Verzija članka 2021.117.0

Obaveštenje o privatnosti Volvo Car

Stupa na snagu od:

Objavljeno:

Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava kako kompanija Volvo Cars (kao što je definisano u nastavku) obrađuje podatke generisane automobilom kada kupci koriste Volvo vozilo i prateće povezane usluge koje pruža kompanija Volvo Cars.

Ovaj dokument objašnjava samo obradu ličnih podataka u vezi sa funkcijama najnovijih modela Volvo automobila, ali u njemu nećete naći objašnjenje samih funkcija – u tu svrhu, molimo vas da pogledate priručnik za vlasnika za odgovarajući model. Napominjemo da ako postoji bilo kakvo odstupanje između ovog obavještenja i priručnika za vlasnika u vezi sa obradom ličnih podataka, ovo obavještenje ima prednost. Pored toga, s obzirom da priručnik objašnjava sve funkcije, uključiće pokazatelje podataka koji se obrađuju i za druge funkcije, osim za doljenavedene – to je ili zato što te funkcije koriste lokalnu obradu (podaci ne napuštaju automobil) i stoga ne predstavljaju obradu ličnih podataka kompanije Volvo Cars ili zato što se oni odnose na obradu ličnih podataka od strane trećih lica kao zasebnih kontrolora (na primjer Google u slučaju Android operativnog automobilskog sistema za informacije i zabavu).

Isto tako, s obzirom da obrada podataka zavisi od usluga kojima je automobil opremljen i od usluga koje ste odabrali da aktivirate, ovaj dokument predstavlja najširi mogući obim obrade. Podrazumijeva se da ako imate stariji model automobila ili ako novi model nije opremljen određenom funkcijom, obrada podataka povezana s tom funkcijom neće se dogoditi.

Obavještenje o privatnosti ne odnosi se na:

 • posebna vozila (npr. policijski automobili)
 • obradu ličnih podataka koji ostaju u automobilu (lokalna obrada)
 • obradu ličnih podataka kada komunicirate s jednim od naših prodavaca (na primjer kada kupujete automobil);
 • vaše korišćenje softvera i aplikacija/usluga trećih lica u automobilu (kao što su Google Automotive i bilo koje aplikacije u sistemu za informacije i zabavu za automobil)
 • vaše korišćenje mobilnih aplikacija koje obezbjeđuje kompanija Volvo Cars, kao što je aplikacija Volvo On Call/Volvo Cars
 • vaše korišćenje usluga s dodatom vrijednošću trećih lica na osnovu podataka o automobilu (kao što je osiguranje plaćanja dok vozite)
 • pružanje usluge interneta u vašem automobilu koju isporučuje mobilni operater nezavisno od kompanije Volvo Cars.

U nastavku je navedeno sljedeće:

 1. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka
 2. Koje lične podatke prikupljamo i šta se dešava s njima;
 3. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka
 4. Kontakt podaci
 5. Promjene u ovom obavještenju

1. Ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Pravno lice odgovorno za obradu navedenih ličnih podataka u nastavku je Volvo Car Corporation, s registrovanim sjedištem u Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Geteborg, Švedska, registarski broj kompanije 556074-3089, u daljnjem tekstu "Volvo Cars", "mi" ili "nas/nama". U nekim situacijama obrada ličnih podataka ima zajedničke kontrolore koji su navedeni u odgovarajućim odjeljcima. Međutim, u svim situacijama su se zajednički kontrolori složili da vam informacije pruža kompanija Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava (pogledajte odjeljak 3 u nastavku).

2. Koje lične podatke prikupljamo i šta se dešava s njima

2.1. Obrada ličnih podataka dok vozite

2.1.1. Analitika podatka o vozilu

Obrađujemo podatke o vozilima (navedeni u nastavku) kako bismo pribavili statističke informacije o našim vozilima i kako se vozila koriste. Ove informacije koristimo u svrhe istraživanja i razvoja proizvoda, posebno za poboljšanje i nadzor kvaliteta vozila i njihovih sigurnosnih funkcija. One takođe služe za upravljanje garancijskim obavezama kompanije Volvo Cars i za ispunjavanje naših zakonskih zahtjeva u vezi sa nadzorom emisija.

