Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο αποσυνδεθεί, η τρέχουσα κλήση μπορεί να συνεχιστεί χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Η λειτουργία ανοικτής συνομιλίας απενεργοποιείται όταν σβήσει ο κινητήρας και ανοίξει κάποια πόρτα1.

Για να διαγράψετε την καταχώριση μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο, βλ. Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα αναζητά τη συσκευή αυτόματα.

  1. 1 Μόνο για το σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί.