Verze článku 2024.159.0

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Volvo Cars

S účinností od:

Vydáno dne:

Tento dokument popisuje, jak společnost Volvo Cars (jak je definována níže) a případně také další subjekty zpracovávají vaše osobní údaje, když používáte mobilní aplikaci Volvo Cars (dále jen „aplikace Volvo Cars“), která zajišťuje propojení s vaším vozidlem Volvo.

Aplikace Volvo Cars má několik funkcí, které zahrnují různé typy zpracování osobních údajů, jak popíšeme níže. V závislosti na trhu ve vaší zemi a typu vašeho předplatného lze tyto funkce shrnout takto:

 • Služby Volvo Cars – zahrnují aspekty uvedené v částech 2.1. (Když používáte aplikaci Volvo Cars), 2.2. (Vaše předplatné), 2.3 (Vzdálené služby Volvo Cars), 2.4. (Deník jízd), 2.5. (Digitální klíč), 2.8 (Dobíjení vozidla), 2.9. (Při kontaktu s námi), 2.10. (Marketingová sdělení a průzkumy), 2.11. (Analytika aplikace), 2.12. (Výzkum a vývoj) níže.
 • Služby přidané hodnoty poskytované ve spolupráci s prodejci – například 2.6 (Elektronická rezervace služeb) a 2.7 (služba Pick-up & Delivery).

Níže naleznete:

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů v aplikaci Volvo Cars je rozdělena následovně:

 • Subjektem zodpovídajícím za hlavní část zpracování osobních údajů v souvislosti vaším předplatným, vzdálenými službami pro vozidla společnosti Volvo Cars, deníkem jízd, digitálním klíčem, veřejným nabíjením, analýzou aplikací a výzkumem a vývojem, je společnost Volvo Car Corporation se sídlem na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, s registračním číslem 556074-3089, dále jen „Volvo Cars“.
 • Subjekty zodpovídajícími za zpracování osobních údajů v případech, kdy se s námi spojíte, a také během marketingové komunikace, jsou společně:
  • Volvo Car Corporation a
  • Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., zaregistrovaná pod číslem 63981726, se sídlem na adrese K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, Česká republika.
 • Služby prodejců rezervované prostřednictvím aplikace Volvo Cars (Elektronická rezervace služeb a služba Pick-up & Delivery) zajišťují formou spolupráce společnosti Volvo Cars, Národní prodejní společnost a prodejce Volvo Cars, u něhož danou službu požadujete (dále jen „prodejce Volvo“ nebo „prodejce“).

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme (a proč) a jak dlouho je uchováváme

Jak již bylo zmíněno dříve, aplikace Volvo Cars přichází s několika různými funkcemi v závislosti na modelu vašeho vozu a trhu ve vaší zemi – některé z níže popsaných funkcí pro vás nemusí být relevantní.

2.1 Když používáte aplikaci Volvo Cars

Když používáte aplikaci Volvo Cars, automaticky shromažďujeme údaje o vašem používání aplikace Volvo Cars, abychom mohli monitorovat její fungování a v případy nutnosti přijmout opatření pro odstraňování potíží. Za tímto účelem využíváme informace zahrnující informace o zařízení (např. výrobce zařízení, instalační ID aplikace), všeobecné informace o vozidle (např. model a typ vozidla, rok, země uživatele) a údaje o používání (např. kliknutí, zobrazení a případné potíže nebo chyby). Toto zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem poskytovat vám bezpečnou a fungující aplikaci Volvo Cars. Informace použité za tímto účelem jsou uchovávány po dobu 30 dnů od jejich shromáždění.

2.2 Vaše předplatné

Pokud máte pro vozidlo předplatné vzdálených služeb Volvo Cars nebo jiných připojených služeb Volvo, budete moci předplatné těchto služeb prodloužit v aplikaci Volvo Cars. Při registraci nebo prodlužování stávajícího předplatného a za účelem správy vašeho předplatného budeme zpracovávat vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo VIN) a také údaje o vašem stavu a historii nákupů. Účelem tohoto zpracování je administrativní zajištění a monitorování zakoupených položek (od nákupu k dodání), které zahrnuje veškerou nezbytnou komunikaci s úřady v souvislosti s oficiálními výkazy, správu a zajištění vašich požadavků na související služby, následnou komunikaci po dodání a informování o aktualizacích souvisejících se službami, které jste zakoupili. Pro zpracování vašich plateb využíváme externího poskytovatele plateb, přičemž zpracování vašich osobních údajů tímto poskytovatelem probíhá odděleně; další informace o zásadách ochrany osobních údajů našeho zpracovatele plateb najdete v části 3 níže.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s předplatným je jejich nezbytnost pro plnění naší smlouvy uzavřené s vámi.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 (devadesáti) dnů po vypršení vašeho posledního předplatného, abychom vám umožnili pokračování služby, pokud se rozhodnete znovu přihlásit k odběru nebo abychom vám umožnili přístup k fakturám nebo stvrzenkám. Kromě toho budeme po dobu deseti (10) let archivovat údaje týkající se vašeho nákupu, abychom vyhověli právním předpisům v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví – jedná se o zákonnou povinnost.