Koriste se sljedeće kategorije podataka:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • identifikatori verzija hardvera i softvera vozila
 • dijagnostički kodovi grešaka (DTC)

Kompanija Volvo Cars takođe prikuplja sljedeće podatke o visokonaponskom akumulatoru vozila (kada je primjenljivo):

 • ID visokonaponskog akumulatora, kapacitet i status stanja
 • tržišne podatke o vozilu
 • podatke o stanici za punjenje (npr. status dostupnosti, tip snage, ID pola itd.)
 • dijagnostičke podatke tokom punjenja (npr. trajanje, stanje punjenja, trenutna fluktuacija itd.)

Pravna osnova za ovu obradu gorenavedenih podataka je vaša saglasnost (čl. 6(1)(a) GDPR).

Identifikacioni broj vozila (VIN), identifikatori verzija hardvera i softvera vozila i dijagnostički kodovi grešaka (DTC) zadržavaju se 2 godine, dok se podaci o visokonaponskom akumulatoru vozila zadržavaju tokom vijeka trajanja akumulatora.

U slučaju hibridnih vozila ili električnih vozila, kompanije Volvo Cars i Polestar Performance AB (švedska kompanija sa sjedištem u Geteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedska, u daljnjem tekstu "Polestar") dijele analitičke podatke iz njihovih određenih vozila. Analitički podaci koje razmjenjuju kompanije Volvo Cars i Polestar, kao što je gore navedeno, čisto su tehničke prirode i ne uključuju stvarne podatke o kupcima. Analitički podaci prikupljeni putem platformi Volvo Cars i Polestar razmjenjuju se između dvije kompanije u svrhu poboljšanja i nadzora kvaliteta vozila, performansi električnih i hibridnih funkcija, kao i sigurnosnih funkcija.

Kao takozvani zajednički kontrolori prema GDPR-u, kompanije Volvo Cars i Polestar zajednički su odgovorne za ovu obradu analitičkih podataka. Kompanije Volvo Cars i Polestar složile su se da kompanija Volvo Cars bude odgovorna za pružanje informacija svojim kupcima i da će korisnici Volvo vozila prema GDPR-u ostvarivati odgovarajuća prava u vezi sa kompanijom Volvo Cars. Više o tome možete pročitati u odjeljku 3 u nastavku (Koja prava imate u vezi sa našom obradom podataka).

2.1.2. Bežično ažuriranje softvera

Da bismo mogli održavati softver vozila i direktno obezbijediti potrebna ažuriranja softvera, obrađujemo sljedeće podatke:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • verziju softvera vozila
 • dijagnostički kodovi grešaka (DTC) i
 • datum proizvodnje vozila

Gorenavedene podatke obrađujemo uz vašu saglasnost (čl. 6(1)(a) GDPR). Ako odbijete bežično ažuriranje softvera, neće moći da koristite naše ažurirane usluge ili nećete moći da ih koristite u potpunosti. Zanemarivanje ažuriranja takođe može povećati rizik od sajber-bezbjednosnih incidenata, slično kao u slučaju svih ostalih pametnih uređaja. Napominjemo da se takođe možete odlučiti da ažuriranja budu instalirana u jednoj od naših radionica.

Zapise o ažuriranjima softvera koje izrađuje automobil zadržaćemo tokom čitavog vijeka trajanja vozila.

2.1.3. Povezana bezbjednost

Naša vozila opremljena su dodatnom sigurnosnom funkcijom Povezana bezbjednost, koja vas obaviještava o trenutnim situacijama saobraćaja na vašem putu. Ove informacije zasnovane su na komunikaciji između vašeg automobila i drugih vozila u kojima je Povezana bezbjednost takođe aktivirana (Volvo automobili i kamioni). Ove informacije koriste se za rano upozoravanje vozača na promjene stanja na putu prikazivanjem odgovarajućih upozorenja, čime mu se omogućuje da u skladu sa tim prilagodi svoj stil vožnje. Između vozila se ne razmjenjuju informacije koje obuhvataju lične podatke, pogotovo identitet vozača. Međutim, ako se aktiviraju svijtela upozorenja na opasnost vašeg vozila ili vaše vozilo detektuje smanjeno trenje između pneumatika i puta, informacije o tome se mogu poslati vozilima koja se približavaju položaju vašeg vozila.

