Vaša privatnost

Prilikom vaše posjete našem veb-sajtu, kolačiće ćemo koristiti kako bismo vam na našem veb-sajtu pružili najbolji doživljaj. Ti kolačići mogu da se odnose na vas, na vaše željene opcije ili vaš uređaj. Te informacije obično ne identifikuju vas lično, već mogu da vam pruže doživljaj korišćenja našeg veb-sajta koji je prilagođeniji vašim interesovanjima. Budući da poštujemo vaše pravo na privatnost, možete da izaberete da ne dozvolite neke vrste kolačića. Kliknite na željeni naslov kategorije kako biste dobili više informacija i promijenili naše podrazumijevane postavke. Međutim, ako blokirate neke vrste kolačića, to može da utiče na vaš doživljaj na veb-sajtu i usluge koje možemo da vam pružimo.

Kolačić nam je potreban da bismo upamtili izbor koji ste napravili u sklopu našeg menadžera za privatnost u vezi sa kolačićima. To će imati nekoliko sljedećih posljedica:

• Ako izbrišete sve kolačiće, u tom slučaju biće potrebno da ažurirate željene opcije koje ste izabrali kod nas.

• Ako koristite drugi uređaj ili pregledač, biće potrebno da nam opet navedete koje su vaše željene opcije.

Promijeni postavke kolačića


Obavještenje – www.volvocars.com

Kontrolor

Volvo Car Corporation, švedsko pravno lice sa brojem registracije kompanije 556074-3089, na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, u daljem tekstu sa nazivom „Volvo“, „mi“, „nama“, kao kontrolor će vršiti obradu vaših ličnih podataka kao što je opisano u nastavku.

Svrha i pravni osnov za obradu

Kada budete posjećivali naš(e) veb-sajt(ove), sakupljaćemo i obrađivaćemo vašu IP adresu i informacije o načinu na koji pregledate sadržaj na našem veb-sajtu. Obrada koju vršimo služi da vas identifikujemo prilikom vaše ponovne posete našem veb-sajtu, da analiziramo ponašanje posjetilaca našeg veb-sajta kako bismo poboljšali komunikaciju i strukturu našeg/ih veb-sajta/ova i da kreiramo profil vaših interesovanja kako bismo bili u mogućnosti da vam prikažemo odgovarajuće oglase za naše proizvode i usluge i na drugim veb-sajtovima. Kada je to moguće, takođe objedinjavamo podatke o vašem ponašanju na internetu i lične podatke koje ste nam prethodno dostavili.

Pravni osnov za to što vršimo obradu vaših ličnih podataka kao što je prethodno opisano predstavlja činjenica da nam je ta obrada potrebna za naše legitimne interese, izuzev obrade prilikom koje objedinjavamo podatke o vašem ponašanju na internetu i lične podatke koje ste nam prethodno pružili na čemu zasnivamo vašu saglasnost. Imate pravo da u svakom trenutku povučete pristanak što možete da uradite tako što ćete Timu za poslovni menadžment podnijeti zahtjev za povlačenje saglasnosti. Imate i pravo da nam ne dozvolite d koristimo te kolačiće tako što ćete kliknuti na vezu „promijeni postavke kolačića“ koja se nalazi u odjeljku Vaša privatnost na vrhu ove stranice. Izaberite kategoriju kolačića „Napredna analitika“ i podesite ih da budu neaktivni. Ako želite da stupite u kontakt sa nama u vezi sa tim podacima ili drugim ličnim podacima koje možemo da obrađujemo u povezanosti sa vama, pogledajte odjeljak „Vaša prava i kontakt podaci“ u nastavku.

Mi vršimo obradu podataka o vašoj geografskoj lokaciji kako bismo bili sigurni da možemo da vam pružimo usluge ili podatke o zastupništvu koji su najbliži vašoj trenutnoj lokaciji. Ova funkcionalnost će se koristiti na našem cjelokupnom veb-sajtu. Saglasnost za to daje se putem vašeg pregledača i može da se podesi putem njegovih postavki.

Otkrivanje/primaoci vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci će biti otkriveni našim pridruženim kompanijama i poslovnim partnerima koji će ih obrađivati u gorenavedene svrhe.

Vrijeme zadržavanja

Vaše lične podatke zadržaćemo najduže dvije (2) godine nakon vaše posljednje posjete našem veb-sajtu.

Vaša prava i kontakt podaci

Više informacija o vašim pravima u povezanosti sa našom obradom vaših ličnih podataka i kontakt podataka radi daljnjeg informisanja i podnošenja pritužbi kao i kontakt podacima kojima raspolaže naš službenik za zaštitu podataka, posjetite stranicu www.volvocars.com/intl/support/privacy.