Verze článku 2023.18.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů – aplikace Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) a případně také další subjekty zpracovávají vaše osobní údaje, když používáte mobilní aplikaci Volvo Cars (dále jen aplikace „Volvo Cars"), která zajišťuje propojení s vaším vozidlem Volvo.

Aplikace Volvo Cars má několik funkcí, které zahrnují různé typy zpracování osobních údajů, jak popíšeme níže. V závislosti na trhu ve vaší zemi a typu vašeho předplatného lze tyto funkce seskupit takto:

 • Služby Volvo Cars – zahrnují aspekty uvedené v částech 2.1. (Vaše předplatné), 2.2. (Vzdálené služby pro vozidla Volvo Cars), 2.3. (Deník jízd), 2.6. (Veřejné dobíjení vozidel), 2.7. (Při kontaktu s námi), 2.8. (Marketingová sdělení a průzkumy), 2.9. (Analytika aplikace), 2.10. (Výzkum a vývoj) níže.
 • Služby s přidanou hodnotou poskytované ve spolupráci s prodejci – například Elektronická rezervace služeb (část 2.4.) a Pick-up & Delivery Service (část 2.5.).

Níže naleznete:

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů v aplikaci Volvo Cars je rozdělena následovně:

 • Subjektem zodpovídajícím za hlavní část zpracování osobních údajů v souvislosti vaším předplatným vzdálených služeb společnosti Volvo Cars pro vozidla, Deníkem jízd, analýzou aplikací a výzkumem a vývojem, je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, s registračním číslem 556074-3089, dále jen „Volvo Cars“.
 • Subjekty zodpovídajícími za zpracování osobních údajů v případech, kdy se s námi spojíte, a také během marketingové komunikace, jsou společně:
  • Volvo Car Corporation a
  • Volvo Car Czech Republic s.r.o., společnost registrovaná pod číslem 63981726, s oficiální adresou K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika, dále jen „Národní prodejce".
 • Služby prodejců rezervované prostřednictvím aplikace Volvo Cars (Elektronická rezervace služeb a Pick-up & Delivery Service) zajišťují formou spolupráce společnosti Volvo Cars, Národní prodejní společnost a prodejce Volvo Cars, u něhož danou službu požadujete (dále jen „prodejce Volvo“ nebo „prodejce“).

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme (a proč) a jak dlouho je uchováváme

Jak již bylo zmíněno dříve, aplikace Volvo Cars přichází s několika různými funkcemi v závislosti na modelu vašeho vozu a trhu ve vaší zemi – některé z níže popsaných funkcí pro vás nemusí být relevantní.

2.1. Vaše předplatné

Pokud máte pro vozidlo předplatné vzdálených služeb Volvo Cars nebo jiných připojených služeb Volvo, budete moci předplatné těchto služeb prodloužit v aplikaci Volvo Cars.

Při registraci nebo prodlužování stávajícího předplatného a za účelem správy vašeho předplatného budeme zpracovávat vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo VIN) a také údaje o vašem stavu a historii nákupů. Účelem tohoto zpracování je administrativní zajištění a monitorování zakoupených položek (od nákupu k dodání), které zahrnuje veškerou nezbytnou komunikaci s úřady v souvislosti s oficiálními výkazy, správu a zajištění vašich požadavků na související služby, následnou komunikaci po dodání a informování o aktualizacích souvisejících se službami, které jste zakoupili. Pro zpracování vašich plateb využíváme externího poskytovatele plateb, přičemž zpracování vašich osobních údajů tímto poskytovatelem probíhá odděleně; další informace o zásadách ochrany osobních údajů našeho zpracovatele plateb najdete v části 3 níže.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s předplatným je jejich nezbytnost pro plnění naší smlouvy uzavřené s vámi (dle GDPR, čl. 6.1. (b)).

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 (devadesáti) dnů po vypršení vašeho posledního předplatného, abychom vám umožnili pokračování služby, pokud se rozhodnete znovu přihlásit k odběru nebo abychom vám umožnili přístup k fakturám nebo stvrzenkám. Kromě toho budeme po dobu deseti (10) let archivovat údaje týkající se vašeho nákupu, abychom vyhověli právním předpisům v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví – jedná se o zákonnou povinnost (GDPR, čl. 6.1. (c)).