Usluga Povezana bezbjednost upozoravaće vas o predstojećim opasnostima na putu (npr. klizav put, svijetla upozorenja na opasnost), prikupljaće podatke iz vašeg automobila i doprinijeće usluzi:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • podaci o internet vezi (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • aktiviranje upozorenja na klizav put
 • aktiviranje svijetla opasnosti
 • vremenski pečat svakog upozorenja
 • lokacija upozorenja
 • 3D mapiranje puta

Gorenavedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge za vas (čl. 6(1)(b) GDPR). Uslugu možete bilo kada uključiti i isključiti.

Pored toga, gorenavedeni podaci obrađuju se anonimno i prenose se kompaniji Volvo Trucks (radi kreiranja usluge Povezana bezbjednost) i saobraćajnim agencijama (u cilju sprječavanja i smanjenja opasnosti u drumskom saobraćaju).

Podatke ćemo čuvati 1 sedmicu nakon čega ih brišemo ili anonimizujemo.

2.1.4. Informacije o saobraćaju u realnom vremenu

Usluga Informacije o saobraćaju u realnom vremenu prima informacije o drumskom saobraćaju od nezavisnog davaoca usluga.

Podaci koje prikupljamo od automobila su:

 • Položaj i brzina vozila – dijele se s nezavisnim davaocem usluga radi izračunavanja zagušenja i obavještavanja vas i drugih vozača gdje postoje rizici od zagušenja; ove tačke podataka anonimne su za nezavisnog davaoca usluga.
 • Identifikacioni broj vozila (VIN) – koristi ga kompanija Volvo Cars kako bi se potvrdilo da vaše vozilo ima pretplatu za ovu uslugu.

Modeli automobila opremljeni senzorima koji mogu prepoznati saobraćajne znakove u realnom vremenu dok vozite, rade to samo putem lokalne obrade (u automobilu).

Gorenavedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge za vas (čl. 6(1)(b) GDPR). Uslugu možete bilo kada uključiti i isključiti.

Kompanija Volvo Cars čuvaće podatke sve dok je pretplata aktivna. Kada pretplata ne bude aktivna, VIN, brzina i položaj čuvaju se maksimalno of 90 dana, osim ako prema lokalnom primjenljivom zakonu nije potrebno duže vrijeme.

2.1.5. Razmjena govornih poruka

Razmjena govornih poruka je funkcija specifična za modele automobila koji nijesu opremljeni Android operativnim sistemom za automobile – ovi noviji automobili nemaju uslugu razmjene govornih poruka koju pruža kompanija Volvo Cars, već imate opciju aktiviranja Google pomoćnika. Govorne poruke su dio većeg sistema glasovnih komandi pomoću kojeg možete kontrolisati funkcije sistema za informacije i zabavu i omogućuje vam da kreirate i šaljete SMS poruke davanjem usmenih uputstava. za razmjenu govornih poruka primjenjuje se usluga nezavisnog davaoca usluga, zbog čega ova obrada nije moguća u vozilu. Da bi se pokrenuo dijalog pomoću glasovnih komandi, prvo treba da aktivirate ovu funkciju. Glasovna kontrola ostaće aktivirana dok je namjerno ne zaustavite ili dok ne odgovorite na tri zahtjeva od sistema.

Sljedeći podaci se obrađuju kada koristite sistem glasovne kontrole:

 • snimljeni glasovni podaci ili komande
 • identifikacioni broj vozila (VIN) – koristi se za potvrđivanje da vaše vozilo ima pretplatu za ovu uslugu
 • broj telefona
 • tekstualna poruka - Tekstualna poruka koju kreira nezavisni davalac usluga smješta se u oblaku, šalje nazad i čuva u vašem vozilu. Tekstualna poruka se može slati kao SMS poruka.

