo Cars přichází s řadou různých funkcí v závislosti na modelu vašeho vozu a trhu ve vaší zemi – některé z níže popsaných funkcí pro vás nemusí být relevantní.

2.1. Služby vzdálených vozidel Volvo Cars

Shromažďujeme identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, Volvo ID (e-mailovou adresu), identifikační číslo vozidla („VIN"), jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push) a historii nákupů (včetně doby vlastnictví vozidla, všech předplacených služeb, k nimž jste se zaregistrovali, modelu a roku výroby vašeho vozidla a jeho specifikací).

Tyto informace používáme k poskytování vzdálených služeb Volvo Cars pro vozidla, jako je možnost dálkově ovládat vaše vozidlo (např. předběžná klimatizace interiéru, odemknutí/zamknutí dveří, vzdálené nastartování/vypnutí motoru, zjištění venkovní teploty, příjem upozornění v případě krádeže), sledování stavu vašeho vozidla (např. sledování hladiny paliva, hladiny kapaliny do ostřikovače, hladiny brzdové kapaliny, stavu zámku dveří, varování ohledně tlaku v pneumatikách nebo údržby, stavu hybridní baterie nebo jiných indikátorů stavu vozidla).

Tyto informace využíváme také k zasílání oznámení push v aplikaci Volvo Cars s připomenutím nadcházejících úkonů údržby a servisních intervalů pro vaše vozidlo. V případě hybridních a plně elektrických automobilů ukládáme polohu nabíjecích stanic, abychom mohli nabídnout pohodlné plánování cestovního itineráře včetně nabíjení. Shromažďujeme informace o poloze vašeho vozidla a také (pokud to povolíte) polohu vašeho mobilního zařízení, abyste v aplikaci Volvo Cars mohli používat mapové funkce a na mapě si mohli zobrazit svoji polohu vůči vašemu vozidlu Volvo.

Všude tam, kde není specificky vyžadován váš souhlas se zpracováním údajů, je důvodem pro jejich zpracování fakt, že jde o nezbytnou podmínku k tomu, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi (GDPR, čl. 6.1. (b)).

Pokud nám prostřednictvím mobilního nastavení udělíte přístup k vašim údajům o poloze, kalendářům a kontaktům, zpracováváme tato data tak, abyste si mohli ze svého telefonu do automobilu snadno odesílat polohu různých bodů zájmu, včetně zohlednění vašeho seznamu kontaktů, událostí kalendáře či výsledků hledání. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas (GDPR, čl. 6.1. (a)).

Po vypršení vaší registrace ke službě Volvo Cars budou všechny údaje související s touto službou, včetně vašich osobních údajů, po 90 (devadesáti) dnech smazány. Mějte na paměti, že předplatné služby Volvo Cars se váže vždy k vozu, takže pokud dojde ke změně majitele, máte jako prodejce odpovědnost za odpojení vozu od aplikace a smazání svých dat. To platí také pro registrovaného primárního řidiče v případě pronájmu automobilu. Postupujte podle pokynů v tomto odkazu.

2.2. Deník jízd

Aplikace Volvo Cars vám umožňuje vést si deník jízd. To pro vás může být užitečné, pokud například sledujete náklady na ujetý počet kilometrů. Řidičský deník musíte aktivovat, jinak zůstane neaktivní a data se nebudou zaznamenávat.

Pokud aktivujete Deník jízd, budeme shromažďovat vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a VIN) a kromě toho automaticky prostřednictvím telematiky vašeho vozidla za účelem identifikace každé jízdy zaznamenávat také informace o poloze vašeho vozidla (metodou start/stop nebo průběžně podle typu vozu, jak je popsáno níže) včetně souvisejících informací (čas, vzdálenost, spotřeba paliva nebo elektřiny, případně u hybridních modelů objem vygenerované elektřiny) a také ujetou vzdálenost v kilometrech. U benzínových a naftových vozidel obsahuje deník jízd pouze počáteční a cílovou polohu jednotlivých jízdních cyklů. Pokud však máte model s hybridním pohonem / motorem Twin Engine, bude deník jízd obsahovat také informace o vašich trasách.

Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (GDPR, čl. 6.1.(a)).

Data jízdního deníku se zpravidla uchovávají po dobu 100 dnů. Ve speciálních situacích, například u vozidel zapojených do programu s příspěvky na dobíjení, zůstávají data z jízdního deníku uložená po dobu 500 dnů.

Deník jízd můžete kdykoli deaktivovat a v takovém případě se údaje přestanou shromažďovat. To však automaticky neznamená odstranění dříve shromážděných informací.

