DOŽIVOTNA GARANCIJA KUPCU NA ORIGINALNE VOLVO DIJELOVE

Garantovani kvalitet

Sa doživotnom garancijom kupcu na originalne Volvo rezervne dijelove popravke izvršene na Vašem Volvu su pokrivene za sve nedostatke u materijalu ili izradi sve dok ste vlasnik vozila.

Malo dodatnog mira

Ako popravak Vašeg Volva povjerite našim serviserima, imat ćete pravo na naše doživotno jamstvo za kupce originalnih Volvo rezervnih dijelova. Dakle, bez obzira koliko kilometara prijeđete svojim Volvom, s našim servisnim stručnjacima i originalnim Volvo rezervnim dijelovima, biti ćete bezbrižni.

Dostupno samo kod ovlaštenog Volvo servisera

Volvo Cars garantuje, da će svi namješteni dijelovi kod ovlaštenog Volvo servisera biti bez nedostataka u materijalu ili izradi. Garancija ne vrijedi za dodatnu opremu i potrošne materijale, kao i dijelove koje je bilo potrebno zamijeniti zbog vanjskih uticaja. Za potpune odredbe i uslove kliknite ispod.

Šta želite saznati o doživotnoj garanciji rezervnih dijelova (CLPW)?

Da li CLPW važi ako vozilo prodamo u krugu porodice?

Kada automobil promijeni vlasnika,CLPW se završava, čak I ako je vozilo prodano unutar porodice.

Zašto ne važi CLPW od kupovine novog vozila?

Za nova vozila važi fabrička garancija, kao što je navadeno u servisnoj knjizi.

Zašto ne važi CLPW na dijelove, kupljene prije dolaska koncepta na trg Crne Gore?

CLPW koncept važi za dijelove, kupljene po zvaničnoj publikaciji na lokalnom trgu.

Da li mogu iskoristiti CLPW za rezervni dio u slučaju da izgubim račun?

Ne. Bez računa ( ili drugog dokumenta o kupovini) nije moguće iskoristiti prava iz CLPW. U slučaju gubitka računa, obratite se Vašem Volvo partneru o mogućnosti dobijanja kopije računa.

Rezervni dio koji sam kupio sa CLPW se pokvario na putovanju u drugoj državi. Kakav je postupak?

Ako ste kupili dio iz CLPW dobićete pomoć ovlaštenog Volvo servisa i u drugoj državi. U suštini, primjenjivaće se isti postupak kao I za uobičajenu garanciju.

Da li postoje ograničenja za zamjenu istog dijela više puta sa CLPW?

Ne.

Da li imam prava iz CLPW za dijelove koje sam ugradio sam, tj ga je ugradio neovlašteni serviser?

Ne, prava iz CLPW možete koristiti samo za dijelove koji su kupljeni i ugrađeni kod ovlaštenog Volvo servisera.

Da li važi garancija iz CLPW isto za obnovljene Volvo originalne dijelove?

Da, takođe za takve vrste dijelova važe sva prava iz CLPW.

Za koje dijelove važi CLPW, tj za koje ne važi?

Dijelovi kao npr. mjenjač, AC kompresor ili sistem upravljanja uključeni su u program CLPW, dok potrošni dijelovi tj. dijelovi koji se troše, kočione pločice ili metlice brisača nisu uključene. Tačna lista je objavljena u CLPW priručniku.

Ako dio iz CLPW ošteti drugi dio, da li je taj drugi dio pokriven garancijom?

Da. I drugi dio, koji je pokvaren zbog kvara dijela iz CLPW će biti besplatno zamijenjen.

Da li amortizeri spadaju pod dijelove koji se troše?

Da, ali u primjeru da je njegova zamjena bila potrebna ubrzo nakon njegove ugradnje iz nepoznatih razloga i postoji sumnja za grešku u izradi, bi dio zamijenili iz CLPW.

Šta ako su dio djelimično platili Volvo i kupac? Da li je za takav dio moguće koristiti prava iz CLPW?

Da. Takođe za takav dio, koji je plaćen samo djelimično od strane kupca, važe ista prava iz CLPW.

Moje vozilo upotrebljava više vozača. Da li iz tog razloga postoje ograničenja iz CLPW?

Ne. Sve dok je vozilo prijavljeno na istu osobu u trenutku kupovine i zamijene dijela.

Da li važe bilo koja prava iz CLPW za dio koji je bio zamijenjen tokom garantnog roka za novo vozilo?

Ne, prava iz CLPW važe samo za dijelove koje je stranka platila.

Da li se CLPW odnosi na dio koji je djelimično platio kupac, npr. djelimično kupac, djelimično osiguranje ili zadovoljstvo kupaca.

Da, za dijelove za koje je stranka platila samo dio iznosa vrijede ista prava iz CLPW.

Da li su u ove troškove uključeni i troškovi zamijene?

Da, uključeno je oboje, troškovi rezervnog dijela, kao i troškovi zamjene.

Da li se povećava cijena rezervnih dijelova zbog uvođenja CLPW?

Ne. Ovo je dodatna korist za kupce, gdje financijsku stranu u potpunosti snosi uvoznik.

Šta ako je vlasnik vozila firma, npr. Taxi ili Leasing?

Takvi primjeri će se tretirati kao i ranije. Ako postoji poseban ugovor, odredbe ovog ugovora će važiti i dalje. U suprotnom, kompanije mogu podnijeti zahtjev za prava iz CLPW, ali je potom potrebno utvrditi da li je u pitanju greška u izradi proizvoda.

Da li je obavezno vršiti redovne servisne inspekcije u ovlaštenom Volvo servisu kako bismo ostvarili prava iz CLPW?

Ne. Stranke ne želimo obavezati da vrše redovne servisne preglede u ovlaštenom Volvo servisu, uslov je da se vozilo održava po Volvo standardima.