Verzija članka 2021.186.0

Obavještenje o privatnosti – Volvo ID

Stupa na snagu od:

Objavljeno:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kao što je određeno u nastavku) obrađuje vaše lične podatke kada kreirate i koristite vaš Volvo ID za dobijanje pristupa uslugama u digitalnom ekosistemu kompanije Volvo Cars (u daljnjem tekstu "Volvo ID").

U nastavku je navedeno sljedeće:

1. Ko smo mi

Pravno lice odgovorno za obradu ličnih podataka u vezi sa kreiranjem i korišćenjem vašeg Volvo ID-a je Volvo Car Corporation s registrovanim sjedištem u Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Geteborg, Švedska, registarski broj kompanije 556074-3089, u daljnjem tekstu "Volvo Cars", "mi" ili "nas/nama".

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Kreiranje i korišćenje vašeg Volvo ID za dobijanje pristupa uslugama u digitalnom ekosistemu kompanije Volvo Cars uključuje obradu sljedećih kategorija ličnih podataka:

Mi od vas prikupljamo identifikatore (kao što su ime i prezime, broj telefona, poželjni jezik, zemlja, adresa e-pošte i lozinka) kako biste kreirali nalog kod nas, kako bismo vam dali pristup uslugama Volvo Cars za koje je potreban Volvo ID i komunicirali s vama vezano za Volvo ID. Pravna osnova za obradu ovih podataka je izvršenje ugovora koji ste sklopili s kompanijom Volvo Cars ((čl. 6.1.b) GDPR).

Da bismo vam obezbijedili pregled vašeg Volvo ID-a i povezanih usluga na portalu Volvo ID-a, obrađujemo vaš Volvo ID, informacije o vozilu (VIN, podaci o vozilu) i usluge povezane s vašim Volvo ID-om. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes ((čl. 6.1.f) GDPR) da se istaknu svi automobili i usluge koji su povezani s vašim Volvo ID-om.

Takođe obrađujemo vaše lične podatke radi rješavanja problema, u vezi sa kreiranjem ili korišćenjem vašeg Volvo ID-a, kako bismo poboljšali pouzdanost našeg proizvoda. Onda koristimo dio vašeg Volvo ID-a (korisničko ime i korisnički ID). Pravna osnova za ovo je naš legitimni interes ((čl. 6.1. b) GDPR) da se osigura stabilan i pouzdan proizvod za vas.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Zadržaćemo vaše lične podatke sve dok imate registrovani Volvo ID. Ako izbrišete svoj Volvo ID (što možete učiniti preko portala Volvo ID-a) Volvo ID zajedno s povezanim podacima biće izbrisan trideset (30) dana poslije vašeg zahtjeva za brisanje.

4. S kim dijelimo vaše lične podatke

Naše kategorije obrađivača koje podržavaju isporuku Volvo ID-a su:

 • davalac usluga kreiranja naloga i provjere identiteta
 • hosting podataka
 • distribucija e-poruka i SMS poruka
 • davalac usluga rješavanja problema

Obrađivači su ograničeni u mogućnosti da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga za nas u skladu sa svakim sporazumom o obradi podataka koji postoji. U nekim od ovih situacija upotreba obrađivača uključuje ograničene prijenose ličnih podataka van Evropske unije. Preduzeli smo mjere predostrožnosti da takvi prijenosi budu ograničeni na neophodan minimum i da uključuju samo podatke koji vas ne mogu direktno identifikovati i stoga predstavljaju vrlo nizak rizik u slučaju neovlašćenog otkrivanja.