2.3. Sdílení vozidla s funkcí hosta

Pokud využíváte službu sdílení vozidla s funkcí hosta, dostupnou prostřednictvím aplikace Volvo Cars, společnost Volvo Cars zpracovává následující osobní údaje:

 1. vaše Volvo ID a Volvo ID vašeho hosta – kvůli identifikaci a možnosti odděleného uložení vašich osobních nastavení;
 2. vaše mobilní telefonní číslo a také číslo vašeho hosta – za účelem zasílání pozvánek hostům prostřednictvím SMS;
 3. údaje o vozidle: model, modelový rok, barvu vozidla, registrační značku a polohové údaje vozidla, aby ho host mohl snáze najít;
 4. údaje o stavu zámku dveří vozu za účelem otevření a zamknutí vozu a kontroly, že vůz je po použití uzamčen.
 5. údaje z deníku jízd hosta (pokud je funkce aktivována) jsou přístupná jak hostovi, tak primárnímu řidiči; přístup ke kompletním datům z deníku jízd vozidla má pouze primární řidič.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je vaše smlouva s námi (GDPR, čl. 6.1. (b)), zatímco právním základem pro zpracování osobních údajů hosta je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1. (f)) poskytovat vám službu sdílení vozidel.

Tyto osobní údaje budeme uchovávat, 1) dokud nebude host odebrán primárním řidičem, 2) v souladu s pravidly pro uchovávání údajů z deníku jízd nebo 3) dokud neskončí předplatné (​​podle toho, co nastane dříve).

2.4. Analýza aplikací

Měříme data ohledně používání naší aplikace, abychom lépe porozuměli chování uživatelů a mohli nadále vylepšovat použitelnost a spolehlivost aplikace, a také abychom získali přehled o tom, jak jsou služby využívány, a dále vylepšovali komfort jejich uživatelů. Děláme to pomocí Google Analytics (v omezeném režimu) a zpracováváme vaše ID zařízení, IP adresu zařízení (pseudonymizované bezprostředně po vyzvednutí), Volvo ID a stav připojení vozidla.

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.f) neustále vylepšovat použitelnost a fungování naší aplikace a služeb pro uživatele.

Tato data budou uchována po dobu 14 (čtrnácti) měsíců od jejich shromáždění.

2.5. Výzkum a vývoj

Pro účely výzkumu a vývoje, který nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak máme vylepšovat naše produkty a služby a které nové produkty a služby vyvíjet, používáme přístup založený na datech. Využíváme údaje o vozidlech (např. VIN), produktech (např. o používání aplikace Volvo Cars), údaje o zákaznících (například Volvo ID) a údaje o prodeji (například data od prodejců a servisů), abychom mohli lépe směrovat další vývoj našich produktů a služeb. Zpracování těchto údajů zasahuje mnoho metod analýzy, modelování a výzkumu prováděného našimi analytiky a vědeckými datovými specialisty.

Právním základem tohoto zpracování dat je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.f). Kdykoli je to možné, omezujeme analýzu pouze na anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data. Zpracování nezahrnuje žádné automatizované rozhodnutí, které se vás týká.

Tyto údaje uchováváme po dobu deseti (10) let.

2.6. Vaše předplatné aplikace Volvo Cars

Pokud máte pro vozidlo předplatné vzdálených služeb Volvo Cars, budete moci předplatné této služby prodloužit v aplikaci Volvo Cars. Pokud tak učiníte, budeme zpracovávat vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo VIN) a také údaje o vašem stavu a historii nákupů, což vám umožní další správu vašeho předplatného. Účelem tohoto zpracování je administrativní zajištění a monitorování zakoupených položek (od nákupu k dodání), které zahrnuje veškerou nezbytnou komunikaci s úřady v souvislosti s oficiálními výkazy, správu a zajištění vašich požadavků na související služby, následnou komunikaci po dodání a informování o aktualizacích souvisejících se službami, které jste zakoupili. Pro zpracování vašich plateb využíváme externího poskytovatele plateb, přičemž zpracování vašich osobních údajů tímto poskytovatelem probíhá odděleně; další informace o zásadách ochrany osobních údajů našeho zpracovatele plateb najdete v části 3 níže.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je jejich nezbytnost pro plnění naší smlouvy s vámi (GDPR, čl. 6.1. (b)).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 (devadesáti) dnů po vypršení předplatného služby Volvo Cars, abychom umožnili pokračování služby, pokud se rozhodnete znovu přihlásit k odběru. Kromě toho budeme po dobu deseti (10) let archivovat údaje týkající se vašeho nákupu, abychom vyhověli právním předpisům v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví – jedná se o zákonnou povinnost (GDPR, čl. 6.1. (c)).