2.2. Služby vzdálených vozidel Volvo Cars

Shromažďujeme identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, Volvo ID (e-mailovou adresu), identifikační číslo vozidla („VIN"), jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push) a historii nákupů (včetně doby vlastnictví vozidla, všech předplacených služeb, k nimž jste se zaregistrovali, modelu a roku výroby vašeho vozidla a jeho specifikací).

Tyto informace používáme k poskytování vzdálených služeb Volvo Cars pro vozidla, jako je možnost dálkově ovládat vaše vozidlo (např. předběžná klimatizace interiéru, odemknutí/zamknutí dveří, vzdálené nastartování/vypnutí motoru, zjištění venkovní teploty, příjem upozornění v případě krádeže), sledování stavu vašeho vozidla (např. sledování hladiny paliva, hladiny kapaliny do ostřikovače, hladiny brzdové kapaliny, stavu zámku dveří, varování ohledně tlaku v pneumatikách nebo údržby, stavu hybridní baterie nebo jiných indikátorů stavu vozidla).

Tyto informace využíváme také k zasílání oznámení push v aplikaci Volvo Cars s připomenutím nadcházejících úkonů údržby a servisních intervalů pro vaše vozidlo. V případě hybridních a plně elektrických automobilů ukládáme polohu nabíjecích stanic, abychom mohli nabídnout pohodlné plánování cestovního itineráře včetně nabíjení. Shromažďujeme informace o poloze vašeho vozidla a také (pokud to povolíte) polohu vašeho mobilního zařízení, abyste v aplikaci Volvo Cars mohli používat mapové funkce a na mapě si mohli zobrazit svoji polohu vůči vašemu vozidlu Volvo.

Všude tam, kde není specificky vyžadován váš souhlas se zpracováním údajů, je důvodem pro jejich zpracování fakt, že jde o nezbytnou podmínku k tomu, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi (GDPR, čl. 6.1. (b)).

Pokud nám prostřednictvím mobilního nastavení udělíte přístup k vašim údajům o poloze, kalendářům a kontaktům, zpracováváme tato data tak, abyste si mohli ze svého telefonu do automobilu snadno odesílat polohu různých bodů zájmu, včetně zohlednění vašeho seznamu kontaktů, událostí kalendáře či výsledků hledání. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas (GDPR, čl. 6.1. (a)).

Po vypršení vaší registrace ke službě Volvo Cars budou všechny údaje související s touto službou, včetně vašich osobních údajů, po 90 (devadesáti) dnech smazány. Mějte na paměti, že předplatné služby Volvo Cars se váže vždy k vozu, takže pokud dojde ke změně majitele, máte jako prodejce odpovědnost za odpojení vozu od aplikace a smazání svých dat. To platí také pro registrovaného primárního řidiče v případě pronájmu automobilu. Postupujte podle pokynů v tomto odkazu.

2.3. Deník jízd

Deník jízd automaticky zaznamenává všechny vaše jízdy. To se může hodit například tehdy, když potřebujete mít kontrolu nad vašimi výdaji za projeté trasy. Deník jízd musíte aktivovat, jinak záznam dat nebude probíhat.

Pokud aktivujete Deník jízd, budeme shromažďovat vaše identifikátory, jako je vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, VIN vašeho vozidla a jeho poloha, a krom toho další informace týkající se jízdy, tedy vaše trasy, dobu, vzdálenost, spotřebu paliva a/nebo elektřiny a počet ujetých kilometrů. U benzínových a naftových vozidel obsahuje deník jízd pouze počáteční a cílovou polohu jednotlivých jízdních cyklů. Pokud však máte model s hybridním pohonem / motorem Twin Engine, bude deník jízd obsahovat také informace o vašich trasách.

Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (GDPR, čl. 6.1.(a)).

V principu platí, že data z Deníku jízd jsou uchovávána po maximální dobu 400 dnů, podle modelu vašeho vozidla.

Deník jízd můžete kdykoli deaktivovat. Po deaktivaci Deníku jízd nebudou data nadále shromažďována. To však neznamená odstranění dříve shromážděných informací.

2.4. Digitální rezervace servisních služeb

Aplikace Volvo Cars vám umožňuje u vybraných prodejců zarezervovat různé služby pro vaše vozidlo. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, kterého si vyberete.