2.3 Vzdálené služby Volvo Cars

Shromažďujeme identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, Volvo ID (e-mailovou adresu), identifikační číslo vozidla („VIN"), jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push) a historii nákupů (včetně doby vlastnictví vozidla, všech předplacených služeb, k nimž jste se zaregistrovali, modelu a roku výroby vašeho vozidla a jeho specifikací).

Tyto informace používáme k poskytování vzdálených služeb Volvo Cars pro vozidla, jako je možnost dálkově ovládat vaše vozidlo (např. předběžná klimatizace interiéru, odemknutí/zamknutí dveří, vzdálené nastartování/vypnutí motoru, zjištění venkovní teploty, příjem upozornění v případě krádeže), sledování stavu vašeho vozidla (např. sledování hladiny paliva, hladiny kapaliny do ostřikovače, hladiny brzdové kapaliny, stavu zámku dveří, varování ohledně tlaku v pneumatikách nebo údržby, stavu hybridní baterie nebo jiných indikátorů stavu vozidla).

Tyto informace využíváme také k zasílání oznámení push v aplikaci Volvo Cars s připomenutím nadcházejících úkonů údržby a servisních intervalů pro vaše vozidlo. V případě hybridních a plně elektrických automobilů ukládáme polohu nabíjecích stanic, abychom mohli nabídnout pohodlné plánování cestovního itineráře včetně nabíjení. Shromažďujeme informace o poloze vašeho vozidla a také (pokud to povolíte) polohu vašeho mobilního zařízení, abyste v aplikaci Volvo Cars mohli používat mapové funkce a na mapě si mohli zobrazit svoji polohu vůči vašemu vozidlu Volvo.

Všude tam, kde není specificky vyžadován váš souhlas se zpracováním údajů, je důvodem pro jejich zpracování fakt, že jde o nezbytnou podmínku k tomu, abychom mohli plnit naši smlouvu s vámi.

Pokud nám prostřednictvím mobilního nastavení udělíte přístup k vašim údajům o poloze, kalendářům a kontaktům, zpracováváme tato data tak, abyste si mohli ze svého telefonu do automobilu snadno odesílat polohu různých bodů zájmu, včetně zohlednění vašeho seznamu kontaktů, událostí kalendáře či výsledků hledání. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Po vypršení vaší registrace ke službě Volvo Cars budou všechny údaje související s touto službou, včetně vašich osobních údajů, po 90 (devadesáti) dnech smazány. Mějte na paměti, že předplatné služby Volvo Cars se váže vždy k vozu, takže pokud dojde ke změně majitele, máte jako prodejce odpovědnost za odpojení vozu od aplikace Volvo Cars a smazání svých dat. To platí také pro registrovaného primárního řidiče v případě pronájmu automobilu. Postupujte podle pokynů v tomto odkazu.

2.4 Deník jízd

Deník jízd automaticky zaznamenává všechny vaše jízdy. To se může hodit například tehdy, když potřebujete mít kontrolu nad vašimi výdaji za projeté trasy. Deník jízd musíte aktivovat, jinak záznam dat nebude probíhat.

Pokud aktivujete Deník jízd, budeme shromažďovat vaše identifikátory, jako je vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, VIN vašeho vozidla a jeho poloha, a krom toho další informace týkající se jízdy, tedy vaše trasy, dobu, vzdálenost, spotřebu paliva a/nebo elektřiny a počet ujetých kilometrů. V závislosti na modelu vozidla se shromažďují pouze údaje o začátku a konci jízdy nebo údaje o celé trase.

Tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.

V principu platí, že data z Deníku jízd jsou uchovávána po maximální dobu 400 dnů, podle modelu vašeho vozidla. Deník jízd můžete kdykoli deaktivovat. Po deaktivaci Deníku jízd nebudou data nadále shromažďována. To však neznamená odstranění dříve shromážděných informací.