5. Vaša prava koja se odnose na obradu podataka koju vršimo

Kao lice na koje se odnose podaci imate posebna zakonska prava koja vam daje Opšta uredba o zaštiti podataka u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo o vama. Ona su ukratko opisana u nastavku i možete ih primijeniti popunjavanjem namjenskog obrasca navedenog u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje saglasnosti: Kada ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, možete u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost sa stupanjem na snagu ubuduće.
 2. Pravo na pristup vašim ličnim podacima: Možete zatražiti od nas informacije koje se odnose na lične podatke koje imamo o vama. Primjerak vaših ličnih podataka daćemo vam na upit. Ako zatražite dodatne primjerke vaših ličnih podataka, tada vam možemo naplatiti razumnu naknadu koja se zasniva na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših ličnih podataka u zemlju koja je van EU i EEP-a ako zatražite da potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li vaše lične podatke prenosimo u zemlju koja je van EU i EEP-a.
 3. Pravo na ispravku: Kod nas možete zatražiti ispravku pogrešnih ili nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas. Ulažemo razumne napore da lični podaci budu u našem posjedu ili da kontrolišemo koji se neprekidno koriste, da su tačni, potpuni, aktuelni i relevantni, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Kod nas možete zatražiti ograničenje obrade ličnih podataka koji se tiču vas ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka za period koji je potreban za potvrđivanje tačnosti,
  2. je obrada nezakonita i vi zatražujete ograničenje obrade umjesto brisanja svojih ličnih podataka,
  3. vaši lični podaci nam više nijesu potrebni za obradu, ali ih vi zahtijevate za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja ili
  4. prigovarate obradi dok mi potvrđujemo da li naše legitimne osnove prevazilaze vaše legitimne osnove.
 5. Pravo na prenosivost Imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste nam obezbijedili i, kada je to tehnički izvodljivo, zatražite da vaše lične podatke (koje ste nam dostavili) prenesemo drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo na automatizovani način,
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnujemo na vašu saglasnost ili je naša obrada vaših ličnih podataka potrebna za izvršenje ugovora čiji ste strana,
  3. ste nam obezbijedili vaše lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost ne utiče negativno na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Vaše pravo na primanje ne smije uticati negativno na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo da se vaši lični podaci prenesu od nas drugoj organizaciji pravo je koje imate ako je takav prijenos tehnički izvodljiv.
 6. Pravo na brisanje: Vi imate pravo da zatražite od nas da izbrišemo lične podatke koje obrađujemo o vama. Moramo se pridržavati ovog zahtjeva ako obrađujemo vaše lične podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. radi primjenjivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja,
  2. radi poštovanja zakonske obaveze koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice kojoj podliježemo,
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučne ili istorijske svrhe ili statističke svrhe ili
  4. radi uspostavljanja, primjene ili odbrane pravnih potraživanja.
 7. Pravo na prigovor: Vi možete u bilo kom trenutku prigovoriti obradi vaših ličnih podataka zbog vaše posebne situacije, pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašu saglasnost, već na naše legitimne interese ili legitimne interese trećeg lica. U ovom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke, osim ako pokažemo ubjedljive legitimne osnove i preovlađujući interes za obradu ili za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu pravnih potraživanja. Ako ulažete prigovor na obradu, navedite da li želite i brisanje svojih ličnih podataka, jer ćemo u suprotnom to samo ograničiti. Takođe imate pravo da u bilo kom trenutku, bez obzira na bilo koji razlog, uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka za direktan marketing (što uključuje profilisanje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim direktnim marketingom) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je marketing zasnovan na vašu saglasnost, možete povući saglasnost (pogledajte gore).
 8. Pravo na podnošenje žalbe: Možete podnijeti žalbu lokalnom nadzornom organu za zaštitu podataka ili bilo kom drugom organu za zaštitu podataka u EU. Međutim, bićemo zahvalni ako nam se prvo obratite kako bismo pokušali da riješimo vaš problem - naše kontakt podatke možete naći u nastavku.

Pravo vezano za nas možete primijeniti popunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno obradimo vaš zahtjev. Onlajn obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za potvrđivanje vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve koji se podnose telefonom ili e-poštom, treba da nam dostavite dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razložno potvrdimo da ste osoba čije smo lične podatke prikupili i da opišete svoj zahtjev dovoljno detaljno kako bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako nijesmo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s navedenim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne podatke.

6. Kontakt podaci

Da biste primjenjivali svoja prava, molimo vas da pogledate gornji odjeljak 5. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi sa predmetom zaštite ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem sljedećih kontakt podataka:

Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Promjene naših obavještenja o privatnosti

Zadržavamo pravo, po našem nahođenju, da u bilo kom trenutku izmijenimo naše prakse privatnosti, te ažuriramo i promijenimo ovo obavještenje o privatnosti. Kad god vršimo bitne promjene u ovom obavještenju, a posebno kada je ovo obavještenje osnova vaše saglasnosti, obavijestićemo vas o promjenama. Ovo obavještenje o privatnosti je aktuelno od datuma koji se nalazi na vrhu dokumenta.