Använda regnsensorn

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet på höger rattspak.
P5-1617 S90 V90-Rain sensor
Höger rattspak.
  1. P5-Icon red circle 1Regnsensorknapp
  2. P5-Icon red circle 2Tumhjul, känslighet/frekvens

När regnsensorn är aktiverad visas regnsensorsymbolen P5-1507-Rain sensor symbol i förardisplayen.

Regnsensorn är automatiskt på eller av när bilen startas beroende på läget för regnsensorn när bilen stängdes av.

Aktivera regnsensor

När regnsensorn ska aktiveras måste vindrutetorkarna vara i läge 0, alternativt i läge för enkelsvep.

Aktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch.

För spaken nedåt för att torkarna ska göra extrasvep.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet. Ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt.

Deaktivera regnsensor

Deaktivera regnsensorn genom att trycka på regnsensorknappen P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch eller för spaken uppåt till ett annat torkarprogram.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när bilen är avstängd.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när torkarblad sätts i serviceläge. Regnsensorn återaktiveras när serviceläget har stängts av.

 Viktigt

Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid automattvätt. Stäng av regnsensorn innan bilen tvättas. Symbolen i förardisplayen slocknar.