2.5 Digitální klíč

Digitální klíč může plně nahradit běžný klíč od vozidla. Jeho prostřednictvím můžete vozidlo pohodlně spustit pomocí chytrého telefonu nebo chytrých hodinek. Navíc klíč můžete sdílet s dalšími uživateli prostřednictvím různých digitálních kanálů.

Digitální klíč vyžaduje připojení k internetu pouze při prvotním jednorázovém nastavení, sdílení klíčů a pro účely zrušení klíčů. Po nastavení bude klíč fungovat prostřednictvím Bluetooth spojení, komunikace na krátkou vzdálenost (Near Field Communication – NFC) a technologie ultra širokého pásma (Ultra-Wideband – UWB). Během prvotního nastavení bude váš klíč přidán do aplikace peněženky ve vašem chytrém zařízení. Z aplikace peněženky můžete klíč sdílet prostřednictvím aplikací pro posílání zpráv, e-mailem nebo přes Airdrop®. Sdílené klíče můžete rovněž odebrat buďto přes peněženku, nebo v systém infotainmentu vozidla.

Při používání Digitálního klíče se zpracovávají tyto údaje:

 • Identifikační číslo vozidla (VIN)
 • Údaje o vozidle
 • Stav vozidla
 • Volvo ID
 • Volný název

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu platnosti smlouvy.

2.6 Digitální rezervace servisních služeb

Aplikace Volvo Cars vám umožňuje u vybraných prodejců zarezervovat různé služby pro vaše vozidlo. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, kterého si vyberete.

Při rezervaci služby prostřednictvím aplikace Volvo Cars společnost Volvo Cars shromažďuje:

 • vaše identifikační údaje (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu)
 • v závislosti na požadované službě také různé údaje o vozidle, jako je jeho identita, registrační značka, diagnostické chybové kódy, varovné zprávy, počet ujetých kilometrů, množství provozních kapalin a také váš vlastní popis účelu rezervace (pokud je k dispozici), které budou distribuovány národní prodejní společnosti a prodejci zajišťujícím požadované služby (například servisní nebo opravárenská dílna, lakovna karoserií, specialisté na opravy automobilů nebo logistické služby pro automobily).

Tyto informace budou použity pro rezervaci servisu, organizační aktivity, kontaktování vás v záležitostech souvisejících s rezervovanou službou nebo v přímé souvislosti s používáním služby, jako je například zasílání potvrzení a oznámení. Tyto údaje se zpracovávají za účelem provedení rezervace, kterou požadujete (jinými slovy, naším právním základem pro toto zpracování je vaše smlouva s námi.

Podrobnosti rezervace (čas a místo požadované schůzky, použitý kontaktní kanál, stav rezervace, obsah rezervace) budou uloženy v systémových protokolech pro řešení chyb, ke kterým může v systému dojít. Údaje o rezervaci budou rovněž zpracovány za účelem analýzy a vyhodnocení služby. Toto zpracování provádí společnost Volvo Cars a právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na provádění těchto činností. Vaše osobní údaje týkající se servisních služeb budeme uchovávat maximálně dva (2) roky od posledního využití služeb. Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech.

Kromě toho musí servisní partner Volvo, který službu poskytuje, splňovat různé povinnosti v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům. Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.7 Služba Pick-up & Delivery

Aplikace Volvo Cars umožňuje rezervovat službu Pick-up & Delivery. Pokud tak učiníte, zpracování osobních údajů obsažených v této rezervaci (jak je popsáno níže) je prováděno společně výrobcem Volvo Cars, národní prodejní společností a prodejcem Volvo Cars, který službu zajišťuje.

Pokud používáte službu Pick-up & Delivery, zpracovávají se o vás následující informace: vaše historie vyzvednutí a předání vozidla – za účelem zjištění, které služby už byly provedeny a dokončeny; řidičský průkaz a podrobnosti o pojištění – pokud používáte náhradní vozidlo; registrační značka a kód VIN – potřebné k identifikaci vozidla; adresa vyzvednutí anebo odevzdání vozidla – nutné k poskytnutí služby; vámi zadané poznámky k vyzvednutí nebo odevzdání vozidla (jsou-li k dispozici); IP adresa. Když zasíláme oznámení push s aktualizacemi stavu služby, používáme následující kategorie dat, jejichž účelem je udržet přehled o odeslaných oznámeních: jedinečný identifikátor zařízení; token oznámení push; název a text oznámení push; IP adresa. Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy, v níž figurujete jako jedna ze stran.

Pokud po provedení služby zanecháte zpětnou vazbu, zaznamenáme vaše jméno, hodnocení a udělené komentáře. Právním základem zpracování údajů jsou účely našich oprávněných zájmů za účelem neustálého zlepšování našich služeb zákazníkům. O tom, zda nám poskytne zpětnou vazbu, se dále rozhodne zákazník.

Kvalita našich služeb je pro nás zásadní a vzhledem k tomu, že se v souvislosti s nimi mohou vyskytnout otázky odpovědnosti za případné poškození vozidla, uchováváme za účelem ochrany našich práv a zájmů (a také práv a zájmů našich partnerů a řidičů zapojených do poskytování služby) fotografie vozidla spolu s časovými značkami a polohovými údaji. Právním základem zpracování údajů jsou účely našeho oprávněného zájmu, kdy v případě škody chceme co nejjednodušeji objasnit, zda škoda byla způsobena řidiči během výkonu služby.

Vaše údaje související se službou uchováváme maximálně po dobu tří (3) let od posledního využití služby, pokud nedojde ke sporům – v takovém případě uchováváme potřebná data tak dlouho, dokud je to potřeba k zajištění ochrany našich práv. Kromě toho budeme ze statistických důvodů po dobu pěti (5) let archivovat pseudonymizované podrobnosti rezervace v systémových protokolech.

Kromě toho musí servisní partner Volvo, který službu poskytuje, splňovat různé povinnosti v souvislosti s uchováváním dat a dokumentací a ze zákona od něj může být rovněž vyžadováno, aby sdělil osobní údaje příslušným orgánům. Tyto informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů servisního partnera.

2.8 Nabíjení vozidel

2.8.1 Veřejné nabíjení

Aplikace Volvo Cars je součástí Digital Charging Solutions (DCS) a jejím cílem je usnadnit řidičům dobíjení svých elektromobilů. Když použijete tuto službu, zpracujeme dále uvedené osobní údaje, abychom mohli splnit smlouvu, kterou jste podepsali:

 • Kontaktní údaje
 • Volvo ID
 • Údaje o vozidle
 • ID dobíjecí karty DCS
 • Údaje o poloze vozidla – abychom vám pomohli nalézt nabíjecí stanici ve vašem okolí
 • Finanční informace

Abychom mohli prezentovat informace o relaci a vyfakturovat služby veřejného dobíjení, zpracováváme následující informace přijaté z DCS:

 • ID relace nabíjení
 • Začátek relace nabíjení
 • Délku trvání relace nabíjení
 • Cenu relace nabíjení
 • Energii předanou v průběhu relace nabíjení
 • Typ konektoru nabíjecí stanice
 • Název provozovatele nabíjecí stanice

Společnost Digital Charging Solutions (DCS) GmbH, zaregistrovaná v Německu, se sídlem na adresu Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo, s registračním číslem společnosti 211155 B vystupuje jako samostatná kontrolní entita v rámci poskytování služeb dobíjení pro vás. Data týkající se služby veřejného dobíjení budou uchována, dokud budete uživatelem aplikace Volvo Cars a poté po dobu jednoho (1) roku.

2.8.2 Wallbox vybraný společností Volvo

Pokud vlastníte nabíjecí stanici pro elektromobily poskytnutou nebo vybranou společností Volvo („Wallbox vybraný společností Volvo“), můžete dobíjení svého elektromobilu ovládat prostřednictvím aplikace Volvo Cars.

Když používáte a ovládáte Wallbox vybraný společností Volvo, zpracováváme následující osobní údaje:

 • Volvo ID;
 • Údaje týkající se Wallboxu vybraného společností Volvo, například: ID Wallboxu, model Wallboxu a stav Wallboxu; a
 • Podrobnosti o dobíjení, například: stav dobíjení, úroveň nabití nebo vybití a stav připojení.

Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů z naší strany je provádění smlouvy.

Výše uvedené údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou budete používat Wallbox vybraný společností Volvo. Jakmile zrušíte spárování svého Wallboxu vybraného společností Volvo, budou vaše osobní údaje anonymizovány nebo vymazány 30 dní po zrušení spárování.

2.9 Když se s námi spojíte

Když v aplikaci Volvo Cars využijete možnost kontaktovat nás, zpracujeme vaše osobní identifikační údaje, které jsou relevantní pro používaný kanál (například jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, VIN, jedinečný identifikátor zařízení nebo token oznámení push), a dále také veškeré údaje, které poskytnete v souvislosti s vaším dotazem. Činíme tak na základě oprávněného zájmu, jímž je správa vaší žádosti.

