V60 Recharge

Dizajnirajte svoj V60 Recharge

Univerzalan, dinamičan i odgovoran skandinavski plug-in hibridni automobil. Napravljena da Vas pokrene.

Univerzalan, dinamičan i odgovoran skandinavski plug-in hibridni automobil. Napravljena da Vas pokrene.

Listajte za početak
https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/G7/1/74000/R7D000/R189/TC06/_/TP02/_/_/GR03/T101/TJ01/NP02/TM02/_/CB03/_/JB0A/T212/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=me&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Izaberite nivo

https://cas.volvocars.com/image/dynamic/MY24_2317/225/exterior-v2/G7/1/74000/R7D000/R189/TC06/_/TP02/_/_/GR03/T101/TJ01/NP02/TM02/_/CB03/_/JB0A/T212/LF01/VP08/FH02/_/_/_/_/_/default.jpg?market=me&client=gox-graph%7ccar-config&angle=4&w=600&bg=descriptive-studio

Core

Standardni nivo opreme za povezanu i održivu vožnju.

Pravno obavještenjeSlike i fotografije na ovoj web stranici služe samo kao opšte uputstvo i ne odražavaju nužno tačne specifikacije ili karakteristikedotičnog modela. Molimo potvrdite tačne specifikacije, karakteristikei dostupnost kod svog lokalnog Volvo zastupnika.