EX30

Dizajnirajte svoj EX30

Izaberite opcije ispod da prilagodite automobil, zatim pregledajte naše ponude na mreži i pronađite uslove koji vam najviše odgovaraju.

Izaberite opcije ispod da prilagodite automobil, zatim pregledajte naše ponude na mreži i pronađite uslove koji vam najviše odgovaraju.

Listajte za početak
https://wizz.volvocars.com/images/2025/416/v1/exterior/studio/threeQuartersFrontLeft/exterior-studio-threeQuartersFrontLeft_3178896832630240a81fe187408a66d26b86c60d.png?client=car-config&w=600

Izaberite nivo

https://wizz.volvocars.com/images/2025/416/v1/exterior/studio/threeQuartersFrontLeft/exterior-studio-threeQuartersFrontLeft_3178896832630240a81fe187408a66d26b86c60d.png?client=car-config&w=600

Core

Standardni nivo opreme za povezanu i održivu vožnju.

Pravno obavještenjeSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo kao opšte uputstvo i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristikedotičnog modela. Molimo potvrdite tačne specifikacije, karakteristikei dostupnost kod svog lokalnog Volvo zastupnika.
Pravno obaveštenjeSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo u informativne svrhe i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristike modela u pitanju. Za tačne specifikacije, karakteristike i dostupnost provjerite kod svog lokalnog Volvo prodavca.
ServisServis i održavanje se provode prema servisnom programu proizvođača. Servisni program vrijedi prve 3 godine ili 100.000 km (šta prije nastupi) od datuma isporuke novog vozila prvom vlasniku i uključuje sigurnosni pregled vozila. Servisni program uključuje zamjenu filtera za vazduh, zamjenu brtvila za gume, čišćenje vjetrobranskog stakla (senzora), ažuriranja softvera i trošenje potrošnog materijala kao što je zamjena metlice brisača jednom godišnje, zamjena kočionog diska i zamjena kočionih pločica u skladu sa propisanim zahtjevima. Automobili Volvo sa posebnim servisnim programima za taksije, policiju ili druge posebne namjene nisu uključeni u servisni program. Sav drugi trošak potrošnog materijala koji nije gore naveden nije uključen u servisni program. Za sve detaljnije informacije o servisu i održavanju prema servisnom programu proizvođača obratite se ovlašćenom Volvo zastupniku u Crnoj Gori.
GarancijaVolvo fabrička garancija vrijedi prve 3 godine ili 100.000 prijeđenih kilometara (šta prije nastupi) od datuma isporuke. Volvo fabrička garancija za visokonaponsku bateriju vrijedi prvih 8 godina. Ako bilo koji dio vozila treba popraviti ili zamijeniti zbog greške u proizvodnji, besplatno će ga popraviti ili zamijeniti bilo koji ovlašćeni Volvo zastupnik. Garantni rok počinje teći danom isporuke novog vozila prvom vlasniku i traje 3 godine ili 100.000 km (šta prije nastupi). Garancija za visokonaponski akumulator je 8 godina ili 160.000 km (šta prije nastupi) i počinje teći u isto vrijeme kada i garancija za automobil. Uključuje održavanje i zamjenu komponenti koje zahtijeva standardni program održavanja proizvođača za prve 3 godine, do ograničenja od 100.000 km. Program takođe uključuje zamjenu istrošenih predmeta kao što su metlice brisača, pločice i kočioni diskovi. Ove radove će besplatno izvoditi samo ovlašćeni prodavači Volva. Obje garancije ostaju važeće čak i u slučaju promjene vlasnika tokom tog razdoblja. Za sve detaljnije informacije o garanciji obratite se ovlašćenom Volvo zastupniku u Crnoj Gori.
Pomoć na putuU slučaju problema sa Vašim Volvom, pomoći ćemo Vam na licu mjesta i pokušati ponovno pokrenuti Vaše vozilo. Ako se problemi na licu mjesta ne mogu otkloniti, organizovaćemo vuču do najbližeg ovlašćenog Volvo servisa ili, ako želite, do obične Volvo radionice na udaljenosti od 80 km. Obratite se najbližem ovlašćenom Volvo zastupniku za sve detaljnije informacije o pomoći.