Pokud se váš dotaz týká naší služby veřejného nabíjení poskytované společností DCS, můžeme kromě toho zpracovat vaše osobní údaje uvedené výše v části 2.8.

Údaje týkající se vašich požadavků budou uchovávány po dobu tří (3 let) od přijetí vašeho dotazu.

2.10 Marketingová sdělení a průzkumy

Pokud udělíte svůj souhlas, budete prostřednictvím aplikace Volvo Cars dostávat marketingová sdělení týkající se produktů výrobce Volvo Cars. Následně zpracujeme vaše identifikátory (křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu), specifikace vašeho vozidla (model, motor, VIN), údaje o Volvo ID, ID zařízeni a údaje týkající se vašeho předplatného.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování vašich údajů bude omezeno na udržování seznamu blokací, s jehož pomocí zajistíte, že nebudete dostávat nežádoucí marketingovou komunikaci

Prostřednictvím aplikace Volvo Cars vám mohou být zasílány také zprávy týkající se průzkumů ohledně našich produktů a služeb. Stejné údaje, jako je uvedeno výše, zpracováváme na základě vašeho souhlasu za účelem vylepšování našich služeb. Tyto údaje budou zpracovávány, dokud nevyjádříte svůj nesouhlas.

2.11 Analýza aplikací

Měříme, jak používáte aplikaci Volvo Cars a související služby, abychom lépe porozuměli chování uživatelů a mohli zdokonalit použitelnost a spolehlivost a omezit chyby aplikace Volvo Cars a abychom získali přehled o způsobu používání našich služeb za účelem jejich trvalého vylepšování.

To provádíme zpracováním identifikátorů (například identifikátoru cookie, IP adresy, informací o zařízení, Volvo ID, země použití aplikace Volvo Cars a operačního systému), VIN (identifikačního čísla vozidla), stavu připojení vozidla a údajů o používání (například kliknutí v aplikaci, použité funkce, prohlížené stránky a potenciální problémy či chyby).

Za tímto účelem se spoléháme na poskytovatele služeb, kteří nám poskytují přehledy o tom, jak aplikaci Volvo Cars používáte. Informace ohledně sdílení a zveřejňování osobních údajů naleznete níže v části 3.

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat změnou preferencí vašeho profilu v aplikaci Volvo Cars, a to v části „Nastavení ochrany osobních údajů“.

Tyto údaje budou zpravidla uloženy po dobu čtrnácti (14) měsíců od okamžiku jejich shromáždění. V některých případech budou identifikátory instancí aplikace uloženy po dobu přítomnosti aplikace Volvo Cars ve vašem zařízení.

2.12 Výzkum a vývoj

Za účelem výzkumu a vývoje, který nám umožňuje lépe porozumět tomu, jak máme vylepšovat naše produkty a služby a které nové produkty a služby vyvíjet, používáme přístup založený na datech. Využíváme údaje o vozidlech (např. VIN), produktech (např. o používání aplikace Volvo Cars), údaje o zákaznících (například Volvo ID) a údaje o prodeji (například data od prodejců a servisů), abychom mohli lépe zacílit další vývoj našich produktů a služeb. Zpracování těchto údajů zasahuje mnoho metod analýzy, modelování a výzkumu prováděného našimi analytiky a vědeckými datovými specialisty.

Právním základem tohoto zpracování je naplnění našich oprávněných zájmů. Kdykoli je to možné, omezujeme analýzu pouze na anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data. Zpracování nezahrnuje žádné automatizované rozhodnutí, které se vás týká.

Tyto údaje uchováváme po dobu deseti (10) let.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Sdílíme údaje s různými organizacemi, abychom mohli podnikat, udržovat náš vztah s vámi a poskytovat vám produkty a služby. Tyto situace popisujeme níže.

Když tyto organizace označujeme jako naši „dodavatelé“, zpracovatelé“ nebo další zpracovatelé, každá z těchto organizací je smluvně omezena v možnostech používání vašich osobních údajů k jakémukoliv účelu jinému než poskytování služeb pro nás nebo v našem zastoupení, v souladu s námi vydanými pokyny. V každém případě osobní údaje sdílíme, pouze když to považujeme za nutné k dosažení příslušného účelu.