Obrada vaših podataka potrebna je za obezbjeđivanje sistema glasovne kontrole i povezanih usluga, a samim tim i za izvršavanje ugovora zaključenog s vama (čl. 6(1)(b) GDPR). Ako ne date podatke, korišćenje sistema glasovne kontrole neće biti moguće.

Snimljeni glasovni podaci dijeliće se s nezavisnim davaocem usluga kako bi vam se pružila usluga. Nezavisni davalac usluga dijeli dobijenu tekstualnu poruku s nama i onda se prosljeđuje vašem vozilu. Nezavisni davalac usluga je zasebni kontrolor ovih podataka.

2.2. Obrada u slučaju incidenta

U slučaju incidenta ili (zamalo) nesreće, lični podaci obrađivaće se u sljedeće svrhe tokom određenog vremenskog perioda:

2.2.1. Aktivni snimač bezbjednosnih podataka (ASDR)

Primarna svrha "aktivnog snimača bezbjednosnih podataka" (ASDR) je snimanje podataka koji se odnose na saobraćajne nesreće ili situacije sličnih sudaru. Ove podatke obrađivaće naše odjeljenje za istraživanje i razvoj kako bi se pomoglo u lakšem shvatanju okolnosti u kojima su se dogodile saobraćajne nesreće, povrede ili oštećenje.

Ako omogućite ovu uslugu, kompanija Volvo Cars prikuplja i obrađuje sljedeće podatke za svrhe razvoja i žalbe koje se odnosne na aktivnu bezbjednost:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • vrstu aktiviranog bezbjednosnog događaja i njegove pojave
 • slike kamere s prednje strane snimaju se tokom 4 sekunde prije i poslije situacija sličnih sudaru
 • lokaciju vozila u vrijeme incidenta

Ova funkcija snima podatke samo kada se dogodi netrivijalna situacija sudara. Ne snima nikakve podatke tokom uslova uobičajene vožnje.

Gorenavedne podatke prikupljamo na osnovu vaše saglasnosti (čl. 6(1)(a) GDPR) i zadržavamo ih 10 godina nakon čega ih brišemo ili anonimizujemo.

2.2.2. Snimač podataka o događajima (EDR)

Vozilo smješta bezbjednosne informacije u vezi sa sudarima ili situacijama koje su zamalo dovele do sudara u snimač podataka o događajima (EDR) – takođe poznat kao "crna kutija" vozila. Bezbjednose informacije uključuju podatke, kao npr.:

 • kako su razni sistemi u vašem vozilu radili
 • da li su sigurnosni pojasevi vozača i suvozača bili zakopčani/vezani ili ne
 • koliko je (ako je uopšte) vozač jako pritisnuo pedalu gasa i/ili kočnice i
 • koliko se vozilo brzo kretalo

Snimljeni period je obično do 30 sekundi. Snimanje se vrši samo kada se dogodi netrivijalna situacija sudara. Podaci se ne snimaju u uobičajenim uslovima vožnje. Štoviše, snimak ne uključuje ko upravlja vozilom niti geografsko mjesto (zamalo) sudara.

Snimljeni podaci su takođe potrebni kako bi se kompanija Volvo Cars mogla pridržavati svojih zakonskih zahtjeva navedenih u zakonima i od državnih organa (čl. 6(1)(c) GDPR). Stoga je pružanje ličnih podataka obavezno prema zakonu.

2.2.3. Hitni poziv (ePoziv)

Hitni poziv (ePoziv) je obavezna usluga kojom su opremljeni svi moderni automobili koji se prodaju u Evropskom ekonomskom prostoru. ePoziv znači da se hitni poziv upućuje automatski u slučaju teške nesreće otkrivene aktiviranjem jednog ili više senzora u vozilu; to znači da će automobil automatski izvršiti ePoziv, čak i ako su svi putnici u automobilu onesviješćeni i doljenavedeni podaci se automatski prenose u call centru. Ova funkcija se takođe može pokrenuti ručno pritiskanjem i držanjem SOS dugmeta najmanje 2 sekunde; imajte na umu da se ovo ne preporučuje, osim ako se ne suočite s hitnom situacijom, a zloupotreba se sankcioniše prema primjenljivim zakonima.

Sljedeći podaci se obrađuju prilikom upućivanja hitnog poziva:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • pogon vozila ili specifikacija motora
 • specifikacija modela vozila
 • vrijeme incidenta
 • lokacija incidenta
 • smjer kretanja vozila

Usluga "ePoziv" u Volvo vozilima podrazumijevano se preusmjerava na nezavisnog davaoca usluga (to se zove ePoziv ili TPS ePoziv trećih lica); ovaj davalac se razlikuje u zavisnosti od regiona, a više informacija možete dobiti kada stupite u kontakt s nama. U bilo kom trenutku možete odlučiti da poziv bude preusmjeren na javnu službu za hitne slučajeve 112, tako što ćete izmijeniti postavke automobila na odgovarajući način.

Podaci se prikupljaju samo kada se izvrši ePoziv, a jedina pravna lica koja imaju pristup njemu su kompanija Volvo Cars i treće lice koje pruža uslugu (ili sama hitna služba, ako je označena). Međutim, oni mogu proslijediti ove podatke specijalizovanim hitnim službama (na primjer hitnoj pomoći), ako je potrebno.

Ove podatke obrađujemo u svrhu zaštite vitalnih interesa vozača i ostalih putnika u automobilu (čl. 6(1)(d) GDPR), kao i prema zakonskoj obavezi (čl. 6(1)(c) GDPR).

Lični podaci zadržaće se na period od 90 dana, a obrada je ograničena na gorenavedene vanredne situacije.

2.2.4. Pomoć na putu

Naša služba pomoći na putu pomaže vam u slučaju izduvanog pneumatika, kvara ili nesreće. Aktiviranjem crnog dugmeta On Call u automobilu ili korišćenjem funkcije za kontakt u aplikaciji Volvo Cars (prethodno aplikacija Volvo on Call), automobil upućuje poziv službi pomoći na putu. Ova usluga je zasnovana na pretplati. Podrška pomoći na putu moći će vozaču vozila da pošalje odgovarajuću pomoć uvijek kada mu je pomoć potrebna, kao npr. slanje šlep vozila.

Usluga Pomoć na putu nudi se u saradnji s osiguravajućim društvima, što zavisi od države - više informacija možete dobiti, tako što ćete stupiti u kontakt s nama. Ta osiguravajuća društva upravljaju call centrom koji prima vaš poziv.

Da bi smo vam pružili uslugu, obradićemo sljedeće podatke:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • pogon vozila ili specifikacija motora
 • specifikacija modela vozila
 • vrijeme poziva
 • lokacija u vrijeme poziva
 • smjer kretanja vozila

Podaci se automatski prikupljaju samo kada se podnese zahtjev za pomoć na putu. Jedina pravna lica koja imaju pristup njemu su kompanija Volvo Cars i treće lice koje pruža uslugu, ali će treće lice neke od ovih podataka proslijediti specijalizovanim službama koje zatražite (na primer šlep službama).

Ove podatke obrađujemo tokom pružanja usluge pomoći na putu za vas (čl. 6(1)(b) GDPR). Podatke ćemo obrađivati na period od 8 godina, osim podataka o geolokaciji koji se brišu poslije 90 dana.

2.3. Obrada podataka koji se odnose na održavanje i popravke

2.3.1. Planiranje servisa

Funkcija planiranja servisa je opciona usluga koja vam pomaže da automobil održavate u dobrom stanju i poštujete uslove garancije vozila, čime se podstičete da zakazujete posjete radionici. Na primjer, planiranjem servisa od vas se može zatražiti da promijenite određene filtere ranije ili kasnije od preporučenog određenog vremenskog perioda ako je to potrebno prema stvarnom habanju i istrošenosti. Planiranje servisa funkcioniše neprekidnim prikupljanjem i analiziranjem određenih informacija koje se odnose na dijagnostiku vozila kako bi se predvidjeli rani znakovi problema s vozilom i onda vam pomaže da postavite program održavanja prije nego što posjetite radionicu. Funkcija planiranja servisa takođe nam pomaže da planiramo proizvodnju i isporuku rezervnih djelova, što je važna komponenta u našim ciljevima održivosti, kao i u našem nastojanju da vam pružimo premijumski doživljaj servisa i popravki optimizacijom sadržaja, logistike i korišćenja radionica.

Da bi smo vam pružili funkciju planiranja servisa, obradićemo sljedeće podatke:

 • podatke o automobilu - identifikacioni broj vozila (VIN), revizije hardvera i verzije softvera
 • status i statistike od komponenti (motora, gasa, upravljanja, visokonaponskih akumulatora, kočnica itd.)
 • podaci o vožnji (kilometraža, radni sati motora, uslovi vožnje, npr. vožnja u gradu autoputem itd.)

Gorenavedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge za vas (čl. 6(1)(b) GDPR). Uslugu možete bilo kada uključiti i isključiti.

Podaci se dijele s našom nacionalnom prodajnom kompanijom na nivou države u vašoj zemlji kako bi se upravljalo isporukama i rezervacijama i kako bi vam se ponudile prilagođene posebne ponude (napominjemo da ćete posebne ponude dobiti samo kada ste se zasebno složili). Planiranjem servisa se neće direktno vršiti rezervacije, te se podaci ne dijele s radionicama.

Podatke koji se odnose na visokonaponski akumulator automobila i VIN čuvaćemo 10 godina kako bismo pratili stanje akumulatora. Ostale podatke zadržaćemo 3 godine.

2.3.2. Povezana rezervacija usluge

Zahtjev za rezervaciju možete poslati radionici direktno iz vozila kako biste zakazali termin za servis ili popravku vašeg vozila. Da biste koristili ovu uslugu, treba da kreirate Volvo ID, da ga registrujete za svoje vozilo i da povežete svoje vozilo na internet. Više o tome kako se vaši podaci obrađuju možete pročitati kada kreirate Volvo ID ovdje.

Usluga rezervacije servisa slična je usluzi digitalne rezervacije servisa koja je dostupna u aplikaciji Volvo Cars. Kompanija Volvo Cars, nacionalna prodajna kompanija Volvo ili uvoznik u vašoj zemlji, kao i prodavac koji vrši uslugu zajedno organizuju uslugu, te smo zajednički kontrolori za obradu tih podataka. Složili smo se da vam podatke daje kompanija Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava u vezi sa kompanijom Volvo Cars (pogledajte odjeljak 3 u nastavku - Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka).

Sljedeći podaci se obrađuju kada pošaljete zahtjev za rezervaciju:

 • vaše identifikatore (Volvo ID, adresa e-pošte, ime i prezime)
 • podaci koji se odnose na željeni servis (vrsta servisa, datum i vrijeme, vaša poruka radionici koja je unesena u polje za poruke)
 • podaci koji se odnose na odabranu radionicu (kao što su naziv, adresa)
 • u zavisnosti od zatraženog servisa, identitet vozila, verzija softvera, dijagnostički kodovi greške, zahtjev za servis, vrijeme od posljednjeg servisa, nivoi tečnosti, vrijednost odometra, kao i vaš opis svrhe rezervacije (ako postoji)

koji će biti podijeljeni s našom nacionalnom prodajnom kompanijom u vašoj zemlji i odabranim prodavcem (što može biti radionica za servis/popravke, radionica za farbanje karoserije, stručnjaci za popravku automobila i logističke usluge automobila).

Podaci će se koristiti za rezervaciju servisa, organizovanje izvedbe, stupanje u kontakt s vama u vezi sa rezervisanom uslugom ili kao direktni ishodi korišćenja usluge, poput slanja potvrda i obavještenja. Ovi podaci se obrađuju kako bismo izvršili rezervaciju koju zatražujete (drugim riječima, naša pravna osnova za ovu obradu je vaš ugovor s nama (čl. 6.1. b) GDPR).

