IntelliSafe Surround

Tehnologija koja štiti

Ključ do svesnosti o situaciji

Sigurnost od 360°

IntelliSafe Surround čine brojne visokotehnološke funkcije koje su osmišljene kako bi Vam pomogle tokom vožnje. Osiguravanjem pomoći prilikom upravljanja i pružanjem podrške kočnica kad Vam najviše trebaju, ovaj paket sigurnosnih funkcija osigurava smirenost i spokoj.

Sistem nadzora mrtvog ugla (BLIS) i pomoć prilikom upravljanja

BLIS vam pomaže u sigurnoj i pouzdanoj promeni trake dok vozite autoputem tako što ste više obavešteni o drugim učesnicima u saobraćaju oko sebe. Ova inovacija koristi radarske senzore za prepoznavanje vozila koja se približavaju od nazad, desnoj ili levoj traci, a zatim Vas upozorava na njihovu prisutnost.

Kad BLIS otkrije vozilo koje se približava od nazad na levoj ili desnoj traci, zasvetleće sveetlo na spoljnom ogledalu sa iste strane sa koje se približava vozilo kako bi Vas upozorilo i ostaje upaljeno dok mrtvi ugao ne bude ponovo čist. Ako ukažete na promenu smera na traku vozila koje se približava, svetlo zatreperi. Ova Vas tehnologija obaveštava u kritičnom trenutku i može Vam pomoći u izbegavanju sudara sa vozilima koja pretiču. BLIS je trenutno na raspolaganju i sa pomoći prilikom upravljanja koja pruža pomoć pri ruci onda kad Vam treba.

Cross Traffic Alert sa automatskim kočenjem

Upozorenje na nadolazeća vozila (Cross Traffic Alert) pruža Vam veću informaciju o potencijalnim učesnicima u saobraćaju koji su iza Vas, u pravom trenutku prilikom vožnje unazad sa parking mesta. Može otkriti bicikliste, pešake i vozila te Vam pomaže u sigurnom manevrisanju — čak i kada je vidljivost iz automobila smanjena.Senzori u zadnjem braniku optički očitavaju do 30 metara levo i desno od njegovog zadnjeg dela kako bi otkrili vozila koja se približavaju i koja će verovatno proći pored Vas. Bicikliste i pešake može otkriti i na kraćim udaljenostima. Vozača upozorava zvuk upozorenja iz levog ili desnog zvučnika skladno lokaciji opasnosti te vizuelnim upozorenjem na centralnom ekranu.

Ne samo što Cross Traffic Alert omogućava lakše i sigurnije napuštanje parking mesta, on takođe unapređuje sigurnost za druge učesnike u saobraćaju, poput biciklista i pešaka.

Upozorenje o zadnjem sudaru

Naletanje drugog vozila na Vaše vozilo od nazad jedna je od najčešćih vrsta sudara. Da bi se takav sudar izbegao, razvili smo radarski
sistem za upozoravanje na mogućnost sudara od nazad.

Ako se vozilo približi od nazad i sistem izračuna da postoji opasnost od sudara, pomaže upozoriti vozača u vozilu koje se približava tako što aktivira sigurnosno svetlo sa brzim treperenjem. I ako se sudar i dale ne može izbeći, sistem Rear Collision Warning zateže sigurnosne pojaseve trenutak pre udarca. Za dodatnu pomoć smanjenju opterećenja putnika prilikom sudara, takođe aktivira kočnice, ako je Vaš automobil u mirovanju.

Naši sigurnosni pojasevi razmišljaju unapred

Naši sigurnosni pojasevi osmišljeni su kako bi pružili inercijsko namotavanje koje pomaže u očuvanju položaja putnika na prednjim sedištima pre potencijalnog sudara. Ova opciona funkcija radi na principu provedene vučne sile iznad ramena putnika, koja se prema potrebi i dodatno povećava upotrebom pirotehničkog zatezača sigurnosnog pojasa. Ako je opasnost od nesreće prošla, zategnutost sigurnosnog pojasa automatski popušta.