2.7. Když se s námi spojíte

Když v aplikaci Volvo Cars využijete možnost kontaktovat nás, národní prodejní společnost zpracuje vaše osobní identifikační údaje, které jsou relevantní pro používaný kanál (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, VIN, jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push), a dále také veškeré údaje, které poskytnete v souvislosti s vaším dotazem. Činí tak na základě svého oprávněného zájmu, jímž je správa vaší žádosti (GDPR, čl. 6.1. (f)).

Údaje týkající se vašich požadavků budou uchovávány po dobu třiceti šesti (36) měsíců od přijetí vašeho dotazu.

2.8. Marketingová komunikace

Pokud udělíte svůj souhlas, budete prostřednictvím aplikace Volvo Cars dostávat marketingovou komunikaci týkající se produktů výrobce Volvo Cars. Za tímto účelem národní prodejní společnost zpracovává vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu), specifikaci vašeho vozidla (například model, motor, VIN), údaje Volvo ID a ID zařízení, aby mohla přizpůsobit marketingovou strategii podle produktů a služeb, které používáte. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas (GDPR, čl. 6.1. (a)).

Tyto údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely, dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování vašich údajů bude omezeno na udržování seznamu blokací, s jehož pomocí zajistíte, že nebudete dostávat nežádoucí marketingovou komunikaci

2.9. Digitální rezervace servisních služeb

Aplikace Volvo Cars vám umožňuje u vybraných prodejců zarezervovat různé služby pro vaše vozidlo. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, kterého si vyberete.

Při rezervaci služby prostřednictvím aplikace Volvo Cars společnost Volvo Cars shromažďuje:

 • vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu);
 • v závislosti na požadované službě dále také různé údaje o vozidle, jako je jeho identita, registrační značka, diagnostické chybové kódy, varovné zprávy, počet ujetých kilometrů, množství provozních kapalin a také váš vlastní popis účelu rezervace (pokud je k dispozici),

které budou distribuovány národní prodejní společnosti a prodejci zajišťujícím požadované služby (například servisní nebo opravárenská dílna, lakovna karoserií, specialisté na opravy automobilů nebo logistické služby pro automobily).

Tyto informace budou použity pro rezervaci servisu, organizační aktivity, kontaktování vás v záležitostech souvisejících s rezervovanou službou nebo v přímé souvislosti s používáním služby, jako je například zasílání potvrzení a oznámení. Tyto údaje se zpracovávají za účelem provedení rezervace, kterou požadujete (jinými slovy, naším právním základem pro toto zpracování je vaše smlouva s námi (čl. 6.1 b) GDPR).

Podrobnosti rezervace (čas a místo požadované schůzky, použitý kontaktní kanál, stav rezervace, obsah rezervace) budou uloženy v systémových protokolech pro řešení chyb, ke kterým může v systému dojít. Údaje o rezervaci budou rovněž zpracovány za účelem analýzy a vyhodnocení služby. Toto zpracování provádí společnost Volvo Cars a právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1. (f)) na provádění těchto činností.

Vaše osobní údaje týkající se servisních služeb budeme uchovávat maximálně dva (2) roky od posledního využití služeb. Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech.

Když používáte elektronickou rezervaci služeb, společnost Volvo Cars shromažďuje prostřednictvím služby Google Analytics (v omezeném režimu) různá statistická data. Naším cílem je lépe porozumět chování uživatelů a vylepšovat použitelnost služeb. Zpracováváme tudíž online identifikátory, včetně identifikátorů souborů cookies, IP adres a identifikátorů zařízení. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.b) na měření používání a chování naší aplikace. Tato data budou uchována po dobu 14 (čtrnácti) měsíců od jejich shromáždění.

Kromě toho podléhá servisní partner Volvo, který službu poskytuje, různým povinnostem v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům (GDPR, čl. 6.1 (c)). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.10. Služba Volvo Valet

Aplikace Volvo Cars umožňuje rezervovat službu Volvo Valet. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, který službu zajišťuje.

Pokud používáte službu Volvo Valet, zpracovávají se o vás následující informace: vaše historie vyzvednutí a předání vozidla – za účelem zjištění, které služby už byly provedeny a dokončeny; řidičský průkaz a podrobnosti o pojištění – pokud používáte náhradní vozidlo; registrační značka a kód VIN – potřebné k identifikaci vozidla; adresa vyzvednutí anebo odevzdání vozidla – nutné k poskytnutí služby; vámi zadané poznámky k vyzvednutí nebo odevzdání vozidla (jsou-li k dispozici); IP adresa. Když zasíláme oznámení push s aktualizacemi stavu služby, používáme následující kategorie dat, jejichž účelem je udržet přehled o odeslaných oznámeních: jedinečný identifikátor zařízení; token oznámení push; název a text oznámení push; IP adresa. Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy, v níž figurujete jako jedna ze stran (GDPR, čl. 6.1 (b)).

Pokud po provedení služby zanecháte zpětnou vazbu, zaznamenáme vaše jméno, hodnocení a udělené komentáře. Právním základem zpracování údajů jsou účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR) za účelem neustálého zlepšování našich služeb zákazníkům. Dále je na rozhodnutí zákazníka, zda chce poskytnout zpětnou vazbu.

Kvalita našich služeb je pro nás zásadní a vzhledem k tomu, že se v souvislosti s nimi mohou vyskytnout otázky odpovědnosti za případné poškození vozidla, uchováváme za účelem ochrany našich práv a zájmů (a také práv a zájmů našich partnerů a řidičů zapojených do poskytování služby) fotografie vozidla spolu s časovými značkami a polohovými údaji. Právním základem zpracování údajů jsou účely našeho oprávněného zájmu (čl. 6.1.f) GDPR), kdy v případě škody chceme co nejjednodušeji objasnit, zda škoda byla způsobena řidiči během výkonu služby.

Vaše údaje související se službou uchováváme maximálně po dobu tří (3) let od posledního využití služby, pokud nedojde ke sporům – v takovém případě uchováváme potřebná data tak dlouho, dokud je to potřeba k zajištění ochrany našich práv.

Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech. Kromě toho podléhá servisní partner Volvo, který službu poskytuje, různým povinnostem v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům (GDPR, čl. 6.1 (c)). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

3. Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje sdíleny

Zpracování dat společností Volvo Car Corporation popisované v oddílu 2.1–2.10 zahrnuje také zpracování vašich osobních údajů, včetně následujících kategorií třetích stran, přičemž základem je princip nezbytné znalosti:

Zpracování prostřednictvím zpracovatelů

Zpracovatelé, kteří nám poskytují servis při provozování aplikace Volvo Cars, spadají do následujících kategorií a oblastí:

 • poskytovatel připojení k cloudu;
 • datový hosting;
 • oznámení push;
 • rozesílání e-mailů;
 • obsluha chatu a služby zákaznické péče;
 • vybraní prodejci vozů Volvo pro elektronickou rezervaci služeb a služby Volvo Valet; a
 • poskytovatel služby zpracování faktur za předplatné.

Na tyto zpracovatele se vztahuje smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb ze strany naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů. V některých takových situacích vyžaduje využívání zpracovatelů omezené předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Přijali jsme preventivní opatření, aby byly takové převody omezeny na nezbytné minimum a zahrnovaly pouze údaje, které vás nemohou přímo identifikovat, takže v případě neoprávněného vyzrazení představují jen velmi malé riziko.

Sdílení údajů s dalšími členy skupiny Volvo Car Group

Osobní údaje zmíněné v částech 2.5, 2.6, 2.9 a 2.10 výše jsou sdíleny s naší Národní prodejní společností v zemi, odkud údaje pocházejí, a to pro následující účely:

 • hodnocení výkonnosti prodejců;
 • péče o zákazníky;
 • segmentace marketingu;
 • posuzování případů opětovné aktivace nebo prodloužení předplatného;

dalšími s dalšími třetími stranami (samostatnými správci).

Platby zpracováváme prostřednictvím třetích stran, které shromažďují platební údaje přímo od vás a s námi je nesdílí:

 • Stripe Inc. (poskytovatel platebních služeb, fakturace, správa a fakturace předplatného). Zásady ochrany osobních údajů stanovené touto společností si můžete přečíst zde: https://stripe.com/en-se/privacy

Aplikace Volvo Cars využívá k zobrazení vaší polohy a polohy vašeho vozu Mapy Google. Zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto službu si můžete projít na adrese https://policies.google.com/privacy.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

4.1. Vaše práva podle nařízení GDPR

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Níže jsou tyto stručně vysvětleny a můžete je uplatnit vyplněním níže uvedeného formuláře určeného pro tento účel.

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů:
  1. Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  2. je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  3. jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  4. vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost: Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  1. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  2. jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  3. jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  4. vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
  Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmaz: Máte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  3. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  4. pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup. Máte také právo kdykoli, bez ohledu na důvod, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (které zahrnují profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem), pokud bylo takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Pokud bylo marketingové využití dat založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (viz výše).
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém – níže naleznete naše kontaktní údaje.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace.

Tato práva můžete uplatnit vůči všem společným správcům uvedeným v tomto oznámení.

5. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, viz část 4 výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli v tomto prohlášení provedeme podstatné změny, a zejména pokud se toto prohlášení opírá o váš souhlas, budeme vás o změnách informovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.