Vaše podatke čuvaćemo na period od 15 mjeseci, međutim, imajte na umu da prodavac Volvo servisnog partnera koji pruža uslugu podliježe raznim obavezama čuvanja i dokumentacije i po zakonu se takođe može zahtijevati da otkrije lične podatke vlastima ((čl. 6.1 c) GDPR). Ove informacije možete naći u politici privatnosti servisnog partnera.

2.3.3. Dijagnostičko očitavanje u radionicama

Ako servisiranje ili popravke na vašem vozilu vrši jedan od naših ovlašćenih servisnih centara ili partnera, vaše vozilo je u tu svrhu povezano sa sistemom za dijagnostiku informacija o vozilu za postprodaju („VIDA"), a mi ćemo dobiti sljedeće informacije o problemu:

 • dijagnostike
 • kodove grešaka
 • podatke o vozilu (VIN, verzija softvera) i stanju vozila

Ovi podaci su čisto tehničke prirode i obrađujemo ih kako bismo pratili kvalitet naših automobila i upravljali obavezama proizvođača proizvoda, u svrhe razvoja proizvoda, kao i bezbjednosnih mjera (ako je potrebno). Ovi podaci se čuvaju do radnog vijeka vozila.

Ove podatke obrađujemo u našim prethodno navedenim legitimnim interesima (čl. 6(1)(f) GDPR) i kada je primjenljivo, da zadovoljimo pravne zahtjeve, kao što su opozivi koji se odnose na bezbjednost (čl. 6(1)(c) GDPR).

2.3.4. Izvještavanje o greškama

Ova funkcija kompaniji Volvo Cars pomaže u prikupljanju prijava o softverskim greškama. Prikupljanje ovih podataka se vrši kada posjetite Volvo radionicu ili servisnog partnera. Pomoću ovog izvještaja možemo generisati rješenje za ove greške i održavati naš softver u dobrom stanju. Izveštaj će zatim interno obraditi kompanija Volvo Cars kako bi se razumio uticaj grešaka.

Omogućavanjem ove funkcije, kompanija Volvo Cars prikupiće i obradiće doljenavedene podatke:

 • identifikacioni broj vozila (VIN)
 • dijagnostiku startovanja
 • konfiguraciju vozila
 • lokalnu konfiguraciju glavne jedinice
 • dijagnostiku Android operativnog sistema za automobile
 • dijagnostiku mreže vozila
 • verzije softvera
 • izvještaje i datoteke evidencije namjenjene razvojnim programerima

Gorenavedene podatke obrađujemo uz vašu saglasnost (čl. 6(1)(a) GDPR). Nakon što obradimo gorenavedene podatke, izbrisaćemo ili anonizimovati vaše podatke na našem serveru poslije 90 dana.

2.4. Aplikacije drugih proizvođača

sistema za informacije i zabavu novih modela automobila radi na operativnom sistemu Google Android za automobile. U vezi s tim, Google je nezavisni kontrolor kada je u pitanju obrada vaših ličnih podataka.

Nezavisni kontrolori takođe nude aplikacije drugih proizvođača koje preuzimate iz prodavnice PlayStore, slično kao što rade na pametnom telefonu. Za više informacija, pogledajte pojedinačne uredbe i uslove, kao i politike privatnosti davaoca usluga.

2.5. Zahtjevi za sprovođenje zakona

S vremena na vrijeme primamo zahtjeve od agencija za sprovođenje zakona (policije, carinskih vlasti itd.) za pružanje različitih vrsta podataka u vezi sa našim automobilima. Kao opšti pristup, lične podatke dajemo samo kada se to zakonski zahtijeva (čl. 6(1)(c) GDPR). Dajemo podatke koji su tehničke prirode i koji sami po sebi ne otkrivaju vezu s pojedincem (npr. serijski broj dijela automobila povezanog s VIN brojem, istoriju usluga za VIN broj itd.).

Kada primimo zahtjev od vlasti za sprovođenje zakona koji uključuje lične podatke, ali nijesmo u zakonskoj obavezi da ih damo, procjenjujemo neophodnost i proporcionalnost traženih informacija i možemo odlučiti da pružimo sve ili dio traženih podataka (čl. 6(1)(f) GDPR).