Při rezervaci služby prostřednictvím aplikace Volvo Cars společnost Volvo Cars shromažďuje:

 • vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu);
 • v závislosti na požadované službě dále také různé údaje o vozidle, jako je jeho identita, registrační značka, diagnostické chybové kódy, varovné zprávy, počet ujetých kilometrů, množství provozních kapalin a také váš vlastní popis účelu rezervace (pokud je k dispozici),

které budou distribuovány národní prodejní společnosti a prodejci zajišťujícím požadované služby (například servisní nebo opravárenská dílna, lakovna karoserií, specialisté na opravy automobilů nebo logistické služby pro automobily).

Tyto informace budou použity pro rezervaci servisu, organizační aktivity, kontaktování vás v záležitostech souvisejících s rezervovanou službou nebo v přímé souvislosti s používáním služby, jako je například zasílání potvrzení a oznámení. Tyto údaje se zpracovávají za účelem provedení rezervace, kterou požadujete (jinými slovy, naším právním základem pro toto zpracování je vaše smlouva s námi (čl. 6.1 b) GDPR).

Podrobnosti rezervace (čas a místo požadované schůzky, použitý kontaktní kanál, stav rezervace, obsah rezervace) budou uloženy v systémových protokolech pro řešení chyb, ke kterým může v systému dojít. Údaje o rezervaci budou rovněž zpracovány za účelem analýzy a vyhodnocení služby. Toto zpracování provádí společnost Volvo Cars a právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1. (f)) na provádění těchto činností.

Vaše osobní údaje týkající se servisních služeb budeme uchovávat maximálně dva (2) roky od posledního využití služeb. Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech.

Když používáte elektronickou rezervaci služeb, společnost Volvo Cars shromažďuje prostřednictvím služby Google Analytics (v omezeném režimu) různá statistická data. Naším cílem je lépe porozumět chování uživatelů a vylepšovat použitelnost služeb. Zpracováváme tudíž různé online identifikátory, jako jsou například identifikátory souborů cookie, IP adresy, identifikátory zařízení nebo také identifikační údaje klienta. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.b) na měření používání a chování naší aplikace. Tato data budou uchována po dobu 14 (čtrnácti) měsíců od jejich shromáždění.

Kromě toho podléhá servisní partner Volvo, který službu poskytuje, různým povinnostem v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům (GDPR, čl. 6.1 (c)). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.5. Pick-up & Delivery Service

Aplikace Volvo Cars vám umožňuje rezervovat službu Pick-up & Delivery Service. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, který službu zajišťuje.

Pokud používáte službu Pick-up & Delivery Service, zpracovávají se o vás následující informace: vaše historie vyzvednutí a předání vozidla – za účelem zjištění, které služby už byly provedeny a dokončeny; řidičský průkaz a podrobnosti o pojištění – pokud používáte náhradní vozidlo; registrační značka a kód VIN – potřebné k identifikaci vozidla; adresa vyzvednutí anebo odevzdání vozidla – nutné k poskytnutí služby; vámi zadané poznámky k vyzvednutí nebo odevzdání vozidla (jsou-li k dispozici); IP adresa. Když zasíláme oznámení push s aktualizacemi stavu služby, používáme následující kategorie dat, jejichž účelem je udržet přehled o odeslaných oznámeních: jedinečný identifikátor zařízení; token oznámení push; název a text oznámení push; IP adresa. Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy, v níž figurujete jako jedna ze stran (GDPR, čl. 6.1 (b)).

Pokud po provedení služby zanecháte zpětnou vazbu, zaznamenáme vaše jméno, hodnocení a udělené komentáře. Právním základem zpracování údajů jsou účely našich oprávněných zájmů (čl. 6.1 f) GDPR) za účelem neustálého zlepšování našich služeb zákazníkům. O tom, zda nám poskytne zpětnou vazbu, se dále rozhodne zákazník.

Kvalita našich služeb je pro nás zásadní a vzhledem k tomu, že se v souvislosti s nimi mohou vyskytnout otázky odpovědnosti za případné poškození vozidla, uchováváme za účelem ochrany našich práv a zájmů (a také práv a zájmů našich partnerů a řidičů zapojených do poskytování služby) fotografie vozidla spolu s časovými značkami a polohovými údaji. Právním základem zpracování údajů jsou účely našeho oprávněného zájmu (čl. 6.1.f) GDPR), kdy v případě škody chceme co nejjednodušeji objasnit, zda škoda byla způsobena řidiči během výkonu služby.

Vaše údaje související se službou uchováváme maximálně po dobu tří (3) let od posledního využití služby, pokud nedojde ke sporům – v takovém případě uchováváme potřebná data tak dlouho, dokud je to potřeba k zajištění ochrany našich práv. Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech.