Zpracovatelé

Zpracovatelé, kteří nám poskytují servis při provozování aplikace Volvo Cars, spadají do následujících kategorií a oblastí:

 • Poskytovatel připojení k cloudu
 • Datový hosting
 • Oznámení push
 • Rozesílání e-mailů
 • Obsluha chatu a služby zákaznické péče
 • Analytické přehledy a statistiky
 • Vybraní prodejci Volvo Car pro elektronickou rezervaci služeb a službu Pick-up & Delivery
 • Poskytovatel služby zpracování faktur za předplatné

Některé takovéto situace vyžadují využívání zpracovatelů omezené předávání osobních údajů mimo Evropskou unii. Přijali jsme preventivní opatření, aby byly takové převody omezeny na nezbytné minimum a zahrnovaly pouze údaje, které vás nemohou přímo identifikovat, takže v případě neoprávněného vyzrazení představují jen velmi malé riziko.

Sdílení údajů s dalšími členy skupiny Volvo Car Group

Údaje uvedené v části 2.2 budou sdíleny s našimi pobočkami v zemi původu těchto údajů k následujícím účelům:

 • hodnocení výkonnosti prodejců
 • péče o zákazníky
 • segmentace marketingu
 • posuzování případů opětovné aktivace a rozšíření předplatného

dalšími s dalšími třetími stranami (samostatnými správci).

Platby zpracováváme prostřednictvím třetích stran, které shromažďují platební údaje přímo od vás a s námi je nesdílí:

 • Stripe Inc. (poskytovatel platebních služeb, fakturace, správa a fakturace předplatného). Zásady ochrany osobních údajů stanovené touto společností si můžete přečíst zde: https://stripe.com/en-se/privacy.
 • Služby dobíjení poskytované ve spolupráci se společností Digital Charging Solutions obnášejí sdílení některých vašich osobních údajů – podrobnosti o tom najdete výše v části 2.8. Zásady ochrany osobních údajů této společnosti si můžete přečíst na adrese https://volvocar-public-charging.com/web/en/volvo-gb/privacy-policy.
 • Aplikace Volvo Cars využívá k zobrazení vaší polohy a polohy vašeho vozu Mapy Google. Zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto službu si můžete projít na adrese https://policies.google.com/privacy.

4. Vaše práva a kontroly

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které o vás zpracováváme, máte určitá práva. Tato práva se mohou lišit v závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte, a charakteru zpracování. Obecně se vaše práva týkají možnosti:

 • odvolat svůj souhlas
 • vznést námitky proti zpracování vašich údajů
 • požádat o kopii údajů, které o vás držíme (takzvané právo subjektu na přístup)
 • požádat o předání údajů jiné osobě (takzvaná přenositelnost údajů)
 • požádat o opravu nebo omezení zpracování údaje
 • požádat o výmaz údaje (takzvané právo být zapomenut)

Jak již bylo zmíněno, tato práva nejsou absolutní a v některých případech je jejich uplatnění limitováno právní úpravou ochrany osobních údajů. Pokud by tomu tak bylo i v případě vašeho požadavku na nás, vždy vám vysvětlíme, proč váš požadavek nemůžeme splnit.

Pokud byste nám chtěli předložit požadavek související s právy, můžete nás kontaktovat vyplněním tohoto formuláře. Prosím vás, abyste použili tento formulář, protože jsou v něm uvedeny informace, které potřebujeme k ověření vaší totožnosti a efektivnímu zpracování vaší žádosti. Pokud však ale formulář nechcete použít, kdykoliv nás můžete kontaktovat a předložit svůj požadavek s použitím kontaktních údajů uvedených v následujícím oddíle.

Rovněž máte právo podat stížnost u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud byste měli obavy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje. Ocenili bychom nicméně, kdybyste se nejdříve spojili s námi a předložili nám své stížnosti, abychom se je pokusili společně vyřešit. Naše kontaktní údaje najdete níže.

5. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na dataprotection@volvocars.com, případně se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Volvo Car následujícím způsobem:

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, k rukám: The Data Protection Officer, dep 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Švédsko.

E-mail: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizace tohoto oznámení

Naše produkty a služby nepřetržitě vyvíjíme, a v důsledku toho budeme revidovat a aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto vám odporučujeme opakovaně navštěvovat stránku s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů v pravidelných intervalech. Podle data v horní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zjistíte, kdy bylo naposledy aktualizované. S vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě jsme je shromáždili, pokud nezískáme váš souhlas, abychom s nimi nakládali jiným způsobem.