Vodimo evidenciju o primljenim zahtjevima i datim odgovorima, bez stvarnih podataka (kada je primjenljivo), ali ovo nije dodatna obrada ličnih podataka.

3. Vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Kao lice na koje se odnose podaci imate posebna zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ona su ukratko opisana u nastavku i možete ih primijeniti popunjavanjem namjenskog obrasca navedenog u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Kada ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost sa stupanjem na snagu ubuduće.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Možete zatražiti od nas informacije koje se odnose na lične podatke koje imamo o vama. Primjerak vaših ličnih podataka daćemo vam na upit. Ako zatražite dodatne primjerke vaših ličnih podataka, tada vam možemo naplatiti razumnu naknadu koja se zasniva na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je van EU i EEP-a ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je van EU i EEP-a.
 3. Pravo na ispravku: Kod nas možete zatražiti ispravku pogrešnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da lični podaci budu u našem posjedu ili da kontrolišemo koji se neprekidno koriste, da su tačni, potpuni, aktuelni i relevantni, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Kod nas možete zatražiti ograničenje obrade ličnih podataka koji se tiču vas ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka za period koji je potreban za potvrđivanje tačnosti,
  2. je obrada nezakonita i vi zatražujete ograničenje obrade umjesto brisanja svojih ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nijesu potrebni za obradu, ali ih vi zahtijevate za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja ili
  4. prigovarate obradi dok mi potvrđujemo da li naše legitimne osnove prevazilaze vaše legitimne osnove.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam obezbijedili i, kada je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo na automatizovani način,
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnujemo na vašu saglasnost ili je naša obrada vaših ličnih podataka potrebna za izvršenje ugovora čiji ste strana,
  3. ste nam obezbijedili vaše lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih osoba. Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu.
  • Vaše pravo na primanje ne smije uticati negativno na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da se vaši lični podaci prenesu od nas drugoj organizaciji pravo je koje imate ako je takav prijenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: Vi imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo lične podatke koje obrađujemo o vama. Moramo se pridržavati ovog zahtjeva ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. radi primjenjivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja,
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice kojoj podliježemo,
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske svrhe ili statističke svrhe ili
  4. radi uspostavljanja, primjene ili odbrane pravnih potraživanja.
 7. Pravo na prigovor: Vi možete u bilo kom trenutku prigovoriti obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašu saglasnost, već na naše legitimne interese ili legitimne interese trećeg lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako pokažemo ubjedljive legitimne osnove i preovlađujući interes za obradu ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja. Ako ulažete prigovor na obradu, navedite da li želite i brisanje svojih ličnih podataka, jer ćemo u suprotnom to samo ograničiti. Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku, bez obzira na bilo koji razlog, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktan marketing (što uključuje profilisanje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim direktnim marketingom) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašu saglasnost, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podnijeti žalbu lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka ili bilo kom drugom organu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo zahvalni ako nam se prvo obratite kako bismo pokušali da riješimo vaš problem - naše kontakt podatke možete naći u nastavku.

Pravo vezano za nas možete primijeniti popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno obradimo vaš zahtjev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve koji se podnose telefonom ili e-poštom, treba da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razložno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da opišete svoj zahtjev dovoljno detaljno kako bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako nijesmo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s navedenim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne podatke. Ova prava možete primjenjivati u pogledu svih zajedničkih kontrolora navedenih u ovom obavještenju.

4. Kontakt podaci

Da biste primjenjivali svoja prava, molimo vas da pogledate gornji odjeljak 3. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa predmetom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sljedećih kontakt podataka:

Kompanija: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

Veb-sajt: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Promjene u ovom obavještenju

Zadržavamo pravo, po našem nahođenju, da prema potrebi izmijenimo naše prakse privatnosti, te ažuriramo i promijenimo ovo obavještenje o privatnosti. Kad god vršimo bitne promjene u ovom obavještenju, a posebno kada je ovo obavještenje osnova vaše saglasnosti, obavijestićemo vas o promjenama. Ovo obavještenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se nalazi na vrhu dokumenta.