Kromě toho podléhá servisní partner Volvo, který službu poskytuje, různým povinnostem v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům (GDPR, čl. 6.1 (c)). Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.6. Veřejné dobíjení vozidel

Aplikace Volvo Cars je součástí služby nabíjení třetí strany, jejímž cílem je usnadnit řidičům dobíjení svých elektromobilů. Řešení nabíjení poskytuje coby třetí strana společnost Plugsurfing GmbH registrovaná v Německu, s oficiálním sídlem na adrese Weserstraße 175, 12045 Berlín, Německo, s registračním číslem HRB 143142 B. Následující typy dat jsou získávány přímo od vás a sdíleny ze společností PlugSurfing za účelem poskytnutí služby a komunikace ohledně požadavků zákazníků (čl. 6.1.b GDPR):

 1. Volvo ID,
 2. Jméno,
 3. E-mailová adresa,
 4. Adresa bydliště,
 5. Způsob úhrady/referenční ID,
 6. RFID klíč k nabíjení EVCO-ID,
 7. Vaši polohu – abychom vám mohli pomoci najít nabíjecí stanici ve vašem okolí,
 8. Typ potíže/popis,
 9. Veškeré další informace, které mohou souviset s typem potíží, např. číslo platební karty, číslo objednávky atd.

Za účelem měření míry využití služby veřejného nabíjení (čl. 6.1.f) GDPR) získáme od společnosti Plugsurfing následující data:

 1. Uživatelské ID Plugsurfing,
 2. ID relace nabíjení,
 3. Začátek relace nabíjení,
 4. Délku trvání relace nabíjení,
 5. Cenu relace nabíjení,
 6. Energii předanou v průběhu relace nabíjení,
 7. Typ konektoru nabíjecí stanice,
 8. Název provozovatele nabíjecí stanice.

Data týkající se služby veřejného dobíjení vozidel budou uchována, dokud budete uživatelem aplikace Volvo Cars a poté po dobu tří (3) let a patnácti (15) dnů.

2.7. Když se s námi spojíte

Když v aplikaci Volvo Cars využijete možnost kontaktovat nás, zpracujeme vaše osobní identifikační údaje, které jsou relevantní pro používaný kanál (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, VIN, jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push), a dále také veškeré údaje, které poskytnete v souvislosti s vaším dotazem. Učiníme tak na základě našeho oprávněného zájmu, jímž je správa vaší žádosti (dle čl. 6.1. (f) GDPR).

Pokud se váš dotaz týká naší služby veřejného nabíjení poskytované společností Plugsurfing, můžeme kromě toho zpracovat vaše osobní údaje uvedené výše v kapitole 2.6.

Údaje týkající se vašich požadavků budou uchovávány po dobu třiceti šesti (36) měsíců od přijetí vašeho dotazu.

2.8. Marketingová sdělení a průzkumy

Pokud udělíte svůj souhlas, budete prostřednictvím aplikace Volvo Cars dostávat marketingová sdělení týkající se produktů výrobce Volvo Cars. Za tímto účelem zpracujeme vaše identifikátory (křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu), specifikace vašeho vozidla (model, motor, VIN), údaje o Volvo ID, ID zařízeni a údaje týkající se vašeho předplatného. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas (GDPR, čl. 6.1. (a)).

Tyto údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely, dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování vašich údajů bude omezeno na udržování seznamu blokací, s jehož pomocí zajistíte, že nebudete dostávat nežádoucí marketingovou komunikaci

Prostřednictvím aplikace Volvo Cars vám mohou být zasílány také zprávy týkající se průzkumů ohledně našich produktů a služeb. Stejné údaje, jako je uvedeno výše, zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vylepšování našich služeb. Tyto údaje budou zpracovávány, dokud nevyjádříte svůj nesouhlas.

2.9. Analýza aplikací

Měříme data ohledně používání naší aplikace, abychom lépe porozuměli chování uživatelů a mohli nadále vylepšovat použitelnost a spolehlivost aplikace, a také abychom získali přehled o tom, jak jsou služby využívány, a dále vylepšovali komfort jejich uživatelů. Děláme to pomocí Google Analytics (v omezeném režimu) a zpracováváme vaše ID zařízení, IP adresu zařízení (pseudonymizované bezprostředně po vyzvednutí), Volvo ID a stav připojení vozidla.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.b) zlepšovat uživatelské rozhraní naší aplikace a naše služby.

Tato data budou uchována po dobu 14 (čtrnácti) měsíců od jejich shromáždění.

2.10. Výzkum a vývoj

Za účelem výzkumu a vývoje, který nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak máme vylepšovat naše produkty a služby a které nové produkty a služby vyvíjet, používáme přístup založený na datech. Využíváme údaje o vozidlech (např. VIN), produktech (např. o používání aplikace Volvo Cars), údaje o zákaznících (například Volvo ID) a údaje o prodeji (například data od prodejců a servisů), abychom mohli lépe zacílit další vývoj našich produktů a služeb. Zpracování těchto údajů zasahuje mnoho metod analýzy, modelování a výzkumu prováděného našimi analytiky a vědeckými datovými specialisty.

Právním základem tohoto zpracování dat je náš oprávněný zájem (GDPR, čl. 6.1.f). Kdykoli je to možné, omezujeme analýzu pouze na anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data. Zpracování nezahrnuje žádné automatizované rozhodnutí, které se vás týká.

Tyto údaje uchováváme po dobu deseti (10) let.

3. Jakým způsobem jsou vaše osobní údaje sdíleny

Výše popisované zpracování dat společností Volvo Cars Corporation zahrnuje také zpracování vašich osobních údajů, včetně následujících kategorií třetích stran, přičemž základem je princip nezbytné znalosti:

Zpracovatelé

Zpracovatelé, kteří nám poskytují servis při provozování aplikace Volvo Cars, spadají do následujících kategorií a oblastí:

 • poskytovatel připojení k cloudu;
 • datový hosting;
 • oznámení push;
 • rozesílání e-mailů;
 • obsluha chatu a služby zákaznické péče;
 • Vybraní prodejci vozů Volvo pro elektronickou rezervaci služeb a služby Pick-up & Delivery Service;
 • poskytovatel služby zpracování faktur za předplatné.

Na tyto zpracovatele se vztahuje smluvní zákaz využívání vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu než k poskytování služeb ze strany naší společnosti v souladu s jednotlivými platnými smlouvami o zpracování osobních údajů. V některých takových situacích vyžaduje využívání zpracovatelů omezené předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Přijali jsme preventivní opatření, aby byly takové převody omezeny na nezbytné minimum a zahrnovaly pouze údaje, které vás nemohou přímo identifikovat, takže v případě neoprávněného vyzrazení představují jen velmi malé riziko.

Sdílení údajů s dalšími členy skupiny Volvo Car Group

Údaje uvedené v kapitole 2.1 budou sdíleny s našimi národními prodejci a subjekty Care by Volvo v zemi původu těchto údajů k následujícím účelům:

 • hodnocení výkonnosti prodejců;
 • péče o zákazníky;
 • segmentace marketingu;
 • posuzování případů opětovné aktivace nebo prodloužení předplatného;

dalšími s dalšími třetími stranami (samostatnými správci).

Platby zpracováváme prostřednictvím třetích stran, které shromažďují platební údaje přímo od vás a s námi je nesdílí: Stripe Inc. (poskytovatel platebních služeb, fakturace, správa a fakturace předplatného). Zásady ochrany osobních údajů stanovené touto společností si můžete přečíst zde: https://stripe.com/en-se/privacy.

Služba dobíjení poskytovaná v partnerství se společností Plugsurfing obnáší sdílení některých z vašich osobních údajů se společností Plugsurfing GmbH – podrobnosti najdete výše v kapitole 2.6.. Jejich Zásady ochrany osobních údajů si můžete zobrazit na https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Aplikace Volvo Cars využívá k zobrazení vaší polohy a polohy vašeho vozu Mapy Google. Zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto službu si můžete projít na adrese https://policies.google.com/privacy.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů určitá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme. Níže jsou tyto stručně vysvětleny a můžete je uplatnit vyplněním níže uvedeného formuláře určeného pro tento účel.

 1. Právo na odvolání souhlasu: Jestliže jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
 2. Právo na přístup k vašim osobním údajům: Můžete si od nás vyžádat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme na vyžádání. Vyžádáte-li si více kopií svých osobních údajů, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek vycházející z našich administrativních nákladů. Máte právo na informace o zabezpečení přenosu vašich osobních údajů do zemí mimo EU a EHP, pokud si od nás vyžádáte potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tyto údaje přenášíme do země mimo EU a EHP.
 3. Právo na opravu chybných údajů: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, můžete si u nás vyžádat jejich opravu. U průběžně využívaných osobních údajů, které máme v držení nebo pod kontrolou, vynakládáme přiměřené úsilí na udržování jejich přesnosti, úplnosti, aktuálnosti a relevantnosti na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
 4. Právo na omezení: V následujících případech máte právo vyžádat si od nás omezení zpracování vašich osobních údajů:
  1. Jestliže zpochybníte přesnost svých osobních údajů, můžete si vyžádat omezení jejich zpracování po dobu, kterou budeme potřebovat k jejich ověření;
  2. je-li jejich zpracování nezákonné a rozhodnete-li se namísto vymazání vašich osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování;
  3. jestliže už vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy si je vyžádáte za účelem vznesení, uplatnění nebo obhajoby svých zákonných nároků; nebo
  4. vznesete-li námitku proti zpracování, můžete si vyžádat jeho omezení po dobu potřebnou k ověření, zda mají naše oprávněné důvody přednost před vašimi.
 5. Právo na přenositelnost: Při splnění všech následujících podmínek máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, a pokud je to technicky možné, požádat, abychom vaše osobní údaje (které jste nám poskytli) přenesli na jinou organizaci:
  1. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky;
  2. jestliže zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vašem souhlasu nebo je-li jejich zpracování nezbytné pro uplatnění nebo naplnění smlouvy, v níž vystupujete jako smluvní strana,
  3. jestliže jste nám své osobní údaje poskytli vy; a
  4. vaše právo na přenositelnost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
  Své osobní údaje máte právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vaše právo na obdržení vašich osobních údajů nesmí mít negativní dopad na práva a svobody jiných osob. Právo na přenos svých osobních údajů od nás do jiné organizace máte jen v případě, že je takový přenos technicky možný.
 6. Právo na výmaz: Máte právo požadovat smazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tomuto požadavku musíme vyhovět, pokud vaše osobní údaje zpracováváme a pokud není takovéto zpracování nezbytné:
  1. pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací,
  2. pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému podléháme;
  3. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro potřeby vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely nebo
  4. pro vznesení, uplatnění nebo obhajobu zákonných nároků.
 7. Právo na vznesení námitek: Máte právo vznést kdykoli námitky proti zpracování vašich osobních údajů vzhledem k vaší specifické situaci za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat závažný oprávněný důvod a nadřazený zájem na jejich zpracování nebo na vznesení, uplatnění či obhajobě zákonných nároků. Vznášíte-li námitky proti zpracování, uveďte prosím také, zda si přejete své osobní údaje vymazat. V opačném případě k nim pouze omezíme přístup. Máte také právo kdykoli, bez ohledu na důvod, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (které zahrnují profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem), pokud bylo takové zpracování založeno na našem oprávněném zájmu. Pokud bylo marketingové využití dat založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (viz výše).
 8. Právo na podání stížnosti: Můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu údajů nebo jakémukoli jinému orgánu pro ochranu údajů v EU. Oceníme však, když nejprve kontaktujete nás, abychom se pokusili vyřešit váš problém – níže naleznete naše kontaktní údaje.

Svá práva vůči nám můžete uplatnit vyplněním tohoto formuláře, který nám umožní řádně vyřešit váš požadavek. Tento online formulář obsahuje informace, které potřebujeme k ověření vaší identity a posouzení vaší žádosti. V případě žádostí podaných telefonicky nebo e-mailem nám budete muset poskytnout dostatečné informace, které nám umožní přiměřeně ověřit, zda jste osobou, jejíž osobní údaje jsme shromáždili, a dostatečně podrobně popsat vaši žádost, abychom ji mohli řádně vyhodnotit a reagovat na ni. Pokud nebudeme schopni s poskytnutými informacemi ověřit vaši totožnost pro účely žádosti o přístup k údajům či jejich odstranění, můžeme vás požádat o další informace.

Tato práva můžete uplatnit vůči všem společným správcům uvedeným v tomto oznámení.

5. Kontaktní informace

Chcete-li uplatnit svá práva, viz část 4 výše. Máte-li jakékoli další otázky k problematice ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

Volvo Car Corporation

Poštovní adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit své postupy ochrany soukromí podle našeho vlastního uvážení a kdykoli aktualizovat a upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli v tomto prohlášení provedeme podstatné změny, a zejména pokud se toto prohlášení opírá o váš souhlas, budeme vás o změnách informovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální k datu uvedenému v záhlaví dokumentu.